รับทำบัญชี
ยื่นภาษีอากร

จดทะเบียนบริษัท.COM » การค้าระหว่างประเทศ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การส่งออกสินค้า (Export) รายได้มาจากการขายสินค้าหรือสินค้าบริการของคุณไปยังตลาดในประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศของคุณ

 2. การนำเข้าสินค้า (Import) รายได้จากการนำเข้าสินค้าจากตลาดนอกประเทศเข้ามาในประเทศของคุณเพื่อจำหน่ายในตลาดในประเทศ

 3. การจัดจำหน่ายและตัวแทนจำหน่าย (Distribution and Representation) รายได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือบริการของบริษัทอื่นในตลาดประเทศอื่น ๆ

 4. การลิขสิทธิ์และการให้บริการ (Licensing and Services) รายได้จากการให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรประดิษฐ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบุคคลหรือบริษัทในต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการทางด้านเทคโนโลยี การศึกษา หรือการประเมินค่า

 5. การลงทุนต่างประเทศ (Foreign Investment) รายได้จากการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นการลงทุนในการเปิดสาขาหรือกิจการร่วมกับคู่ค้าในต่างประเทศ

 6. การท่องเที่ยวและบริการด้านการเวนต์ (Tourism and Hospitality Services) รายได้จากการรับรองและบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศของคุณ เช่น การพักที่โรงแรม การบริการร้านอาหาร และกิจกรรมท่องเที่ยวอื่น ๆ

 7. การค้าส่งและค้าปลีกผ่านช่องทางออนไลน์ (E-commerce) รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ไปยังลูกค้าต่างประเทศ

 8. การร่วมการค้าระหว่างประเทศ (International Joint Ventures) รายได้จากการร่วมการค้ากับบริษัทในประเทศอื่น ๆ โดยทำธุรกรรมร่วมกันในโครงการหรือกิจกรรมพิเศษ

 9. การจัดแสดงและเปรียบเทียบ (Trade Shows and Expositions) รายได้จากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการกับผู้ค้ารายอื่นในตลาดระหว่างประเทศ

 10. การสนับสนุนบริการหลังการขาย (After-sales Support) รายได้จากการให้บริการหลังการขายเช่น การบริการหลังการขาย การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาสินค้าหรือบริการ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 1. จุดแข็ง Strengths

  • ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพสูง ธุรกิจคุณอาจมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับความนิยมและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดระหว่างประเทศ

  • ความเชี่ยวชาญในตลาด ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดและกฎระเบียบของประเทศที่คุณทำธุรกิจในนั้น เป็นจุดแข็งในการจัดการกิจการ

  • ความสามารถในการบริการลูกค้าต่างประเทศ การให้บริการและสนับสนุนลูกค้าต่างประเทศอย่างมีคุณภาพจะช่วยสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจในตลาด

 2. จุดอ่อน Weaknesses

  • ข้อจำกัดทางการเงิน หากคุณมีทรัพยากรทางการเงินจำกัด อาจทำให้ยากต่อการเข้าถึงตลาดระหว่างประเทศ

  • การเข้าถึงทางภาษาและวัฒนธรรม การเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของตลาดประเทศอื่น ๆ อาจเป็นอุปสรรคในการสื่อสารและการจัดการธุรกิจ

  • ความขาดแคลนทรัพยากรบุคคล หากไม่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ อาจส่งผลให้ไม่สามารถจัดการกิจกรรมได้เต็มประสิทธิภาพ

 3. โอกาส Opportunities

  • ตลาดเป้าหมายที่เติบโต การเลือกเป้าหมายตลาดที่กำลังเติบโตและมีโอกาสในการขยายธุรกิจจะเป็นโอกาสทางธุรกิจ

  • การเข้าถึงเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต การใช้เทคโนโลยีและการติดต่ออินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางสำหรับการติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศ

  • นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์หรือบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดระหว่างประเทศเป็นโอกาสในการขยายกิจการ

 4. อุปสรรค Threats

  • การแข่งขัน ความแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศอาจทำให้เกิดความยากลำบากในการเข้าสู่ตลาดหรือสูญเสียส่วนแบ่งตลาด

  • ความเสี่ยงเชื้อชาติและการเมือง สถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจคุณ

  • การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกและนำเข้าสินค้า

อาชีพ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การศึกษาและวางแผนธุรกิจ ความรู้และการวางแผนเป็นสิ่งสำคัญ เริ่มต้นจากการศึกษาตลาดที่คุณต้องการเข้าสู่ และวางแผนการทำธุรกิจในทิศทางที่ถูกต้อง

 2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสมสำหรับตลาดนอกประเทศอาจต้องการการวิจัยและพัฒนา

 3. การตลาดและการสื่อสาร การสร้างแบรนด์และการตลาดในตลาดประเทศอื่น ๆ อาจเสียเวลาและเงินลงไป

 4. การเข้าถึงตลาดและทางเข้า คุณอาจต้องการลงทุนในการเข้าถึงตลาดและค้นหาทางเข้าที่เหมาะสม เช่น การสร้างพันธมิตรท้องถิ่นหรือผู้แทนจำหน่าย

 5. การเปิดบริษัทสาขาหรือสำนักงานต่างประเทศ หากคุณต้องการความรู้จักและความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดประเทศนั้น คุณอาจต้องพิจารณาเปิดสาขาหรือสำนักงานในประเทศนั้น

 6. การจัดหาการเงิน คุณอาจต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเพื่อการขยายธุรกิจของคุณ ที่มาของเงินทุนอาจเป็นจากเงินส่วนตัว, การกู้ยืม, หรือนักลงทุน

 7. การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง การทราบและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและกฎระเบียบของประเทศที่คุณจะทำธุรกิจ เพื่อให้คุณสามารถเข้ากับสภาพแวดล้อมธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 1. นักการตลาดระหว่างประเทศ (International Marketer) นักการตลาดระหว่างประเทศมีหน้าที่การวางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างความต้องการและความสนใจในตลาดนอกประเทศ นักการตลาดควรเข้าใจวัฒนธรรมและความต้องการของตลาดนั้น ๆ เพื่อให้กิจกรรมตลาดมีประสิทธิภาพ

 2. ผู้บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Manager) ผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศและการทำงานกับคู่ค้าต่างประเทศ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและมีความสำเร็จในตลาดนอกประเทศ

 3. ผู้จัดการธุรกิจสาขาต่างประเทศ (International Branch Manager) ในกรณีที่ธุรกิจเปิดสาขาหรือสำนักงานในต่างประเทศ ผู้จัดการสาขาต่างประเทศจะเป็นผู้ที่ควบคุมและดูแลการดำเนินงานในสาขานั้น ๆ เพื่อให้ความเป็นเลิศและประสบความสำเร็จในตลาดท้องถิ่น

 4. ทนายความทางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Lawyer) ทนายความที่เชี่ยวชาญในธุรกิจระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและข้อกำหนดทางกฎหมายในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

 5. บริหารการเงินและการเชื่อมโยงทางการเงิน (International Finance Manager) บริหารการเงินและการจัดการเชื่อมโยงทางการเงินกับธนาคารและหน่วยงานทางการเงินในต่างประเทศ เพื่อให้การเงินและการเก็งกำไรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 6. ส่งเสริมการขายระหว่างประเทศ (International Sales Representative) ส่งเสริมการขายในตลาดระหว่างประเทศโดยการเข้าไปสร้างความสนใจและเชื่อมโยงกับลูกค้าต่างประเทศ

 7. บริหารการจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ (International Procurement Manager) การบริหารจัดหาสินค้าและวัตถุดิบจากต่างประเทศเพื่อให้การผลิตและการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ที่ควรรู้

 1. Export (การส่งออก)
  • คำอธิบาย กระบวนการขายสินค้าหรือบริการไปยังตลาดหรือประเทศนอกประเทศ
 2. Import (การนำเข้า)
  • คำอธิบาย กระบวนการซื้อสินค้าหรือบริการจากตลาดหรือประเทศนอกประเทศ
 3. Customs (ศุลกากร)
  • คำอธิบาย หน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบสินค้าที่เข้าออกประเทศ
 4. Tariff (อัตราภาษีศุลกากร)
  • คำอธิบาย การเสียภาษีที่เกิดจากการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ
 5. International Trade Agreement (ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ)
  • คำอธิบาย ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที่กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ
 6. Logistics (โลจิสติกส์)
  • คำอธิบาย กระบวนการบริหารจัดการการขนส่งสินค้า, จัดการคลังสินค้า, และกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า
 7. Supply Chain (โซ่อุปทาน)
  • คำอธิบาย ลำดับขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดหาวัตถุดิบ, การผลิต, การจัดเก็บ, และการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้า
 8. Incoterms (ข้อกำหนดการค้าระหว่างประเทศ)
  • คำอธิบาย ข้อกำหนดมาตรฐานที่กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ซื้อและผู้ขายในกระบวนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
 9. Letter of Credit (การจดหมายเครดิต)
  • คำอธิบาย เอกสารทางการเงินที่ธนาคารออกให้เพื่อรับประกันการชำระเงินให้แก่ผู้ขายในการค้าระหว่างประเทศ
 10. Foreign Exchange Rate (อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)
  • คำอธิบาย อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือสกุลเงินระหว่างประเทศที่ใช้ในการประเมินมูลค่าเงินท้องถิ่นในสกุลเงินต่างประเทศ

จดบริษัท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ทำอย่างไร

 1. วางแผนและการศึกษา

  • ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนดการทำธุรกิจในประเทศที่คุณต้องการจดทะเบียนบริษัท และวางแผนทำธุรกิจให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท้องถิ่น
 2. เลือกชื่อบริษัท

  • เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น ๆ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
 3. เลือกประเภทของบริษัท

  • เลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมสำหรับกิจการและวัตถุประสงค์ของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, บริษัทหุ้นส่วนจำกัด, ฯลฯ
 4. เลือกที่ตั้งบริษัท

  • เลือกที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิ่งเช่นความสะดวกในการเข้าถึงตลาดและคู่ค้า
 5. เพิ่มทุนจดทะเบียน

  • กำหนดยอดทุนจดทะเบียนของบริษัทและวิธีการเพิ่มทุนเมื่อจำเป็น
 6. จดทะเบียนบริษัท

  • สร้างเอกสารจดทะเบียนบริษัท, เอกสารก่อตั้ง, และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นตามกฎหมายท้องถิ่น
 7. ขอใบอนุญาตและการรับรอง

  • ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการและกฎหมายท้องถิ่น คุณอาจต้องขอใบอนุญาตและการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 8. เปิดบัญชีธนาคาร

  • เปิดบัญชีธนาคารสำหรับบริษัทและจัดหาบัญชีสำหรับดำเนินกิจการ
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับสรรพากรและบัญชี

  • ลงทะเบียนเพื่อทำการเสียภาษีและประมวลผลบัญชีตามกฎหมายท้องถิ่น
 10. พิจารณาหนังสือสัญญาและข้อตกลง

  • พิจารณาหนังสือสัญญาและข้อตกลงกับคู่ค้าต่างประเทศ เช่น การจัดทำเอกสารการส่งออก-นำเข้าและข้อกำหนดการค้าระหว่างประเทศ

บริษัท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีรายได้บริษัท (Corporate Income Tax)

  • เป็นภาษีที่บริษัทต้องเสียจากกำไรสุทธิของธุรกิจ อัตราภาษีรายได้บริษัทอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่แต่ละประเทศกำหนด
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT)

  • เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าและบริการ บริษัทจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อทำธุรกิจและขายสินค้าในประเทศที่มีระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ภาษีอากรส่งออก (Export Duty) และภาษีอากรนำเข้า (Import Duty)

  • ภาษีอากรส่งออกเป็นภาษีที่เรียกเก็บเมื่อสินค้าถูกส่งออกจากประเทศ ส่วนภาษีอากรนำเข้าเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการนำเข้าสินค้าเข้าสู่ประเทศ
 4. ภาษีหุ้นส่วน (Capital Gains Tax)

  • หากบริษัทซื้อขายทรัพย์สินหรือหุ้นส่วนและได้รับกำไรจากการขาย เช่น การขายหุ้นที่เพิ่มมูลค่า เป็นต้น อาจมีความเป็นไปได้ที่จะต้องเสียภาษีหุ้นส่วน
 5. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)

  • บริษัทอาจต้องหักเงินเงินได้บุคคลธรรมดาที่ทำงานในบริษัทเพื่อส่งเสียให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (Property Tax)

  • บางประเทศอาจมีการเสียภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับที่ตั้งสำหรับกิจการ
 7. ภาษีสแตมป์และอื่น ๆ (Stamp Duty and Other Taxes)

  • บริษัทอาจต้องเสียภาษีสแตมป์ในการทำเอกสารหรือธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ และอาจมีภาษีอื่น ๆ ที่ต้องเสียตามกฎหมายท้องถิ่น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com