จดทะเบียนบริษัท.COM » ทำหนังสั้น เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจทำหนังสั้น มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การผลิตหนังสั้น: รายได้หลักมาจากการผลิตและขายหนังสั้น ซึ่งรวมถึงการให้สิทธิ์การใช้งานหนังสั้นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การฉายในโรงภาพยนตร์, การเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต, การจำหน่ายสื่อภาชนะ (DVD, Blu-ray) หรือการสตรีมมิ่ง (streaming) ผ่านพื้นที่ดิจิทัล.

 2. การขายสิทธิ์ในต่างประเทศ: หากหนังสั้นของคุณมีความนิยม คุณอาจขายสิทธิ์การใช้งานหรือการแสดงในต่างประเทศ นี้เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญสำหรับธุรกิจภาพยนตร์.

 3. การประชาสัมพันธ์และการตลาด: รายได้อาจมาจากกิจกรรมการตลาดและการโปรโมตหนังสั้น การขายบัตรเข้าชมหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับหนังสั้น เช่น สินค้าในรูปแบบของ T-shirt, การลงโฆษณา, หรือการจัดโปรแกรมการแสดง.

 4. การสนับสนุนโดยองค์กรหรือสนับสนุนรายการทีวี: หากคุณสร้างหนังสั้นเพื่อใช้ในการสนับสนุนองค์กรหรือรายการทีวี เช่น การสร้างโฆษณา หรือวีดีโอคลิปสั้นสำหรับการแสดงในรายการทีวี คุณอาจได้รับรายได้จากค่าแสดงหรือการสนับสนุน.

 5. การขายสื่อภาชนะ: รายได้จากการขายสื่อภาชนะที่มีหนังสั้นเกี่ยวข้อง เช่น DVD หรือ Blu-ray.

 6. การสร้างความร่วมมือกับบริษัทหรือบุคคลที่มีสนใจ: คุณอาจมีโอกาสร่วมมือกับบริษัทหรือบุคคลที่สนใจในการสนับสนุนหนังสั้นของคุณในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สปอนเซอร์, การเป็นผู้สนับสนุนหนังสั้น, หรือการจ้างให้ผลิตหนังสั้นสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ.

 7. การจัดแสดงหนังสั้น: รายได้จากการจัดแสดงหนังสั้นในงานฉลอง งานประชุม หรืองานแสดงที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะถ้าหนังสั้นของคุณได้รับรางวัลหรือความนิยม.

 8. การเป็นที่รู้จักในวงการภาพยนตร์: คุณอาจได้รับรายได้จากการร่วมกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง หรือการขายสิทธิ์การใช้งานรูปภาพหรือเนื้อหาที่เป็นที่นิยมในวงการ.

 9. การระดมทุนและการสนับสนุนโดยผู้ให้ทุน: คุณอาจได้รับรายได้จากการระดมทุนหรือการรับการสนับสนุนจากผู้ให้ทุนที่สนใจในการผลิตหนังสั้น.

 10. การขายสิทธิ์ในสื่ออื่น ๆ: รายได้อาจมาจากการขายสิทธิ์ในสื่ออื่น ๆ ที่สร้างจากหนังสั้น เช่น หนังสั้นเป็นตัวตลกร้ายในการสร้างเกมหรือสื่อการเล่าเรื่อง.

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจทำหนังสั้น

จุดแข็ง Strengths

 1. ความคิดสร้างสรรค์: ธุรกิจทำหนังสั้นมีความสามารถในการสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจและแปลกใหม่ ทำให้มีโอกาสในการดึงดูดผู้ชม.

 2. คุณภาพทางสร้างสรรค์: คุณอาจมีทีมงานทางสร้างสรรค์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพสูง ซึ่งสามารถสร้างผลงานที่น่าสนใจ.

 3. การรวมทีมแบบคอลลาโบเรชั่น: คุณอาจสามารถรวมทีมที่มีความสามารถและชื่นชอบในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม.

จุดอ่อน Weaknesses

 1. งบประมาณจำกัด: การสร้างหนังสั้นอาจต้องใช้งบประมาณสูง และหากคุณมีงบประมาณจำกัดอาจทำให้ต้องจำกัดความสามารถในการสร้างผลงาน.

 2. การตลาดและการกระจาย: การสร้างความรู้สึกและการกระจายผลงานหนังสั้นให้ถึงกลุ่มเป้าหมายอาจมีความยากลำบาก.

 3. การแข่งขันรุนแรง: วงการภาพยนตร์มีการแข่งขันรุนแรง การต้องแยกตัวเองจากผู้แข่งขันอาจเป็นอย่างยาก.

โอกาส Opportunities

 1. การเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์: การเผยแพร่ผลงานหนังสั้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น YouTube, Vimeo และเว็บไซต์อื่น ๆ ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ง่ายขึ้น.

 2. การระดมทุนผ่านแพลตฟอร์ม crowdfunding: คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มการระดมทุนออนไลน์เพื่อระดมทุนสำหรับการสร้างหนังสั้น.

 3. นิยามของกลุ่มเป้าหมาย: คุณสามารถใช้หนังสั้นเพื่อสร้างความรู้สึกหรือข้อคิดเกี่ยวกับประเด็นสังคมหรือสิ่งที่สำคัญอื่น ๆ ซึ่งอาจช่วยให้คุณได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน.

อุปสรรค Threats

 1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์: ค่าใช้จ่ายในการสร้างหนังสั้นอาจสูง และหากไม่สามารถคืนทุนเท่าที่คาดหวังอาจสร้างภาระหนี้.

 2. การละเมิดลิขสิทธิ์: การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นปัญหาในวงการภาพยนตร์ คุณควรรักษาลิขสิทธิ์ของผลงานอย่างเข้มงวด.

 3. การเติบโตของคู่แข่ง: คู่แข่งที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และการตลาดอาจเติบโตขึ้นและแย่งลูกค้า.

อาชีพ ธุรกิจทำหนังสั้น ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. อุปกรณ์ถ่ายทำและตัดต่อ: คุณจะต้องลงทุนในอุปกรณ์ถ่ายทำอย่างกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์อื่น ๆ รวมถึงซอฟต์แวร์ตัดต่อและตกแต่งภาพ.

 2. ทีมงาน: คุณอาจต้องจ้างผู้สร้างสรรค์, นักแสดง, และทีมงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บันทึกเสียง, ผู้ช่วยผู้กำกับ, และผู้สร้างบทความ.

 3. สถานที่ถ่ายทำ: ถ้าคุณต้องการถ่ายทำในสถานที่พิเศษหรือสร้างสรรค์สถานที่พิเศษ คุณอาจต้องจ้างหรือเช่าสถานที่.

 4. การตลาดและการกระจาย: คุณจะต้องใช้งบประมาณในการตลาดและการโปรโมตหนังสั้นของคุณ เพื่อให้คนรู้จักและมีโอกาสดู.

 5. การเผยแพร่: หากคุณต้องการนำหนังสั้นของคุณไปยังงานแสดงหรือเทศกาลภาพยนตร์ คุณจะต้องลงทุนในการเดินทางและการเข้าร่วมงาน.

 6. การจัดการและบริหาร: คุณอาจต้องลงทุนในการจ้างผู้จัดการหรือทีมบริหารเพื่อช่วยในการวางแผนและการดำเนินธุรกิจ.

 7. การจัดทำเอกสารสัญญา: คุณอาจต้องจ้างทนายความเพื่อจัดทำเอกสารสัญญาสำหรับการร่วมมือกับนักแสดงและทีมงาน.

 8. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการออนไลน์: หากคุณต้องการให้ผู้ชมสามารถดูหนังสั้นของคุณออนไลน์ คุณจะต้องลงทุนในการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์หรือใช้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง.

 9. ค่าใช้จ่ายในการจัดการรับรองสิทธิ์: คุณควรพิจารณาการลงทุนในการรับรองสิทธิ์ของหนังสั้นของคุณเพื่อป้องกันความละเมิดลิขสิทธิ์.

 10. งบสำรอง: คุณควรสร้างงบสำรองสำหรับความไม่คาดคิดและค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจทำหนังสั้น

 1. ผู้กำกับ: ผู้กำกับเป็นคนที่มีความสำคัญในการนำเสนอความเรื่องของหนังสั้นได้อย่างถูกต้องและน่าสนใจ.

 2. นักแสดง: นักแสดงเป็นบทบาทสำคัญในการสร้างผลงานศิลปะภาพยนตร์ เขาต้องมีความสามารถในการแสดงและสามารถมีความเชื่อมโยงกับบทบาทของพวกเขา.

 3. นักเขียนบท: นักเขียนบทเป็นผู้คิดค้นเรื่องราวและการสร้างบทความฉบับสำหรับการถ่ายทำ.

 4. ผู้สร้างสรรค์และผู้บันทึกเสียง: ผู้สร้างสรรค์เสียงและผู้บันทึกเสียงมีบทบาทในการบันทึกเสียงและปรับปรุงเสียงในหนังสั้น.

 5. นักแต่งเพลง: หากคุณมีแสงสนับสนุนในหนังสั้นของคุณ, คุณอาจต้องจ้างนักแต่งเพลงเพื่อสร้างเสียงและดนตรีพื้นหลัง.

 6. ทีมงานด้านเทคนิค: การผลิตหนังสั้นอาจต้องมีคนดูแลการถ่ายทำ, การตัดต่อ, และการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง.

 7. ผู้จัดการโปรเจ็ค: คุณอาจต้องมีผู้จัดการโปรเจ็คหรือผู้บริหารโครงการเพื่อจัดการและดูแลงานหนังสั้นของคุณ.

 8. นักแสดงเสริม: บางครั้ง, คุณอาจต้องจ้างนักแสดงเสริมหรือนักแสดงพาเสนอบทบาทเล็ก ๆ เพื่อเติมเต็มความน่าสนใจในหนังสั้น.

 9. ผู้รับจ้างพื้นที่ถ่ายทำ: หากคุณต้องการถ่ายทำในสถานที่พิเศษ, คุณอาจต้องจ้างผู้รับจ้างพื้นที่.

 10. ผู้บริหารสินค้าและการแต่งแต้ม: ผู้บริหารสินค้ามีบทบาทในการจัดหาสิ่งของและพิจารณาสถานที่ถ่ายทำ. ผู้แต่งแต้มรับผิดชอบในการสร้างความมีสไตล์และอารมณ์ให้กับหนังสั้น.

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจทำหนังสั้น ที่ควรรู้

 1. บริษัท (Company)

  คำอธิบายเพิ่ม: บริษัทคือนิติบุคคลทางธุรกิจที่มีการจดทะเบียนและดำเนินกิจการเพื่อผลกำไรหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

 2. จดทะเบียน (Register)

  คำอธิบายเพิ่ม: การลงทะเบียนบริษัทเพื่อให้ได้สิทธิและสถานะในตามกฎหมาย เพื่อทำธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย

 3. หุ้น (Shares)

  คำอธิบายเพิ่ม: หุ้นคือหน่วยความเป็นเจ้าของในบริษัท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุรุษ

 4. ผู้ก่อตั้ง (Founder)

  คำอธิบายเพิ่ม: ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างและก่อตั้งบริษัท

 5. ผู้ถือหุ้น (Shareholder)

  คำอธิบายเพิ่ม: บุคคลหรือนิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทและมีสิทธิตามกฎหมาย

 6. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

  คำอธิบายเพิ่ม: คณะกรรมการบริษัทคือผู้ที่มีอำนาจในการบริหารและตัดสินในการดำเนินกิจการของบริษัท

 7. ทุนจดทะเบียน (Registered Capital)

  คำอธิบายเพิ่ม: จำนวนทุนที่บริษัทต้องจดทะเบียนเพื่อดำเนินกิจการตามกฎหมาย

 8. สัญญาจดทะเบียน (Registration Agreement)

  คำอธิบายเพิ่ม: เอกสารที่ระบุรายละเอียดการจดทะเบียนบริษัท เช่น หุ้นที่ถูกจด, ผู้ถือหุ้น, และรายละเอียดอื่น ๆ

 9. ธุรกิจออนไลน์ (Online Business)

  คำอธิบายเพิ่ม: การดำเนินกิจการผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์

 10. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal Liability)

  คำอธิบายเพิ่ม: ความรับผิดชอบตามกฎหมายของบุคคลหรือนิติบุคคลในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดหรือการละเมิดกฎหมาย

จดบริษัท ธุรกิจทำหนังสั้น ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของกิจการ: ก่อนที่คุณจะจดบริษัทในธุรกิจทำหนังสั้น คุณควรเลือกประเภทของกิจการ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทจำกัดมหาชน, หรือบริษัทจดทะเบียน

 2. เลือกชื่อบริษัท: คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คุณสามารถตรวจสอบความเป็นไปได้ของชื่อบริษัทที่ DBD (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) หรือใช้บริการตรวจสอบชื่อบริษัทออนไลน์

 3. จัดทำหนังสือสัญญาจดทะเบียนบริษัท: คุณจะต้องจัดทำหนังสือสัญญาจดทะเบียนบริษัทเพื่อระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการและผู้ถือหุ้น

 4. จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น: คุณจะต้องจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามข้อกำหนด เช่น สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้งบริษัท, สำเนาทะเบียนบ้าน, แผนที่ตั้งสำนักงาน, และหลักฐานอื่น ๆ ตามที่กำหนด

 5. เสนอจดทะเบียนบริษัท: คุณสามารถส่งเอกสารและคำขอจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) หรือใช้บริการออนไลน์ของ DBD

 6. จ่ายค่าธรรมเนียม: ค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนบริษัทต่างๆ จะต้องชำระตามอัตราที่กำหนด

 7. รอการอนุมัติและจดทะเบียน: หลังจากการส่งเอกสารและค่าธรรมเนียม คุณจะต้องรอการอนุมัติและการจดทะเบียนจาก DBD

บริษัท ธุรกิจทำหนังสั้น เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax): หากบริษัทเป็นผู้รับรายได้ส่วนตัวจากกิจการนี้ เจ้าของบริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้ตามรายได้ที่ได้รับ

 2. ภาษีอากร (VAT – Value Added Tax): หากธุรกิจของคุณมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การขายสินค้าหรือบริการ คุณจะต้องเสียภาษีอากรในการรับสินค้าและบริการและเสียให้กับเจ้าหนี้ในภาษีมูลค่าเพิ่ม

 3. ภาษีบริษัท (Corporate Income Tax): ถ้าบริษัทของคุณเป็นนิติบุคคลและมีกำไรจากกิจการ คุณจะต้องเสียภาษีบริษัทตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายในประเทศที่คุณดำเนินกิจการ

 4. อื่นๆ: ภาษีอื่น ๆ อาจเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทหรือกิจการที่คุณดำเนิน เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรืออื่น ๆ ตามกฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.