จดทะเบียนบริษัท.COM » ขายเสื้อกีฬา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจขายเสื้อกีฬา มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายเสื้อกีฬาและอุปกรณ์ รายได้หลักมาจากการขายเสื้อกีฬาและอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ที่ลูกค้าซื้อเพื่อใช้ในกิจกรรมกีฬา

 2. การออกแบบและผลิตเสื้อกีฬา หากคุณมีส่วนรับผิดชอบในการออกแบบและผลิตเสื้อกีฬาของตนเองหรือใช้บริการรับผลิตเสื้อกีฬาจากบุคคลที่สาม, รายได้จะมาจากการขายเสื้อกีฬาที่คุณผลิต

 3. การจัดงานกีฬา หากคุณเป็นผู้จัดงานกีฬาหรือการแข่งขันกีฬา, รายได้อาจมาจากค่าสมัครแข่งขัน, ค่าจ้างผู้เข้าแข่งขัน, ค่าจ้างลูกค้า, ค่าสนับสนุนจากผู้สนับสนุน, และรายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานกีฬา

 4. การขายผ่านช่องทางออนไลน์ หากคุณขายเสื้อกีฬาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของคุณหรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ รายได้มาจากการขายสินค้าออนไลน์

 5. การขายที่ร้านหรือร้านค้า รายได้จากการขายที่ร้านค้าที่คุณทำการค้าก็เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ของธุรกิจขายเสื้อกีฬาของคุณ

 6. ค่าบริการปรับแต่ง หากคุณมีบริการปรับแต่งเสื้อกีฬาตามความต้องการของลูกค้า, รายได้จะมาจากค่าบริการนี้

 7. ค่าบริการสกรีน หากคุณให้บริการสกรีนโลโก้หรือกราฟิกลงบนเสื้อกีฬา, รายได้จะมาจากค่าบริการสกรีน

 8. การส่งสินค้า หากคุณมีบริการจัดส่งสินค้าหรือการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า, รายได้จากค่าบริการการจัดส่ง

 9. การค้าปลีกส่ง หากคุณขายเสื้อกีฬาทั้งแบบปลีกและส่ง, รายได้จะมาจากการขายในทั้งสองช่องทาง

 10. ค่าสนับสนุนจากบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์กีฬา บางครั้ง, บริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์กีฬาอาจให้ค่าสนับสนุนหรือสินค้าแก่ธุรกิจขายเสื้อกีฬาในการสนับสนุนและโปรโมท

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจขายเสื้อกีฬา

Strengths (จุดแข็ง)

 1. คุณภาพสินค้า ถ้าคุณมีเสื้อกีฬาคุณภาพสูงหรือแบรนด์ที่มีชื่อเสียง, นี่เป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้

 2. ราคาแข่งขันได้ ถ้าคุณสามารถทำเสื้อกีฬาให้มีราคาที่แข่งขันได้ มีโอกาสที่คุณจะดึงลูกค้าใหม่มากขึ้น

 3. การตลาดและโปรโมชั่น การทำการตลาดและโปรโมชั่นที่เรียบร้อยและเป็นประสบการณ์สามารถช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างความติดตามจากลูกค้า

 4. สถานที่ที่ดี ถ้าคุณมีร้านค้าที่อยู่ในสถานที่ที่เดินทางสะดวกและมีความเจริญรุ่งเรือง นี่เป็นจุดแข็งที่สำคัญ

Weaknesses (จุดอ่อน)

 1. ความหลากหลายของสินค้า หากคุณมีรายการสินค้าที่น้อยมากหรือไม่หลากหลายพอ ลูกค้าอาจหันไปหาแหล่งจำหน่ายอื่นที่มีสินค้ามากกว่า

 2. ความล่าช้าในการส่งสินค้า หากมีปัญหาในการจัดส่งสินค้าหรือบริการลูกค้าที่ช้า อาจส่งผลให้ลูกค้าสูญเสียความพึงพอใจ

 3. การแข่งขันที่รุนแรง ธุรกิจขายเสื้อกีฬามีการแข่งขันที่รุนแรงมาก คุณต้องพร้อมที่จะแข่งขันในราคาและคุณภาพ

 4. ข้อจำกัดทางการเงิน หากคุณมีข้อจำกัดทางการเงินในการจัดหาสินค้าหรือการโฆษณา อาจทำให้คุณไม่สามารถเติบโตเร็วพอ

Opportunities (โอกาส)

 1. การขยายตลาด โอกาสในการขยายตลาดได้แก่การเปิดร้านค้าใหม่, การขายออนไลน์, หรือการเข้าสู่ตลาดใหม่ในต่างประเทศ

 2. การพัฒนาสินค้าใหม่ การสร้างสินค้าใหม่หรือการรวมเทคโนโลยีในการออกแบบเสื้อกีฬาให้เป็นเสื้อกีฬาสมัยใหม่

 3. ความติดตามแฟชั่น ความสนใจของคนทั่วไปในการออกกำลังกายและการแต่งกายที่มีสไตล์อาจช่วยเพิ่มยอดขาย

Threats (ความเสี่ยง)

 1. การแข่งขันรุนแรง การแข่งขันระดับสูงอาจทำให้คุณต้องลดราคาและกำลังขายให้ลูกค้ามากขึ้น

 2. ความผันผวนในราคาวัตถุดิบ ความผันผวนในราคาวัตถุดิบอาจมีผลต่อราคาขายของสินค้า

 3. เศรษฐกิจไม่คงคสั่งสภาพ ความไม่คงคสั่งสภาพในเศรษฐกิจสามารถส่งผลให้ลูกค้าลดการจัดซื้อสินค้ากีฬา

 4. ความเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายสามารถมีผลต่อการควบคุมการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้า

อาชีพ ธุรกิจขายเสื้อกีฬา ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าสินค้าและวัตถุดิบ คุณจำเป็นต้องลงทุนในการซื้อสินค้าเสื้อกีฬาและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เสื้อกีฬา เช่น ผ้า, ดีไซน์และรูปแบบ, สกรีนหรือปักลาย, ส่วนประกอบเสริม เป็นต้น

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ คุณอาจต้องซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเสื้อกีฬา และเครื่องมือในการออกแบบ, ตัด, สร้างแบบ, หรือสกรีนสินค้า เช่น เครื่องเย็บ, เครื่องตัดผ้า, คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ออกแบบ, และอื่น ๆ

 3. พื้นที่ทำงาน คุณต้องมีสถานที่ทำงานสำหรับการจัดเก็บวัตถุดิบ, ผลิตสินค้า, ออกแบบ, และสำหรับร้านค้าหากคุณจะขายสินค้าที่มีหน้าร้าน

 4. การตลาดและโฆษณา คุณจะต้องลงทุนในการโฆษณาและการตลาดเพื่อสร้างความรู้จักและสร้างยอดขาย นี่อาจเป็นการสร้างเว็บไซต์ออนไลน์, การโฆษณาบนสื่อสังคม, การจัดงานโปรโมท, หรือการเปิดร้านค้าที่มีสถานที่และพนักงาน

 5. การบริหารจัดการ คุณจะต้องลงทุนในระบบบริหารจัดการเพื่อการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบบัญชีและการเงิน, การจัดการสินค้าคงคลัง, และบริหารทรัพยากรมนุษย์

 6. การเริ่มต้นและค่าใช้จ่ายรายเดือน คุณจะต้องมีทุนเริ่มต้นสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจและค่าใช้จ่ายรายเดือน เช่น ค่าเช่า, ค่าจ้างพนักงาน, ค่านายหน้า, ค่าบริการอินเทอร์เน็ต, ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าบริการอื่น ๆ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขายเสื้อกีฬา

 1. นักออกแบบเสื้อกีฬา นักออกแบบเสื้อกีฬามีหน้าที่ออกแบบและสร้างรูปแบบสำหรับเสื้อกีฬา พวกเขาต้องคำนึงถึงดีไซน์, สี, วัสดุ, และการรวมเทคโนโลยีในการผลิตเสื้อกีฬา

 2. การผลิต การผลิตเสื้อกีฬาจำเป็นต้องมีคนที่เชี่ยวชาญในการตัด, เย็บ, สกรีน, และปักลายบนเสื้อกีฬา เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและความสมบูรณ์

 3. การตลาดและการขาย การตลาดและการขายเป็นส่วนสำคัญในการเสนอและสร้างความติดตามของลูกค้า คนที่เกี่ยวข้องในอาชีพนี้จะต้องทำการตลาดออนไลน์และออฟไลน์, จัดโปรโมชั่น, และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

 4. การบริหารจัดการ การบริหารจัดการเรื่องการเงิน, การจัดการสต็อกสินค้า, และการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจขายเสื้อกีฬา

 5. นักการตลาดและโฆษณา นักการตลาดและโฆษณาช่วยในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความรู้จักกับแบรนด์เสื้อกีฬา

 6. การจัดส่งและโลจิสติกส์ การจัดส่งสินค้าถึงลูกค้าและการจัดการโลจิสติกส์เพื่อให้สินค้ามีการจัดส่งที่รวดเร็วและประหยัด

 7. การบริการลูกค้า การบริการลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้า คนงานในหน้าที่นี้ต้องช่วยแก้ไขปัญหาลูกค้าและให้คำแนะนำ

 8. นักกฎหมายและการจัดการสัญญา การทำสัญญา, การควบคุมสิทธิบัตร, และการรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจ

 9. การควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพของสินค้าเสื้อกีฬาเพื่อให้มีมาตรฐานและความคุ้มค่าสำหรับลูกค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจขายเสื้อกีฬา ที่ควรรู้

 1. สินค้า (Product)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) สิ่งของที่บริษัทผลิตหรือขาย เช่น เสื้อกีฬา
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) Goods or items that a company manufactures or sells, such as sportswear
 2. ตลาด (Market)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) สถานที่หรือกลุ่มคนที่มีความต้องการและความสนใจในสินค้าหรือบริการของบริษัท
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) The place or group of people with needs and interests in a company’s products or services
 3. การตลาด (Marketing)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กิจกรรมที่บริษัททำเพื่อโปรโมทและขายสินค้าหรือบริการ
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) Activities a company does to promote and sell its products or services
 4. แบรนด์ (Brand)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) ชื่อและสัญลักษณ์ที่ระบุบริษัทหรือผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) The name and symbol that identifies a company or product
 5. การผลิต (Production)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการการผลิตสินค้า
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) The process of manufacturing products
 6. การค้าส่ง (Wholesale)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) การขายสินค้าในปริมาณมากถึงผู้ซื้อที่จะขายและกระจายให้แก่ลูกค้าสุดท้าย
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) Selling goods in large quantities to distributors who will sell them to end customers
 7. การค้าปลีก (Retail)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) การขายสินค้าถึงผู้บริโภคสุดท้าย
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) Selling goods directly to the end consumers
 8. การส่งออก (Export)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการการขายสินค้าไปยังประเทศอื่น
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) The process of selling goods to another country
 9. ราคา (Price)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) The amount of money customers must pay to purchase a product or service
 10. ลูกค้า (Customer)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) บุคคลหรือองค์กรที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัท
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) Individuals or organizations that buy products or services from a company

จดบริษัท ธุรกิจขายเสื้อกีฬา ทำอย่างไร

 1. กำหนดชนิดของบริษัท กำหนดว่าบริษัทของคุณจะเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัดมหาชน รวมถึงกำหนดเป้าหมายและลักษณะการดำเนินธุรกิจ

 2. เลือกชื่อบริษัท ตรวจสอบความถูกต้องและการใช้ชื่อที่ไม่ซ้ำกันกับบริษัทอื่นๆ ในประเทศที่คุณจะจดบริษัท

 3. กำหนดทุนจดทะเบียน กำหนดทุนจดทะเบียนที่ต้องการจดบริษัท ต้องเรียกเงินมาตรฐานหรือทุนจริงตามกฎหมายประเทศของคุณ

 4. เลือกผู้จัดการหรือกรรมการบริษัท แต่งตั้งผู้จัดการหรือกรรมการบริษัท ต้องระบุชื่อและที่อยู่ของพวกเขาในสถิติบริษัท

 5. สร้างบันทึกทางการเงิน จัดทำบันทึกทางการเงินและรายงานการเงินตามกฎหมาย

 6. ยื่นเอกสารที่จำเป็น ยื่นเอกสารและคำขอในการจดบริษัทที่หน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบ รวมถึงการจ่ายค่าธรรมเนียมที่จำเป็น

 7. รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สมัครหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อการเสียภาษีในบริษัท

 8. รับใบอนุญาต ขึ้นอยู่กับประเทศและพื้นที่ที่คุณจดบริษัท อาจต้องรับใบอนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

 9. สร้างแผนการทำงาน วางแผนการทำงานของบริษัทและการดำเนินธุรกิจ

 10. ทำการบันทึกการประชุมของกรรมการ ทำการบันทึกการประชุมของกรรมการบริษัทตามกฎหมาย

 11. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารเพื่อการทำธุรกิจและการเงินของบริษัท

 12. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและเข้าควบคุมการดำเนินธุรกิจตามข้อกำหนดทางธุรกิจ

 13. ตรวจสอบข้อกำหนดทางภาษี รับคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องภาษีและการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี

 14. เข้าระบบการบัญชี สร้างระบบการบัญชีและการตรวจสอบการเงินของบริษัท

 15. เริ่มทำธุรกิจ หลังจากที่คุณได้รับการอนุมัติในการจดบริษัทและครบทุกขั้นตอนข้างต้น คุณสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจขายเสื้อกีฬาของคุณได้

บริษัท ธุรกิจขายเสื้อกีฬา เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นี่คือภาษีที่คนทั่วไปต้องเสียตามรายได้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมทางธุรกิจ บริษัทต้องรายงานรายได้และเสียภาษีตามกฎหมายที่ระบุโดยหน่วยงานภาษี

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือบริการ บริษัทธุรกิจขายเสื้อกีฬาอาจต้องจ่าย VAT และรายงานการเสียภาษีตามกฎหมายที่ระบุ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Special VAT) ในบางกรณี สินค้าหรือบริการบางอย่างอาจถูกเรียกเก็บ Special VAT ที่อัตราภาษีสูงกว่ามูลค่าเพิ่มทั่วไป

 4. ภาษีนิติบุคคล บริษัทที่จดตั้งเป็นนิติบุคคลอาจต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามกฎหมายในประเทศที่ตั้งบริษัท

 5. ภาษีอื่นๆ นอกจากภาษีที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทยังอาจต้องเสียภาษีอื่นๆ อาทิเช่น ภาษีอากรหุ้น หรือภาษีสิทธิบัตรการนำเข้า

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.