รับทำบัญชี
ยื่นภาษีอากร

จดทะเบียนบริษัท.COM » ออกแบบภายใน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจออกแบบภายใน มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการออกแบบและวางแผนภายใน (Design Fees) รายได้หลักสำหรับบริษัทออกแบบภายในมาจากค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจ่ายให้สำหรับการวางแผนและออกแบบภายในสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน, ออฟฟิศ, ร้านค้า, หรือโครงการอื่นๆ ซึ่งคิดค่าใช้จ่ายตามขอบเขตของโครงการและความซับซ้อนของงาน

 2. ค่าคอนซัลแตนต์ (Consulting Fees) บริษัทออกแบบภายในอาจได้รับรายได้จากการให้คำปรึกษาในด้านการตกแต่งภายในและออกแบบภายในให้กับลูกค้าที่ต้องการความเชี่ยวชาญ

 3. ค่าจ้างบริการช่างและฝีมือ (Labor and Craftsmanship Costs) บริษัทอาจรวมค่าจ้างช่างและช่างฝีมือที่จำเป็นในการดำเนินการติดตั้งและปรับปรุงภายในสถานที่ต่างๆ ซึ่งรวมถึงค่าแรงและวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์งาน

 4. ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุและอุปกรณ์ (Materials and Equipment Costs) รายได้ยังมาจากการขายวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งภายใน เช่น เฟอร์นิเจอร์, ผ้าม่าน, วัสดุสำหรับพื้น, และอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ

 5. ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการและพื้นที่ (Project and Space Costs) บริษัทอาจจัดหาโครงการและพื้นที่สำหรับงานตกแต่งภายในและบริหารโครงการเพื่อกำหนดรายได้จากการให้บริการตกแต่ง

 6. รายได้จากการขายสินค้าและสิ่งของ (Revenue from Sales of Merchandise and Goods) หากบริษัทออกแบบภายในมีธุรกิจขายสินค้าและวัสดุตกแต่งภายใน เช่น เฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งอื่นๆ, รายได้จะมาจากการขายสินค้านั้น

 7. ค่าบริการหลังการขาย (Post-Sale Services Fees) บริษัทอาจรวมค่าบริการที่ให้หลังการขาย เช่น การดูแลรักษาและบำรุงรักษางานตกแต่งในระยะยาว ซึ่งอาจสร้างรายได้ต่อธุรกิจ

 8. ค่าสมาชิก (Membership Fees) บริษัทอาจเสนอสมาชิกสำหรับบริการออกแบบภายในและมีค่าสมาชิกที่ต้องจ่ายในระยะเวลาหรือตามรูปแบบการให้บริการที่เฉพาะเจาะจง

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจออกแบบภายใน

จุดแข็ง Strengths

 1. ความเชี่ยวชาญในออกแบบ บริษัทมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบภายใน ซึ่งสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพและนวัตกรรม

 2. ความสามารถในการปรับตัว ธุรกิจสามารถปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงในตลาดและความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

 3. ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า บริษัทมีลูกค้าที่มีความพึงพอใจและมีความสัมพันธ์ที่คงที่กับลูกค้าที่สนับสนุนรายได้ต่อไป

 4. การสร้างแบรนด์และชื่อเสียง ธุรกิจมีชื่อเสียงที่ดีและแบรนด์ที่เชื่อถือได้ในวงกว้าง

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ขาดทุนบทบาทชั้นบน บริษัทอาจขาดทุนบทบาทชั้นบนหรือนักออกแบบที่มีชื่อเสียง ซึ่งอาจทำให้ลูกค้ามองว่าคุณไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในงานนี้

 2. ความขาดคุณภาพในบริการ การควบคุมคุณภาพและการส่งมอบงานที่สมบูรณ์และเรียบร้อยอาจเป็นปัญหาในบางครั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทสูญเสียลูกค้า

 3. ความขาดความรู้ในการตลาด บริษัทอาจขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดและการเชื่อมโยงกับกลุ่มลูกค้าที่เป้าหมาย

โอกาส Opportunities

 1. การเติบโตของตลาด ตลาดธุรกิจออกแบบภายในกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความต้องการในการตกแต่งภายในสถานที่ที่สวยงามและสะดวกสบาย

 2. ความเป็นมาตรฐานและยังชีพสิ่งแวดล้อม ความสนใจในการออกแบบภายในเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยังชีพและยังคงมาตรฐานสูงมากขึ้น

 3. เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมใหม่ การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการออกแบบและการสร้างงานภายในสามารถเป็นโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพ

อุปสรรค Threats

 1. การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น การมีการแข่งขันที่รุนแรงในวงการออกแบบภายในอาจส่งผลให้มีการประกวดราคาและการลดขอ margins

 2. ความเปลี่ยนแปลงในตลาด ความเปลี่ยนแปลงในความต้องการและสไตล์ของลูกค้าสามารถส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ

 3. ความรักษาความลับและการละเมิดลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการรักษาความลับของผลงานออกแบบอาจเป็นปัญหาทางกฎหมายและลองทำให้เสียชื่อเสียง

อาชีพ ธุรกิจออกแบบภายใน ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่และเช่า การหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบภายใน เช่น ออฟฟิศ, โชว์รูม, หรือสตูดิโอ ควรพิจารณาต้นทุนเช่าสถานที่และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือตกแต่งที่ใช้ในการจัดสถานที่ให้เหมาะสม

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ คุณจำเป็นต้องลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบภายใน เช่น คอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ออกแบบ, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องมือวัด, และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น

 3. การตลาดและโฆษณา เพื่อเริ่มต้นธุรกิจออกแบบภายในคุณจำเป็นต้องลงทุนในกิจกรรมการตลาดและโฆษณา เพื่อสร้างความรู้และสร้างยอดขาย เงินที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์, การโฆษณาออนไลน์, การพิมพ์วัสดุโฆษณา, และกิจกรรมการตลาดอื่นๆ

 4. ที่ปรึกษาและบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ การจ้างที่ปรึกษาและบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบภายในสามารถช่วยเสริมสร้างคุณภาพของงานและบริการของคุณ

 5. การฝึกอบรมและการพัฒนาสกิล การลงทุนในการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะของทีมงานเพื่อให้พวกเขามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบภายใน

 6. การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่ง คุณจำเป็นต้องมีวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งภายใน เช่น เฟอร์นิเจอร์, ผ้าม่าน, วัสดุตกแต่ง, และอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ

 7. ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายประจำปี เช่น ค่าจ้างพนักงาน, ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่, ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมธุรกิจ, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจออกแบบภายใน

 1. นักออกแบบภายใน (Interior Designer) นักออกแบบภายในเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนและออกแบบภายในสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน, ออฟฟิศ, ร้านค้า, หรือโครงการอื่นๆ ธุรกิจออกแบบภายในส่วนใหญ่จะต้องมีนักออกแบบภายในเพื่อให้บริการในด้านนี้

 2. นักสถาปัตยกรรม (Architect) นักสถาปัตยกรรมมักมีบทบาทในการออกแบบสถานที่และสถาปัตยกรรมภายนอก แต่บางครั้งก็มีบทบาทในการออกแบบภายใน เช่น ออกแบบภายในอาคารที่ต้องการความเชื่อถือได้และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. ช่างโมเดล (Model Maker) ช่างโมเดลมีหน้าที่สร้างโมเดล 3 มิติของโครงการภายใน ซึ่งช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพรวมของงานออกแบบก่อนที่จะทำในขั้นตอนการสร้างจริง

 4. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ผู้จัดการโครงการมีหน้าที่กำกับและควบคุมการดำเนินโครงการออกแบบภายใน เพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด

 5. ช่างที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและปรับปรุง (Installation and Renovation Specialists) ช่างที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งสินค้าและวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการตกแต่งภายใน เช่น ช่างไม้, ช่างปูน, ช่างสี, และช่างไฟฟ้า

 6. ผู้สร้างสรรค์สินค้าตกแต่งภายใน (Interior Decor Product Designers) ผู้สร้างสรรค์สินค้าตกแต่งภายในเช่น เฟอร์นิเจอร์, ของตกแต่ง, ผ้าม่าน, หรือของตกแต่งอื่นๆ ธุรกิจออกแบบภายในบางรายอาจมีส่วนร่วมในการออกแบบและผลิตสินค้าดังกล่าว

 7. ธุรกิจสื่อและการตลาด (Media and Marketing Professionals) การตลาดและสื่อมวลชนเป็นส่วนสำคัญในการโฆษณาบริการออกแบบภายใน ทีมงานด้านการตลาดและสื่อสารสามารถช่วยสร้างความรู้และสร้างความนิยมให้กับธุรกิจของคุณ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจออกแบบภายใน ที่ควรรู้

 1. Interior Design (ออกแบบภายใน)
  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) การออกแบบภายในอาคารหรือสถานที่เพื่อสร้างพื้นที่ที่สวยงามและสะดวกสบายตามความต้องการของลูกค้า
 2. Space Planning (การวางแผนพื้นที่)
  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการวางแผนและการจัดห้องในอาคารหรือสถานที่เพื่อให้ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. Color Palette (แพเลตสี)
  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) ชุดของสีที่ถูกเลือกมาใช้ในการตกแต่งภายในเพื่อสร้างบรรยากาศและสไตล์ที่เหมาะสม
 4. Furniture Layout (การวางเฟอร์นิเจอร์)
  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) การวางแผนและการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมและสวยงาม
 5. Lighting Design (การออกแบบระบบไฟ)
  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการออกแบบและวางแผนการใช้ระบบไฟในการตกแต่งภายในเพื่อให้มีการแสดงแสงและสีที่เหมาะสม
 6. Mood Board (บอร์ดอารมณ์)
  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) แผนการจัดแสดงรูปภาพ, สี, และวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างบรรยากาศและสไตล์ของโครงการ
 7. Textiles (สิ่งทอ)
  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) วัสดุเสริมที่ใช้ในการตกแต่งภายใน เช่น ผ้าม่าน, ผ้าปูที่นอน, หรือพรม
 8. Accent Wall (ผนังเน้น)
  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) ผนังที่ถูกเน้นหรือประดับด้วยสีหรือวัสดุพิเศษเพื่อสร้างจุดเน้นในห้อง
 9. Décor (ของตกแต่ง)
  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) วัสดุ, องค์ประกอบ, หรือของที่ใช้ในการตกแต่งภายใน เช่น รูปภาพ, ของเล่น, หรือของตกแต่งอื่นๆ
 10. Client Consultation (การปรึกษากับลูกค้า)
  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการสนทนาและการปรึกษากับลูกค้าเพื่อเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าในการออกแบบภายใน

จดบริษัท ธุรกิจออกแบบภายใน ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของธุรกิจ ก่อนที่คุณจะจดบริษัทธุรกิจออกแบบภายใน คุณควรเลือกประเภทของธุรกิจที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของคุณ เช่น บริษัทจดทะเบียน, บริษัทจดจำกัด, หรือบริษัทในรูปแบบอื่น ๆ ตามที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

 2. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ ที่มีอยู่และเป็นไปตามกฎหมาย คุณสามารถตรวจสอบชื่อบริษัทได้ที่สำนักงานจดทะเบียนนิติบุคคลในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 3. รวบรวมเอกสารและข้อมูล คุณต้องรวบรวมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ก่อตั้งบริษัท, รายชื่อผู้ถือหุ้น, แผนธุรกิจ, ที่อยู่บริษัท, และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น

 4. สร้างพร้อมใบสมัครจดทะเบียนบริษัท คุณต้องสร้างพร้อมบริษัท โดยรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของคุณ เช่น ชื่อบริษัท, ที่อยู่, แผนธุรกิจ, ผู้ก่อตั้ง, และผู้ถือหุ้น

 5. เสนอบริษัทเพื่อจดทะเบียน คุณต้องนำเอกสารและข้อมูลที่คุณรวบรวมมาเสนอให้กับสำนักงานจดทะเบียนบริษัท ซึ่งอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

 6. รอการอนุมัติ หลังจากที่คุณเสนอบริษัทและชำระค่าธรรมเนียม คุณจะต้องรอให้สำนักงานจดทะเบียนบริษัทตรวจสอบและอนุมัติการจดทะเบียนบริษัทของคุณ

 7. จดทะเบียนหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หลังจากที่ได้รับการอนุมัติการจดทะเบียนบริษัท คุณจะต้องจดทะเบียนหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร

 8. เปิดบัญชีธนาคาร คุณต้องเปิดบัญชีธนาคารในชื่อของบริษัท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและรับรายได้

 9. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออกแบบภายใน เช่น การได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นหรือการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านสภาพแวดล้อม

บริษัท ธุรกิจออกแบบภายใน เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT – Value Added Tax) บริษัทธุรกิจออกแบบภายในที่มีรายได้มากกว่า 18 ล้านบาทต่อปีจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยเรียกเก็บจากลูกค้าและส่งให้กรมสรรพากรตามรายได้ที่ได้รับจากการบริการ

 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ถ้าเป็นรายบุคคลที่มีรายได้จากการทำงานในบริษัทธุรกิจออกแบบภายใน ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตรารายได้ที่ได้รับ

 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) บริษัทธุรกิจออกแบบภายในอาจถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายเมื่อรับรายได้จากลูกค้าหรือการทำธุรกรรมกับบริษัทอื่น ๆ ซึ่งจะต้องส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากรตามรายได้ที่หัก

 4. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท เมื่อจดบริษัทธุรกิจออกแบบภายในในประเทศไทย จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายท้องถิ่น

 5. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Land and Building Tax) หากบริษัทครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามราคาประเมินที่รัฐบาลกำหนด

 6. ค่าธรรมเนียมทางธุรกิจ บางพื้นที่อาจมีค่าธรรมเนียมทางธุรกิจท้องถิ่นที่ต้องชำระ เช่น ค่าธรรมเนียมสถานประกอบการ, ค่าธรรมเนียมส่วนกลาง, หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามข้อบังคับของท้องถิ่น

 7. อื่น ๆ บริษัทอาจต้องเสียภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ตามลักษณะการดำเนินธุรกิจและพื้นที่ที่ตั้งของบริษัท

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.