รับทำบัญชี
ยื่นภาษีอากร

จดทะเบียนบริษัท.COM » ขนมอบ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจขนมอบ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายขนมอบแบบปลีก (Retail Sales) รายได้หลักของธุรกิจขนมอบมาจากการขายขนมอบในร้านหรือแผนกขายปลีกของร้านอาหาร ร้านค้า หรือสาขาของร้านขนมอบต่าง ๆ โดยตรงแก่ลูกค้าที่มาชื้อขนมอบ

 2. การขายขนมอบออนไลน์ (Online Sales) สำหรับธุรกิจขนมอบที่มีการขายผ่านเว็บไซต์ออนไลน์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ รายได้มาจากการขายผ่านอินเทอร์เน็ต โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อและจ่ายเงินออนไลน์

 3. การจัดงานเลี้ยงและอีเวนต์ (Catering and Events) บางธุรกิจขนมอบมีรายได้จากการให้บริการเรื่องอาหารขนมอบในงานเลี้ยง งานสังสรรค์ หรืออีเวนต์พิเศษอื่น ๆ โดยเสริมรายได้จากการจัดงานพิเศษนี้

 4. การขายส่ง (Wholesale) บางบริษัทขนมอบมีลูกค้าส่งของสำหรับร้านค้าที่ขายขนมอบและอาหารขนมอบอื่น ๆ ดังนั้นรายได้มาจากการขายส่งไปยังร้านค้าอื่น

 5. การจำหน่ายในตลาดสด (Farmers’ Markets) บางธุรกิจขนมอบมีส่วนรายได้จากการเข้าร่วมตลาดสดหรืองานแสดงสินค้าท้องถิ่นเพื่อขายขนมอบตรงกับลูกค้า

 6. การส่งออก (Export) บางบริษัทขนมอบอาจมีการส่งออกขนมอบไปยังตลาดต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ

 7. บริการจัดเลี้ยงและพิเศษ (Catering and Special Events Services) บางร้านขนมอบมีบริการจัดเลี้ยงพิเศษที่มีรายได้จากการจัดเตรียมอาหารขนมอบสำหรับงานเลี้ยงและอีเวนต์พิเศษ

 8. การสร้างแบรนด์และสิทธิในการใช้ชื่อ (Branding and Licensing) บางบริษัทขนมอบสามารถสร้างรายได้จากการอนุญาตให้บริษัทอื่นใช้ชื่อและแบรนด์ของพวกเขาในการผลิตหรือจำหน่ายขนมอบ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจขนมอบ

จุดแข็ง (Strengths)

 1. คุณภาพสูงของผลิตภัณฑ์ สามารถผลิตขนมอบที่มีรสชาติและคุณภาพที่ยอดเยี่ยมที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้

 2. การบริหารดูแลสุขลักษณะ การรักษาความสะอาดและสุขลักษณะในกระบวนการผลิตเป็นจุดแข็งที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและคุณภาพของสินค้า

 3. แบรนด์และสิทธิในการใช้ชื่อ (Branding and Licensing) มีแบรนด์ที่ดีและมีสิทธิในการใช้ชื่อที่มีความนิยมที่สามารถช่วยในการตลาดและสร้างความได้รับรู้ในตลาด

 4. สามารถปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างขนมอบใหม่หรือปรับปรุงสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ความขาดแคลนในทรัพยากรบุคคลากร ขาดแคลนพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตขนมอบที่มีคุณภาพสูง

 2. การควบคุมต้นทุน การควบคุมต้นทุนในกระบวนการผลิตอาจเป็นอุปสรรคในการคงราคาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

 3. ความขาดแคลนในการตลาดและการตลาดออนไลน์ ขาดแคลนการวางแผนการตลาดและการใช้เทคโนโลยีในการขายออนไลน์

 4. ความพร้อมในการขยายธุรกิจ อาจมีข้อจำกัดในการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่หรือต่างประเทศ

โอกาส (Opportunities)

 1. การเพิ่มประเภทสินค้า มีโอกาสเพิ่มประเภทขนมอบหรือผลิตภัณฑ์เสริมในเครื่องดื่มเพื่อขยายรายได้

 2. ตลาดนิชชีพและสุขภาพ ตลาดขนมอบที่เน้นสุขภาพและอาหารที่ดีต่อสุขภาพกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

 3. การขายออนไลน์ สามารถเปิดโอกาสในการขายขนมอบออนไลน์ไปยังตลาดกว้างขวาง

 4. การสร้างพันธมิตรธุรกิจ มีโอกาสสร้างพันธมิตรกับร้านค้าอื่นหรือผู้ผลิตอาหารเพื่อเพิ่มช่องทางการขาย

อุปสรรค (Threats)

 1. การแข่งขันที่แน่นขึ้น การแข่งขันในตลาดขนมอบมีความรุนแรงและสามารถส่งผลต่อราคาและกำไร

 2. การเปลี่ยนแปลงในการระงับอาหาร การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบอาหารและสุขภาพอาจมีผลต่อกระบวนการผลิตและส่วนผสมของสินค้า

 3. สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลต่อการซื้อขายขนมอบของลูกค้า

 4. ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ ความขาดแคลนหรือเปลี่ยนแปลงในการจัดหาวัตถุดิบอาจส่งผลต่อคุณภาพและราคาขนมอบ

อาชีพ ธุรกิจขนมอบ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. อุปกรณ์และเครื่องมือผลิตขนมอบ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการผลิตขนมอบ เช่น เตาอบ หม้อ กะทะ และอุปกรณ์ทำความสะอาด ควรเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจของคุณ ราคาอุปกรณ์และเครื่องมือจะแตกต่างกันตามคุณลักษณะและรุ่นของสิ่งของ

 2. วัตถุดิบ วัตถุดิบสำหรับการผลิตขนมอบ เช่น แป้ง น้ำตาล มัน ไข่ และส่วนผสมอื่น ๆ ราคาวัตถุดิบจะต้องคำนึงถึงปริมาณการผลิตและคุณภาพ

 3. พื้นที่ คุณจำเป็นต้องมีพื้นที่สำหรับการผลิตขนมอบ สำหรับธุรกิจขนมอบขนาดเล็ก คุณอาจเริ่มต้นที่บ้านหรือในห้องที่ไม่ใหญ่มาก แต่หากคุณต้องการขยายธุรกิจคุณอาจต้องเช่าหรือซื้อพื้นที่เพิ่มเติม

 4. การตลาดและการโฆษณา เพื่อเริ่มต้นธุรกิจขนมอบคุณจำเป็นต้องลงทุนในการตลาดและการโฆษณา เพื่อให้คนรู้จักและสนใจขนมอบของคุณ นี้อาจรวมถึงการสร้างเว็บไซต์ออนไลน์ การใช้โซเชียลมีเดีย การจัดโปรโมชั่น และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

 5. บุคคลากร การมีคนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการผลิตขนมอบ และบุคคลากรสำหรับการบริหารจัดการและการขายสินค้า

 6. การเงิน คุณต้องมีงบประมาณเพียงพอในการเริ่มต้นธุรกิจและในกระบวนการเริ่มต้นการผลิตและการตลาด คุณอาจต้องสร้างแผนธุรกิจและขอสินเชื่อหรือหาผู้ลงทุน

 7. การรักษาคุณภาพและรสชาติ การวิจัยและพัฒนาสูตรขนมอบและความนิยมของลูกค้าในการรักษาคุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ์

 8. การบริหารจัดการ การจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและการวางแผนการเจริญเติบโตในอนาคต

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขนมอบ

 1. ผู้ประกอบการขนมอบ คนที่เป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจขนมอบเอง พวกเขาต้องดูแลกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด และการจัดส่งสินค้า

 2. พนักงานผลิต คนที่รับงานผลิตขนมอบ พวกเขาต้องมีความสามารถในการทำอาหารและการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ

 3. พนักงานบริหารจัดการ คนที่ดำเนินการจัดการธุรกิจเช่น การบัญชี การเชื่อมโยงกับลูกค้า และการวางแผนการเจริญเติบโต

 4. พนักงานขายและการตลาด คนที่รับผิดชอบในการตลาดและขายขนมอบ พวกเขาควรมีทักษะในการสื่อสารและการสร้างความสนใจจากลูกค้า

 5. คนที่ทำงานในสถานที่ขายปลีก คนที่ทำงานในร้านค้าหรือสถานที่ขายปลีกขนมอบ พวกเขาต้องเสนอความเป็นมิตรและบริการลูกค้าที่ดี

 6. นักพัฒนาสูตร (Recipe Developers) คนที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาสูตรขนมอบเพื่อสร้างรสชาติและคุณค่าทางอาหารที่ดี

 7. นักการตลาดออนไลน์และเว็บไซต์ (Online Marketers and Web Developers) คนที่ดูแลการตลาดออนไลน์และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อโปรโมตสินค้าขนมอบและเสริมโอกาสในการขายออนไลน์

 8. ผู้จัดงานเลี้ยงและอีเวนต์ (Caterers and Event Planners) คนที่ให้บริการจัดเลี้ยงและอาหารขนมอบในงานสังสรรค์และอีเวนต์พิเศษ

 9. พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและจัดส่ง คนที่รับผิดชอบในการขนส่งสินค้าขนมอบไปยังสถานที่ลูกค้า

 10. คนที่ทำงานในการวิจัยและพัฒนา คนที่ค้นคว้าและพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตใหม่เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความสร้างสรรค์ของขนมอบ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจขนมอบ ที่ควรรู้

 1. ผลิตภัณฑ์ขนมอบ (Bakery Products)

  • คำอธิบาย ขนมหวานที่ผลิตและขายในธุรกิจขนมอบ เช่น ขนมปัง คุ๊กกี้ และเค้ก
 2. วัตถุดิบ (Ingredients)

  • คำอธิบาย ส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตขนมอบ เช่น แป้ง น้ำตาล ไข่ และเนย
 3. เตาอบ (Oven)

  • คำอธิบาย เครื่องใช้ที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารขนมอบโดยใช้ความร้อน
 4. ความสะอาดและสุขลักษณะ (Cleanliness and Hygiene)

  • คำอธิบาย การรักษาความสะอาดและมาตรฐานสุขลักษณะในกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและความปลอดภัยของอาหาร
 5. การตลาด (Marketing)

  • คำอธิบาย กิจกรรมการโฆษณาและการสร้างความต้องการในขนมอบของคุณ
 6. การขนส่ง (Transportation)

  • คำอธิบาย กระบวนการขนส่งขนมอบจากสถานที่ผลิตไปยังลูกค้าหรือจุดขาย
 7. บรรจุภัณฑ์ (Packaging)

  • คำอธิบาย วัสดุที่ใช้ในการห่อและบรรจุขนมอบ เพื่อความสดใหม่และป้องกันการชำรุด
 8. สิทธิในการใช้ชื่อ (Trademark)

  • คำอธิบาย สิทธิในการใช้ชื่อและสัญลักษณ์เฉพาะเจาะจงของขนมอบของคุณ
 9. การสนับสนุนลูกค้า (Customer Support)

  • คำอธิบาย บริการหรือการช่วยเหลือที่ให้แก่ลูกค้าเมื่อพบปัญหาหรือมีคำถามเกี่ยวกับขนมอบ
 10. วัสดุสำหรับการตลาด (Marketing Materials)

  • คำอธิบาย วัสดุที่ใช้ในการตลาดและโฆษณา รวมถึงโบรชัวร์ และการโปรโมตสินค้า

จดบริษัท ธุรกิจขนมอบ ทำอย่างไร

 1. กำหนดชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ต้องการจด และตรวจสอบความพร้อมใช้งานของชื่อนั้นในทะเบียนลายมือชื่อของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์กำหนดไว้

 2. เตรียมเอกสารจดบริษัท

  • กำหนดประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทจำกัดที่มีความรับผิดชอบจำกัด, หรือบริษัทมหาชน
  • ระบุผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท
  • กำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  • ระบุที่อยู่ที่ที่บริษัทจะตั้งที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
  • เตรียมเอกสารทางการเงินเพื่อรองรับทุนจดทะเบียน
 3. การลงทุนจดทะเบียน จัดหาทุนจดทะเบียนตามประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจด ยอดทุนจดทะเบียนต่างกันตามประเภทของบริษัท ต้องฝากเงินลงบัญชีธนาคารที่ปรึกษากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 4. สร้างหลักฐานเอกสาร รวบรวมเอกสารสำคัญ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ก่อตั้งและกรรมการ, สำเนาทะเบียนบ้าน, แผนการทำธุรกิจ, แผนการเงิน, สัญญาผูกพัน (ถ้ามี), และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 5. ยื่นเอกสารจดบริษัท นำเอกสารทั้งหมดมายื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ที่คุณต้องการจดบริษัท และชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

 6. การรอการอนุมัติ หลังจากยื่นเอกสารและชำระค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและทำการพิจารณาจดบริษัท กระบวนการนี้อาจใช้เวลาสักระยะ

 7. การรับใบจดทะเบียน เมื่อบริษัทของคุณได้รับการอนุมัติและจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับใบจดทะเบียนบริษัท ซึ่งเป็นเอกสารยืนยันถึงการจดตั้งบริษัทของคุณ

 8. การเริ่มต้นทำธุรกิจ หลังจากที่คุณได้รับใบจดทะเบียนบริษัท คุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจขนมอบของคุณได้โดยเร็ว

บริษัท ธุรกิจขนมอบ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) บริษัทธุรกิจขนมอบที่มีรายได้ตั้งแต่ภายในปีงบประมาณ 1 ล้านบาทขึ้นไปจะต้องลงทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และเสียเงินภาษีเมื่อขายสินค้าหรือบริการ และนำไปหักลดหย่อนจากภาษีขาย

 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) บริษัทที่มีรายได้จากการให้บริการหรือซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทอื่น ๆ อาจต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) และนำไปส่งให้เจ้าหน้าที่ภาษี เป็นการร่วมช่วยส่งเงินภาษีให้กับรัฐ

 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากบริษัทเป็นบริษัทรับจ้างหรือมีพนักงานที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับรายได้จากบริษัท บุคคลนั้นอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล (Personal Income Tax) ตามรายได้ที่ได้รับ

 4. ภาษีนิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทจะต้องรายงานรายได้และรายจ่ายของตนและเสียภาษีนิติบุคคล (Corporate Income Tax) ตามอัตราภาษีที่กำหนดโดยกฎหมาย ซึ่งอัตราภาษีนิติบุคคลอาจแตกต่างกันตามรายได้และประเภทของบริษัท

 5. อื่น ๆ ภาษีและค่าใช้จ่าย บริษัทยังอาจต้องเสียภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อม, ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท, และอื่น ๆ ตามกฎหมายประเทศไทย

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com