จดทะเบียนบริษัท.COM » ขายของใน amazon เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ขายของใน amazon

การเริ่มต้นทำธุรกิจขายของใน Amazon ต้องผ่านขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกสินค้าหรือประเภทสินค้า คิดและเลือกสินค้าที่คุณต้องการขายใน Amazon โดยพิจารณาถึงความนิยมของสินค้า ความสามารถในการแข่งขัน และข้อดีของคุณเองในการขายสินค้าดังกล่าว

 2. วางแผนธุรกิจ กำหนดเป้าหมายของธุรกิจของคุณ วางแผนการเชื่อมต่อกับผู้จัดจำหน่าย การจัดการคลังสินค้า และวิธีการส่งสินค้า

 3. สร้างบัญชี Amazon Seller ไปที่เว็บไซต์ Seller Central ของ Amazon และลงทะเบียนเป็นผู้ขาย (seller) ใหม่ โดยกรอกข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นตามที่ระบุ

 4. สร้างรายชื่อผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายละเอียดสินค้าของคุณ เช่น ชื่อสินค้า เกร็ดความรู้ คำอธิบาย ราคา และรูปภาพ

 5. จัดการการจัดส่ง เลือกวิธีการจัดส่งสินค้า เช่น การจัดส่งโดยตรงจากคุณเอง หรือใช้บริการของ Amazon อย่าง Fulfillment by Amazon (FBA) ซึ่งจะช่วยจัดเก็บสินค้าและจัดส่งให้คุณ

 6. ตั้งราคาสินค้า กำหนดราคาที่เหมาะสมสำหรับสินค้าของคุณโดยพิจารณาถึงต้นทุนการผลิต ราคาตลาด และกำไรที่คุณต้องการ

 7. การโฆษณาและการตลาด สร้างแผนการตลาดในเว็บไซต์ Amazon หรือโซเชียลมีเดียอื่น ๆ เพื่อเพิ่มการมองเห็นของสินค้าของคุณและดึงดูดลูกค้า

 8. ติดตามการขายและการปรับปรุง ตรวจสอบผลการขายของคุณบน Amazon Seller Central และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับแก้แผนการขายในอนาคต

อย่าลืมปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดของ Amazon เพื่อให้การทำธุรกิจของคุณเป็นไปตามกฎหมายและการแสดงความปลอดภัยของผู้ซื้อและผู้ขาย

 

ขายของใน amazon มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้จากการขายของใน Amazon สามารถมาจากหลายแหล่งต่าง ๆ ดังนี้

 1. กำไรจากการขายสินค้า เมื่อคุณขายสินค้าใน Amazon และมีการขายเกิดขึ้น คุณจะได้รับกำไรจากความแตกต่างระหว่างราคาขายและต้นทุนการจัดหาสินค้า เมื่อคุณคำนวณต้นทุนต่าง ๆ อย่างชัดเจนแล้ว กำไรที่ได้รับจะเป็นส่วนแบ่งของคุณ

 2. ค่าบริการของ Amazon Amazon มีค่าบริการที่คิดจากการขายสินค้าของคุณ ซึ่งอาจเป็นค่าติดต่อหรือค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าในแพลตฟอร์มของพวกเขา

 3. ค่าจัดส่ง เมื่อคุณใช้บริการจัดส่งของ Amazon เช่น Fulfillment by Amazon (FBA) ค่าบริการจัดส่งจะถูกหักจากรายได้ของคุณ ค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักและขนาดของสินค้า รวมถึงระยะทางการจัดส่ง

 4. ค่าสมาชิก Amazon Prime หากคุณเป็นสมาชิก Amazon Prime และสินค้าของคุณมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรโมชั่น Prime คุณอาจได้รับส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากนั้น

 5. อื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีรายได้อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมเสริมใน Amazon เช่น การขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง, บริการเสริม เช่น Amazon Advertising หรือการขายสินค้าในหมวดหมู่ที่มีค่าสูงกว่าเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สำหรับแต่ละรายได้ที่กล่าวมานี้ การตั้งราคาสินค้าและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะมีผลต่อกำไรที่คุณสามารถทำได้จากธุรกิจของคุณใน Amazon

 

วิเคราะห์ Swot Analysis ขายของใน amazon

SWOT analysis (วิเคราะห์ SWOT) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อให้คุณสามารถรับรู้ความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของธุรกิจของคุณ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ SWOT analysis สำหรับการขายของใน Amazon

 1. จุดแข็ง (Strengths)
 • พื้นที่ตลาดใหญ่ Amazon เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีลูกค้าจำนวนมาก ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าของคุณให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีขนาดใหญ่
 • บริการจัดส่ง บริการ Fulfillment by Amazon (FBA) ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บสินค้าและจัดส่งให้กับลูกค้าได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
 • ข้อมูลลูกค้า Amazon มีข้อมูลลูกค้าที่มีคุณค่า ซึ่งสามารถใช้ในการสร้างกลยุทธ์การตลาดและการเป้าหมายกลุ่มลูกค้า
 1. จุดอ่อน (Weaknesses)
 • ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง การขายสินค้าใน Amazon มีความแข่งขันที่สูง ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการแยกตัวออกมาและเติบโตอย่างยั่งยืน
 • ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม เนื่องจากธุรกิจของคุณอยู่บนแพลตฟอร์มของ Amazon คุณอาจต้องปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดของ Amazon ซึ่งอาจจำกัดความเสรีของธุรกิจของคุณ
 1. โอกาส (Opportunities)
 • การเข้าถึงตลาดทั่วโลก Amazon เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงลูกค้าในทุกมุมโลกได้ ซึ่งเป็นโอกาสในการขยายตลาดและเพิ่มยอดขายของคุณ
 • พฤติกรรมการซื้อออนไลน์เพิ่มขึ้น ความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการซื้อสินค้าออนไลน์ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยส่งเสริมให้มีการเติบโตในการซื้อขายออนไลน์
 1. อุปสรรค (Threats)
 • คู่แข่งแรงขึ้น ยังมีผู้ค้าออนไลน์อื่น ๆ ที่แข่งขันในตลาดออนไลน์ ซึ่งอาจมีผลต่อความสำเร็จและกำไรของธุรกิจของคุณ
 • ข้อจำกัดกฎหมาย กฎหมายท้องถิ่นและสากลอาจมีผลต่อธุรกิจของคุณในเชิงกฎหมายและการประกันคุณภาพสินค้า

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณสามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจของคุณได้อย่างชัดเจน ทำให้คุณสามารถกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จในแพลตฟอร์ม Amazon ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คําศัพท์พื้นฐาน ขายของใน amazon ที่ควรรู้

 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) – สินค้าหรือสิ่งของที่ขายใน Amazon
 2. ตลาด (Market) – กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการเข้าถึง
 3. การจัดส่ง (Shipping) – กระบวนการส่งสินค้าถึงลูกค้าหลังจากการซื้อสินค้า
 4. การตลาด (Marketing) – กิจกรรมที่ใช้เพื่อสร้างความรู้สึกและสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์
 5. ความแตกต่าง (Differentiation) – จุดเด่นหรือคุณสมบัติที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณแตกต่างจากคู่แข่ง
 6. ราคา (Price) – ราคาที่กำหนดสำหรับสินค้าที่ขายใน Amazon
 7. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) – กระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 8. ความเชื่อถือ (Trust) – ความไว้วางใจของลูกค้าในการซื้อสินค้าจากบริษัทของคุณ
 9. บทบาทของลูกค้า (Customer Role) – บทบาทที่ลูกค้าเล่นในกระบวนการซื้อ-ขายใน Amazon
 10. การติดต่อลูกค้า (Customer Communication) – กระบวนการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้บริการหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

จดบริษัท ขายของใน amazon ทำอย่างไร

การจดทะเบียนบริษัทที่ขายสินค้าใน Amazon ขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดในประเทศที่คุณต้องการจดตั้งบริษัท แต่โดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอนหลักสำหรับการจดทะเบียนบริษัทมีดังนี้

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดกฎหมายของประเทศที่คุณต้องการจดตั้งบริษัท และวางแผนธุรกิจของคุณเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่กำหนดไว้

 2. เลือกชนิดของบริษัท ตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นเพื่อรู้ว่าคุณควรจดตั้งบริษัทในรูปแบบใด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทห้างหุ้นส่วน, บริษัทมหาชน ฯลฯ

 3. ตรวจสอบชื่อบริษัท ตรวจสอบความเป็นไปได้ของชื่อบริษัทที่คุณต้องการใช้ โดยตรวจสอบกับทางราชการท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่รับจดทะเบียนบริษัทในประเทศของคุณ

 4. จดทะเบียนบริษัท ส่งเอกสารที่จำเป็นและค่าธรรมเนียมให้กับหน่วยงานที่รับจดทะเบียนบริษัท ในประเทศของคุณ โดยอาจมีการแนบเอกสารต่าง ๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้ง, สำเนาสัญญาก่อตั้งบริษัท เป็นต้น

 5. รับหนังสือรับรองการจดทะเบียน เมื่อคำขอจดทะเบียนบริษัทของคุณได้รับการอนุมัติและรับรอง คุณจะได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือหนังสือสำคัญอื่น ๆ ที่ระบุสถานะของบริษัท

อย่าลืมปรึกษาที่ทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและขั้นตอนที่ถูกต้องในการจดทะเบียนบริษัทในประเทศของคุณ

 

บริษัท ขายของใน amazon เสียภาษีอะไร

การเสียภาษีสำหรับบริษัทที่ขายสินค้าใน Amazon ขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบของประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจ ต่อไปนี้เป็นภาพรวมของภาษีที่อาจมีการเสียในบางประเทศ

 1. ภาษีธุรกิจ บริษัทที่ขายสินค้าใน Amazon อาจต้องเสียภาษีธุรกิจหรือภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกำไรที่ได้รับจากการขายสินค้า

 2. ภาษีการขาย (VAT/GST) ในบางประเทศ การขายสินค้าออนไลน์อาจต้องเสียภาษีการขาย (Value Added Tax/Goods and Services Tax) ที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าเพิ่มของสินค้า

 3. ภาษีนิติบุคคล บริษัทอาจต้องเสียภาษีนิติบุคคลหรือภาษีส่วนแบ่งรายได้ที่เกี่ยวข้องกับกำไรที่ได้รับจากธุรกิจ

 4. ภาษีส่งออกหรือภาษีนำเข้า ถ้าบริษัทของคุณมีการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าไปยังประเทศอื่น ๆ อาจมีการเสียภาษีส่งออกหรือภาษีนำเข้าตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง

 5. อื่น ๆ มีภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่อาจมีการเสียเพิ่มเติมเช่น ภาษีอสังหาริมทรัพย์ หรือค่าใช้จ่ายในการรักษาประกันสุขภาพ

ควรปรึกษาที่ทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในประเทศที่บริษัทของคุณดำเนินธุรกิจเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการเสียภาษีและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.