จดทะเบียนบริษัท.COM » กระเป๋ามือสอง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจกระเป๋ามือสอง มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การซื้อขายกระเป๋ามือสอง การขายกระเป๋ามือสองที่มีคนซื้อมาจากคุณโดยตรงเป็นแหล่งรายได้หลัก คุณสามารถขายกระเป๋าที่คุณได้รับมาจากลูกค้าหรือซื้อมาเองเพื่อจำหน่ายต่อ

 2. การจัดจำหน่ายออนไลน์ คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์เช่นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ, โซเชียลมีเดีย, หรือแอปพลิเคชันเพื่อขายกระเป๋ามือสอง

 3. การเข้าร่วมตลาดนัดขายของมือสอง การเข้าร่วมตลาดนัดขายของมือสองเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการขายกระเป๋ามือสอง ที่คุณสามารถมีโอกาสพบลูกค้าโดยตรง

 4. การซื้อขายกับร้านค้ามือสอง คุณอาจจะมีการความสัมพันธ์กับร้านค้ามือสองที่จะรับซื้อกระเป๋ามือสองจากคุณเพื่อจำหน่ายต่อ

 5. การซื้อขายในตลาดออนไลน์ นอกจากแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์, คุณยังสามารถขายกระเป๋ามือสองผ่านแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์อื่น ๆ เช่นแอปพลิเคชันตลาดมือสองหรือเว็บไซต์เฉพาะที่

 6. การนำเข้าและส่งออกกระเป๋ามือสอง หากคุณเชี่ยวชาญในการหากระเป๋ามือสองที่ไม่พบในประเทศของคุณ, คุณอาจนำเข้าและส่งออกกระเป๋ามือสองไปยังตลาดในประเทศอื่น

 7. การซื้อขายแบบจัดกลุ่ม คุณอาจจัดกลุ่มกระเป๋ามือสองไว้ในบางกรณี เช่นกระเป๋าที่มีแบบเดียวกันหรือกระเป๋าที่มีแบบแตกต่างกันในสีและลาย

 8. การให้บริการซ่อมแซม หากคุณมีความเชี่ยวชาญในการซ่อมแซมกระเป๋ามือสอง คุณอาจให้บริการในด้านนี้เพื่อเพิ่มรายได้

 9. การสร้างแบรนด์ส่วนตัว หากคุณมีทักษะในการออกแบบและสร้างกระเป๋ามือสองที่มีสไตล์เฉพาะตัว คุณอาจสร้างแบรนด์ของคุณเองและขายผ่านช่องทางออนไลน์

 10. การจัดงานขายแสดงสินค้า คุณอาจจัดงานขายแสดงสินค้ากระเป๋ามือสองเพื่อนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าและสร้างความสนใจ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจกระเป๋ามือสอง

จุดแข็ง Strengths 

 • สินค้าคุณภาพดี กระเป๋ามือสองที่คุณจำหน่ายมีคุณภาพดีและสภาพใหม่หรือใกล้เคียงกับสภาพใหม่ ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • การสร้างบรรยากาศ คุณมีทักษะในการจัดหาและจัดแสดงกระเป๋าที่มีสไตล์เฉพาะตัว สร้างบรรยากาศและมีการจัดแสดงสินค้าที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์
 • ความคุ้มค่า กระเป๋ามือสองมีราคาที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับคุณภาพ มีความแข็งแกร่งในการแข่งขันราคา

จุดอ่อน Weaknesses

 • ขาดความหลากหลาย สินค้าอาจจะขาดความหลากหลายในแบบและสไตล์ที่นักช้อปต้องการ ทำให้ความพอใจของลูกค้าลดลง
 • ข้อจำกัดในการจัดหาสินค้า คุณอาจพบความยากลำบากในการหาสินค้ากระเป๋ามือสองที่มีคุณภาพและสภาพใหม่
 • การตลาด ขาดแผนการตลาดที่ชัดเจน ส่งผลให้ความรู้สึกและความรู้จักของธุรกิจยังไม่ได้ถูกกว่ากับลูกค้า

โอกาส Opportunities 

 • ตลาดเติบโต การเพิ่มขึ้นของการรับรู้ในการทำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งและของเก่าไว้ สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจขายกระเป๋ามือสอง
 • การเปลี่ยนแปลงในสไตล์และแนวโน้ม สไตล์และแนวโน้มในวงการแฟชั่นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คุณสามารถนำเสนอกระเป๋าที่เข้ากับแนวโน้มปัจจุบัน

อุปสรรค Threats

 • คู่แข่ง คู่แข่งในวงการการขายกระเป๋ามือสองอาจเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันในด้านราคาและคุณภาพ
 • ความเสี่ยงจากสินค้าเก็บรักษาค่าเก่า สินค้ากระเป๋ามือสองอาจเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพและความเสียหาย ส่งผลให้ลูกค้าอาจไม่พึงพอใจกับสินค้า
 • ข้อจำกัดทางกฎหมาย อาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการขายและนำเข้าสินค้ากระเป๋ามือสองที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

อาชีพ ธุรกิจกระเป๋ามือสอง ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สินค้ากระเป๋ามือสอง ค่าสินค้ากระเป๋ามือสองที่คุณจะซื้อมาขายจะเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน คุณจะต้องหาจากที่ไหนเพื่อรับสินค้าและให้คุณภาพที่ดีสำหรับลูกค้า

 2. พื้นที่การทำธุรกิจ การให้บริการจำหน่ายกระเป๋าอาจต้องใช้พื้นที่เก็บสินค้าและจุดขาย คุณอาจต้องเช่าหรือซื้อพื้นที่สำหรับธุรกิจของคุณ

 3. การตลาดและโฆษณา การสร้างความรู้จักและเชื่อมโยงกับลูกค้าใหม่จะต้องใช้งบประมาณสำหรับการตลาดและโฆษณา เช่น การสร้างเว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊ค หรือการใช้โซเชียลมีเดียอื่นๆ

 4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงค่าเช่าพื้นที่ ค่าจ้างงาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าบริการอื่นๆ

 5. การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ อาจมีการต้องจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เช่น ชั้นวางสินค้า โต๊ะเเสดงสินค้า ระบบเก็บรักษาค่าสินค้า เป็นต้น

 6. การบริหารจัดการและบุคคล การดำเนินธุรกิจต้องการการบริหารจัดการและบุคคล อาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างงานและเรียนรู้เพื่อบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

 7. เวลาและพลังงาน การลงทุนเวลาและพลังงานในการทำงานก็เป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นธุรกิจ คุณต้องพิจารณาเวลาที่คุณมีสำหรับธุรกิจและพลังงานที่จะลงไปในการดำเนินการ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจกระเป๋ามือสอง

 1. ผู้ประกอบการ ผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจกระเป๋ามือสองและดูแลการทำงานของธุรกิจ ต้องมีความเข้าใจในการจัดการธุรกิจ การเลือกสินค้า และการตลาดเพื่อดูแลลูกค้า

 2. คนรักและสะสมกระเป๋ามือสอง บุคคลที่มีความชื่นชอบและความสนใจในกระเป๋ามือสอง เป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่ซื้อขายสินค้าในธุรกิจนี้

 3. นักออกแบบและช่าง การซื้อขายกระเป๋ามือสองอาจรวมถึงกระบวนการซ่อมแซม ปรับแต่ง หรือเพิ่มรายละเอียดให้กับกระเป๋า นักออกแบบและช่างอาจมีบทบาทในการแต่งกายสินค้าหรือทำให้กระเป๋ามีความพิเศษ

 4. บริษัทที่จัดจำหน่าย บริษัทที่จัดจำหน่ายกระเป๋ามือสองอาจมีบทบาทในการติดต่อหาสินค้าสำหรับการขาย และสามารถเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายธุรกิจ

 5. ผู้ที่กำลังมองหากระเป๋ามือสอง บุคคลที่กำลังมองหากระเป๋ามือสองเพื่อการใช้ส่วนตัว ทำกิจกรรมเฉพาะ หรือเพื่อสะสม

 6. ลูกค้าออนไลน์ ธุรกิจกระเป๋ามือสองสามารถใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อขายสินค้า เช่น เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชัน

 7. เจ้าของร้านค้าที่ขายกระเป๋า ร้านค้าที่ขายกระเป๋าใหม่หรือมือสองอาจต้องการเติมสินค้าให้กับร้านค้าของตนเพิ่มขึ้น

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจกระเป๋ามือสอง ที่ควรรู้

 1. สินค้ามือสอง (Second-hand goods) สินค้าที่ถูกใช้แล้วและถูกขายอีกครั้งในธุรกิจกระเป๋ามือสอง เช่น กระเป๋า, เสื้อผ้า, รองเท้า เป็นต้น

 2. การรีไซเคิล (Recycling) กระบวนการใช้วัสดุหรือสินค้าที่เคยถูกใช้แล้วและถูกทิ้งเพื่อสร้างสินค้าใหม่ ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการขายกระเป๋ามือสอง

 3. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly) การที่ธุรกิจกระเป๋ามือสองเน้นการลดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ช่วยลดการใช้ทรัพยากรและลดปริมาณของขยะ

 4. ราคาย่อมเยาว์ (Affordable Price) ธุรกิจกระเป๋ามือสองมักนำเสนอสินค้าที่มีราคาถูกและเข้าถึงง่ายสำหรับผู้บริโภค

 5. คุณภาพสินค้า (Product Quality) การตรวจสอบคุณภาพสินค้ามือสองเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงมีความเหมาะสมในการใช้งานและไม่มีความเสียหายสำหรับลูกค้า

 6. การตรวจสอบสภาพสินค้า (Inspection of Goods) กระบวนการตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนการขายเพื่อแน่ใจว่าสินค้ามีความสมบูรณ์และคงคุณภาพ

 7. การเก็บรักษาสินค้า (Storage of Goods) การจัดเก็บสินค้ามือสองให้คงความสะอาดและปลอดภัย โดยบางครั้งอาจใช้ระบบเช่น การใช้ชั้นวางสินค้า

 8. การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) การโปรโมตและขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ โซเชียลมีเดีย เป็นต้น

 9. การจัดงานขายสินค้า (Pop-up Sales Events) การจัดกิจกรรมขายสินค้าชั่วคราวในตลาดหรือสถานที่ที่กำหนด เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและสร้างความสมหวังให้กับลูกค้า

 10. การรับประกันความพึงพอใจ (Customer Satisfaction Guarantee) การสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

จดบริษัท ธุรกิจกระเป๋ามือสอง ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของกิจการ ก่อนจดบริษัทคุณต้องเลือกประเภทของกิจการที่ตรงกับธุรกิจกระเป๋ามือสอง เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, ห้างหุ้นส่วน หรืออื่นๆ

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำกับชื่อที่ได้รับการจดแล้ว ตรวจสอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เพื่อให้แน่ใจว่าชื่อยังไม่ถูกใช้งาน

 3. จัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนบริษัท เอกสารเหล่านี้อาจมีการแนวคิดธุรกิจ (Business Idea), คำสั่งมอบอำนาจ (Power of Attorney), แผนธุรกิจ (Business Plan), สัญญาก่อตั้งบริษัท (Memorandum of Association), และเอกสารประกอบอื่นๆ

 4. สร้างเอกสารบริษัท สร้างเอกสารที่จำเป็นสำหรับจดบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน (Certificate of Incorporation) และสำเนาทะเบียนบริษัท (Company Extract) ซึ่งคุณจะได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

 5. นัดเข้าพบรับใบอนุญาต นัดหมายเข้าพบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เพื่อรับใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการธุรกิจกระเป๋ามือสอง

 6. จดทะเบียนเจ้าของกิจการ จดทะเบียนเจ้าของกิจการและผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท โดยปกติคือผู้ก่อตั้งบริษัท

 7. จดทะเบียนเจ้าหน้าที่บริหารงานบริษัท จดทะเบียนเจ้าหน้าที่บริหารงานบริษัท โดยปกติคือกรรมการหรือผู้จัดการทั่วไปของบริษัท

บริษัท ธุรกิจกระเป๋ามือสอง เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้ที่บุคคลธรรมดาจะต้องเสียตามรายได้ที่ได้รับจากกิจกรรมธุรกิจกระเป๋ามือสอง ระบบการคำนวณและอัตราภาษีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกฎหมายในแต่ละประเทศ

 2. ภาษีเพิ่มมูลค่า (VAT) หรือภาษีขาย หากประเทศมีระบบ VAT หรือภาษีขาย บริษัทอาจต้องเสียภาษีเมื่อขายสินค้ากระเป๋ามือสองแก่ลูกค้า ภาษีนี้จะถูกเก็บจากลูกค้าและถูกส่งให้กับหน่วยงานทางภาษีของรัฐบาล

 3. ภาษีอื่นๆ นอกจากภาษีเงินได้และภาษีเพิ่มมูลค่า บริษัทอาจต้องเสียภาษีอื่นๆ ตามกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎหมายเฉพาะในประเทศนั้นๆ อย่างเช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 4. ค่ามูลค่าเพิ่มอื่นๆ บริษัทอาจต้องชำระค่ามูลค่าเพิ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมธุรกิจ เช่น ค่าอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ในสิ่งแวดล้อมหรือส่วนลดในการจ่ายค่าภาษี

 5. ค่าปรับหรือค่าเสียหาย หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีหรือมีข้อผิดพลาดในการเสียภาษี อาจถูกเสียค่าปรับหรือค่าเสียหายตามกฎหมาย

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.