จดทะเบียนบริษัท.COM » ขนส่งพัสดุ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจขนส่งพัสดุ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าบริการขนส่งพัสดุ รายได้หลักมาจากการเรียกเก็บค่าบริการในการขนส่งพัสดุ ค่าบริการนี้อาจคำนวณตามระยะทาง, น้ำหนัก, ปริมาณ, หรือความเร่งด่วนของพัสดุ

 2. ค่าบริการเสริม บริษัทขนส่งพัสดุอาจเสนอบริการเสริมเช่น บริการตรวจสอบสถานะการจัดส่ง, บริการแพ็คกค่าของลูกค้า, บริการเชื่อมต่อกับระบบออนไลน์, และบริการแถลงกรณีเสียหายหรือสูญหาย

 3. ค่าบริการเก็บเงินปลายทาง บริษัทขนส่งพัสดุอาจเสนอบริการเก็บเงินปลายทางให้กับลูกค้า เพื่อรับชำระเงินสินค้าหรือค่าบริการต่าง ๆ ที่จ่ายในสถานที่ส่งมอบ

 4. ค่าบริการจัดส่งด่วน บริษัทขนส่งพัสดุมักเสนอบริการจัดส่งด่วนให้กับลูกค้าที่ต้องการให้พัสดุถึงมือลูกค้าในเวลาที่เร็วที่สุด โดยจะคิดค่าบริการสูงกว่า

 5. ค่าปรับแก้ไข หากมีการแก้ไขที่ต้องการในการจัดส่งหรือการส่งพัสดุที่ไม่ถูกต้อง บริษัทขนส่งพัสดุอาจเรียกเก็บค่าปรับแก้ไข

 6. ค่าบริการพิเศษ บริษัทขนส่งพัสดุอาจมีบริการพิเศษเช่น การจัดส่งพัสดุใหญ่หรือพิเศษ, การจัดส่งสินค้าที่ต้องการความรอบรู้เฉพาะเช่นสินค้าทางเฉพาะหรือสินค้าอุตสาหกรรม

 7. ค่าบริการจัดส่งระยะไกล บริษัทขนส่งพัสดุอาจเสนอบริการจัดส่งไปยังสถานที่ที่ห่างไกลหรือที่ไม่เป็นที่ตั้งใหม่ของลูกค้าโดยคิดค่าบริการเพิ่มเติม

 8. ค่าส่งพัสดุระหว่างประเทศ หากบริษัทขนส่งพัสดุมีบริการส่งพัสดุไปยังประเทศอื่น ๆ ค่าบริการจะคิดตามระยะทางและประเทศปลายทาง

 9. ค่าบริการสมาชิก บริษัทขนส่งพัสดุอาจมีโปรแกรมสมาชิกหรือสมาชิกลูกค้าที่ต้องชำระค่าบริการประจำเพื่อรับสิทธิประโยชน์เสริม

 10. ค่าบริการค่าเช่าพื้นที่ บริษัทขนส่งพัสดุอาจมีค่าเช่าพื้นที่ในคลังสินค้าหรือสถานที่จัดเก็บพัสดุของลูกค้าและเสนอบริการจัดส่งพัสดุจากคลังสินค้านั้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจขนส่งพัสดุ

ข้อแข็งแกร่ง (Strengths)

 1. เครือข่ายขนส่งที่กว้างขวาง บริษัทขนส่งพัสดุมีเครือข่ายขนส่งที่รองรับการจัดส่งพัสดุไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยมีทรัพยากรและพื้นที่คลังสินค้าที่เหมาะสม

 2. บริการจัดส่งด่วน มีความสามารถในการจัดส่งพัสดุในเวลาที่เร็วที่สุด สำหรับลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็ว

 3. เทคโนโลยีและระบบการติดตาม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการติดตามที่ทันสมัยเพื่อติดตามพัสดุและจัดการการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. ทรัพยากรมนุษย์คุณภาพ มีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดการพัสดุและการขนส่ง

 5. สามารถในการขยายธุรกิจ มีความสามารถในการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคหรือตลาดใหม่

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ค่าใช้จ่ายสูง ธุรกิจขนส่งพัสดุมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าจ้างพนักงาน

 2. ความล่าช้าในการจัดส่ง บางครั้งอาจมีปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการจัดส่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า

 3. ความขาดแคลนในพื้นที่คลังสินค้า ถ้าบริษัทขนส่งพัสดุมีความขาดแคลนในพื้นที่คลังสินค้าหรืออุปกรณ์ในการจัดส่ง อาจส่งผลให้การบริการมีข้อจำกัด

 4. การแข่งขันด้วยราคา ธุรกิจขนส่งพัสดุมีการแข่งขันด้วยราคาเข้มข้น ซึ่งอาจส่งผลให้กำไรมีระดับต่ำ

โอกาส (Opportunities)

 1. การเติบโตของตลาด การเพิ่มขึ้นของการซื้อของออนไลน์และการค้าออนไลน์ได้สร้างโอกาสให้ธุรกิจขนส่งพัสดุเติบโตมากขึ้น

 2. การขยายธุรกิจ มีโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคหรือตลาดใหม่ที่ยังไม่ได้รับการบริการอย่างเต็มรูปแบบ

 3. เทคโนโลยีใหม่ การใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น การใช้รถยนต์บรรทุกไร้คนขับ หรือระบบจัดส่งด้วยโดรน อาจเป็นโอกาสในการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่ง

อุปสรรค (Threats)

 1. การแข่งขันรุนแรง มีการแข่งขันรุนแรงในธุรกิจขนส่งพัสดุ ซึ่งอาจทำให้กำไรลดลง

 2. เรื่องราคาเชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงราคาเชื้อเพลิงอาจส่งผลกระทบต่อความหายากในการควบคุมค่าใช้จ่ายในธุรกิจ

 3. เปลี่ยนแปลงในกฎหมายและกฎระเบียบ เปลี่ยนแปลงในกฎหมายและกฎระเบียบการขนส่งอาจส่งผลให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนและปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจขนส่งพัสดุ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. พาหนะ ต้องมีรถบรรทุกหรือพาหนะในการขนส่งพัสดุ การเลือกพาหนะนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของพัสดุและระยะทางที่ต้องการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือเช่ารถอาจแพงขึ้นหากเลือกรถใหญ่และทันสมัย

 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นค่าใช้จ่ายหลักในธุรกิจขนส่งพัสดุ คุณต้องคำนวณค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดเวลา

 3. ค่าบริการสนับสนุนทางเทคนิค คุณอาจต้องใช้บริการสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อรักษาและซ่อมบำรุงพาหนะ รวมถึงการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ทางเทคนิคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถขนส่ง

 4. ค่าใช้จ่ายในการเสริมรายได้ ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเสริม เช่น บริการการจัดส่งด่วน, บริการเก็บเงินปลายทาง, หรือบริการแพ็คค่าของ

 5. การจัดสต็อกและคลังสินค้า หากคุณมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บพัสดุในคลังสินค้า คุณจะต้องลงทุนในพื้นที่คลังสินค้าและระบบจัดเก็บ

 6. การตลาดและโฆษณา คุณต้องลงทุนในการตลาดและโฆษณาเพื่อสร้างความรู้และโปรโมตบริการขนส่งของคุณ

 7. ทีมงาน คุณจะต้องจ้างพนักงานในการขับรถ, การบริการลูกค้า, และการดูแลธุรกิจ

 8. เทคโนโลยีและระบบ IT การลงทุนในเทคโนโลยีและระบบ IT เพื่อจัดการและติดตามการจัดส่ง, การเชื่อมต่อลูกค้า, และการจัดการบริหารธุรกิจ

 9. การปฏิบัติตามกฎหมายและอนุญาต คุณจะต้องรับอนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายในการขนส่งพัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการทำให้ธุรกิจของคุณเป็นไปตามกฎหมาย

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขนส่งพัสดุ

 1. พนักงานขับรถขนส่ง พนักงานขับรถรับผิดชอบในการขนส่งพัสดุไปยังสถานที่ปลายทาง อาชีพนี้ต้องการใบขับขี่และความรอบรู้ในการดูแลรักษารถ

 2. พนักงานท่า พนักงานท่ารับผิดชอบในการจัดเตรียมและจัดส่งพัสดุในคลังสินค้าหรือที่จัดเก็บพัสดุ พวกเขาจัดการกับกระบวนการรับและจัดส่งพัสดุ

 3. พนักงานบริการลูกค้า พนักงานบริการลูกค้าติดต่อกับลูกค้าเพื่อจัดการคำสั่งจัดส่งและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของพัสดุ

 4. ผู้จัดการธุรกิจ ผู้จัดการธุรกิจรับผิดชอบในการบริหารและจัดการทั้งภายในและภายนอกของธุรกิจขนส่งพัสดุ เขาหรือเธอต้องการความรู้และทักษะในการบริหารธุรกิจ

 5. พนักงานด้านเทคนิค พนักงานด้านเทคนิคทำหน้าที่ดูแลรักษารถขนส่งและระบบ IT ที่ใช้ในการติดตามและจัดการการจัดส่ง

 6. พนักงานวางแผนและสรรหา พนักงานในกลุ่มนี้ทำหน้าที่วางแผนเส้นทางการจัดส่ง, การจัดระยะเวลาการส่ง, การกำหนดรถขนส่ง, และการสรรหาพนักงานขับรถ

 7. ผู้จัดการคลังสินค้า หากธุรกิจขนส่งพัสดุมีคลังสินค้า ผู้จัดการคลังสินค้าจะรับผิดชอบในการจัดการพัสดุและคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

 8. พนักงานในการซื้อหรือจัดหาพัสดุ พนักงานในหน่วยจัดหาหรือการซื้อสามารถใช้ความรู้ในการเลือกพัสดุและสั่งซื้อวัสดุที่จำเป็นสำหรับธุรกิจขนส่งพัสดุ

 9. นักวางแผนการจัดส่ง อาชีพนี้เกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดส่งและกำหนดเส้นทางในการส่งพัสดุเพื่อความประสงค์ของลูกค้า

 10. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและความปลอดภัย พนักงานด้านกฎหมายและความปลอดภัยต้องรับผิดชอบในการเข้าถึงกฎหมายและระเบียบข้อกำหนดในการขนส่งพัสดุ และรักษาความปลอดภัยในกระบวนการจัดส่ง

 11. พนักงานด้านการบัญชีและการเงิน การจัดการรายได้และรายจ่ายในธุรกิจขนส่งพัสดุจำเป็นต้องมีบัญชีและการเงินที่ถูกต้อง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจขนส่งพัสดุ ที่ควรรู้

 1. การจัดส่ง (Delivery)

  • คำอธิบาย กระบวนการส่งสินค้าหรือพัสดุจากสถานที่ส่งสินค้าไปยังสถานที่ปลายทาง
 2. เทรคกิ้ง (Tracking)

  • คำอธิบาย การติดตามสถานะและตำแหน่งของพัสดุขณะที่อยู่ในกระบวนการจัดส่ง
 3. ค่าส่ง (Shipping Cost)

  • คำอธิบาย จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายเพื่อให้บริการขนส่งพัสดุ
 4. คลังสินค้า (Warehouse)

  • คำอธิบาย สถานที่ที่สินค้าหรือพัสดุถูกจัดเก็บและเก็บรักษาไว้รอการจัดส่ง
 5. บริการด่วน (Express Service)

  • คำอธิบาย บริการการจัดส่งที่รวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าบริการทั่วไป
 6. การสั่งซื้อออนไลน์ (Online Ordering)

  • คำอธิบาย กระบวนการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
 7. สินค้าอุปกรณ์ (Cargo)

  • คำอธิบาย พัสดุหรือสินค้าที่ถูกขนส่งโดยธุรกิจขนส่ง
 8. บริการเสริม (Additional Services)

  • คำอธิบาย บริการเสริมที่มีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น บริการเช็คสถานะ, บริการบรรจุหีบห่อ, หรือบริการเก็บเงินปลายทาง
 9. รถขนส่ง (Transportation Vehicle)

  • คำอธิบาย พาหนะที่ใช้ในการขนส่งพัสดุ เช่น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์, หรือรถยนต์
 10. อนุญาต (License)

  • คำอธิบาย เอกสารหรือการอนุญาตที่จำเป็นต้องมีเพื่อดำเนินธุรกิจขนส่งพัสดุตามกฎหมาย

จดบริษัท ธุรกิจขนส่งพัสดุ ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ก่อนที่คุณจะจดบริษัทในธุรกิจขนส่งพัสดุ คุณควรตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทของบริษัทที่คุณต้องการสร้าง เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจของคุณ

 2. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและไม่มีชื่อที่ถูกสงวนไว้ และเชื่อมโยงกับธุรกิจขนส่งพัสดุของคุณ

 3. เป็นผู้จัดตั้งบริษัท คุณต้องมีผู้จัดตั้งบริษัทอย่างน้อยหนึ่งคน และสามารถเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่มีสิทธิ์ทำธุรกิจในประเทศไทย

 4. จดทะเบียนบริษัท คุณต้องจดบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือในหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัทของประเทศไทย

 5. เงินทุนจดทะเบียน คุณต้องมีเงินทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย จำนวนเงินนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของบริษัทและกฎหมายของประเทศ

 6. จดสำเนาการสร้างบริษัท คุณต้องจดสำเนาของข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างบริษัท เช่น ใบขออนุญาต, สัญญาสร้างบริษัท, และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 7. ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากธุรกิจของคุณมีรายได้มากพอ คุณจะต้องจดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพื่อเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าของคุณและส่งเงินให้ภาครัฐ

 8. ได้รับใบอนุญาตการขนส่ง หากคุณจัดส่งพัสดุในระหว่างการประเทศ คุณจะต้องได้รับใบอนุญาตการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากกรมศุลกากร

 9. จัดหาพื้นที่ทำงาน คุณจะต้องจัดหาสถานที่ทำงานสำหรับธุรกิจขนส่งพัสดุของคุณ เช่น คลังสินค้าหรือที่ทำงานสำหรับการจัดรับและจัดส่งพัสดุ

 10. จัดหาพนักงาน คุณจะต้องจ้างพนักงานที่เหมาะสมและที่มีความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจขนส่งพัสดุ

บริษัท ธุรกิจขนส่งพัสดุ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้บริษัทตามรายได้ที่ได้รับจากกิจกรรมธุรกิจขนส่งพัสดุ อัตราภาษีขึ้นอยู่กับกฎหมายและระดับรายได้ของบริษัทแต่ละระดับ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) หากบริษัทให้บริการขนส่งพัสดุที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และมียอดรายได้ที่เข้าบริษัทเกินระดับที่กำหนด บริษัทจะต้องเสีย VAT ตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายท้องถิ่น

 3. ค่าบริการสาธารณะ (Public Service Tax) บางประเทศอาจเรียกเก็บค่าบริการสาธารณะหรือค่าบริการในการขนส่งพัสดุ ที่บริษัทจะต้องชำระให้กับหน่วยงานราชการ

 4. ค่าใช้จ่ายในการอนุญาต (Licensing Fees) บางบริษัทอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายในการอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจขนส่งพัสดุตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

 5. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax) หากบริษัทครอบครองหรือเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการใช้ในธุรกิจขนส่งพัสดุ บริษัทจะต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายท้องถิ่น

 6. ค่าประกันสังคม (Social Security Contributions) บริษัทจะต้องช่วยเสริมเงินบำนาญและประกันสังคมให้กับพนักงานตามกฎหมายท้องถิ่น

 7. ค่าภาษีตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นในการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งพัสดุ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.