จดทะเบียนบริษัท.COM » การกีฬา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจการกีฬา มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายตั๋วและการเข้าชมสถานที่ รายได้มาจากการขายตั๋วเข้าชมการแข่งขันหรือกิจกรรมกีฬา โดยมีรายได้จากการขายตั๋วที่สนับสนุนการเข้าชมที่สนามกีฬาหรือสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สนามฟุตบอล สนามเทนนิส หรือสนามมวย

 2. สปอนเซอร์และพันธมิตรธุรกิจ การกีฬามักจะมีการเชื่อมโยงกับสปอนเซอร์และพันธมิตรธุรกิจที่สนใจที่จะให้การสนับสนุนการแข่งขันหรือกิจกรรมกีฬา เช่น บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬา, บริษัทเครื่องดื่ม, และแบรนด์ต่าง ๆ ซึ่งสนใจเชื่อมโยงตนเข้ากับกิจกรรมกีฬาเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและโปรโมตตนเอง

 3. การจัดการสิทธิ์การถ่ายทอดสดและสิทธิ์การส่งออก สิทธิ์การถ่ายทอดสดของการแข่งขันกีฬามีค่าเฉพาะต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ทีวี, วิทยุ, และสื่อออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายสิทธิ์การส่งออกสำหรับการแข่งขันกีฬาไปยังประเทศต่าง ๆ ซึ่งสร้างรายได้เพิ่มเติม

 4. สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจการกีฬายังสามารถสร้างรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับกีฬา เช่น เสื้อผ้ากีฬา, อุปกรณ์กีฬา, รองเท้ากีฬา, อาหารเสริมสำหรับนักกีฬา, และบริการฟิตเนส

 5. สิทธิ์การใช้ชื่อและสัญลักษณ์ สโมสรกีฬาและนักกีฬาที่มีชื่อเสียงสามารถสร้างรายได้จากการให้สิทธิ์ในการใช้ชื่อและสัญลักษณ์ของพวกเขา แบรนด์สินค้ากีฬาและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาจจะจ่ายเงินในการใช้ชื่อนักกีฬาเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้าของพวกเขา

 6. ค่าสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่เกี่ยวข้อง การจัดงานกีฬาใหญ่ ๆ อาจสร้างค่าสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดงานอาหารและเครื่องดื่มในสนามกีฬา, การจัดสถานที่แสดงสินค้าและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับธุรกิจการกีฬา

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจการกีฬา

ความแข็งแกร่ง (Strengths)

 1. ความสนใจในกีฬา การมีความสนใจและความรักในกีฬาที่สูงของผู้กำกับธุรกิจจะช่วยส่งเสริมให้มีความคล่องตัวในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ในวงการกีฬา

 2. นักกีฬาและทีมที่เชื่อมโยง มีนักกีฬาและทีมที่มีชื่อเสียงในวงการ ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจและเสริมสร้างความน่าสนใจให้กับธุรกิจ

 3. สัญลักษณ์และแบรนด์ที่มีคุณภาพ การสร้างและพัฒนาแบรนด์ที่มีคุณภาพและสัญลักษณ์ที่โดดเด่นในวงการกีฬาช่วยสร้างความจำ impression และความไว้วางใจจากลูกค้า

 4. เทคโนโลยีและอุปกรณ์กีฬา การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาอุปกรณ์กีฬาและระบบการแข่งขันอาจช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการเล่นกีฬาและดูกีฬา

ความอ่อนแอ (Weaknesses)

 1. ขาดทุนการเงิน การดำเนินธุรกิจในวงการกีฬาอาจต้องใช้ทรัพยากรมาก และการขาดทุนการเงินอาจจะทำให้เกิดความต้านทานในการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ

 2. การตอบสนองต่อเทรนด์กีฬา วงการกีฬามีการเปลี่ยนแปลงเทรนด์อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวเร็ว ๆ เพื่อรักษาความน่าสนใจและความพึงพอใจของลูกค้า

 3. ความขึ้นอยู่กับนักกีฬาเดี่ยว หากธุรกิจขึ้นอยู่กับนักกีฬาบุคคล หากมีเหตุการณ์ที่ทำให้นักกีฬาเสียจากการแข่งขัน อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และภาพลักษณ์ของธุรกิจ

โอกาส (Opportunities)

 1. การเพิ่มขยายการตลาด อุตสาหกรรมกีฬากำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ และการขยายตลาดไปยังภูมิภาคต่าง ๆ

 2. การทำให้กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพ ความสำคัญของการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพกำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งสร้างโอกาสในการพัฒนาโปรแกรมอบรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและสุขภาพ

 3. การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงระบบการจัดการแข่งขันและประสิทธิภาพการฝึกอบรมสามารถสร้างความน่าสนใจให้กับลูกค้า

อุปสรรค (Threats)

 1. ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง การแข่งขันในวงการกีฬาอาจมีคู่แข่งที่แข็งแกร่งมาก ซึ่งอาจส่งผลให้ธุรกิจต้องแข่งขันหาวิธีการที่จะเอาชนะคู่แข่ง

 2. สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเติบโตของธุรกิจ และการซื้อสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับกีฬา

 3. ความสับสนเกี่ยวกับการสูบ doping และการฉ้อโกง การกีฬาอาจถูกกระทบจากความสับสนเกี่ยวกับการใช้ยาต้านทานประสิทธิภาพ (doping) หรือการฉ้อโกงในการแข่งขัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของวงการกีฬา

อาชีพ ธุรกิจการกีฬา ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่และสถานที่ ต้องมีการลงทุนในสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันหรือฝึกอบรม ตัวอย่างเช่น สนามกีฬาหรือสถานที่อบรม ควรพิจารณาตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมและสะดวกสบายสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 2. อุปกรณ์กีฬาและสถานการณ์ การจัดซื้อหรือเช่าอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ เช่น ลูกบอล, รองเท้ากีฬา, เสื้อผ้ากีฬา เป็นต้น และสถานการณ์เช่น ระบบไฟฟ้า, โครงสร้างสนาม, อุปกรณ์วัดผล ที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันและฝึกอบรม

 3. การตลาดและการโปรโมต การสร้างการตลาดและการโปรโมตสำคัญในการดึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย การสร้างแบรนด์และการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นกำลังในการสร้างความรู้จักและความน่าสนใจให้กับธุรกิจ

 4. บุคลากร การจ้างงานครูฝึกสอน, โค้ช, และบุคลากรที่จะจัดการกับด้านต่าง ๆ ของกิจกรรมการกีฬา เช่น การบริหารจัดการ, การประสานงาน, การเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรม, และการดูแลผู้เข้าร่วม

 5. การเชื่อมโยงกับสปอนเซอร์และพันธมิตรธุรกิจ หากคุณต้องการรับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์หรือพันธมิตรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬา, บริษัทเครื่องดื่ม, หรือบริษัทอื่น ๆ คุณอาจต้องปรับแผนธุรกิจของคุณให้เหมาะสมกับเป้าหมายของพวกเขา

 6. การพัฒนาโปรแกรมและกิจกรรม การสร้างโปรแกรมการฝึกอบรม, การแข่งขัน, กิจกรรมสัมนา, หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา เพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมและสร้างความสนใจ

 7. การดูแลเอกสารและการบริหารจัดการ ความต้องการในการดูแลเอกสารทางธุรกิจ, การบริหารการเงิน, การวางแผนกิจกรรม, และการติดตามผลสำคัญสำหรับการเติบโตและความสำเร็จของธุรกิจ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการกีฬา

 1. นักกีฬา นักกีฬาเป็นอาชีพหลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการกีฬา ทั้งนักกีฬามืออาชีพที่แข่งขันในระดับสูง, นักกีฬาสมัยใหม่ที่กำลังเติบโต, และนักกีฬาที่ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและแข่งขัน

 2. โค้ชและครูฝึกสอน โค้ชและครูฝึกสอนเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนและช่วยพัฒนาทักษะกีฬาของนักกีฬา พวกเขามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและเตรียมพร้อมนักกีฬาในการแข่งขัน

 3. ผู้จัดการธุรกิจการกีฬา ผู้จัดการและผู้บริหารในธุรกิจการกีฬาเป็นคนที่รับผิดชอบในการวางแผน, ดำเนินการ, และบริหารการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดในธุรกิจ

 4. การตลาดและการโฆษณา ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการโฆษณาเป็นคนที่รับผิดชอบในการสร้างและส่งเสริมแบรนด์, วางแผนกิจกรรมโปรโมชั่น, และเพิ่มความน่าสนใจให้กับกิจกรรมการกีฬา

 5. เทคโนโลยีและออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและออกแบบเป็นคนที่มีหน้าที่ในการพัฒนาและออกแบบเทคโนโลยีและอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการฝึกอบรมและแข่งขัน

 6. สนามเข้าร่วมและสถานที่ การบริหารและดูแลสนามเข้าร่วมและสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมและแข่งขัน เช่น การบริหารสนามกีฬา, ฟิตเนสเซ็นเตอร์, สถานที่จัดงาน, และอื่น ๆ

 7. การตรวจสอบและการพิจารณาด้านการเหยียดผิว ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและการพิจารณาด้านการเหยียดผิวมีบทบาทในการดูแลและควบคุมด้านจราจรและความปลอดภัยในกิจกรรมการแข่งขัน

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการกีฬา ที่ควรรู้

 1. สปอร์ต (Sport)

  • คำอธิบาย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกฝนกีฬาหรือการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ
 2. แข่งขัน (Competition)

  • คำอธิบาย การประลองกันระหว่างทีมหรือนักกีฬาเพื่อความแข็งแกร่งหรือความชนะเลิศ
 3. สปอร์ตสมัยใหม่ (Modern Sports)

  • คำอธิบาย กีฬาที่พัฒนาและปรับปรุงในยุคที่มีเทคโนโลยีสูง
 4. สปอร์ตแมนเมนต์ (Sportainment)

  • คำอธิบาย การผสมผสานกีฬาและบันเทิงเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ชม
 5. การสปอนเซอร์ (Sponsorship)

  • คำอธิบาย การให้การสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยากรในกิจกรรมกีฬา เพื่อสร้างความรู้จักและเชื่อมโยงกับแบรนด์
 6. สถานที่แข่งขัน (Venue)

  • คำอธิบาย สถานที่ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา
 7. ซอฟท์เวียร์ (Software)

  • คำอธิบาย โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการจัดการข้อมูลและการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
 8. สมาคมกีฬา (Sports Association)

  • คำอธิบาย องค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมกิจกรรมกีฬาในประเทศหรือพื้นที่
 9. การฝึกอบรม (Training)

  • คำอธิบาย กระบวนการสอนและฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในกีฬา
 10. การจัดการเหยียดผิว (Security Management)

  • คำอธิบาย การวางแผนและดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมกีฬาและสถานที่แข่งขัน

จดบริษัท ธุรกิจการกีฬา ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจและชื่อบริษัท

  • กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจการกีฬา และวางแผนกิจกรรมที่คุณต้องการให้กับบริษัท
  • เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น ๆ และตรงกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
 2. เลือกประเภทของบริษัท

  • เลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจการกีฬาของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทจำกัดความรับผิดชอบ
 3. จัดหาทุนในการจดทะเบียน

  • จัดหาทุนในการจดทะเบียนบริษัท เพื่อใช้ในการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกระบวนการจดบริษัท
 4. จัดเตรียมเอกสาร

  • เตรียมเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมายในการจดบริษัท เช่น บันทึกข้อตกลงก่อตั้งบริษัท, การแต่งตั้งผู้บริหาร, สถานที่ตั้งสำนักงาน, และอื่น ๆ
 5. รวบรวมเอกสารและยื่นคำขอจดทะเบียน

  • รวบรวมเอกสารที่จำเป็นตามความต้องการของหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัท เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
  • ยื่นคำขอจดทะเบียนและเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมายที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
 6. รับหนังสือรับรองจดทะเบียน

  • หลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบและพิจารณาคำขอจดทะเบียน หน่วยงานรัฐจะออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนให้กับบริษัทของคุณ
 7. จัดการหน้าที่บริหารงานทางธุรกิจ

  • หลังจากจดทะเบียนแล้ว คุณจะต้องดำเนินการจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบริษัท ตั้งแต่การบริหารการเงิน, บริหารทรัพยากรบุคคล, การตลาด, การดูแลลูกค้า, และการวางแผนกิจกรรมในธุรกิจการกีฬา
 8. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

  • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการกีฬา และมีความรับผิดชอบต่อหน่วยงานรัฐและสังคม

บริษัท ธุรกิจการกีฬา เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)

  • บริษัทธุรกิจการกีฬาที่มีกำไรจากกิจกรรมธุรกิจจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราภาษีที่เป็นไปตามกฎหมายของประเทศ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอาจแตกต่างไปตามประเภทของกิจกรรมและข้อมูลการเงินของบริษัท
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT)

  • บริษัทธุรกิจการกีฬาที่มีการขายสินค้าหรือบริการอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามอัตราภาษีที่กำหนดโดยกฎหมาย รายการสินค้าและบริการที่มีการยกเว้นหรือยกเว้นอาจแตกต่างไปตามกฎหมายประเทศ
 3. ส่วนลดหย่อนภาษี (Tax Deductions and Credits)

  • บางประเภทของกิจกรรมธุรกิจการกีฬาอาจมีสิทธิ์ในการขอส่วนลดหย่อนภาษีหรือเครดิตภาษี ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาในการจัดงานกีฬา, การสนับสนุนกิจกรรมฝึกอบรม, หรือการสนับสนุนกิจกรรมสัมนา
 4. อื่น ๆ

  • อาจมีภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการกีฬาขึ้นอยู่กับประเทศและกฎหมาย เช่น ภาษีอสังหาริมทรัพย์, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, และอื่น ๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.