ขนส่งพัสดุ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจขนส่งพัสดุ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าบริการขนส่งพัสดุ รายได้หลักมาจากการเรียกเก็บค่าบริการในการขนส่งพัสดุ ค่าบริการนี้อาจคำนวณตามระยะทาง, น้ำหนัก, ปริมาณ, หรือความเร่งด่วนของพัสดุ

 2. ค่าบริการเสริม บริษัทขนส่งพัสดุอาจเสนอบริการเสริมเช่น บริการตรวจสอบสถานะการจัดส่ง, บริการแพ็คกค่าของลูกค้า, บริการเชื่อมต่อกับระบบออนไลน์, และบริการแถลงกรณีเสียหายหรือสูญหาย

 3. ค่าบริการเก็บเงินปลายทาง บริษัทขนส่งพัสดุอาจเสนอบริการเก็บเงินปลายทางให้กับลูกค้า เพื่อรับชำระเงินสินค้าหรือค่าบริการต่าง ๆ ที่จ่ายในสถานที่ส่งมอบ

 4. ค่าบริการจัดส่งด่วน บริษัทขนส่งพัสดุมักเสนอบริการจัดส่งด่วนให้กับลูกค้าที่ต้องการให้พัสดุถึงมือลูกค้าในเวลาที่เร็วที่สุด โดยจะคิดค่าบริการสูงกว่า

 5. ค่าปรับแก้ไข หากมีการแก้ไขที่ต้องการในการจัดส่งหรือการส่งพัสดุที่ไม่ถูกต้อง บริษัทขนส่งพัสดุอาจเรียกเก็บค่าปรับแก้ไข

 6. ค่าบริการพิเศษ บริษัทขนส่งพัสดุอาจมีบริการพิเศษเช่น การจัดส่งพัสดุใหญ่หรือพิเศษ, การจัดส่งสินค้าที่ต้องการความรอบรู้เฉพาะเช่นสินค้าทางเฉพาะหรือสินค้าอุตสาหกรรม

 7. ค่าบริการจัดส่งระยะไกล บริษัทขนส่งพัสดุอาจเสนอบริการจัดส่งไปยังสถานที่ที่ห่างไกลหรือที่ไม่เป็นที่ตั้งใหม่ของลูกค้าโดยคิดค่าบริการเพิ่มเติม

 8. ค่าส่งพัสดุระหว่างประเทศ หากบริษัทขนส่งพัสดุมีบริการส่งพัสดุไปยังประเทศอื่น ๆ ค่าบริการจะคิดตามระยะทางและประเทศปลายทาง

 9. ค่าบริการสมาชิก บริษัทขนส่งพัสดุอาจมีโปรแกรมสมาชิกหรือสมาชิกลูกค้าที่ต้องชำระค่าบริการประจำเพื่อรับสิทธิประโยชน์เสริม

 10. ค่าบริการค่าเช่าพื้นที่ บริษัทขนส่งพัสดุอาจมีค่าเช่าพื้นที่ในคลังสินค้าหรือสถานที่จัดเก็บพัสดุของลูกค้าและเสนอบริการจัดส่งพัสดุจากคลังสินค้านั้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจขนส่งพัสดุ

ข้อแข็งแกร่ง (Strengths)

 1. เครือข่ายขนส่งที่กว้างขวาง บริษัทขนส่งพัสดุมีเครือข่ายขนส่งที่รองรับการจัดส่งพัสดุไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยมีทรัพยากรและพื้นที่คลังสินค้าที่เหมาะสม

 2. บริการจัดส่งด่วน มีความสามารถในการจัดส่งพัสดุในเวลาที่เร็วที่สุด สำหรับลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็ว

 3. เทคโนโลยีและระบบการติดตาม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการติดตามที่ทันสมัยเพื่อติดตามพัสดุและจัดการการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. ทรัพยากรมนุษย์คุณภาพ มีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดการพัสดุและการขนส่ง

 5. สามารถในการขยายธุรกิจ มีความสามารถในการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคหรือตลาดใหม่

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ค่าใช้จ่ายสูง ธุรกิจขนส่งพัสดุมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าจ้างพนักงาน

 2. ความล่าช้าในการจัดส่ง บางครั้งอาจมีปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการจัดส่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า

 3. ความขาดแคลนในพื้นที่คลังสินค้า ถ้าบริษัทขนส่งพัสดุมีความขาดแคลนในพื้นที่คลังสินค้าหรืออุปกรณ์ในการจัดส่ง อาจส่งผลให้การบริการมีข้อจำกัด

 4. การแข่งขันด้วยราคา ธุรกิจขนส่งพัสดุมีการแข่งขันด้วยราคาเข้มข้น ซึ่งอาจส่งผลให้กำไรมีระดับต่ำ

โอกาส (Opportunities)

 1. การเติบโตของตลาด การเพิ่มขึ้นของการซื้อของออนไลน์และการค้าออนไลน์ได้สร้างโอกาสให้ธุรกิจขนส่งพัสดุเติบโตมากขึ้น

 2. การขยายธุรกิจ มีโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคหรือตลาดใหม่ที่ยังไม่ได้รับการบริการอย่างเต็มรูปแบบ

 3. เทคโนโลยีใหม่ การใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น การใช้รถยนต์บรรทุกไร้คนขับ หรือระบบจัดส่งด้วยโดรน อาจเป็นโอกาสในการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่ง

อุปสรรค (Threats)

 1. การแข่งขันรุนแรง มีการแข่งขันรุนแรงในธุรกิจขนส่งพัสดุ ซึ่งอาจทำให้กำไรลดลง

 2. เรื่องราคาเชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงราคาเชื้อเพลิงอาจส่งผลกระทบต่อความหายากในการควบคุมค่าใช้จ่ายในธุรกิจ

 3. เปลี่ยนแปลงในกฎหมายและกฎระเบียบ เปลี่ยนแปลงในกฎหมายและกฎระเบียบการขนส่งอาจส่งผลให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนและปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจขนส่งพัสดุ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. พาหนะ ต้องมีรถบรรทุกหรือพาหนะในการขนส่งพัสดุ การเลือกพาหนะนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของพัสดุและระยะทางที่ต้องการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือเช่ารถอาจแพงขึ้นหากเลือกรถใหญ่และทันสมัย

 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นค่าใช้จ่ายหลักในธุรกิจขนส่งพัสดุ คุณต้องคำนวณค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดเวลา

 3. ค่าบริการสนับสนุนทางเทคนิค คุณอาจต้องใช้บริการสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อรักษาและซ่อมบำรุงพาหนะ รวมถึงการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ทางเทคนิคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถขนส่ง

 4. ค่าใช้จ่ายในการเสริมรายได้ ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเสริม เช่น บริการการจัดส่งด่วน, บริการเก็บเงินปลายทาง, หรือบริการแพ็คค่าของ

 5. การจัดสต็อกและคลังสินค้า หากคุณมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บพัสดุในคลังสินค้า คุณจะต้องลงทุนในพื้นที่คลังสินค้าและระบบจัดเก็บ

 6. การตลาดและโฆษณา คุณต้องลงทุนในการตลาดและโฆษณาเพื่อสร้างความรู้และโปรโมตบริการขนส่งของคุณ

 7. ทีมงาน คุณจะต้องจ้างพนักงานในการขับรถ, การบริการลูกค้า, และการดูแลธุรกิจ

 8. เทคโนโลยีและระบบ IT การลงทุนในเทคโนโลยีและระบบ IT เพื่อจัดการและติดตามการจัดส่ง, การเชื่อมต่อลูกค้า, และการจัดการบริหารธุรกิจ

 9. การปฏิบัติตามกฎหมายและอนุญาต คุณจะต้องรับอนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายในการขนส่งพัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการทำให้ธุรกิจของคุณเป็นไปตามกฎหมาย

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขนส่งพัสดุ

 1. พนักงานขับรถขนส่ง พนักงานขับรถรับผิดชอบในการขนส่งพัสดุไปยังสถานที่ปลายทาง อาชีพนี้ต้องการใบขับขี่และความรอบรู้ในการดูแลรักษารถ

 2. พนักงานท่า พนักงานท่ารับผิดชอบในการจัดเตรียมและจัดส่งพัสดุในคลังสินค้าหรือที่จัดเก็บพัสดุ พวกเขาจัดการกับกระบวนการรับและจัดส่งพัสดุ

 3. พนักงานบริการลูกค้า พนักงานบริการลูกค้าติดต่อกับลูกค้าเพื่อจัดการคำสั่งจัดส่งและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของพัสดุ

 4. ผู้จัดการธุรกิจ ผู้จัดการธุรกิจรับผิดชอบในการบริหารและจัดการทั้งภายในและภายนอกของธุรกิจขนส่งพัสดุ เขาหรือเธอต้องการความรู้และทักษะในการบริหารธุรกิจ

 5. พนักงานด้านเทคนิค พนักงานด้านเทคนิคทำหน้าที่ดูแลรักษารถขนส่งและระบบ IT ที่ใช้ในการติดตามและจัดการการจัดส่ง

 6. พนักงานวางแผนและสรรหา พนักงานในกลุ่มนี้ทำหน้าที่วางแผนเส้นทางการจัดส่ง, การจัดระยะเวลาการส่ง, การกำหนดรถขนส่ง, และการสรรหาพนักงานขับรถ

 7. ผู้จัดการคลังสินค้า หากธุรกิจขนส่งพัสดุมีคลังสินค้า ผู้จัดการคลังสินค้าจะรับผิดชอบในการจัดการพัสดุและคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

 8. พนักงานในการซื้อหรือจัดหาพัสดุ พนักงานในหน่วยจัดหาหรือการซื้อสามารถใช้ความรู้ในการเลือกพัสดุและสั่งซื้อวัสดุที่จำเป็นสำหรับธุรกิจขนส่งพัสดุ

 9. นักวางแผนการจัดส่ง อาชีพนี้เกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดส่งและกำหนดเส้นทางในการส่งพัสดุเพื่อความประสงค์ของลูกค้า

 10. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและความปลอดภัย พนักงานด้านกฎหมายและความปลอดภัยต้องรับผิดชอบในการเข้าถึงกฎหมายและระเบียบข้อกำหนดในการขนส่งพัสดุ และรักษาความปลอดภัยในกระบวนการจัดส่ง

 11. พนักงานด้านการบัญชีและการเงิน การจัดการรายได้และรายจ่ายในธุรกิจขนส่งพัสดุจำเป็นต้องมีบัญชีและการเงินที่ถูกต้อง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจขนส่งพัสดุ ที่ควรรู้

 1. การจัดส่ง (Delivery)

  • คำอธิบาย กระบวนการส่งสินค้าหรือพัสดุจากสถานที่ส่งสินค้าไปยังสถานที่ปลายทาง
 2. เทรคกิ้ง (Tracking)

  • คำอธิบาย การติดตามสถานะและตำแหน่งของพัสดุขณะที่อยู่ในกระบวนการจัดส่ง
 3. ค่าส่ง (Shipping Cost)

  • คำอธิบาย จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายเพื่อให้บริการขนส่งพัสดุ
 4. คลังสินค้า (Warehouse)

  • คำอธิบาย สถานที่ที่สินค้าหรือพัสดุถูกจัดเก็บและเก็บรักษาไว้รอการจัดส่ง
 5. บริการด่วน (Express Service)

  • คำอธิบาย บริการการจัดส่งที่รวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าบริการทั่วไป
 6. การสั่งซื้อออนไลน์ (Online Ordering)

  • คำอธิบาย กระบวนการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
 7. สินค้าอุปกรณ์ (Cargo)

  • คำอธิบาย พัสดุหรือสินค้าที่ถูกขนส่งโดยธุรกิจขนส่ง
 8. บริการเสริม (Additional Services)

  • คำอธิบาย บริการเสริมที่มีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น บริการเช็คสถานะ, บริการบรรจุหีบห่อ, หรือบริการเก็บเงินปลายทาง
 9. รถขนส่ง (Transportation Vehicle)

  • คำอธิบาย พาหนะที่ใช้ในการขนส่งพัสดุ เช่น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์, หรือรถยนต์
 10. อนุญาต (License)

  • คำอธิบาย เอกสารหรือการอนุญาตที่จำเป็นต้องมีเพื่อดำเนินธุรกิจขนส่งพัสดุตามกฎหมาย

จดบริษัท ธุรกิจขนส่งพัสดุ ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ก่อนที่คุณจะจดบริษัทในธุรกิจขนส่งพัสดุ คุณควรตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทของบริษัทที่คุณต้องการสร้าง เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจของคุณ

 2. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและไม่มีชื่อที่ถูกสงวนไว้ และเชื่อมโยงกับธุรกิจขนส่งพัสดุของคุณ

 3. เป็นผู้จัดตั้งบริษัท คุณต้องมีผู้จัดตั้งบริษัทอย่างน้อยหนึ่งคน และสามารถเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่มีสิทธิ์ทำธุรกิจในประเทศไทย

 4. จดทะเบียนบริษัท คุณต้องจดบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือในหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัทของประเทศไทย

 5. เงินทุนจดทะเบียน คุณต้องมีเงินทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย จำนวนเงินนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของบริษัทและกฎหมายของประเทศ

 6. จดสำเนาการสร้างบริษัท คุณต้องจดสำเนาของข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างบริษัท เช่น ใบขออนุญาต, สัญญาสร้างบริษัท, และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 7. ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากธุรกิจของคุณมีรายได้มากพอ คุณจะต้องจดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพื่อเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าของคุณและส่งเงินให้ภาครัฐ

 8. ได้รับใบอนุญาตการขนส่ง หากคุณจัดส่งพัสดุในระหว่างการประเทศ คุณจะต้องได้รับใบอนุญาตการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากกรมศุลกากร

 9. จัดหาพื้นที่ทำงาน คุณจะต้องจัดหาสถานที่ทำงานสำหรับธุรกิจขนส่งพัสดุของคุณ เช่น คลังสินค้าหรือที่ทำงานสำหรับการจัดรับและจัดส่งพัสดุ

 10. จัดหาพนักงาน คุณจะต้องจ้างพนักงานที่เหมาะสมและที่มีความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจขนส่งพัสดุ

บริษัท ธุรกิจขนส่งพัสดุ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้บริษัทตามรายได้ที่ได้รับจากกิจกรรมธุรกิจขนส่งพัสดุ อัตราภาษีขึ้นอยู่กับกฎหมายและระดับรายได้ของบริษัทแต่ละระดับ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) หากบริษัทให้บริการขนส่งพัสดุที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และมียอดรายได้ที่เข้าบริษัทเกินระดับที่กำหนด บริษัทจะต้องเสีย VAT ตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายท้องถิ่น

 3. ค่าบริการสาธารณะ (Public Service Tax) บางประเทศอาจเรียกเก็บค่าบริการสาธารณะหรือค่าบริการในการขนส่งพัสดุ ที่บริษัทจะต้องชำระให้กับหน่วยงานราชการ

 4. ค่าใช้จ่ายในการอนุญาต (Licensing Fees) บางบริษัทอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายในการอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจขนส่งพัสดุตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

 5. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax) หากบริษัทครอบครองหรือเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการใช้ในธุรกิจขนส่งพัสดุ บริษัทจะต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายท้องถิ่น

 6. ค่าประกันสังคม (Social Security Contributions) บริษัทจะต้องช่วยเสริมเงินบำนาญและประกันสังคมให้กับพนักงานตามกฎหมายท้องถิ่น

 7. ค่าภาษีตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นในการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งพัสดุ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

ขายเครื่องมือแพทย์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจ เครื่องมือแพทย์ ขายเครื่องมือแพทย์ ต้อง จบ อะไร ตัวแทนขายเครื่องมือแพทย์ เทคนิคการขายเครื่องมือแพทย์ ขายเครื่องมือแพทย์ เงินเดือน ขายเครื่องมือแพทย์ สมัครงาน เปิดร้านขายอุปกรณ์การแพทย์ แนวโน้ม อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ใกล้ฉัน ออนไลน์

เพาะปลาสวยงาม เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจปลาสวยงาม แผนธุรกิจ ขายปลาสวยงาม จดทะเบียน ขายปลาสวยงาม ธุรกิจ ปลาสวยงาม ธุรกิจขายปลาสด ขั้นตอนการเลี้ยงปลาสวยงาม6ข้อ ฟาร์มปลาสวยงาม ราชบุรี ออนไลน์

อินฟลูเอนเซอร์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

สมัครเป็นอินฟลูเอนเซอร์ อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ pantip อินฟลูเอนเซอร์ รายได้ อินฟลูเอนเซอร์ คืออะไร อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ต้องทําไง อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ต้องเรียนอะไร งาน อิน ฟ ลู เอน เซอร์ คุณสมบัติของอินฟลูเอนเซอร์

แบรนด์เสื้อผ้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

สร้างแบรนด์เสื้อผ้า ลงทุนเท่าไหร่ ทําแบรนด์เสื้อผ้า ต้องรู้อะไรบ้าง ทํา แบรนด์เสื้อผ้า จากจีน รับผลิตเสื้อผ้า แบรนด์ตัวเอง รับสร้างแบรนด์เสื้อผ้า ไม่มี ขั้นต่ำ ทําแบรนด์เสื้อผ้า เริ่มต้น โรงงาน ทํา แบรนด์เสื้อผ้า ทําแบรนด์เสื้อผ้า ออนไลน์

คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ เงินเดือน คอนเทนต์ครีเอเตอร์ มีอะไรบ้าง ครีเอเตอร์ดิจิทัล เฟสบุ๊ค คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ คืออะไร อาชีพครีเอเตอร์ คืออะไร Content Creator คุณสมบัติ content creator จบอะไร ครีเอเตอร์ดิจิทัล คือ

ขายเสื้อกีฬา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจเสื้อกีฬาพิมพ์ลาย แผนธุรกิจขายอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจเสื้อผ้ากีฬา เสื้อกีฬาราคาส่งจากโรงงาน ลงทุน ทำ เสื้อ พิมพ์ลาย เสื้อกีฬา ราคาส่ง ประตูน้ำ ขอนแก่น ขายส่ง เสื้อกีฬาแบรนด์ ขายเสื้อบอล ใกล้ฉัน ออนไลน์

แม่ค้าออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี เริ่มต้นขายของ อาชีพแม่ค้าออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top