จดทะเบียนบริษัท.COM » ของมือสอง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจของมือสอง มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ขายสินค้ามือสอง รายได้หลักของธุรกิจมือสองมาจากการขายสินค้าหรือสิ่งของที่มีอยู่แล้ว ซึ่งอาจเป็นของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, หนังสือ, หรือสินค้าในหมวดหมู่อื่น ๆ ตามที่ธุรกิจกำหนด

 2. การแลกเปลี่ยนสินค้า บางธุรกิจมือสองอาจใช้การแลกเปลี่ยนสินค้าแทนการขาย ในกรณีนี้, รายได้จะมาจากการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างลูกค้าโดยไม่ใช้เงินสด

 3. การประมูลสินค้า บางธุรกิจมือสองอาจใช้วิธีการประมูลสินค้า โดยลูกค้าจะเสนอราคาสูงสุดที่พร้อมจ่ายสำหรับสินค้าที่ต้องการ รายได้มาจากค่าขายของสินค้าที่ถูกประมูล

 4. การบริการซ่อมแซม บางธุรกิจมือสองอาจมีบริการซ่อมแซมสินค้า เช่น ซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อรักษาคุณภาพและมูลค่าของสินค้า

 5. การเช่าสินค้า บางธุรกิจมือสองอาจเสนอบริการเช่าสินค้า เช่น เช่าเครื่องเสียง, เครื่องมือ, หรือยานพาหนะ

 6. การจัดหาสินค้ามือสอง บางธุรกิจอาจมีรายได้จากการจัดหาสินค้ามือสองจากแหล่งต่าง ๆ และนำมาขายต่อ

 7. การแปรรูปสินค้า บางธุรกิจมือสองอาจมีการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า ยกตัวอย่างเช่นการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศมือสองและขายต่อใหม่

 8. การจัดงานขายสินค้ามือสอง บางครั้งธุรกิจมือสองจะจัดงานขายสินค้ามือสองที่มีคนมาชมและซื้อสินค้าจากผู้ขาย

 9. การตลาดและโฆษณา การขายสินค้ามือสองอาจต้องใช้การตลาดและโฆษณาเพื่อเพิ่มการรู้จักและดึงดูดลูกค้า

 10. การซื้อขายออนไลน์ บางธุรกิจมือสองขายสินค้าผ่านออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจของมือสอง

จุดแข็ง Strengths 

 1. สินค้าคุณภาพดี สินค้ามือสองที่คุณมีมักเป็นสินค้าคุณภาพและมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ ซึ่งสามารถดึงดูดลูกค้าที่ต้องการคุณภาพแต่ไม่ต้องจ่ายราคาสูง

 2. ความหลากหลายของสินค้า มือสองมักมีความหลากหลายของสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าหลากหลาย

 3. ต้นทุนต่ำ ธุรกิจของมือสองมักมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการผลิตสินค้าใหม่ ซึ่งช่วยเพิ่มกำไร

 4. ระบบการจัดการสต็อก การจัดการสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มผลกำไร

 5. ระบบการตลาดออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์ช่วยในการเพิ่มการมองเห็นและขยายตลาด

จุดอ่อน Weaknesses

 1. การแข่งขันสูง ธุรกิจของมือสองมีการแข่งขันอย่างรุนแรงจากผู้ค้าอื่น ๆ และแพลตฟอร์มออนไลน์

 2. ความขึ้นต่ำของมาร์จิ้น บางรอบองค์กรมือสองอาจต้องรับผิดชอบความขึ้นต่ำของมาร์จิ้น ซึ่งอาจมีผลต่อกำไร

 3. ความเชื่อถือของสินค้า บางครั้งลูกค้าอาจมีความไม่มั่นใจในคุณภาพและสภาพของสินค้ามือสอง

 4. การจัดการสต็อก การจัดการสต็อกที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้มีการสูญเสียและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

โอกาส Opportunities

 1. การขยายตลาด โอกาสในการขยายตลาดและเพิ่มกลุ่มลูกค้า รวมถึงการส่งออกสินค้ามือสองไปยังตลาดนานาชาติ

 2. สินค้าคงคลัง การซื้อสินค้าคงคลังจากผู้ขายอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและมีสินค้าที่เสมอมีให้

 3. การพัฒนาสินค้าใหม่ การสร้างสินค้าใหม่หรือการนำสินค้ามือสองไปรวมกับอัพเกรดและการปรับแต่ง

 4. การตลาดออนไลน์ การเข้าร่วมในการตลาดออนไลน์และการใช้สื่อสังคมในการโฆษณา

ภัยคุกคาม Threats

 1. การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายสภาพแวดล้อมธุรกิจและข้อบังคับอาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

 2. การลดราคาของสินค้าใหม่ การเปิดตลาดสินค้าใหม่ที่มีราคาต่ำกว่าสินค้ามือสอง

 3. การสูญเสียข้อมูลลูกค้า การโจมตีความเป็นส่วนตัวและการสูญเสียข้อมูลลูกค้าอาจเป็นอุปสรรค

 4. การแพร่ระบาดของโรค การแพร่ระบาดของโรคเฉพาะหน้าหรือสถานการณ์ฉุกเฉินอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจและการขนส่งสินค้า

อาชีพ ธุรกิจของมือสอง ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค้ำประกันธุรกิจ คุณอาจต้องจ่ายเงินเพื่อค้ำประกันธุรกิจ โดยเฉพาะถ้าคุณต้องการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือแหล่งทุนอื่น ๆ

 2. พื้นที่ ค่าเช่าหรือค่าสาธารณูปโภคสำหรับพื้นที่ที่คุณจะใช้ในการจัดเก็บสินค้าหรือการดำเนินกิจการ

 3. การจัดหาสินค้า ค่าซื้อสินค้ามือสองหรือค่าจัดหาสินค้ามือสองจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเตรียมขาย

 4. การขนส่ง ค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ขายหรือส่งสินค้าให้กับลูกค้า

 5. การตลาดและโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าของคุณเพื่อเพิ่มการมองเห็นและดึงดูดลูกค้า

 6. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือการตลาดออนไลน์ ถ้าคุณต้องการขายสินค้าออนไลน์ ค่าใช้จ่ายสำหรับการสร้างและบำรุงเว็บไซต์ออนไลน์

 7. การบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการธุรกิจ รวมถึงค่าจ้างพนักงานหรือค่าจ้างสินค้า

 8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของคุณ เช่น ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย, ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำ, และค่าโทรศัพท์

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของมือสอง

 1. นักซื้อขาย นักซื้อขายมือสองมักจะค้นหาและซื้อสินค้ามือสองจากแหล่งต่าง ๆ แล้วนำมาขายในตลาดที่เหมาะสม

 2. ผู้จัดหาสินค้า บางครั้งผู้ประกอบการอาจเป็นผู้จัดหาสินค้ามือสองจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำมาขายในร้านหรือออนไลน์

 3. ผู้ประกอบการร้านค้า คนที่เปิดร้านค้าหรือร้านขายสินค้ามือสองและขายในที่ตั้งที่สะดวก

 4. ผู้จัดจำหน่ายออนไลน์ ผู้ที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อขายสินค้ามือสองผ่านเว็บไซต์ออนไลน์หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์การขายของมือสอง, แอพพลิเคชันการตลาดออนไลน์, หรือสื่อสังคมออนไลน์

 5. ช่าง ในบางกรณี, ช่างที่มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงสินค้ามือสองก่อนขาย

 6. ผู้ประกอบการรับจ้าง ผู้ประกอบการรับจ้างที่ให้บริการเช่น การขนส่ง, บริการจัดส่ง, หรือบริการตลาดในธุรกิจของมือสอง

 7. การตลาดและโฆษณา บางครั้ง, คนที่มีความเชี่ยวชาญในการตลาดและโฆษณาอาจจ้างเข้ามาในธุรกิจของมือสองเพื่อเพิ่มยอดขาย

 8. นักเขียนเนื้อหา สำหรับธุรกิจออนไลน์, นักเขียนเนื้อหาอาจช่วยเขียนเนื้อหาและโพสต์สินค้าบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์

 9. ผู้ประกาศเสียง ผู้ประกาศเสียงหรือบริการพิสูจน์ความถูกต้องของสินค้าที่ขายมือสอง

 10. ผู้เช่าพื้นที่ บางครั้ง, ผู้ประกอบการอาจต้องเช่าพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการจัดเก็บสินค้ามือสอง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจของมือสอง ที่ควรรู้

 1. สินค้ามือสอง (Secondhand Goods)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) สินค้าที่ถูกนำมาขายใหม่หลังจากมีผู้ใช้มาแล้ว ไม่ใช่สินค้าใหม่
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Products that are resold after having been used by someone else, not new items
 2. การจัดจำหน่าย (Distribution)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการขนส่งและจำหน่ายสินค้าถึงลูกค้า
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The process of transporting and delivering products to customers
 3. การตลาด (Marketing)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและส่งเสริมสินค้าหรือบริการเพื่อดึงดูดลูกค้า
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Activities related to advertising and promoting products or services to attract customers
 4. การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กิจกรรมการตลาดที่ดำเนินการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอินเตอร์เน็ต
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Marketing activities conducted online through websites or internet platforms
 5. คลังสินค้า (Inventory)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) สินค้าที่ถูกเก็บไว้ในระบบคลังสินค้าเพื่อการจัดจำหน่าย
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Goods that are stored in a inventory system for distribution
 6. ราคาขาย (Selling Price)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) ราคาที่ผู้ขายกำหนดให้กับสินค้าเมื่อขายให้กับลูกค้า
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The price set by a seller for a product when selling it to customers
 7. กำไร (Profit)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) รายได้ที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายหรือรายได้สุทธิ
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Income that exceeds expenses or net income
 8. ลูกค้า (Customers)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) บุคคลหรือองค์กรที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจ
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Individuals or organizations that purchase products or services from a business
 9. การค้า (Commerce)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กิจกรรมการซื้อขายสินค้าหรือบริการ
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The activity of buying and selling goods or services
 10. ระบบบริหารจัดการ (Management System)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) ระบบหรือกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A system or process used to manage a business

จดบริษัท ธุรกิจของมือสอง ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ

  • กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจของคุณ และวางแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ
  • ศึกษาตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรมของมือสอง
 2. เลือกประเภทของกิจการ

  • กำหนดว่าคุณจะจดบริษัทเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัดที่มีหุ้นส่วนหรือไม่
 3. เลือกชื่อบริษัท

  • ตรวจสอบความพร้อมของชื่อบริษัทและตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย
 4. จัดเตรียมเอกสาร

  • จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นเช่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, สมุดหุ้น, สัญญาบริจาคหุ้น, และเอกสารสำหรับการจดทะเบียนภาษี
 5. จดทะเบียนบริษัท

  • ส่งเอกสารและค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดที่เจ้าหน้าที่การจดทะเบียนบริษัทกำหนด
  • รอรับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 6. เปิดบัญชีธนาคาร

  • เปิดบัญชีธนาคารในชื่อบริษัทเพื่อการดำเนินธุรกิจและการเงินของบริษัท
 7. จัดทำบัญชีและเสร็จสิ้นเรื่องการเงิน

  • จัดทำบัญชีและเสร็จสิ้นเรื่องการเงินของบริษัท เพื่อให้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 8. สร้างโครงสร้างบริษัท

  • กำหนดตำแหน่งและหน้าที่ของผู้บริหารและผู้ถือหุ้น
 9. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

  • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
 10. การค้า

  • เริ่มต้นการดำเนินธุรกิจของคุณและทำการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า

บริษัท ธุรกิจของมือสอง เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) ภาษีที่เสียตามกำไรสุทธิที่บริษัทได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหนี้สิน

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) ภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือบริการที่บริษัทให้แก่ลูกค้า

 3. ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล (Personal Income Tax) นายหน้าหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทอาจต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลจากผลกำไรหรือเงินเดือนที่ได้รับจากบริษัท

 4. ภาษีท้องถิ่น (Local Taxes) ภาษีที่เรียกเก็บจากบริษัทตามกฎหมายท้องถิ่น เช่น ภาษีอสังหาริมทรัพย์, ภาษีสถานที่, หรือภาษีน้ำ

 5. อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม, ภาษีที่บริษัทต้องเสียอาจแตกต่างกันตามกิจกรรมและที่ตั้งของบริษัท และอาจมีภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ต้องสูงขึ้นหรือต่ำลงขึ้นขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับในแต่ละประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.