จดทะเบียนบริษัท.COM » ขายเกี๊ยวทอด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจขายเกี๊ยวทอด มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. รายได้จากการขายเกี๊ยวทอด นี่คือรายได้หลักที่มาจากการขายเกี๊ยวทอดในร้านหรือสถานที่ขายของของคุณ

 2. การขายส่ง หากคุณมีลูกค้าส่งสินค้าเกี๊ยวทอดให้ร้านค้าหรือร้านอาหารอื่น ๆ นอกจากร้านของคุณเอง คุณจะได้รายได้จากการขายส่งเกี๊ยวทอดด้วย

 3. บริการจัดเลี้ยง หากคุณมีธุรกิจเกี๊ยวทอดที่ใหซื้อเกี๊ยวทอดเป็นอาหารจากคุณเพื่อจัดเลี้ยงสำหรับงานสังสรรค์หรืองานอื่น ๆ คุณจะได้รายได้จากบริการจัดเลี้ยงด้วย

 4. บริการอาหารส่งถึงบ้าน (Food Delivery) หากคุณให้บริการส่งอาหารเกี๊ยวทอดถึงบ้านหรือสถานที่ที่ลูกค้าร้องขอ นี่เป็นแหล่งรายได้เสริม

 5. บริการอาหารสำหรับงานอีเวนต์ หากคุณให้บริการอาหารสำหรับงานอีเวนต์เช่นงานแต่งหรืองานเลี้ยง คุณจะได้รายได้จากการจัดหาเกี๊ยวทอดและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 6. บริการอาหารสำหรับธุรกิจ (Catering) การจัดเกี๊ยวทอดสำหรับการประชุมหรืออีเวนต์ธุรกิจใหญ่ ๆ อาจสร้างรายได้มาก

 7. อาหารสำหรับกลุ่มเด็กและโรงเรียน หากคุณมีลูกค้าจากโรงเรียนหรือกลุ่มเด็ก คุณสามารถจัดหาเกี๊ยวทอดสำหรับพวกเขาและได้รายได้จากนี้ด้วย

 8. บริการอาหารสำหรับผู้สูงอายุหรือโรงพยาบาล หากคุณสามารถจัดเกี๊ยวทอดสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในโรงพยาบาล คุณจะได้รายได้จากธุรกิจในงานด้านดูแลสุขภาพ

 9. บริการรับจองล่วงหน้า คุณอาจเสนอบริการรับจองเกี๊ยวทอดล่วงหน้าสำหรับลูกค้าที่ต้องการมารับอาหารในเวลาที่ตระหนักไว้ล่วงหน้า

 10. สินค้าพวกเสริม การขายเครื่องดื่มหรือเครื่องร้อน เช่น ชานม, กาแฟ, หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มรายได้ในร้านของคุณ

 11. บริการส่งตรง หากคุณมีระบบสั่งออนไลน์และบริการส่งตรงถึงบ้านของลูกค้า นี่เป็นแหล่งรายได้สำคัญในยุคดิจิทัล

 12. บริการแอปพลิเคชัน หากคุณพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการสั่งอาหารออนไลน์ เพิ่มให้ลูกค้าสามารถสั่งเกี๊ยวทอดผ่านแอปของคุณ นี่อาจเป็นแหล่งรายได้สำคัญด้วย

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจขายเกี๊ยวทอด

 1. Strengths (จุดแข็ง)

  • คุณภาพสูงของเกี๊ยวทอด ถ้าคุณมีเกี๊ยวทอดที่มีรสชาติและคุณภาพดี มันอาจเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและดึงดูดลูกค้า
  • สถานที่ที่ดี หากคุณตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีความหนาแน่นของคนเดินเล่นสูง หรือใกล้กับพื้นที่ที่มีความต้องการในเกี๊ยวทอด สถานที่ดีอาจช่วยให้คุณมีลูกค้ามากขึ้น
  • การบริการที่รวดเร็ว ถ้าคุณสามารถบริการลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีความสะดวกสบาย จะช่วยสร้างมาตรฐานบริการที่ดีและประทับใจลูกค้า
 2. Weaknesses (จุดอ่อน)

  • ความขาดแคลนในการบริหารจัดการ หากคุณไม่มีความรู้หรือทักษะในการบริหารธุรกิจ อาจทำให้เกิดปัญหาในด้านการจัดการและประสิทธิภาพของธุรกิจ
  • ค่าใช้จ่ายสูง ถ้าคุณมีค่าใช้จ่ายสูงเช่นค่าเช่าพื้นที่หรือค่าแรงงาน อาจเป็นจุดอ่อนในการเพิ่มกำไรของธุรกิจ
  • ความขาดแคลนในการตลาดและการโฆษณา การสร้างความรู้สึกและการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจของคุณอาจต้องการการลงทุนในการโฆษณาและการตลาด
 3. Opportunities (โอกาส)

  • การเติบโตของตลาด อาหารกับขนมขบเคี้ยวเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในการส่งถึงบ้าน การเติบโตของตลาดนี้อาจเป็นโอกาสที่ดีในการขยายธุรกิจของคุณ
  • การขายออนไลน์ การให้บริการสั่งอาหารออนไลน์กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเพิ่มรายได้ของคุณด้วยการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์
  • การขายส่ง การขายส่งให้กับร้านอาหารหรือบริษัทอื่น ๆ อาจเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจของคุณ
 4. Threats (อุปสรรค)

  • การแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจขายเกี๊ยวทอดมีการแข่งขันอย่างรุนแรง และอาจมีผู้ค้าอื่นที่มีคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้
  • ปัญหาสุขภาพสาธารณะ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสาธารณะอาจส่งผลให้ลูกค้าลดการออกนอกบ้านและการสั่งอาหารออนไลน์
  • ปัญหาทางกฎหมายและการประกาศอากาศ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือข้อกำหนดสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจขายเกี๊ยวทอด ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ทุนการลงทุนในสถานที่ คุณจำเป็นต้องเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ เช่น ร้านเล็กที่อยู่ในพื้นที่คนเดินเล่นหรือพื้นที่ใกล้โรงเรียนหรือสำนักงาน คุณจะต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่ หรือถ้าคุณเป็นเจ้าของอาคารแล้ว คุณต้องใช้เงินในการปรับปรุงหรือตกแต่งสถานที่ของคุณ

 2. ทุนการลงทุนในอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก คุณต้องจัดหาอุปกรณ์ทำอาหารเกี๊ยวทอด เช่น เครื่องทำแป้ง, เครื่องทำกี๊ยว, กระทะไฟฟ้า, ระบบร้อนน้ำมัน, โต๊ะทำงาน, เครื่องทำความร้อน, ตู้แช่แข็ง, และอุปกรณ์ครัวอื่น ๆ ที่เป็นที่จำเป็น

 3. ทุนการลงทุนในสินค้าและวัตถุดิบ คุณต้องจัดหาวัตถุดิบและส่วนประกอบที่ใช้ในการทำเกี๊ยวทอด เช่น แป้ง, กี๊, เนื้อหรือผัก, และเครื่องปรุงรส

 4. ทุนการลงทุนในการตลาดและโฆษณา เพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจขายเกี๊ยวทอดและดึงดูดลูกค้าคุณจะต้องลงทุนในการโฆษณาและการตลาด เช่น การออกโฆษณาในสื่อต่าง ๆ, การสร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสำหรับการสั่งอาหารออนไลน์, และการสร้างการประชาสัมพันธ์

 5. ทุนการลงทุนในการจ้างงาน คุณอาจต้องจ้างพนักงานทำอาหาร, พนักงานบริการลูกค้า, และพนักงานอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของคุณ

 6. ทุนการลงทุนในการบริหารจัดการ คุณอาจต้องลงทุนในการบริหารจัดการธุรกิจของคุณ อาจเป็นการจ้างผู้จัดการหรือฝึกพนักงานในการบริหาร

 7. ทุนการลงทุนในการรักษาคุณภาพ คุณจะต้องลงทุนในการรักษาคุณภาพของเมนูและการบริการของคุณ เพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีและกลับมาอีกครั้ง

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขายเกี๊ยวทอด

 1. ผู้ปรุงอาหาร คนที่ทำอาหารเกี๊ยวทอดและเตรียมวัตถุดิบ เช่น การสำรวจและปรุงรสตามสูตร

 2. พนักงานทำความสะอาดและจัดสถานที่ คนที่ดูแลความสะอาดของร้านและรักษาความเป็นระเบียบของสถานที่ทำอาหาร

 3. พนักงานบริการลูกค้า คนที่มีหน้าที่ในการบริการลูกค้า รับคำสั่ง, เสิร์ฟอาหาร, และดูแลลูกค้า

 4. ผู้จัดการหรือเจ้าของธุรกิจ คนที่บริหารจัดการธุรกิจ, ตัดสินใจเรื่องทางธุรกิจ, และวางแผนกลยุทธ์ในการเติบโต

 5. ผู้จัดการการเงิน คนที่ดูแลการบัญชีและการเงินของธุรกิจ เช่น การบันทึกบัญชี, การจ่ายเงิน, และวางแผนงบประมาณ

 6. ผู้จัดการการตลาดและโฆษณา คนที่รับผิดชอบในการสร้างและดูแลแผนการตลาด, การโฆษณา, และการสร้างความรู้สึกและยอดขายสำหรับธุรกิจ

 7. พนักงานส่งอาหาร คนที่มีหน้าที่ส่งอาหารถึงบ้านหรือสถานที่ลูกค้า

 8. ผู้จัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ คนที่เลือกซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการทำอาหารเกี๊ยวทอดและจัดหาจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย

 9. ผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือ การผลิตหรือจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการทำอาหาร

 10. นักบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย คนที่ดูแลความปลอดภัยในกระบวนการทำอาหารและการดำเนินธุรกิจ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจขายเกี๊ยวทอด ที่ควรรู้

 1. Menu (เมนู) รายการอาหารที่ร้านเกี๊ยวทอดเสนอแก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงราคาและรายละเอียดของเมนูแต่ละรายการ

 2. Ingredients (ส่วนประกอบ) วัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ใช้ในการทำเกี๊ยวทอด เช่น แป้ง, เนื้อ, ผัก, และเครื่องปรุงรส

 3. Fryer (เครื่องทอด) เครื่องใช้ในการทอดอาหารด้วยน้ำมัน, เช่น กระทะทอดไฟฟ้า

 4. Crispy (กรอบ) ลักษณะของอาหารที่ทอดให้กรอบและกรุบ

 5. Dipping Sauce (น้ำจิ้ม) น้ำสลัดหรือน้ำจิ้มที่ใช้รับประทานร่วมกับเกี๊ยวทอด

 6. Delivery (บริการส่ง) บริการส่งเกี๊ยวทอดถึงบ้านหรือสถานที่ลูกค้า

 7. Hygiene (ความสะอาด) การรักษาความสะอาดในกระบวนการทำอาหาร, ร้าน, และอุปกรณ์

 8. Profit Margin (กำไรสุทธิ) ร้อยละของกำไรที่ได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นตัวบ่งชี้ว่าธุรกิจกำไรหรือขาดทุน

 9. Customer Feedback (ความคิดเห็นจากลูกค้า) ความคิดเห็นและรีวิวจากลูกค้าเกี่ยวกับร้านเกี๊ยวทอด สามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ

 10. Competition (การแข่งขัน) ร้านอาหารอื่น ๆ ที่ขายเกี๊ยวทอดหรืออาหารคล้ายกันและมีการแข่งขันในระหว่างธุรกิจ

จดบริษัท ธุรกิจขายเกี๊ยวทอด ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของกิจการ ก่อนที่คุณจะจดบริษัทธุรกิจขายเกี๊ยวทอด คุณจะต้องเลือกประเภทของกิจการที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ขึ้นอยู่กับโครงสร้างและความต้องการทางธุรกิจของคุณ

 2. ตรวจสอบชื่อบริษัท คุณต้องตรวจสอบว่าชื่อบริษัทที่คุณต้องการใช้ยังไม่ถูกใช้ไปแล้วโดยใช้บริการตรวจสอบชื่อบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้แน่ใจว่าชื่อที่คุณเลือกไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น

 3. เตรียมเอกสาร คุณจะต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดบริษัท เอกสารหลักสำหรับการจดบริษัทประกอบด้วย

  • สมุดหุ้นและรายชื่อผู้ถือหุ้น
  • ข้อมูลผู้ก่อตั้งบริษัท
  • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ก่อตั้ง
  • บันทึกการประชุมผู้ก่อตั้งบริษัท
  • บันทึกการประชุมนัดรับหุ้น
  • แบบฟอร์มสมัครจดทะเบียนบริษัท
 4. สร้างบริษัท หลังจากเตรียมเอกสารครบถ้วน คุณจะต้องนำเอกสารเหล่านี้ไปยื่นที่สำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ที่คุณต้องการจดบริษัท และจ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

 5. รับใบสำคัญการจดทะเบียน เมื่อสำนักงานพาณิชย์ได้รับเอกสารและค่าธรรมเนียมแล้ว พวกเขาจะออกใบสำคัญการจดทะเบียนให้คุณ ซึ่งแสดงว่าบริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนแล้ว

 6. ขึ้นทะเบียนภาษี หลังจากจดบริษัทเสร็จสิ้น คุณจะต้องขึ้นทะเบียนในระบบภาษี เพื่อให้บริษัทของคุณสามารถปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ธุรกิจขายเกี๊ยวทอด เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (บุคคลธรรมดา) บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (บุคคลธรรมดา) สำหรับกำไรที่ได้รับจากธุรกิจขายเกี๊ยวทอด ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะคำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้ในปีภาษีที่คำนวณ และบริษัทจะต้องรายงานรายได้และรายจ่ายของตนในการยื่นภาษีรายได้แบบสรุปและรายละเอียดตามกฎหมายภาษีที่กำหนด

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทที่มียอดขายเกินกว่า 18 ล้านบาทต่อปีต้องลงทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และเรียกเก็บ VAT จากลูกค้าในการขายสินค้าและบริการ บริษัทจะต้องรายงาน VAT ที่เรียกเก็บและลดหย่อน VAT ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากรตามกฎหมาย VAT

 3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (นิติบุคคล) บริษัทที่เป็นนิติบุคคลจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราภาษีที่ใช้ในปีภาษีที่คำนวณ ภาษีเงินได้นิติบุคคลจะคำนวณจากกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายและหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ้าบริษัทครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจขายเกี๊ยวทอด บริษัทจะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามอัตราภาษีที่กำหนด

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.