จดทะเบียนบริษัท.COM » การผลิตน้ำดื่ม เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจการผลิตน้ำดื่ม มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายน้ำดื่มในบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป รายได้หลักของธุรกิจน้ำดื่มมาจากการขายน้ำดื่มในขวดหรือบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป คลาสสิกอาจเป็นน้ำดื่มขวดแก้วหรือขวดพลาสติก และบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องการ

 2. การขายน้ำดื่มในตู้เย็นหรือเครื่องดื่มอัตโนมัติ รายได้มาจากการจำหน่ายน้ำดื่มในตู้เย็นหรือเครื่องดื่มอัตโนมัติที่ติดตั้งในสถานที่ต่าง ๆ เช่น สำนักงาน, โรงงาน, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, หรือสถานที่สาธารณะอื่น ๆ

 3. การขายน้ำดื่มในการประชุมและงานสัมมนา ธุรกิจการผลิตน้ำดื่มอาจมีรายได้จากการจัดหาน้ำดื่มสำหรับงานประชุม, สัมมนา, งานแต่งงาน, หรือกิจกรรมสาธารณะอื่น ๆ

 4. การขายน้ำดื่มในร้านอาหารและร้านกาแฟ ร้านอาหารและร้านกาแฟบางแห่งอาจมีการขายน้ำดื่มเพิ่มเติมแก้วหรือขวด

 5. การจัดหาน้ำดื่มสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท โรงแรมและรีสอร์ทต้องมีน้ำดื่มสำหรับแขกพักผ่อน และธุรกิจการผลิตน้ำดื่มส่งจำหน่ายให้กับโรงแรมและรีสอร์ทนี้

 6. การขายน้ำดื่มในสถานที่พักผ่อน รายได้อาจมาจากการจำหน่ายน้ำดื่มในสถานที่พักผ่อนเช่น สวนสนุก, สวนสัตว์, สวนน้ำ, และสถานที่ท่องเที่ยว

 7. การขายน้ำดื่มในธุรกิจออนไลน์ บางธุรกิจการผลิตน้ำดื่มอาจมีการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเสริมรายได้

 8. การขายน้ำดื่มในสถานที่อื่น ๆ รายได้อาจมาจากการจัดหาน้ำดื่มสำหรับสถานที่เฉพาะ เช่น สนามกอล์ฟ, สนามกีฬา, หรือสถานที่สาธารณะอื่น ๆ

 9. การขายน้ำดื่มในตลาดส่งออก บางธุรกิจการผลิตน้ำดื่มอาจมีการขายน้ำดื่มในตลาดส่งออกไปยังประเทศอื่น

 10. การขายน้ำดื่มในรูปแบบสินค้าพิเศษ รายได้อาจมาจากการขายน้ำดื่มในรูปแบบพิเศษ เช่น น้ำดื่มแบบคอมบินเหมือนมินิขวดหรือน้ำดื่มคอกตัว

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจการผลิตน้ำดื่ม

จุดแข็ง Strengths

 1. คุณภาพสูง สินค้าน้ำดื่มมักมีคุณภาพสูงส่งผลให้มีความนิยมในตลาด
 2. สินทรัพย์ทางอุตสาหกรรม การครอบครองโรงงานและอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัยเป็นข้อได้เปรียบ
 3. การควบคุมกระบวนการผลิต ความสามารถในการควบคุมและรักษาคุณภาพของน้ำดื่มในกระบวนการผลิต
 4. แบรนด์ที่มีชื่อเสียง บริษัทมีแบรนด์น้ำดื่มที่มีชื่อเสียงและความเชื่อถือจากลูกค้า

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ความรู้สึกด้วยราคา ตลาดน้ำดื่มมีการแข่งขันที่รุนแรงและราคาเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของลูกค้า
 2. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต ค่าใช้จ่ายในกระบวนการทำน้ำดื่มอาจสูง เช่น การกำจัดสารปรับปรุงรสชาติ, การซื้อบรรจุภัณฑ์, และค่าพลังงาน

โอกาส Opportunities

 1. เพิ่มผลิตภัณฑ์และความหลากหลาย การขยายช่วงผลิตภัณฑ์เช่น น้ำดื่มแก้วหรือน้ำดื่มกระป๋องในรูปแบบขนาดต่าง ๆ
 2. ตลาดสุขภาพและรักษาสุขภาพ ตอบรับต่อความเพิ่มขึ้นของความสนใจในการดูแลสุขภาพและการดื่มน้ำอย่างเหมาะสม
 3. การขยายตลาดผ่านการส่งออก มีโอกาสส่งออกน้ำดื่มไปยังตลาดต่างประเทศ

อุปสรรค Threats

 1. การแข่งขันรุนแรง มีธุรกิจการผลิตน้ำดื่มอื่น ๆ ที่แข่งขันรุนแรงในตลาด
 2. ประสบปัญหาในการเชื่อถือของผู้บริโภค ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ำดื่มอาจทำให้ลูกค้าสลายใจ
 3. ข้อจำกัดกฎหมายและกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายสภาพแวดล้อมหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับน้ำดื่มอาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจการผลิตน้ำดื่ม ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การซื้ออุปกรณ์และเครื่องจักร การผลิตน้ำดื่มต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อกระบวนการทำน้ำดื่ม รวมถึงระบบการทำน้ำดื่ม, ระบบขนส่ง, ระบบบรรจุภัณฑ์, และอุปกรณ์สำหรับความสะอาดและความปลอดภัยในการผลิต การลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องจักรนี้อาจมีค่าใช้จ่ายสูงแต่เป็นสิ่งจำเป็น

 2. ที่ดินและสถานที่ คุณจะต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตน้ำดื่ม สถานที่นี้ควรตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำดื่มคุณภาพสูงและสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมสำหรับการผลิต

 3. การสร้างโรงงาน หากคุณไม่ได้รับสถานที่ที่มีโรงงานอยู่แล้ว คุณอาจต้องสร้างโรงงานเองหรือเช่าโรงงานเพื่อการผลิต

 4. การซื้อวัตถุดิบ คุณจะต้องลงทุนในการซื้อวัตถุดิบสำหรับการผลิตน้ำดื่ม เช่น น้ำที่มีคุณภาพดี, บรรจุภัณฑ์, สารเร่งการทำน้ำดื่ม, และอื่น ๆ

 5. การขนส่งและกระบวนการจัดส่ง คุณต้องมีระบบขนส่งที่เหมาะสมเพื่อจัดส่งน้ำดื่มถึงลูกค้าของคุณ

 6. การตลาดและการโฆษณา เพื่อเริ่มต้นธุรกิจการผลิตน้ำดื่ม คุณต้องลงทุนในการตลาดและโฆษณาเพื่อสร้างความรู้และความนิยมของสินค้าของคุณในตลาด

 7. การเจริญเติบโต การมีแผนการเจริญเติบโตและการลงทุนในการขยายธุรกิจหลังจากเริ่มต้นจะเป็นส่วนสำคัญของการก้าวไปข้างหน้า

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการผลิตน้ำดื่ม

 1. ผู้ผลิตน้ำดื่ม คนที่รับผิดชอบในกระบวนการผลิตน้ำดื่ม รวมถึงการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบขั้นตอนการผลิต

 2. วิศวกรเครื่องจักร วิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการบำรุงรักษาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรในการผลิตน้ำดื่ม

 3. ผู้จัดการโรงงาน ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการควบคุมกระบวนการผลิตและการบริหารโรงงานน้ำดื่ม

 4. ผู้บริหารธุรกิจ ผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในการกำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจและการบริหารจัดการทั่วไปของบริษัท

 5. ผู้ประกาศขายและการตลาด ผู้ที่รับผิดชอบในการตลาดและการโฆษณาผลิตภัณฑ์น้ำดื่มและความรู้สึกของลูกค้า

 6. ผู้บริหารฝ่ายการเงิน ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดการเรื่องการเงิน, งบประมาณ, การเงินบริษัท, และการเสนอข้อเสนอทางการเงิน

 7. ผู้ควบคุมคุณภาพ ผู้ควบคุมคุณภาพที่มีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของน้ำดื่มที่ผลิตและประทุน

 8. พนักงานในสายการผลิตและบรรจุภัณฑ์ คนที่ทำงานในกระบวนการผลิตน้ำดื่มและการบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า

 9. พนักงานทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย คนที่ดูแลความสะอาดและความปลอดภัยในโรงงานผลิตน้ำดื่ม

 10. พนักงานส่งออกและขนส่ง คนที่รับผิดชอบในการจัดส่งน้ำดื่มถึงลูกค้าและการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการผลิตน้ำดื่ม ที่ควรรู้

 1. น้ำดื่มบรรจุภัณฑ์ (Packaged Drinking Water) น้ำดื่มที่ถูกบรรจุในบรรจุภัณฑ์เช่น ขวดพลาสติก, ขวดแก้ว, หรือกระป๋อง เพื่อการจำหน่ายแก่ผู้บริโภค

 2. กระบวนการทำน้ำดื่ม (Water Purification Process) ขั้นตอนและกระบวนการที่ใช้ในการทำน้ำดื่ม รวมถึงการกรอง, ฆ่าเชื้อโรค, และการนำน้ำดื่มไปที่เหมาะสมสำหรับการบรรจุ

 3. น้ำดื่มที่ผ่านมาตรฐาน (Potable Water) น้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการดื่มตามมาตรฐานสุขาภิบาล

 4. คุณภาพน้ำดื่ม (Water Quality) คุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ำดื่ม, รวมถึงรสชาติและกลิ่น

 5. กระบวนการส่งออก (Export Process) ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกน้ำดื่มไปยังตลาดต่างประเทศ

 6. บรรจุภัณฑ์น้ำดื่ม (Bottling) กระบวนการบรรจุน้ำดื่มลงในขวดหรือบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ

 7. ธุรกิจน้ำดื่มอัตโนมัติ (Vending Machine Business) การจำหน่ายน้ำดื่มผ่านตู้เย็นหรือเครื่องดื่มอัตโนมัติ

 8. การเปลี่ยนน้ำดื่มในสถานที่ (Water Dispensing) การให้บริการน้ำดื่มในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร, โรงงาน, หรือสนามกีฬา

 9. น้ำดื่มผสมรส (Flavored Water) น้ำดื่มที่เติมรสชาติเพิ่มเข้าไป เช่น น้ำดื่มผสมผลไม้หรือน้ำดื่มลาม่อน

 10. การขายน้ำดื่มออนไลน์ (Online Water Sales) การจำหน่ายน้ำดื่มผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อลูกค้าที่สะดวกสั่งซื้อและจัดส่ง

จดบริษัท ธุรกิจการผลิตน้ำดื่ม ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และเป็นไปตามกฎหมายการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย คุณสามารถตรวจสอบความเป็นไปได้ของชื่อบริษัทได้ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้าและเทคโนโลยี (สชท) หรือใช้บริการออนไลน์ที่เชื่อถือได้

 2. จัดหาผู้ร่วมบริหาร (Directors) บริษัทจะต้องมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน และกรรมการผู้กำกับ (Directors) ต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยหรือผู้ถือวีซ่าที่อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย

 3. จัดหาผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงาน (Authorized Signatories) คุณต้องระบุผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในบริษัทที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการทางการเงิน ตัวอย่างเช่น ผู้มีหน้าที่เป็นผู้มีอำนาจลงนามในบัญชีธนาคารของบริษัท

 4. จดทะเบียนบริษัท คุณต้องจดบริษัทของคุณที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้าและเทคโนโลยี (สชท) โดยมีการยื่นใบสมัครลงทะเบียนบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนด

 5. จัดทำบันทึกบริษัท (Minute Book) คุณต้องจัดทำบันทึกบริษัทที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมกรรมการและการตัดสินใจของบริษัท

 6. ประกาศจดทะเบียนบริษัท หลังจากจดบริษัทเรียบร้อยแล้ว คุณต้องประกาศการจดทะเบียนบริษัทในสายตาอาสาสมัครและเห็นในกระทรวงพาณิชย์

 7. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID) คุณต้องขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากสำนักงานสรรพากรเพื่อเป็นการรับรองในการดำเนินธุรกิจและเสียภาษี

 8. ปฏิบัติตามกฎหมายการระดมทุน (Capitalization) บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายการระดมทุนและมีส่วนทุนจดทะเบียนเพียงพอตามกฎหมาย

 9. รายงานการเงินประจำปี (Annual Financial Statements) คุณต้องรายงานการเงินประจำปีแก่หน่วยงานรัฐบาลและผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

บริษัท ธุรกิจการผลิตน้ำดื่ม เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) นักบริหารและพนักงานที่รับรายได้จากบริษัทอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามรายได้ที่ได้รับ

 2. ภาษีน้ำดื่ม (Excise Tax on Drinking Water) บริษัทการผลิตน้ำดื่มอาจต้องเสียภาษีน้ำดื่มตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายสรรพสามิตและภาษี

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) บริษัทอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อขายน้ำดื่มแก่ลูกค้า การเสียภาษี VAT จะขึ้นอยู่กับราคาขายและอัตราภาษีที่เรียกเก็บในประเทศที่ตั้งบริษัท

 4. ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) บางประเทศอาจมีภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากการผลิตและขายน้ำดื่ม

 5. ภาษีสถานประกอบการ (Business Tax) บางประเทศอาจเรียกเก็บภาษีสถานประกอบการจากบริษัทที่มีกำไรจากธุรกิจการผลิตน้ำดื่ม

 6. ภาษีสรรพสามิตต่างประเทศ (Customs Duties) หากบริษัทส่งออกน้ำดื่มไปยังต่างประเทศ, อาจมีการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตต่างประเทศจากผู้ผลิต

 7. ภาษีเงินกู้ต่างประเทศ (Interest on Foreign Loans) หากบริษัทมีการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ, อาจต้องเสียภาษีเงินกู้ต่างประเทศตามกฎหมายและข้อบังคับ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.