จดทะเบียนบริษัท.COM » การขายอาหาร เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจการขายอาหาร มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายอาหารและเครื่องดื่ม รายได้หลักมาจากการขายอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้า ซึ่งอาจเป็นอาหารจานเดียว, เมนูอาหาร, ของหวาน, เครื่องดื่ม, และอื่น ๆ ตามประเภทธุรกิจ

 2. บริการส่งถึง หากธุรกิจของคุณมีบริการส่งถึง รายได้ก็จะมาจากค่าบริการส่งถึงอาหารไปยังที่อยู่ของลูกค้า

 3. บริการรับนำกลับหรือส่งถึง บางธุรกิจอาจมีบริการรับนำกลับหรือส่งถึงอาหารที่ลูกค้าสั่งให้กับพนักงาน ซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม

 4. การจัดงานอาหาร รายได้มาจากการจัดงานอาหารสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการบริการอาหารในงานสัมมนา, งานเลี้ยง, งานเทศกาล, งานวันเกิด เป็นต้น

 5. บริการรับจัดเลี้ยงและสัมมนา ถ้าธุรกิจของคุณมีบริการรับจัดเลี้ยงและสัมมนา รายได้ก็มาจากค่าบริการการจัดงานเหล่านี้

 6. ค่าบริการจัดหาสถานที่ หากคุณจัดงานอาหารในสถานที่ที่ไม่ใช่ของคุณเอง ค่าบริการจัดหาสถานที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของรายได้

 7. การขายสินค้าเสริมและของที่ระลึก บางธุรกิจการขายอาหารยังมีการขายสินค้าเสริม เช่น เครื่องดื่มที่เกี่ยวข้อง, ของหวาน, ของที่ระลึก เป็นต้น

 8. บริการรับจัดบุฟเฟต์ ถ้าธุรกิจของคุณมีบริการรับจัดบุฟเฟต์ รายได้ก็มาจากค่าบริการการจัดงานบุฟเฟต์

 9. บริการห้องพักและอาหารที่โรงแรม หากคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารในโรงแรม รายได้ก็มาจากการบริการอาหารแก่แขกที่พักอาศัยในโรงแรม

 10. บริการจัดเลี้ยงงานแต่งงานและงานเลี้ยง รายได้มาจากการจัดเลี้ยงงานแต่งงานและงานเลี้ยงต่าง ๆ ให้กับลูกค้า

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจการขายอาหาร

แข็งแกร่ง (Strengths)

 1. เมนูคุณภาพ การมีเมนูอาหารที่คุณภาพและหลากหลายช่วยให้คุณมีไฮไลท์ในตลาดและดึงดูดลูกค้า

 2. ความสะอาดและมาตรฐานอาหาร การปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดในเรื่องความสะอาดและมาตรฐานอาหารช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

 3. ทีมงานคุณภาพ การมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ช่วยให้บริการของคุณมีคุณภาพและเสถียร

 4. การสร้างชื่อเสียง ถ้าคุณมีชื่อเสียงดีในการบริการอาหาร นี่อาจช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและช่วยในการดึงดูดลูกค้าใหม่

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ความขาดแคลนทรัพยากร การขาดแคลนพนักงานหรือวัตถุดิบอาจทำให้คุณล่าช้าในการให้บริการหรือมีคุณภาพผลิตภัณฑ์ลดลง

 2. ขาดประสบการณ์ในการบริหาร หากคุณไม่มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ อาจทำให้คุณไม่สามารถจัดการด้วยประสิทธิภาพ

 3. ความพร้อมในการรับมือกับแนวโน้ม ถ้าคุณไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ อาจทำให้คุณล้าสมัยและไม่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

โอกาส (Opportunities)

 1. การเข้าถึงตลาดใหม่ สามารถขยายธุรกิจของคุณไปสู่ตลาดใหม่หรือตลาดเป้าหมายใหม่เพื่อเพิ่มรายได้

 2. ความต้องการในตลาด ถ้าคุณสามารถตอบสนองความต้องการใหม่ในตลาดได้ เช่น อาหารสุขภาพหรืออาหารเจ, จะช่วยเพิ่มลูกค้า

 3. พัฒนาเมนูหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างเมนูหรือผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าใหม่ ๆ

 4. การใช้เทคโนโลยีในการจัดการ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการการสั่งอาหารออนไลน์หรือการจัดการคิวลูกค้าสามารถเพิ่มความสะดวกสบายและความพึงพอใจให้กับลูกค้า

อุปสรรค (Threats)

 1. คู่แข่ง การมีคู่แข่งที่มีบริการอาหารที่คุณธุรกิจต้องแข่งขันอาจมีผลกระทบต่อรายได้ของคุณ

 2. การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า ความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้าอาจทำให้คุณต้องปรับเปลี่ยนเมนูหรือการบริการ

 3. เหล้านำเข้าหรือเท่าเข้า นโยบายการนำเข้าเหล้าหรือการที่ร้านอาหารต้องปิดการให้บริการในบางช่วงเวลาอาจมีผลกระทบต่อรายได้

 4. การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของคุณ

อาชีพ ธุรกิจการขายอาหาร ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าใช้จ่ายในการเช่าหรือซื้อพื้นที่ ค่าเช่าหรือการซื้อพื้นที่สำหรับร้านอาหารเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญ โดยการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมและมีตำแหน่งที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

 2. ค่าซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ รวมถึงเครื่องใช้ครัว, เครื่องเตรียมอาหาร, เครื่องใช้บริการลูกค้า เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์เสริม เป็นต้น

 3. วัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบสำหรับการปรุงอาหาร เช่น เนื้อสัตว์, ผัก, ผลไม้, แป้ง เป็นต้น

 4. ค่าจ้างงาน รวมถึงเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานในร้านอาหาร ได้แก่ พ่อครัว, เสริฟ, พนักงานเคาน์เตอร์, พนักงานบริการลูกค้า เป็นต้น

 5. การตลาดและโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพื่อเสริมการประชาสัมพันธ์และดึงดูดความสนใจของลูกค้า เช่น การโพสต์ในโซเชียลมีเดีย, การพิมพ์โฆษณา หรือการจัดโปรโมชั่น

 6. การสร้างเมนูและการวิจัยพัฒนาสินค้า ค่าใช้จ่ายในการออกแบบเมนู, การทดลองอาหารใหม่, การวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อรักษาความน่าสนใจของลูกค้า

 7. ทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการจ่ายค่าใช้จ่ายประจำวัน เช่น ค่าเช่า, เงินเดือนพนักงาน, และค่าใช้จ่ายทั่วไป

 8. ค่าจัดงานและการเปิดให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเปิดให้บริการเริ่มต้น เช่น การจัดงานเปิดตัว, การจัดเลี้ยง, ค่าเครื่องดื่ม, การพัฒนาเมนูเปิดใหม่ เป็นต้น

 9. ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและการประกอบกิจการ รวมถึงค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนธุรกิจ, การทำเอกสารทางกฎหมาย, และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 10. การจัดซื้อและการจัดส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัตถุดิบและวัสดุสำหรับธุรกิจ รวมถึงค่าจัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ

 11. การสร้างแบรนด์และการออกแบบโลโก้ ค่าใช้จ่ายในการสร้างและส่งเสริมแบรนด์ของคุณ เช่น การออกแบบโลโก้, ชื่อร้าน, และค่าใช้จ่ายในการพิมพ์โปสเตอร์, สติ๊กเกอร์ เป็นต้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการขายอาหาร

 1. พ่อครัวและเชฟ พ่อครัวและเชฟมีบทบาทสำคัญในการเตรียมอาหารและสร้างเมนูที่อร่อยและคุณภาพสูง

 2. เสริฟและบริกร บริกรและเสริฟเป็นผู้ให้บริการอาหารตรงหน้าลูกค้า พวกเขามีบทบาทสำคัญในการให้บริการและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

 3. ผู้จัดการร้านอาหาร ผู้จัดการร้านอาหารมีหน้าที่ในการบริหารจัดการทั้งด้านการทำอาหาร, การบริการลูกค้า, การจัดการบุคลากร, การวางแผนการเชิงกลยุทธ์, และดูแลด้านธุรกิจทั่วไป

 4. เจ้าของธุรกิจ เจ้าของธุรกิจคือคนที่มีความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจรวมถึงการบริหารจัดการ, การวางแผน, การตัดสินใจในเรื่องสำคัญ และการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

 5. พนักงานทำความสะอาดและบริการ พนักงานทำความสะอาดร้านและพื้นที่ในธุรกิจการขายอาหาร เช่น พนักงานทำความสะอาดร้านอาหารหลังจากลูกค้าออกไป

 6. ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่ในการจัดการเรื่องการสรรหาและการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ รวมถึงการฝึกอบรมและการดูแลสวัสดิการพนักงาน

 7. ผู้บริหารการตลาดและโฆษณา ผู้บริหารการตลาดเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อดึงดูดลูกค้าและสร้างความรู้จักแบรนด์

 8. ผู้บริหารการเงินและบัญชี ผู้บริหารการเงินมีหน้าที่ในการจัดการเรื่องการเงิน บัญชี และการรายงานการเงินของธุรกิจ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการขายอาหาร ที่ควรรู้

 1. เมนู (Menu) – รายการอาหารและเครื่องดื่มที่บริษัทขายในร้านอาหาร ส่วนใหญ่จะรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับราคาและคำอธิบายของแต่ละรายการ

 2. การจัดจำหน่าย (Distribution) – กระบวนการในการจัดส่งอาหารจากร้านอาหารไปยังลูกค้า ซึ่งอาจเป็นการจัดส่งที่ร้านเองหรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

 3. ความสะอาดและสุขอนามัย (Hygiene and Sanitation) – การให้ความสำคัญกับความสะอาดและสุขอนามัยในร้านอาหาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและรักษามาตรฐานคุณภาพ

 4. ความอร่อย (Taste) – คุณลักษณะของรสชาติที่นำเสนอในอาหาร สิ่งนี้มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและสามารถสร้างความจำได้ดี

 5. การบริการลูกค้า (Customer Service) – กระบวนการในการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงการตอบคำถาม, การต้อนรับลูกค้า, การบริการอาหาร, และการแก้ไขปัญหา

 6. โปรโมชั่น (Promotions) – กิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้นและดึงดูดความสนใจของลูกค้า เช่น โปรโมชั่นลดราคาหรือของแถม

 7. ค่าใช้จ่าย (Expenses) – ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินธุรกิจการขายอาหาร เช่น ค่าเช่า, เงินเดือนพนักงาน, ค่าวัตถุดิบ, ค่าโฆษณา เป็นต้น

 8. ส่วนลด (Discount) – การลดราคาอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อเป็นกลไกในการดึงดูดลูกค้าหรือเพิ่มยอดขาย

 9. อาหารที่มีแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Food) – อาหารที่ลูกค้าสามารถสั่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และรับส่งถึงที่ เช่น แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์

 10. ประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) – ประสบการณ์ทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับขณะที่เข้ามาใช้บริการอาหารในร้าน รวมถึงความพึงพอใจ, การบริการ, การจัดสรรที่นั่ง เป็นต้น

จดบริษัท ธุรกิจการขายอาหาร ทำอย่างไร

 1. การค้าว่าชื่อนั้นสามารถใช้ได้หรือไม่

 2. เลือกประเภทของบริษัท คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน เป็นต้น

 3. กำหนดผู้จัดการบริษัท (Directors) บริษัทจำเป็นต้องมีผู้จัดการบริษัทเพื่อดำเนินการแทนบริษัท จำนวนผู้จัดการต้องอย่างน้อย 1 คน

 4. กำหนดผู้ถือหุ้น (Shareholders) บริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คน

 5. กำหนดทุนจดทะเบียน ระบุจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นเงินสดหรือทรัพย์สินที่ทุกสมาชิกต้องการจะลงทุน

 6. เสนอแผนการจดทะเบียน จัดทำเอกสารแผนการจดทะเบียนบริษัทเพื่อยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 7. ยื่นคำขอจดทะเบียน ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกผู้จัดการ แผนการจดทะเบียน เป็นต้น

 8. รับหนังสือรับรองจดทะเบียน เมื่อคำขอได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท

 9. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำหรับการเสียภาษี เมื่อคุณได้รับหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท คุณจะต้องขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคลจากกรมสรรพากร

 10. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารให้กับบริษัทเพื่อทำธุรกรรมการเงินและการทำธุรกรรมธุรกิจ

บริษัท ธุรกิจการขายอาหาร เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรที่ได้รับจากธุรกิจ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจะแตกต่างกันไปตามกฎหมายในแต่ละประเทศ และอัตราภาษีอาจมีการปรับเปลี่ยนได้

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) บริษัทอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อขายสินค้าหรือบริการ อัตราภาษี VAT อาจแตกต่างไปตามประเทศและประเภทสินค้าหรือบริการ

 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax) บางประเภทของธุรกิจอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะที่มีอัตราภาษีเป็นเงินสูงค่อนข้าง

 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax) หากคุณมีสถานที่ใช้ในธุรกิจการขายอาหาร เช่น ร้านหรือโรงงาน คุณอาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 5. ภาษีเงินเดือนและค่าจ้างงาน (Personal Income Tax and Payroll Tax) ถ้าคุณมีพนักงานในบริษัท คุณจะต้องหักเงินเดือนและค่าจ้างงานของพนักงานเพื่อจ่ายภาษีเงินได้ส่วนบุคคลและภาษีเงินได้จากเงินเดือน

 6. ภาษีอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นและประเทศ บริษัทอาจต้องเสียภาษีอื่น ๆ เช่น อากรสรรพสามิต หรืออื่น ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.