จดทะเบียนบริษัท.COM » ของที่ระลึก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจของที่ระลึก มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายสินค้าที่ระลึก (Merchandise Sales)

  • รายได้จากการขายสินค้าที่ระลึก เช่น เสื้อผ้าที่มีโลโก้หรือสิ่งของที่ทำมาเป็นที่ระลึก
 2. บริการที่ระลึก (Service Fees)

  • บางบริษัทที่ระลึกอาจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานหรือการท่องเที่ยว และรับค่าบริการ
 3. การจัดงานและกิจกรรมที่ระลึก (Event and Activity Fees)

  • รายได้จากการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับที่ระลึก เช่น การแสดงนิทรรศการหรือเทศกาล
 4. การสนับสนุนที่ระลึก (Sponsorship)

  • บางบริษัทที่จัดหาที่ระลึกอาจได้รับรายได้จากการร่วมทุนหรือสนับสนุนจากบริษัทอื่น
 5. การขายสินค้าที่เป็นพิเศษ (Exclusive Merchandise Sales)

  • รายได้จากการขายสินค้าที่ระลึกที่มีจำหน่ายเฉพาะแกลอรี่หรือสถานที่ที่ระลึก
 6. รายได้จากการบริจาค (Donations)

  • บางที่ระลึกอาจรวบรวมเงินบริจาคจากบุคคลหรือองค์กรที่สนับสนุน
 7. ค่าธรรมเนียมเข้าชม (Admission Fees)

  • รายได้จากค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ที่ระลึก เช่น พิพิธภัณฑ์หรือสวนสาธารณะ
 8. การขายบัตรระลึก (Ticket Sales)

  • รายได้จากการขายบัตรเข้าชมแสดงการแสดงหรือกิจกรรมที่ระลึก
 9. การจัดงานที่ระลึกออนไลน์ (Online Events)

  • รายได้จากการจัดงานหรือกิจกรรมที่ระลึกในรูปแบบออนไลน์ เช่น การสอนออนไลน์หรือการแสดงสดบนเว็บไซต์
 10. การบริการรูปแบบสำหรับกลุ่ม (Group Services)

  • รายได้จากการให้บริการที่ระลึกสำหรับกลุ่มหรือองค์กร เช่น ทัวร์สำหรับนักท่องเที่ยว

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจของที่ระลึก

จุดแข็ง Strengths

 1. สินค้าและบริการที่คุณภาพสูง สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงและมีความพิเศษมากช่วยสร้างความนิยมและความพึงพอใจในลูกค้า

 2. การตลาดและการโปรโมท ความสามารถในการตลาดและโปรโมทที่ดีช่วยเพิ่มการรับรู้และความนิยมของธุรกิจ

 3. ความหลากหลายของสินค้า การมีหลายประเภทของสินค้าที่ระลึกช่วยให้ประชาชนมีตัวเลือกมากมายในการเลือกซื้อ

 4. ความสามารถในการกำหนดราคา การกำหนดราคาอย่างเหมาะสมที่สามารถดึงดูดลูกค้าและสร้างกำไรได้

จุดอ่อน Weaknesses

 1. การจัดหาสินค้าที่ระลึก การจัดหาสินค้าที่ระลึกอาจเป็นปัญหาในกรณีที่มีความต้องการสูงมากหรือมีการผลิตสินค้าที่ซับซ้อน

 2. ความขึ้นอยู่กับฤดูกาล บางธุรกิจที่ระลึกอาจมีความขึ้นอยู่กับฤดูกาลหรือวันสำคัญ เช่น เทศกาลหรือวันเกิด ซึ่งอาจทำให้มีความผันผวนในรายได้

 3. ความขาดแคลนในข้อมูลการตลาด การขาดแคลนข้อมูลการตลาดและการวิเคราะห์ลูกค้าอาจทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจหรือเกิดความไม่สมดุลในการจัดหาสินค้า

โอกาส Opportunities

 1. การขยายตลาด โอกาสในการขยายตลาดไปยังสถานที่ใหม่หรือกลุ่มลูกค้าใหม่

 2. การขยายสินค้าและบริการ โอกาสในการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 3. การตลาดออนไลน์ การใช้โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มออนไลน์ในการโปรโมทและขายสินค้าที่ระลึก

อุปสรรค Threats

 1. การแข่งขันเพิ่มมากขึ้น การมีคู่แข่งที่มีคุณภาพและราคาแข่งขันสูงอาจมีผลต่อการแข่งขันของธุรกิจ

 2. ความผันผวนของฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลหรือสภาพอากาศอาจมีผลต่อความขึ้นอยู่กับฤดูกาลของธุรกิจที่ระลึก

 3. ความเสี่ยงจากสภาพเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจมีผลต่อการซื้อสินค้าที่ระลึก

 4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกอาจมีผลต่อธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจของที่ระลึก ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การจัดหาสินค้าที่ระลึก คุณต้องสร้างสินค้าหรือจัดหาสินค้าที่ระลึกเพื่อขาย การสร้างสินค้าเองอาจต้องลงทุนในการออกแบบและผลิต หรือคุณสามารถจัดหาสินค้าที่ระลึกจากซัพพลายเออร์อื่น ๆ โดยต้องจ่ายค่าซื้อหรือค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้า

 2. การสร้างและดูแลเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ หากคุณต้องการขายสินค้าที่ระลึกออนไลน์ คุณจะต้องลงทุนในการสร้างเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าและทำการสั่งซื้อออนไลน์

 3. การโปรโมทและการตลาด คุณจะต้องลงทุนในกิจกรรมโปรโมทและการตลาดเพื่อโฆษณาสินค้าที่ระลึกของคุณ นี่อาจรวมถึงการจ้างบุคคลหรือบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดเพื่อช่วยในการสร้างความรู้สึกและความนิยมในสินค้าของคุณ

 4. การจัดหาพื้นที่ หากคุณต้องการมีพื้นที่ร้านค้าเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก คุณจะต้องเช่าหรือซื้อพื้นที่ทางการค้า นี่อาจเป็นร้านค้าที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่ที่ตั้งเดียวกับธุรกิจของคุณ

 5. การจัดหาคลังสินค้า หากคุณมีสินค้าที่ระลึกมาก คุณจะต้องมีคลังสินค้าหรือที่เก็บสินค้าเพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงเวลา

 6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำ นอกจากนี้คุณจะต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประจำ เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าสื่อสาร

 7. งบประมาณสำรอง คุณควรมีงบประมาณสำรองเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด เช่น ค่าซ่อมบำรุง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการรักษาธุรกิจของคุณให้เป็นปกติ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของที่ระลึก

 1. นักออกแบบและศิลปิน นักออกแบบและศิลปินสามารถสร้างสินค้าที่ระลึกเช่น กราฟิกดีไซน์, งานปั้น, ภาพวาด, หรือผลงานศิลปะสำหรับการขาย

 2. ผู้ประกาศและนักการตลาด ผู้ประกาศและนักการตลาดมีบทบาทสำคัญในการโปรโมทและการตลาดสินค้าที่ระลึก

 3. ผู้ประกอบการและผู้จัดการ ผู้ประกอบการและผู้จัดการร้านค้าหรือบริษัทที่ขายสินค้าที่ระลึกต้องดูแลการจัดการธุรกิจ

 4. นักพัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ หากคุณมีแพลตฟอร์มการขายออนไลน์สำหรับสินค้าที่ระลึก นักพัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บไซต์อาจจำเป็นสำหรับการสร้างและดูแลเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ของคุณ

 5. พนักงานบริการลูกค้า การให้บริการลูกค้าอย่างดีเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจที่ระลึก พนักงานบริการลูกค้าต้องมีความคุณภาพในการติดต่อและตอบข้อสงสัยของลูกค้า

 6. นักเขียนและบรรณาธิการ การเขียนเนื้อหาโฆษณาและบทความเกี่ยวกับสินค้าที่ระลึกอาจจำเป็น เนื้อหาที่ดีสามารถช่วยสร้างความสนใจและความนิยมในสินค้า

 7. ผู้จัดการคลังสินค้า หากคุณต้องการคลังสินค้าสำหรับการจัดเก็บและจัดส่งสินค้าที่ระลึก คุณอาจต้องจ้างผู้จัดการคลังสินค้า

 8. นักตลาดออนไลน์และผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดีย การใช้สื่อสังคมและการตลาดออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญในการโปรโมทสินค้าที่ระลึก

 9. นักบัญชี นักบัญชีช่วยในการจัดการบัญชีและการเงินของธุรกิจ

 10. คนงานทางการบัญชีและกฎหมาย หากธุรกิจของคุณมีความซับซ้อน คนงานทางการบัญชีและกฎหมายอาจจำเป็นสำหรับการดำเนินงานอย่างถูกต้อง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจของที่ระลึก ที่ควรรู้

 1. สินค้าที่ระลึก (Promotional Products) สินค้าที่มักถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการโปรโมทและโฆษณาแบรนด์หรือธุรกิจ สินค้าเหล่านี้มักมีโลโก้หรือข้อความที่แสดงแบรนด์

 2. บรรจุภัณฑ์ที่ระลึก (Promotional Packaging) การออกแบบและใส่บรรจุภัณฑ์ที่มีลวดลายหรือโลโก้ที่ส่งเสริมแบรนด์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้า

 3. ลวดลายโฆษณา (Advertising Slogan) ประโยคหรือวลีที่ใช้ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการเพื่อเน้นคุณสมบัติหรือข้อได้เปรียบ

 4. โค้ดส่วนลด (Discount Code) รหัสหรือตัวอักษรที่ลูกค้าสามารถใช้ในการสั่งซื้อสินค้าที่ระลึกในราคาลด

 5. การแจกแจงฟรี (Giveaway) การให้สินค้าที่ระลึกหรือของแถมในงานโปรโมทหรือกิจกรรมเพื่อดึงดูดลูกค้า

 6. คุณสมบัติสินค้า (Product Features) ลักษณะหรือคุณสมบัติพิเศษของสินค้าที่ระลึก

 7. คุณประโยชน์สินค้า (Product Benefits) ประโยชน์หรือความเปรียบเทียบที่สินค้าที่ระลึกสามารถนำเสนอให้ลูกค้า

 8. กิจกรรมโปรโมท (Promotional Activities) กิจกรรมที่ใช้ในการส่งเสริมและโปรโมทสินค้าที่ระลึก เช่น การจัดแสดงสินค้า, การแจกแจงฟรี, หรือการลดราคาชั่วคราว

 9. กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) แผนที่ใช้ในการตลาดและโปรโมทสินค้าที่ระลึก เพื่อให้มีการขายและสร้างความนิยม

 10. ลูกค้าที่ระลึก (Promotional Customers) กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจและซื้อสินค้าที่ระลึก เช่น ลูกค้าที่รักการสะสมของรางวัลหรือสินค้าที่มีความค่าประทับใจ

จดบริษัท ธุรกิจของที่ระลึก ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ ก่อนที่คุณจะจดบริษัท คุณควรวางแผนธุรกิจของคุณโดยรวมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจ, กำหนดบทบาทและหน้าที่ของคุณและคณะผู้บริหาร, และกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจ

 2. เลือกโครงสร้างกิจการ คุณต้องเลือกโครงสร้างกิจการที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทหุ้นส่วน

 3. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นในสถานที่ที่คุณจะจดบริษัท และต้องเป็นชื่อที่ไม่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

 4. จดบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คุณต้องส่งใบขอจดทะเบียนบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดบริษัทในประเทศของคุณ

 5. จ่ายค่าจดทะเบียน คุณต้องจ่ายค่าจดทะเบียนบริษัทตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

 6. สร้างเอกสารสถานประกอบการ คุณจะต้องเตรียมเอกสารทางธุรกิจเช่นพิมพ์หลักฐานและเอกสารสถานประกอบการและเก็บไว้เพื่อใช้ในการจดทะเบียนและดำเนินธุรกิจ

 7. จัดทำสัญญาบริษัท คุณต้องจัดทำสัญญาบริษัทและเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ธุรกิจของที่ระลึก เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีอากร บริษัทต้องเสียภาษีอากรตามกำหนดของหน่วยงานทรัพย์สินแห่งรัฐ เรียกร้องจากกำไรสุทธิหรือรายได้ที่ได้จากกิจการ

 2. ภาษีค่าเพิ่ม (VAT) หากบริษัทธุรกิจขายสินค้าหรือบริการที่ระลึก บริษัทอาจต้องจัดเก็บและส่งภาษีค่าเพิ่ม (VAT) ไปยังหน่วยงานภาษี เพื่อให้แก่รัฐ

 3. ภาษีสรรพสามิต ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีเฉพาะที่ต้องเสียในบางกรณี เช่น การนำเข้าสินค้าที่ระลึกจากต่างประเทศหรือการขายสินค้าที่มีภาษีเฉพาะ

 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ้าบริษัทครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับการดำเนินธุรกิจ บริษัทจะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามอัตราที่กำหนด

 5. ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากบริษัทเป็นหรือมีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา ผู้ถือหุ้นอาจต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาจากกำไรที่ได้รับจากการลงทุนในบริษัท

 6. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Special Business Tax) บางประเภทของธุรกิจที่ระลึกอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามกฎหมายท้องถิ่น

 7. ภาษีภูมิทัศน์ (Property Tax) บางทีบริษัทต้องเสียภาษีภูมิทัศน์สำหรับทรัพย์สินที่ครอบครอง

 8. ภาษีรถยนต์ (Vehicle Tax) หากบริษัทมีรถยนต์หรือยานพาหนะที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทอาจต้องเสียภาษีรถยนต์

  1. ภาษีอากร บริษัทต้องเสียภาษีอากรตามกำหนดของหน่วยงานทรัพย์สินแห่งรัฐ เรียกร้องจากกำไรสุทธิหรือรายได้ที่ได้จากกิจการ

  2. ภาษีค่าเพิ่ม (VAT) หากบริษัทธุรกิจขายสินค้าหรือบริการที่ระลึก บริษัทอาจต้องจัดเก็บและส่งภาษีค่าเพิ่ม (VAT) ไปยังหน่วยงานภาษี เพื่อให้แก่รัฐ

  3. ภาษีสรรพสามิต ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีเฉพาะที่ต้องเสียในบางกรณี เช่น การนำเข้าสินค้าที่ระลึกจากต่างประเทศหรือการขายสินค้าที่มีภาษีเฉพาะ

  4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ้าบริษัทครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับการดำเนินธุรกิจ บริษัทจะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามอัตราที่กำหนด

  5. ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากบริษัทเป็นหรือมีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา ผู้ถือหุ้นอาจต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาจากกำไรที่ได้รับจากการลงทุนในบริษัท

  6. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Special Business Tax) บางประเภทของธุรกิจที่ระลึกอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามกฎหมายท้องถิ่น

  7. ภาษีภูมิทัศน์ (Property Tax) บางทีบริษัทต้องเสียภาษีภูมิทัศน์สำหรับทรัพย์สินที่ครอบครอง

  8. ภาษีรถยนต์ (Vehicle Tax) หากบริษัทมีรถยนต์หรือยานพาหนะที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทอาจต้องเสียภาษีรถยนต์

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.