จดทะเบียนบริษัท.COM » interior เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจinterior มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าปรึกษา (Consultation Fees) รายได้จากค่าปรึกษาคือเงินที่ได้รับจากการปรึกษาลูกค้าในการวางแผนและออกแบบภายในสถานที่ต่าง ๆ โดยรวมถึงการให้คำแนะนำในด้านออกแบบ

 2. ค่าออกแบบ (Design Fees) รายได้จากค่าออกแบบคือเงินที่ได้รับจากการออกแบบภายในสถานที่ เช่น การวางแผนการตกแต่งห้อง, การเลือกสี, การเรียงเฟอร์นิเจอร์, และอื่น ๆ

 3. การจัดหาวัสดุและเฟอร์นิเจอร์ (Sourcing and Procurement) บางครั้งธุรกิจออกแบบภายในอาจมีรายได้จากการจัดหาวัสดุ, อุปกรณ์, และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ สำหรับโครงการตกแต่ง

 4. ค่าแรงงาน (Labor Costs) รายได้จากค่าแรงงานสามารถมาจากการจ้างงานช่างต่าง ๆ ที่ทำงานในการติดตั้งและปรับปรุงสถานที่ตามแผนออกแบบ

 5. ค่าคอมมิชชั่น (Commission Fees) บางครั้งธุรกิจออกแบบภายในอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการแนะนำหรือจัดหาสินค้าและบริการอื่น ๆ ให้แก่ลูกค้า

 6. ค่าบริการหลังการขาย (After-Sales Services) รายได้จากบริการหลังการขาย เช่น การจัดส่งสินค้า, การบำรุงรักษา, หรือการให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสิ่งตกแต่งภายใน

 7. รายได้จากการส่งเสริมตัวแบบ (Model Home Revenue) ในบางกรณี, ธุรกิจออกแบบภายในอาจได้รับรายได้จากการสร้างห้องตัวอย่าง (model home) หรือสถานที่ตกแต่งเพื่อการโฆษณาและขายโครงการอสังหาริมทรัพย์

 8. ค่าแสดงสินค้า (Showroom Fees) บางบริษัทอาจมีหรือเช่าห้องแสดงสินค้าเพื่อแสดงผลงานและสินค้าต่าง ๆ แก่ลูกค้า รายได้จะมาจากการจำหน่ายสินค้าในห้องแสดงสินค้านั้น

 9. รายได้จากการอบรมและการฝึกอบรม บางธุรกิจอาจจัดคอร์สอบรมหรือสัมนาในด้านออกแบบภายในและรับค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วม

 10. ค่าบริการเสริม (Additional Services) รายได้จากบริการเสริมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น เช่น การจัดงานเลี้ยง, การสร้างสรรค์งานศิลปะ, หรือบริการอื่น ๆ ที่ลูกค้าต้องการ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจinterior

จุดแข็ง (Strengths)

 1. ความเชี่ยวชาญและความรู้ในด้านออกแบบภายใน ธุรกิจมีทีมงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการออกแบบภายในที่มีคุณภาพสูง

 2. ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างผลงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์และนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่ง

 3. ระบบควบคุมคุณภาพ การมีระบบควบคุมคุณภาพช่วยให้สามารถสร้างผลงานที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูง

 4. ความสามารถในการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า การทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของพวกเขา

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. การแข่งขันที่เข้มงวด ธุรกิจ Interior Design เป็นอุตสาหกรรมที่แข่งขันมาก ต้องมีการแยกตัวออกจากคู่แข่งอื่น ๆ

 2. ค่าใช้จ่ายสูง การจัดหาวัสดุและการทำงานอาจมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาที่ลูกค้าจะต้องจ่าย

 3. การจัดการเรื่องเวลา การสร้างผลงานภายในเวลาที่กำหนดอาจเป็นที่ท้าทาย เนื่องจากมีกำลังงานมาก

 4. ความขึ้นแรงของตลาด ธุรกิจ Interior Design มักขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอาจมีความผันผวน

โอกาส (Opportunities)

 1. การขยายธุรกิจ มีโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคหรือตลาดใหม่

 2. เทรนด์การตกแต่ง การตกแต่งภายในเป็นเรื่องยอดฮิตในปัจจุบัน และมีโอกาสในการใช้เทรนด์นี้ในงานออกแบบ

 3. ความต้องการจากกลุ่มลูกค้าระบบสุขภาพสัมพันธ์ กลุ่มลูกค้าที่สนใจสุขภาพสัมพันธ์อาจมีความต้องการในการออกแบบภายในที่สร้างสรรค์สุขสันต์และเป็นสุขภาพ

ภัยคุกคาม (Threats)

 1. คู่แข่งในระดับราคาต่ำ บริษัทคู่แข่งที่มีราคาต่ำกว่าอาจก่อให้เกิดการแข่งขันรุนแรง

 2. ความผันผวนของตลาด ธุรกิจ Interior Design มักขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอาจมีความผันผวนและความไม่แน่นอน

 3. ความต้องการทางกฎหมายและข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับในด้านออกแบบภายในอาจมีผลกระทบต่อวิธีการดำเนินธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจinterior ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การศึกษาและการฝึกอบรม การศึกษาเกี่ยวกับออกแบบภายในและความรู้ด้านศิลปะและดีไซน์เป็นสิ่งสำคัญ ค่าใช้จ่ายนี้อาจรวมถึงค่าเรียนหรือค่าอบรมที่สถาบันการศึกษาหรือองค์กรสอนอาชีพในด้านนี้ เริ่มต้นคาดว่าจะต้องใช้เงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ คุณจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบ รวมถึงเครื่องมือเบื้องต้นเช่น เครื่องมั่นวางแผน, เครื่องวัด, เครื่องคำนวณ ฯลฯ ราคาของอุปกรณ์และเครื่องมือนี้อาจเริ่มต้นที่ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป

 3. สถานที่ทำงาน ต้องมีสถานที่ทำงานหรือสำนักงาน เลือกที่ตั้งที่สะดวกและเหมาะสมสำหรับธุรกิจ Interior Design ราคาเช่าสถานที่จะแตกต่างกันตามพื้นที่และที่ตั้ง คุณอาจต้องเสริมทุนในส่วนนี้ไปอีก 20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน

 4. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คุณต้องใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบภายใน เช่น AutoCAD, SketchUp, 3ds Max, Adobe Photoshop, และอื่น ๆ ราคาขึ้นกับแบรนด์และรุ่นของโปรแกรม คาดว่าต้องใช้เงินเริ่มต้นที่ 50,000 บาทขึ้นไป

 5. การตลาดและโฆษณา เพื่อโปรโมทธุรกิจของคุณ คุณอาจต้องลงทุนในการตลาดและโฆษณา รวมถึงการสร้างเว็บไซต์ การใช้งานสื่อสังคม และการสร้างวัสดุโฆษณา ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับขอบข่ายและยอดเงินที่คุณต้องการใช้

 6. การจัดหาวัสดุและเฟอร์นิเจอร์ หากธุรกิจของคุณรวมถึงการจัดหาวัสดุและเฟอร์นิเจอร์สำหรับโครงการตกแต่ง คุณต้องมีงบประมาณสำหรับการซื้อสินค้านี้ ราคาขึ้นกับความยากลำบากและขนาดของโครงการ

 7. การจ้างงาน คุณอาจต้องจ้างช่างออกแบบ, ช่างติดตั้ง, หรือบุคคลอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการ ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจะต้องคำนึงถึง

 8. ส่วนของการบริหารจัดการ การจัดการรายได้, บัญชี, และดูแลลูกค้า อาจจำเป็นต้องใช้บริการผู้ประสานงานหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการบริหารธุรกิจ

 9. การรักษาธุรกิจ ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาธุรกิจรวมถึงค่าใช้จ่ายประจำตัวและค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่ทำงาน

 10. ส่วนทุนสำรอง คุณควรมีส่วนทุนสำรองสำหรับความไม่แน่นอน และสำหรับการดำเนินธุรกิจในช่วงเริ่มต้น รวมถึงการจ่ายค่าใช้จ่ายประจำเดือนในกรณีที่รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจinterior

 1. Interior Designer (นักออกแบบภายใน) นักออกแบบภายในคือคนที่มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนและออกแบบภายในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการเลือกเฟอร์นิเจอร์, วัสดุ, และสีสัน เพื่อให้สร้างพื้นที่ที่สวยงามและสามารถใช้งานได้

 2. Architect (สถาปนิก) สถาปนิกมีบทบาทในการออกแบบโครงสร้างภายนอกของอาคาร แต่บางครั้งพวกเขาก็มีความรู้และความสามารถในการออกแบบภายในอาคารด้วย เพื่อให้ความสอดคล้องระหว่างส่วนภายในและภายนอกของอาคาร

 3. Contractor (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นคนที่ดำเนินการสร้างสิ่งก่อสร้างตามแผนภายในที่ถูกออกแบบโดยนักออกแบบภายใน พวกเขาจะดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ตามแผนที่กำหนด

 4. ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่ง บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์, วัสดุตกแต่ง, และอุปกรณ์ภายในมีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้สึกและสไตล์ในการตกแต่งภายใน

 5. ผู้จัดหาและส่งเสริมสินค้าและบริการ บริษัทที่มีบทบาทในการจัดหาและส่งเสริมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งภายใน เช่น บริษัทที่จัดหาเฟอร์นิเจอร์, วัสดุสำหรับภายใน, หรือบริการอื่น ๆ

 6. ผู้สำรวจงาน (Project Manager) ผู้สำรวจงานมีบทบาทในการดูแลและจัดการโครงการตกแต่งภายใน รวมถึงการควบคุมงบประมาณ, การตรวจสอบคุณภาพ, และการติดต่อกับลูกค้า

 7. การบริการลูกค้า (Customer Service) บริการลูกค้าเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจ Interior Design เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

 8. ช่างที่ทำงานในสถานที่ ช่างที่ทำงานในสถานที่เป็นคนที่ทำงานติดตั้งและปรับปรุงสินค้าต่าง ๆ ในโครงการตกแต่ง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจinterior ที่ควรรู้

 1. Interior Designer (นักออกแบบภายใน) นักออกแบบภายในคือคนที่มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนและออกแบบภายในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการเลือกเฟอร์นิเจอร์, วัสดุ, และสีสัน เพื่อให้สร้างพื้นที่ที่สวยงามและสามารถใช้งานได้

 2. Architect (สถาปนิก) สถาปนิกมีบทบาทในการออกแบบโครงสร้างภายนอกของอาคาร แต่บางครั้งพวกเขาก็มีความรู้และความสามารถในการออกแบบภายในอาคารด้วย เพื่อให้ความสอดคล้องระหว่างส่วนภายในและภายนอกของอาคาร

 3. Contractor (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นคนที่ดำเนินการสร้างสิ่งก่อสร้างตามแผนภายในที่ถูกออกแบบโดยนักออกแบบภายใน พวกเขาจะดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ตามแผนที่กำหนด

 4. ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่ง บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์, วัสดุตกแต่ง, และอุปกรณ์ภายในมีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้สึกและสไตล์ในการตกแต่งภายใน

 5. ผู้จัดหาและส่งเสริมสินค้าและบริการ บริษัทที่มีบทบาทในการจัดหาและส่งเสริมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งภายใน เช่น บริษัทที่จัดหาเฟอร์นิเจอร์, วัสดุสำหรับภายใน, หรือบริการอื่น ๆ

 6. ผู้สำรวจงาน (Project Manager) ผู้สำรวจงานมีบทบาทในการดูแลและจัดการโครงการตกแต่งภายใน รวมถึงการควบคุมงบประมาณ, การตรวจสอบคุณภาพ, และการติดต่อกับลูกค้า

 7. การบริการลูกค้า (Customer Service) บริการลูกค้าเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจ Interior Design เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

 8. ช่างที่ทำงานในสถานที่ ช่างที่ทำงานในสถานที่เป็นคนที่ทำงานติดตั้งและปรับปรุงสินค้าต่าง ๆ ในโครงการตกแต่ง

 9. ผู้ช่วยนักออกแบบ (Design Assistants) ผู้ช่วยนักออกแบบมีบทบาทในการช่วยนักออกแบบภายในในการสร้างและวางแผนโครงการ

 10. ผู้จัดการบริหารธุรกิจ (Business Managers) ผู้จัดการบริหารธุรกิจมีบทบาทในการบริหารและกำหนดยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของบริษัท Interior Design

 1.  

จดบริษัท ธุรกิจinterior ทำอย่างไร

 1. างแผนธุรกิจ ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการจดบริษัท คุณควรวางแผนธุรกิจให้มีความชัดเจน รวมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจ, ลักษณะของบริการที่คุณจะให้, กลยุทธ์การตลาด, และงบประมาณการเริ่มต้น

 2. เลือกประเภทของธุรกิจ คุณต้องเลือกประเภทของธุรกิจที่ต้องการจด ในกรณีธุรกิจ Interior Design, น่าจะเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน

 3. ตรวจสอบชื่อบริษัท คุณต้องตรวจสอบความเป็นพิเศษของชื่อบริษัทที่คุณต้องการใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าชื่อนั้นยังไม่ถูกจดทะเบียนโดยบริษัทอื่น

 4. จดบริษัท คุณต้องทำการจดบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ DBD (Department of Business Development) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ โดยคุณจะต้องยื่นคำขอจดบริษัทพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, แผนธุรกิจ, และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งบริษัท

 5. การจดทะเบียนภาษีเจ้าหนี้ (TIN) คุณจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีเจ้าหนี้กับกรมสรรพากร เพื่อใช้ในการชำระภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากมี

 6. สร้างบัญชีธุรกิจ คุณควรสร้างบัญชีธุรกิจเพื่อการบริหารจัดการการเงินและการเฝ้าระวังการเงินของบริษัท

บริษัท ธุรกิจinterior เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีรายได้บริษัท (Corporate Income Tax) บริษัทจะต้องเสียภาษีรายได้บริษัทตามรายได้สุทธิที่ได้รับจากกิจการธุรกิจ Interior Design โดยมีอัตราภาษีที่แตกต่างกันไปตามกฎหมายและประเทศที่ตั้งของบริษัท

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) บางประเทศอาจกำหนดให้บริษัทเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับบริการที่ให้แก่ลูกค้า ซึ่งอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มและวิธีการชำระเงินอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและเงื่อนไขท้องถิ่น

 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ถ้าคุณเป็นผู้ก่อตั้งและรับรายได้จากธุรกิจ Interior Design ในลักษณะบุคคลธรรมดา คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลตามอัตราภาษีที่เป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขในประเทศที่คุณอาศัย

 4. ส่วนลดหรือยกเว้นภาษี บางประเทศอาจมีการให้ส่วนลดหรือยกเว้นภาษีสำหรับธุรกิจ Interior Design ที่ดำเนินกิจการในสาขาหรือโครงการที่มีความสำคัญเฉพาะเฉลี่ย ในกรณีนี้คุณควรตรวจสอบกับหน่วยงานภาษีของประเทศที่คุณทำธุรกิจ

 5. อื่น ๆ นอกเหนือจากภาษีที่กล่าวมาข้างต้น ยังอาจมีภาษีอื่น ๆ ที่บริษัทต้องเสียตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น เช่น ภาษีธุรกิจ, ภาษีมูลค่าที่ดิน, หรือภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.