จดทะเบียนบริษัท.COM » คลินิกทำฟัน เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

เปิดคลินิกทําฟัน

การเริ่มต้นทำคลินิกทำฟันเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ เพื่อให้คลินิกของคุณเปิดทำการและให้บริการที่ดีต่อผู้รับบริการ นี่คือขั้นตอนหลักที่คุณสามารถทำได้

 1. วางแผนและศึกษาการดำเนินงาน ทำการวางแผนและศึกษาการดำเนินงานของคลินิกทำฟันเป็นอย่างดีเพื่อให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็น รวมถึงเรื่องการตลาดและการเงินด้วย

 2. หาที่ตั้งที่เหมาะสม ค้นหาที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับคลินิกของคุณ คำนึงถึงการเข้าถึงและความสะดวกสบายสำหรับผู้รับบริการ เลือกที่ตั้งที่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับอุปกรณ์และโต๊ะทำงาน

 3. จัดหาอุปกรณ์และวัสดุ ทำการซื้อหรือเช่าอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำฟัน เช่น เครื่องเจาะฟัน ระบบส่องกล้อง โต๊ะทำงาน และวัสดุทำฟันอื่นๆ

 4. สร้างทีมงานที่เชี่ยวชาญ จ้างทีมทำฟันที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เช่น หมอฟัน ศาสตราจารย์ทำฟัน พี่เลี้ยงทำฟัน และเจ้าหน้าที่ทำฟันเพื่อให้คุณสามารถให้บริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยได้

 5. กำหนดเป้าหมายการเติบโต วางแผนเพื่อเติบโตเป็นคลินิกทำฟันที่เป็นที่ยอมรับในชุมชนของคุณ สร้างแผนการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และสร้างความมั่นคงให้กับลูกค้าปัจจุบัน

 6. ให้บริการและดูแลลูกค้า ให้บริการทันเวลาและมีคุณภาพให้กับลูกค้า ให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่เหมาะสมเกี่ยวกับการดูแลฟันแก่ผู้รับบริการ

 7. สร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่น ทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจในคุณภาพของบริการที่คุณให้ โปรโมตคลินิกทำฟันของคุณเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในตลาด

 8. ติดตามและปรับปรุง ติดตามผลลัพธ์และรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของคุณให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

การเริ่มต้นทำคลินิกทำฟันอาจต้องใช้เวลาและงบประมาณมาก แต่หากคุณสร้างและดำเนินการอย่างถูกต้อง คลินิกทำฟันของคุณจะสามารถเติบโตและสร้างชื่อเสียงในวงกว้างได้ในอนาคต

คลินิกทำฟัน มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้ของคลินิกทำฟันสามารถมาจากหลายแหล่งต่างกัน ดังนี้

 1. ค่าบริการทำฟัน รายได้หลักของคลินิกทำฟันมาจากค่าบริการที่คุณเรียกเก็บจากผู้รับบริการ ราคาของบริการทำฟันจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการรักษา อาทิเช่น การทำครอบฟัน, การเคลือบหรือฟอกเลศ, การรักษารากฟัน, การฟันปลอม และอื่นๆ

 2. การเงินจากบริษัทประกันสุขภาพ บางครั้งผู้รับบริการอาจมีการประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาทางทันตกรรม คลินิกทำฟันสามารถเรียกร้องค่าบริการจากบริษัทประกันสุขภาพตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

 3. การรับบริการจากหน่วยงานรัฐ คลินิกทำฟันอาจเป็นผู้ให้บริการในระบบสาธารณสุขหรือรับการสนับสนุนทางการเงินจากหน่วยงานรัฐ อาทิเช่น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่ให้บริการทันตกรรมแก่กลุ่มเฉพาะ เช่น กองทันตแพทย์ทหารบก/ทหารเรือ/ทหารอากาศ

 4. ค่าธรรมเนียมการประกันคุณภาพ คลินิกทำฟันอาจต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบการประกันคุณภาพทางทันตกรรม และจ่ายค่าธรรมเนียมในการรับรองคุณภาพและการปรับปรุงมาตรฐานของคลินิก

 5. การขายผลิตภัณฑ์ทางทันตสาขา คลินิกทำฟันอาจมีการขายผลิตภัณฑ์ทางทันตสาขา เช่น ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน, ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้เสริมได้

 6. การให้บริการอื่นๆ บางคลินิกทำฟันอาจมีการให้บริการเสริมเช่น การจัดฟันในผู้ใหญ่, การรักษาความผิดปกติของขากรรไกร หรือการทำฟันเพื่อความงาม เพื่อเสริมรายได้เพิ่มเติม

ควรจำไว้ว่ารายได้ของคลินิกทำฟันอาจแตกต่างกันไปตามสถานที่และตลาดเป้าหมาย องค์ประกอบข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น การวางแผนทางการเงินและการดำเนินงานที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนสำหรับคลินิกทำฟันของคุณ

วิเคราะห์ Swot Analysis คลินิกทำฟัน

SWOT analysis เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ความแข็งแกร่ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์กร รวมถึงโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่องค์กรอาจพบในสภาพแวดล้อมภายนอก สำหรับคลินิกทำฟัน คำอธิบายดังต่อไปนี้

Strengths (ความแข็งแกร่ง)

 • บุคลากรคุณภาพสูง คลินิกทำฟันมีทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีความรู้ในด้านทันตกรรม ซึ่งสามารถให้บริการทางทันตกรรมที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานได้
 • อุปกรณ์และเทคโนโลยีทันสมัย คลินิกทำฟันมีการลงทุนในอุปกรณ์ทันตกรรมที่ล้ำหน้าและเทคโนโลยีทันสมัย เช่น เครื่องเจาะฟันแบบสมองคอมพิวเตอร์ (computer-aided drilling) และระบบส่องกล้องในการวินิจฉัย (diagnostic cameras)
 • ตำแหน่งที่ตั้งที่ดี คลินิกทำฟันตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกสบายและเข้าถึงง่ายสำหรับลูกค้า ทำให้สามารถดึงดูดลูกค้าจากพื้นที่ใกล้เคียงได้ง่ายขึ้น

Weaknesses (จุดอ่อน)

 • ความจำเป็นในการอัพเกรดเทคโนโลยี คลินิกทำฟันอาจต้องใช้เงินลงทุนในการอัพเกรดอุปกรณ์และเทคโนโลยีให้เป็นทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคลินิกทำฟันอื่นในตลาดได้
 • ขาดแรงงานผู้เชี่ยวชาญ อาจมีความยากที่จะหาและรักษาคุณภาพของบุคลากรทันตกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในบางสาขา เช่น การรักษาความผิดปกติของขากรรไกร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการทั่วไปของคลินิก

Opportunities (โอกาส)

 • ความต้องการในตลาด สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมอาจสร้างโอกาสใหม่ในการเติบโตของคลินิกทำฟัน เช่น ความต้องการในการรักษาฟันที่สูงขึ้นจากประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น
 • บริการเสริมที่หลากหลาย คลินิกทำฟันอาจสามารถขยายสินค้าและบริการเสริมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น การให้บริการทำฟันเพื่อความงามหรือฟันปลอม

Threats (อุปสรรค)

 • การแข่งขันในตลาด อาจมีคลินิกทำฟันอื่นที่เปิดใหม่หรือขยายกำลังที่ใกล้เคียงทำให้มีการแข่งขันในระดับท้องถิ่น จึงต้องสร้างความเป็นเอกลักษณ์และคุณค่าเพิ่มที่เหนือกว่าคู่แข่ง
 • ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมทันตกรรมอาจมีผลกระทบต่อวิธีการทำงานและอุปกรณ์ของคลินิกทำฟัน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณเข้าใจแนวทางที่ดีของคลินิกทำฟันของคุณ โดยใช้ความแข็งแกร่งเพื่อใช้เป็นประโยชน์ และพัฒนาจุดอ่อนเพื่อเติบโตในสภาพแวดล้อมภายนอก โอกาสและอุปสรรคเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้คุณกำหนดแผนการดำเนินงานและวางกลยุทธ์เพื่อประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมทันตกรรมของคุณ

คําศัพท์พื้นฐาน คลินิกทำฟัน ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทคลินิกทำฟันพร้อมคำอธิบายภาษาอังกฤษและภาษาไทย

 1. Dental clinic / คลินิกทันตกรรม

  • คำอธิบาย สถานที่ที่ให้บริการทันตกรรมและการรักษาฟัน
  • ภาษาอังกฤษ Dental clinic
 2. Dentist / หมอฟัน

  • คำอธิบาย ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาและดูแลฟัน
  • ภาษาอังกฤษ Dentist
 3. Dental hygienist / พี่เลี้ยงทำฟัน

  • คำอธิบาย ผู้ช่วยของหมอฟันที่มีหน้าที่ในการดูแลและทำความสะอาดฟัน
  • ภาษาอังกฤษ Dental hygienist
 4. Tooth extraction / การถอนฟัน

  • คำอธิบาย กระบวนการที่ใช้ในการถอนฟันที่เสียหรือมีปัญหา
  • ภาษาอังกฤษ Tooth extraction
 5. Dental filling / การเติมฟัน

  • คำอธิบาย กระบวนการที่ใช้ในการฟันมีจุดที่สูญเสียเพื่อเติมช่องว่างด้วยวัสดุเพื่อซ่อมแซมและรักษาฟัน
  • ภาษาอังกฤษ Dental filling
 6. Dental crown / ครอบฟัน

  • คำอธิบาย วัสดุที่ใช้ครอบฟันเพื่อปกป้องและซ่อมแซมฟันที่มีปัญหา
  • ภาษาอังกฤษ Dental crown
 7. Teeth cleaning / การทำความสะอาดฟัน

  • คำอธิบาย กระบวนการที่ใช้ในการล้างและทำความสะอาดฟันเพื่อกำจัดคราบสีและเศษอาหาร
  • ภาษาอังกฤษ Teeth cleaning
 8. Orthodontics / ทันตกรรมจัดฟัน

  • คำอธิบาย สาขาของทันตกรรมที่เน้นการปรับทิศทางและการจัดฟันเพื่อปรับรูปร่างและฟังก์ชันของฟันและขากรรไกร
  • ภาษาอังกฤษ Orthodontics
 9. Root canal treatment / การรักษารากฟัน

  • คำอธิบาย กระบวนการที่ใช้ในการรักษารากฟันที่มีการติดเชื้อหรือเสื่อมสภาพ
  • ภาษาอังกฤษ Root canal treatment
 10. Teeth whitening / การฟอกเลศฟัน

  • คำอธิบาย กระบวนการที่ใช้ในการทำให้ฟันสว่างขาวและลดคราบสีบนฟัน
  • ภาษาอังกฤษ Teeth whitening

จดบริษัท คลินิกทำฟัน ทำอย่างไร

เพื่อจดทะเบียนบริษัทคลินิกทำฟันในประเทศไทย คุณจำเป็นต้องทำขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่เหมาะสมและไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นที่ลงทะเบียนแล้วในประเทศไทย คุณต้องตรวจสอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เพื่อยืนยันความพร้อมของชื่อบริษัท

 2. จัดหาผู้รับผิดชอบบริษัท ต้องมีผู้รับผิดชอบบริษัท (ผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้น) ที่จะเป็นตัวแทนและมีสิทธิ์ดำเนินกิจการในบริษัท

 3. ตั้งทะเบียนบริษัท ต้องยื่นใบสมัครจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) พร้อมแนบเอกสารที่จำเป็น เช่น รายชื่อผู้รับผิดชอบบริษัท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น

 4. จัดหาที่ตั้งสำนักงาน คุณต้องมีที่ตั้งสำนักงานหรือที่อยู่ที่เป็นที่ติดต่อของบริษัท

 5. ลงทะเบียนเงินทุนจดทะเบียน คุณต้องจ่ายเงินทุนจดทะเบียนตามที่กำหนดโดยกฎหมายและตามความต้องการของบริษัท

 6. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี คุณต้องยื่นใบแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่สำนักงานสรรพากรเพื่อรับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท

 7. ลงทะเบียนความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ถ้ามีผู้ถือหุ้นเป็นคนภายนอก คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 8. ลงทะเบียนสถานประกอบการที่กรมสาธารณสุข คุณต้องลงทะเบียนคลินิกทำฟันของคุณที่กรมสาธารณสุขเพื่อรับใบอนุญาตในการดำเนินกิจการทันตกรรม

โดยทั้งหมดนี้คุณควรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติในการจดทะเบียนบริษัทคลินิกทำฟันในประเทศไทย คำแนะนำเหล่านี้เป็นแนวทางเบื้องต้นและคุณควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและอัพเดตล่าสุดเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมายประเทศไทย

บริษัท คลินิกทำฟัน เสียภาษีอะไร

บริษัทคลินิกทำฟันในประเทศไทยต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีต่างๆ ดังนี้

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทคลินิกทำฟันต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย ภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ในอัตรา 20% ของกำไรสุทธิที่ได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อนตามกฎหมาย

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax VAT) คลินิกทำฟันอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการที่ได้รับการกำหนดให้ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยอยู่ที่ 7% หรือ 10% ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าหรือบริการ

 3. ส่วนเกินภาษีเงินได้ (Excess Income Tax) ในบางกรณี หากบริษัทคลินิกทำฟันมีรายได้ที่เกินกว่าปริมาณที่กำหนดโดยกฎหมาย อาจต้องชำระภาษีเพิ่มเติมในรูปแบบของส่วนเกินภาษีเงินได้

เพื่อความแน่ใจและความถูกต้องในเรื่องภาษี คุณควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางภาษีเพื่อข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นปัจจุบันและเฉพาะกับคลินิกทำฟันของคุณ และอย่าลืมทำการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับภาษีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเพื่อประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.