จดทะเบียนบริษัท.COM » จัดบูธแสดงสินค้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจจัดบูธแสดงสินค้า มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าบริการจัดบูธ (Booth Rental) รายได้หลักมาจากการเช่าพื้นที่หรือบูธในงานแสดงสินค้าให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะจ่ายค่าเช่าตามขนาดและตำแหน่งของบูธที่พวกเขาเลือก

 2. บริการออกแบบและสร้างบูธ (Booth Design and Construction) บริษัทจัดบูธอาจให้บริการออกแบบและสร้างบูธให้กับผู้รับจ้าง ซึ่งรวมถึงการออกแบบ, การก่อสร้าง, การตกแต่ง, การติดตั้ง, และการถอดบูธหลังจากงาน

 3. บริการเสนอแนะและจัดการกับงานแสดงสินค้า (Event Management) บริษัทจัดบูธอาจให้บริการเสนอแนะและจัดการงานแสดงสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษในบูธ, การจัดการสิ่งสินค้า, การจัดเวลา, และการสร้างประสบการณ์ลูกค้า

 4. บริการโฆษณาและการตลาด (Advertising and Marketing Services) บริษัทอาจให้บริการโฆษณาและการตลาดเพื่อส่งเสริมการเข้าชมบูธและสินค้าของผู้รับจ้าง ซึ่งอาจรวมถึงการสร้างแบรนด์, การใช้สื่อมวลชน, การตั้งแคมเปญโฆษณา, และอื่น ๆ

 5. ค่าบริการอื่น ๆ (Other Services) รายได้อาจมาจากบริการเสริมอื่น ๆ เช่น บริการขนส่งสินค้า, บริการเช่าอุปกรณ์แสดงสินค้า, บริการพิเศษ, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดบูธ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจจัดบูธแสดงสินค้า

จุดแข็ง (Strengths)

 1. ความเชี่ยวชาญในการจัดบูธ คุณอาจมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างบูธให้กับลูกค้าของคุณ ที่สามารถสร้างบูธที่น่าสนใจและดึงดูดผู้มาเยือนงานแสดงสินค้า

 2. ความสามารถในการจัดการงานแสดงสินค้า คุณอาจมีความสามารถในการจัดการงานแสดงสินค้าอย่างมืออาชีพ ที่ช่วยให้งานแสดงสินค้าของคุณเป็นเรื่องราวสมบูรณ์และทันสมัย

 3. ความสามารถในการเสนอแนะลูกค้า คุณอาจมีความสามารถในการเสนอแนะลูกค้าเพื่อช่วยในการให้บริการที่ตรงความต้องการและความประสงค์ของพวกเขา

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ค่าใช้จ่ายสูง การจัดบูธแสดงสินค้าอาจมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ค่าเช่าพื้นที่, ค่าแรงงาน, และค่าสาระสนเท่ากับค่าขนส่งสินค้า ที่อาจส่งผลให้กำไรลดลง

 2. การแข่งขันเข้มขึ้น ธุรกิจจัดบูธแสดงสินค้ามีการแข่งขันที่รุนแรง โดยมีบริษัทจัดบูธอื่น ๆ ที่เข้าร่วมในตลาดนี้ ซึ่งอาจทำให้คุณต้องสรรหาลูกค้าและมีราคาแข่งขัน

 3. ขึ้นอยู่กับตลาดแสดงสินค้า รายได้ของคุณขึ้นอยู่กับจำนวนและความสำเร็จของงานแสดงสินค้า ถ้ามีปัญหาในตลาดแสดงสินค้าสามารถส่งผลให้รายได้ลดลง

โอกาส (Opportunities)

 1. การขยายธุรกิจ คุณอาจมีโอกาสขยายธุรกิจของคุณโดยเสนอบริการเสริมเพิ่มเติม เช่น การจัดงานแสดงสินค้าในหลายสาขาอุตสาหกรรม

 2. ตลาดแสดงสินค้าเติบโต ตลาดแสดงสินค้ามีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเพิ่มความสำคัญของการแสดงสินค้าในการสร้างความสนใจของลูกค้า

 3. การร่วมงานกับบริษัทส่งเสริมการขาย คุณอาจมีโอกาสที่จะร่วมงานกับบริษัทที่มีสินค้าหรือบริการที่เสริมเพิ่มเข้ามาในงานแสดงสินค้า เพื่อช่วยกันสร้างความน่าสนใจ

ภัยคุกคาม (Threats)

 1. การเพิ่มค่าของเช่าพื้นที่ ค่าเช่าพื้นที่สามารถเพิ่มขึ้น และสามารถส่งผลให้กำไรลดลง โดยมีค่าใช้จ่ายสูง

 2. ความผูกขาดของลูกค้า ลูกค้าอาจมีความผูกขาดน้อยกับบริษัทจัดบูธแสดงสินค้าและเปลี่ยนร้านอย่างรวดเร็ว

 3. การเปลี่ยนแปลงในระบบทางการสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีและสื่อสารอาจส่งผลให้การสื่อสารและการแสดงสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มีความสำคัญมากขึ้น

อาชีพ ธุรกิจจัดบูธแสดงสินค้า ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ ธุรกิจจัดบูธแสดงสินค้าต้องการพื้นที่สำหรับการจัดการแสดงสินค้า คุณต้องหาพื้นที่ที่มีตำแหน่งที่ดีและมีการเดินทางที่สะดวกสบายสำหรับผู้เข้าชม ค่าเช่าพื้นที่อาจเป็นส่วนใหญ่ของการลงทุนของคุณ และจะขึ้นอยู่กับขนาดและสถานที่ที่คุณเลือก รวมถึงระยะเวลาที่คุณจะเช่าพื้นที่ดังกล่าว

 2. ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและสร้างบูธ การจัดบูธที่น่าสนใจและดึงดูดความสนใจของลูกค้าต้องการการออกแบบที่ดี และคุณอาจต้องจ้างบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบบูธ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการแสดงสินค้าของคุณนั้นโดดเด่นและมีความน่าสนใจ

 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดงสินค้า การจัดการแสดงสินค้ามีค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานในการจัดแสดง รวมถึงการจัดสิ่งของและการวางแผนการเสนอสินค้าของคุณ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจเป็นส่วนที่สำคัญของการลงทุนของคุณ

 4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการตลาด เพื่อให้บูธของคุณได้รับการสนับสนุนและนับถือจากผู้เข้าชมมากที่สุด คุณอาจต้องลงทุนในการโฆษณาและการตลาด ซึ่งอาจรวมถึงการใช้สื่อต่าง ๆ เช่นโฆษณาออนไลน์, โฆษณาทางโทรทัศน์, หรือการโฆษณาในสื่อต่าง ๆ

 5. ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์และวัสดุ การจัดบูธแสดงสินค้าอาจต้องการอุปกรณ์พิเศษหรือวัสดุเสริม เช่น สแตนด์บูธ, ไฟแสดงสินค้า, และวัสดุในการตกแสดงสินค้า

 6. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคล คุณอาจต้องจ้างบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดบูธแสดงสินค้า, แม่บูธ, หรือแคชเชียร์ในงานแสดงสินค้า

 7. ค่าใช้จ่ายในการทำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อการสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ป้ายโฆษณา, แผ่นพับ, และแบรนด์โฆษณา

 8. ค่าใช้จ่ายในการบริการโลจิสติกส์ คุณอาจต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังงานแสดงสินค้าและค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

 9. ค่าใช้จ่ายในการรักษาสินค้า หากคุณมีสินค้าที่ต้องการรักษาสภาพเพื่อให้คงคุณค่าและให้ผู้เข้าชมได้มากที่สุด คุณอาจต้องลงทุนในการรักษาสินค้าเหล่านั้น

 10. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรับประกัน, ค่าเช่าอุปกรณ์เพิ่มเติม, ค่าประกัน, และค่าใช้จ่ายในการเจรจาซื้อขาย

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจจัดบูธแสดงสินค้า

 1. งานสื่อสารและโฆษณา สำหรับการจัดแสดงสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ คุณอาจต้องจ้างสื่อสารและเจ้าหน้าที่โฆษณาเพื่อช่วยในการออกแบบบูธและพัฒนาแคมเปญโฆษณาสำหรับงานแสดงสินค้า

 2. ออกแบบและสร้างบูธ การออกแบบและสร้างบูธสวยงามและมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญของงานแสดงสินค้า คุณอาจต้องจ้างนักออกแบบสถาปัตยกรรมหรือบริษัทที่เชี่ยวชาญเพื่อให้บูธของคุณเหนือคู่แข่ง

 3. การจัดการแบรนด์ การจัดแสดงสินค้าต้องเน้นการแบรนด์อย่างเห็นได้ชัด เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและจดจำบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณอาจจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสื่อสารในการช่วยกำหนดแบรนด์และค่าขายให้กับงานแสดงสินค้า

 4. การสื่อสารและโฆษณา การโฆษณาและการสื่อสารเกี่ยวกับงานแสดงสินค้า โดยรวมเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจจัดบูธ เพื่อให้คนที่สนใจเห็นและรู้จักงานของคุณ

 5. การจัดการแสดงสินค้า คุณอาจต้องจ้างแรงงานในการจัดบูธและการตกแสดงสินค้า ที่คอยดูแลและจัดระเบียบบูธในขณะงานเกิดขึ้น

 6. การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และการตลาด การสื่อสิ่งพิมพ์เช่น แผ่นพับ, ป้ายโฆษณา, และสื่อโฆษณาอื่น ๆ เป็นส่วนสำคัญของการเตรียมต้นงานแสดงสินค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจจัดบูธแสดงสินค้า ที่ควรรู้

 1. บูธ (Booth) – พื้นที่ที่บริษัทจัดแสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนในงานแสดงสินค้า

 2. การจัดแบรนด์ (Branding) – กระบวนการสร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์และความรู้สึกของลูกค้าต่อแบรนด์ของบริษัท

 3. การสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication) – การใช้สื่อสารเพื่อประสานแบรนด์ของบริษัทให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนสนใจ

 4. ออกแบบบูธ (Booth Design) – กระบวนการออกแบบและสร้างบูธที่มีดีไซน์และลักษณะเฉพาะให้กับงานแสดงสินค้า

 5. แสดงสินค้า (Product Display) – การวางและแสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการให้คนดูในบูธ

 6. แผ่นพับ (Brochure) – สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในงานแสดงสินค้าเพื่อสื่อความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 7. แสดงสินค้าแบบอัตโนมัติ (Automatic Product Display) – การใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในการแสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 8. ผู้เยี่ยมบูธ (Booth Visitor) – บุคคลที่มาเยี่ยมบูธในงานแสดงสินค้าเพื่อดูผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 9. พื้นที่จัดงาน (Exhibition Space) – พื้นที่ที่ใช้ในการจัดงานแสดงสินค้า

 10. การสื่อสารกับสื่อ (Media Communication) – กระบวนการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารถึงสื่อมวลเพื่อประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าของบริษัท

จดบริษัท ธุรกิจจัดบูธแสดงสินค้า ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เริ่มต้นโดยเลือกชื่อบริษัทที่คุณต้องการและตรวจสอบความพร้อมของชื่อนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒน์ทางธุรกิจ และลงทะเบียนชื่อบริษัทที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒน์ทางธุรกิจ

 2. จัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดบริษัท เอกสารนี้อาจรวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ก่อตั้งบริษัท, ทะเบียนบ้าน, แผนการดำเนินธุรกิจ, แผนการจัดทุน, และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 3. ยื่นเอกสาร ยื่นเอกสารที่จัดเตรียมไว้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดบริษัท เช่น กรมพัฒน์ทางธุรกิจ หรือหน่วยงานที่คุณเลือก

 4. รอการอนุมัติ รอการตรวจสอบและอนุมัติจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตามกฎระเบียบ บริษัทของคุณจะได้รับการจดทะเบียน

 5. ชำระค่าบริการ ชำระค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการจดบริษัท อย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการที่เสียให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 6. รับใบรับรองการจดบริษัท หลังจากการตรวจสอบและอนุมัติสำเร็จ คุณจะได้รับใบรับรองการจดบริษัท

 7. เริ่มทำธุรกิจ เมื่อคุณได้รับใบรับรองการจดบริษัท คุณสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจของคุณได้ตามแผนการดำเนินธุรกิจที่คุณได้ระบุ

 8. ปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไข อย่าลืมปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ และตรวจสอบความเป็นปกติของธุรกิจเพื่อประสบความสำเร็จในอนาคต

บริษัท ธุรกิจจัดบูธแสดงสินค้า เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีที่บริษัทต้องเสียตามกำหนดของกฎหมายภาษีในประเทศที่บริษัทลงทะเบียนและดำเนินธุรกิจ การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจะขึ้นอยู่กับกำไรที่บริษัทได้รับ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ถ้าบริษัทดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามกฎหมายท้องถิ่น จะต้องเสีย VAT ตามกฎหมายที่กำหนด

 3. ภาษีอากร ภาษีอากรอาจเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่มีการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า อาจมีการคิดภาษีอากรตามราคาหรือปริมาณของสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออก

 4. ภาษีท้องถิ่น บางพื้นที่อาจเกี่ยวข้องกับการเสียภาษีท้องถิ่น เพิ่มเติมที่ต้องถูกชำระในระบบภาษีท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายของพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.