จดทะเบียนบริษัท.COM » การผลิตสื่อโฆษณา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจการผลิตสื่อโฆษณา มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าประกาศโฆษณา บริษัทสื่อโฆษณาจะคิดค่าประกาศโฆษณาจากลูกค้าที่ต้องการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขาในสื่อที่บริษัทนำเสนอ เช่น โฆษณาในหนังสือพิมพ์, ทางทีวี, อินเทอร์เน็ต, หรือสื่ออื่น ๆ

 2. ค่าบริการโฆษณา บริษัทสื่อโฆษณาสามารถรับค่าบริการโฆษณาจากการวางแผนและสร้างโครงการโฆษณาให้กับลูกค้า รวมถึงการผลิตสื่อโฆษณาเช่นคลิปโฆษณาทางทีวีหรือวิดีโอออนไลน์

 3. ค่าบริการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communications) บริษัทสื่อโฆษณาอาจให้บริการการสื่อสารทางการตลาดโดยการจัดแคมเปญการตลาดและโฆษณาให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความรู้และเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้า

 4. ค่าบริการสร้างสื่อโฆษณา บริษัทสื่อโฆษณาสามารถรับค่าบริการในการสร้างสื่อโฆษณา เช่นการถ่ายทอดภาพ, การตัดต่อวิดีโอ, การออกแบบกราฟิก, การพิมพ์โปสเตอร์, หรือการพัฒนาเว็บไซต์

 5. รายได้จากกิจกรรมส่งเสริมการขาย บริษัทสื่อโฆษณาอาจรับค่าบริการในการสร้างและดำเนินโครงการส่งเสริมการขาย เช่น การจัดงานโปรโมชั่นหรือเหตุการณ์ส่งเสริมการขาย

 6. รายได้จากการระบายสื่อ (Media Buying) บริษัทสื่อโฆษณาอาจซื้อพื้นที่โฆษณาจากสื่อต่าง ๆ และคิดค่าใช้จ่ายจากลูกค้าเพื่อการวางโฆษณาในสื่อนั้น ๆ

 7. รายได้จากการติดต่อระบบสื่อ บริษัทสื่อโฆษณาอาจรับรายได้จากการติดต่อระบบสื่อ โดยขายพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของพวกเขา

 8. รายได้จากการจัดงานแสดงสินค้าและอีเวนต์ บริษัทสื่อโฆษณาอาจรับรายได้จากการจัดงานแสดงสินค้าหรืออีเวนต์โฆษณา

 9. รายได้จากการบริการโฆษณาออนไลน์ บริษัทสื่อโฆษณาอาจรับรายได้จากการโฆษณาออนไลน์ โดยเช่นการนำโฆษณาไปแสดงบนเว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ

 10. ค่าบริการการวิจัยและวางแผนโฆษณา บริษัทสื่อโฆษณาอาจให้บริการการวิจัยและวางแผนโฆษณาเพื่อช่วยลูกค้าในการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจการผลิตสื่อโฆษณา

จุดแข็ง (Strengths)

 1. ความเชี่ยวชาญในสื่อโฆษณา บริษัทมีทีมงานและทรัพยากรที่เชี่ยวชาญในการสร้างสื่อโฆษณาที่มีคุณภาพสูง

 2. ความสามารถในการสร้างเนื้อหาสร้างสรรค์ สามารถสร้างเนื้อหาสร้างสรรค์ที่มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับลูกค้า

 3. ความคล่องตัวในการปรับตัวเข้ากับแนวโน้มทางดิจิทัล มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับแนวโน้มในการโฆษณาออนไลน์และสื่อโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย

 4. ฐานลูกค้าที่มั่นคง มีลูกค้ารายยอดเยี่ยมและความสามารถในการรักษาลูกค้าอย่างดี

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ค่าใช้จ่ายสูง การสร้างสื่อโฆษณาคุณภาพสูงอาจเป็นราคาแพง และบริษัทอาจมีปัญหาในการควบคุมค่าใช้จ่าย

 2. การแข่งขันรุนแรง ธุรกิจสื่อโฆษณามีการแข่งขันที่รุนแรง และบริษัทอาจต้องแข่งขันกับบริษัทอื่นในราคาและคุณภาพ

 3. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการรังวัดประสิทธิภาพ

โอกาส (Opportunities)

 1. การเติบโตของสื่อโฆษณาออนไลน์ มีโอกาสในการขยายธุรกิจในสื่อโฆษณาออนไลน์ เนื่องจากผู้คนมีแนวโน้มในการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น

 2. การทำสื่อโฆษณาในระบบโฆษณาแบบใหม่ โฆษณาทางโซเชียลมีเดียและการโฆษณาโปรแกรมการทีวีออนไลน์เป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

 3. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การใช้ข้อมูลลูกค้าในการสร้างการสื่อสารที่เข้ากับความต้องการของลูกค้ามีโอกาสในการสร้างความภาคภูมิใจและความรักในผลิตภัณฑ์หรือบริการ

อุปสรรค (Threats)

 1. การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า ความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้าอาจทำให้บริษัทต้องปรับตัวเข้ากับมัน

 2. ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอาจส่งผลให้ลูกค้ามองหาบริการที่ถูกกว่า

 3. การแข่งขันจากคู่แข่ง การแข่งขันจากคู่แข่งที่เกิดขึ้นอาจทำให้ราคาลดลงและกำไรลดลง

อาชีพ ธุรกิจการผลิตสื่อโฆษณา ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ คุณต้องใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบและผลิตสื่อโฆษณา การลงทุนในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับทีมงานของคุณอาจเป็นสิ่งจำเป็น

 2. ทีมงาน คุณจำเป็นต้องจ้างหรือจ้างทีมงานในด้านออกแบบกราฟิก, การเขียนแบบ, การถ่ายภาพ, การตัดต่อวิดีโอ, และอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจของคุณ

 3. อุปกรณ์ถ่ายภาพและวิดีโอ ถ้าคุณมีการผลิตสื่อวิดีโอ คุณอาจต้องลงทุนในกล้องถ่ายภาพ, กล้องวิดีโอ, อุปกรณ์เสริม, และอุปกรณ์แสงสว่าง

 4. ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์การแก้ไขรูปภาพและวิดีโอ คุณอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์แก้ไขรูปภาพและวิดีโอ เช่น Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, หรือตัวเลือกอื่น ๆ

 5. พื้นที่ทำงาน คุณจำเป็นต้องมีพื้นที่ทำงานสำหรับทีมงานของคุณ ซึ่งอาจเป็นที่ทำงานในบ้านหรือสำนักงานเช่า

 6. การตลาดและการโฆษณา เพื่อที่จะเริ่มต้นธุรกิจการผลิตสื่อโฆษณา คุณต้องลงทุนในการตลาดและโฆษณาเพื่อสร้างการรู้จักและคลิ๊กลูกค้าใหม่

 7. อุปกรณ์พิมพ์ ถ้าคุณมีการพิมพ์สื่อโฆษณา คุณอาจต้องลงทุนในอุปกรณ์พิมพ์และสื่อพิมพ์

 8. การศึกษาและอบรม การศึกษาและอบรมเพื่อปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและแนวโน้มใหม่ ๆ ในสายงานสื่อโฆษณามีค่าใช้จ่ายเช่นกัน

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการผลิตสื่อโฆษณา

 1. ผู้กำกับดูแลโฆษณา (Advertising Manager) ผู้กำกับดูแลโฆษณาเป็นคนที่รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินการโครงการโฆษณา พวกเขาต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างและปรับแต่งสื่อโฆษณา เป็นคนที่รู้จักลูกค้าและตลาดเป้าหมาย

 2. กราฟิกดีไซน์เนอร์ (Graphic Designer) กราฟิกดีไซน์เนอร์มีหน้าที่ออกแบบสื่อโฆษณาให้มีความสวยงามและน่าสนใจ พวกเขาใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบเพื่อสร้างภาพ, โลโก้, และวัสดุสื่อโฆษณาอื่น ๆ

 3. นักเขียนแบบ (Copywriter) นักเขียนแบบมีหน้าที่เขียนข้อความและคำโฆษณาที่น่าสนใจเพื่อนำเสนอในสื่อโฆษณา เขาต้องมีความเพชรชัยในการใช้คำพูดและเขียนเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ

 4. ผู้ถ่ายภาพและวิดีโอกราฟเฟอร์ (Photographers and Videographers) นักถ่ายภาพและวิดีโอกราฟเฟอร์ถ่ายภาพและวิดีโอที่ใช้ในสื่อโฆษณา พวกเขาต้องมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโอ

 5. ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์วิดีโอ (Video Directors and Producers) ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์วิดีโอคอยควบคุมกระบวนการถ่ายทำและผลิตวิดีโอโฆษณา

 6. ผู้บริหารโปรเจค (Project Managers) ผู้บริหารโปรเจคดูแลและควบคุมโครงการโฆษณา พวกเขาต้องมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนและจัดการทรัพยากรของโครงการ

 7. ผู้จัดการสื่อสาร (Public Relations Managers) ผู้จัดการสื่อสารมีหน้าที่สร้างความติดตามและสร้างสรรค์ภาพของลูกค้าในสื่อข่าวและสื่อสังคม พวกเขาช่วยในการสร้างสรรค์ทรัพยากรสื่อสารและสร้างการสื่อสารกับสื่อมวลอื่น ๆ

 8. ผู้บริหารแคมเปญออนไลน์ (Online Campaign Managers) ผู้บริหารแคมเปญออนไลน์จัดการและประสานกิจกรรมโฆษณาออนไลน์ของลูกค้า พวกเขาใช้สื่อสังคมและโฆษณาออนไลน์เพื่อสร้างการรู้จักและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

 9. นักบริหารเว็บไซต์ (Web Developers) นักบริหารเว็บไซต์ช่วยสร้างและบริหารเว็บไซต์สำหรับโครงการโฆษณาออนไลน์

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการผลิตสื่อโฆษณา ที่ควรรู้

 1. โฆษณา (Advertising)

  • ภาษาไทย การโฆษณา
  • คำอธิบาย กระบวนการหรือกิจกรรมในการสร้างข้อความหรือภาพเพื่อส่งผ่านข้อมูลหรือสื่อให้กับสาธารณชนเพื่อสร้างความรู้, ความสนใจ, หรือส่งเสริมสินค้าหรือบริการ
 2. โครงการโฆษณา (Advertising Campaign)

  • ภาษาไทย แคมเปญโฆษณา
  • คำอธิบาย ชุดของกิจกรรมโฆษณาที่ดำเนินการในระยะเวลาที่ระบุเพื่อส่งข้อมูลหรือสื่อต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
 3. การตลาด (Marketing)

  • ภาษาไทย การตลาด
  • คำอธิบาย กระบวนการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้, ความสนใจ, และส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อเพิ่มยอดขาย
 4. กลุ่มเป้าหมาย (Target Audience)

  • ภาษาไทย กลุ่มเป้าหมาย
  • คำอธิบาย กลุ่มของบุคคลหรือผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมายของกิจกรรมโฆษณา ความสำคัญที่จะเข้าใจและกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
 5. ข้อความโฆษณา (Ad Copy)

  • ภาษาไทย ข้อความโฆษณา
  • คำอธิบาย ข้อความหรือข้อคิดที่ถูกใช้ในสื่อโฆษณาเพื่อสร้างความสนใจและสื่อความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 6. สื่อโฆษณา (Advertising Media)

  • ภาษาไทย สื่อโฆษณา
  • คำอธิบาย ช่องทางหรือสื่อที่ใช้ในการแสดงข้อความโฆษณา เช่นโทรทัศน์,วิทยุ,สื่อออนไลน์,และพิมพ์
 7. พรีเซนเตอร์ (Presenter)

  • ภาษาไทย ผู้นำเสนอ
  • คำอธิบาย บุคคลที่ถูกใช้ในการนำเสนอข้อความโฆษณาในสื่อต่าง ๆ เช่นการโฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ
 8. โลโก้ (Logo)

  • ภาษาไทย โลโก้
  • คำอธิบาย สัญลักษณ์กราฟิกที่ใช้เพื่อแทนและระบุตัวตนของกิจกรรม, บริษัท, หรือสินค้า
 9. สิทธิบัตร (Copyright)

  • ภาษาไทย สิทธิบัตร
  • คำอธิบาย สิทธิในการถือเอาผลงานฉบับต้น (เช่น ข้อความโฆษณาหรือรูปภาพ) และมีความคุ้มครองต่อการลอกเลียนหรือใช้งานโดยไม่มีอนุญาต
 10. ความสมัครใจ (Engagement)

  • ภาษาไทย ความสมัครใจ
  • คำอธิบาย การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและข้อความโฆษณา โดยอาจรวมถึงความสนใจ, ความสนใจ, และการกระตุ้นให้มีการตอบสนองจากผู้บริโภค

จดบริษัท ธุรกิจการผลิตสื่อโฆษณา ทำอย่างไร

 1. การเลือกชื่อบริษัท ต้องเลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และต้องเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

 2. การยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท คุณต้องยื่นใบสมัครกับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมการค้าหรือหน่วยงานที่มีอำนาจในการจดทะเบียนบริษัทในประเทศของคุณ

 3. การจัดเตรียมเอกสาร ต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่นสำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้ง, สัญญาสมาชิก, แผนการจัดการ, และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

 4. การชำระเงิน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทต่างๆ จะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการจดทะเบียนที่มีการใช้บริการที่มากกว่าเครดิตของบริษัท

 5. การรับใบจดทะเบียน เมื่อผ่านขั้นตอนทั้งหมดแล้ว คุณจะได้รับใบจดทะเบียนทางการที่รับรองว่าบริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนเป็นทางการแล้ว

บริษัท ธุรกิจการผลิตสื่อโฆษณา เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้ของบริษัทตามรายได้ที่ได้รับจากกิจกรรมการผลิตสื่อโฆษณาของตน ภาษีนี้จะคำนวณจากกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทในรายการบัญชีทางการเงิน

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) บางประเทศอาจมีระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือขายภาษีเพิ่ม (Sales Tax) ที่บริษัทต้องเสียสำหรับสินค้าและบริการที่จัดการโดยบริษัท ภาษีนี้ถูกเรียกเก็บจากผู้บริโภคในกระบวนการการตลาด

 3. ภาษีอื่น ๆ (อย่างเช่นภาษีสิ่งแวดล้อมหรือภาษีท้องถิ่น) บางประเทศอาจมีภาษีอื่น ๆ ที่ต้องเสียตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโฆษณา

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.