จดทะเบียนบริษัท.COM » กีฬา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจกีฬา มีรายจากอะไรบ้าง

 1. รายได้จากการจำหน่ายตั๋วและบัตรเข้าชม รายได้จากการขายตั๋วและบัตรเข้าชมเป็นแหล่งรายได้หลักสำหรับกิจกรรมกีฬา ที่มีผู้ชมจำนวนมาก เช่น การแข่งขันฟุตบอล, บาสเก็ตบอล, การแข่งขันมวย, และกิจกรรมกีฬาอื่น ๆ รายได้นี้มาจากค่าบัตรเข้าชมและตั๋ว

 2. รายได้จากการสปอนเซอร์ บริษัทกีฬาบางแห่งได้รับรายได้จากการขายสิทธิ์สปอนเซอร์และการโฆษณาในสนามกีฬาหรือในสื่อที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬา เช่น การขายพื้นที่โฆษณาในสนามฟุตบอลหรือการนำสินค้าและแบรนด์มาโปรโมตในงานกีฬา

 3. รายได้จากการออกรายการโทรทัศน์ บริษัทที่จัดการกิจกรรมกีฬาใหญ่ ๆ บางแห่งได้รับรายได้จากการขายสิทธิ์ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ รายได้นี้มาจากการออกรายการที่มีผู้ชมจำนวนมากและจัดการสื่อสารแบรนด์ของผู้สปอนเซอร์

 4. รายได้จากการขายสินค้าและสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับกีฬา บริษัทกีฬาบางแห่งขายสินค้าและสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับกีฬา เช่น เสื้อกีฬา, อุปกรณ์กีฬา, รองเท้ากีฬา, และสินค้าที่มีแบรนด์เฉพาะ

 5. รายได้จากการจัดงานแข่งขันกีฬา บริษัทที่เป็นผู้จัดงานแข่งขันกีฬาสามารถรับรายได้จากค่าสมัครแข่งขัน, ค่าลงทะเบียน, ค่าอนุญาต, และรายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน

 6. รายได้จากการสอนและค่าบริการ บริษัทหรือครูที่ให้บริการสอนกีฬาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาสามารถรับรายได้จากค่าบริการสอนและค่าลงทะเบียนผู้เรียน

 7. รายได้จากการผลิตและจำหน่ายสินค้าตราสินค้า (Merchandise) บางทีบริษัทกีฬาจะมีสินค้าตราสินค้าเป็นเครื่องมือการตลาดและจะขายสินค้าเหล่านี้ให้แก่แฟนคลับของกีฬา

 8. รายได้จากการให้บริการสนามกีฬา บริษัทที่ครอบครองสนามกีฬาสามารถรับรายได้จากการให้บริการสนามสำหรับการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันกีฬา

 9. รายได้จากการสนับสนุนกีฬา บริษัทส่วนใหญ่มีกิจกรรมสนับสนุนกีฬาที่สร้างรายได้ไม่ตรงกับกิจการหลัก โดยการสนับสนุนทีมหรือนักกีฬาอาจได้รับเงินจากผู้สปอนเซอร์

 10. รายได้จากการผลิตและจำหน่ายสื่อกีฬา บางบริษัทมีสื่อกีฬาเช่น หนังสือพิมพ์กีฬา, นิตยสารกีฬา, และเว็บไซต์กีฬา ซึ่งสามารถรับรายได้จากการขายพื้นที่โฆษณาและรายได้จากการสมัครสมาชิก

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจกีฬา

 1. Strengths (จุดแข็ง)

  • ทีมแข่งขันและนักกีฬาชั้นนำ หากคุณมีทีมแข่งขันหรือนักกีฬาชั้นนำในสาขากีฬาใด ๆ นั้น จะเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สามารถดึงดูดผู้ชมและสปอนเซอร์มากับธุรกิจของคุณได้

  • สิทธิบัตรการถ่ายทอดสด ถ้าคุณครอบครองสิทธิบัตรการถ่ายทอดสดสำหรับกิจกรรมกีฬาใด ๆ นั้น คุณจะมีแหล่งรายได้ที่มั่นคงและสามารถสร้างความนิยมในการรับชมกีฬานั้น ๆ ได้

  • สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่กีฬาที่ดีและมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เยี่ยมชมและนักกีฬาจะช่วยเพิ่มสภาพเช่น การขายตั๋วและสินค้าต่าง ๆ ที่สถานที่

  • สื่อสารและการตลาด การมีการตลาดและการสื่อสารที่ดีเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาของคุณสามารถช่วยเพิ่มผู้ชมและรายได้จากสปอนเซอร์ได้อย่างมาก

 2. Weaknesses (จุดอ่อน)

  • ขาดงบประมาณ ขาดงบประมาณอาจส่งผลให้ไม่สามารถสร้างโครงการกีฬาที่ใหญ่มากหรือไม่สามารถรักษาทีมแข่งขันชั้นนำได้

  • การจัดการที่ไม่ดี การจัดการที่ไม่ดีอาจส่งผลให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานและการทำงานร่วมกับสปอนเซอร์

  • การเอาชนะคู่แข่ง ถ้าคู่แข่งของคุณมีความแข็งแกร่งและสามารถดึงดูดผู้ชมได้ดีกว่า อาจทำให้เสี่ยงต่อการสูญเสียผู้ชม

  • สภาพอากาศและสภาพแวดล้อม สภาพอากาศและสภาพแวดล้อมสามารถมีผลต่อการแข่งขันและผู้ชม หากมีสภาพไม่ดีอาจส่งผลให้รายได้ลดลง

 3. Opportunities (โอกาส)

  • การขยายตลาด โอกาสในการขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่หรือกลุ่มเป้าหมายใหม่อาจช่วยเพิ่มรายได้และผู้ชม

  • เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่นการถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต หรือการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้ชมอาจช่วยเพิ่มรายได้และสร้างความนิยม

  • การสร้างสื่อความบันเทิง การสร้างเนื้อหาสื่อความบันเทิงที่น่าสนใจ เช่น รายการวาไรตี้หรือการแสดงแอคชั่น สามารถดึงดูดผู้ชมและสปอนเซอร์

 4. Threats (อุปสรรค)

  • คู่แข่งค้าแข้ง การมีคู่แข่งค้าแข้งที่แข็งแกร่งมากอาจส่งผลให้เสี่ยงต่อการสูญเสียผู้ชมและสปอนเซอร์

  • ภัยธรรมชาติ สภาวะภัยธรรมชาติเช่น พายุ ซึ่งอาจส่งผลให้การแข่งขันถูกยกเลิกหรือมีการเลื่อนเวลา

  • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาจส่งผลให้ต้องปรับการดำเนินงานและการจัดการในธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจกีฬา ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่ ค่าเช่าหรือการซื้อสถานที่สำหรับการแข่งขันหรือฝึกซ้อม เช่น สนามกีฬา หรือโรงยิม ค่าใช้จ่ายนี้มักเป็นค่าใช้จ่ายใหญ่ในการเริ่มต้น

 2. อุปกรณ์ การซื้ออุปกรณ์กีฬา อาจรวมถึงเครื่องติดตามผลการแข่งขัน อุปกรณ์ป้องกันบาดเจ็บ เสื้อผ้ากีฬา และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. การตลาดและโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณาเพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชมและสปอนเซอร์ รวมถึงการสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจกีฬา

 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน อีเวนต์กีฬา หรือการสร้างโครงการพิเศษ เพื่อดึงดูดผู้ชมและสปอนเซอร์

 5. การจ้างงาน ค่าจ้างนักกีฬา โค้ช หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

 6. การบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการธุรกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

 7. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายและการเงิน ค่าใช้จ่ายในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่กฎหมายและการเงิน เพื่อประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง

 8. ค่าใช้จ่ายในการสร้างพื้นที่ตลาด การสร้างพื้นที่ตลาดออนไลน์หรือร้านค้าสำหรับการขายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับกีฬา

 9. การประกาศลงทะเบียนและสิทธิบัตร ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนธุรกิจและสิทธิบัตรการใช้สถานที่หรือสิทธิการถ่ายทอดสด

 10. ค่าใช้จ่ายสำหรับอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจกีฬา เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการจดทะเบียนธุรกิจหรือค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจกีฬา

 1. นักกีฬา นักกีฬาเป็นหัวใจและจุดเริ่มต้นของธุรกิจกีฬา พวกเขามีหน้าที่แข่งขันและสร้างความสนใจจากผู้ชมและสปอนเซอร์

 2. โค้ช โค้ชเป็นบทบาทที่สำคัญในการพัฒนานักกีฬาและทีม พวกเขาช่วยในการฝึกฝน สร้างยุทธศาสตร์ และเป็นผู้นำในทีม

 3. เจ้าหน้าที่ด้านการบริหาร การบริหารและดำเนินธุรกิจกีฬาต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารที่เชี่ยวชาญในการวางแผนและจัดการงานที่เกี่ยวข้อง

 4. พนักงานด้านการตลาด การตลาดเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความรู้สึกและการติดตามของผู้ชมและสปอนเซอร์ พนักงานด้านการตลาดช่วยในการสร้างแบรนด์และการโฆษณา

 5. เจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสาร บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับสื่อมวลชน และการติดต่อสื่อมวลชนเพื่อสร้างความรู้สึกและความสนใจในกีฬา

 6. เจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี การบริหารการเงินและบัญชีเป็นส่วนสำคัญในการเฉพาะหน้าในธุรกิจกีฬา เพื่อให้รับรู้ถึงความคุ้มค่าและความกำไรของกิจการ

 7. เจ้าหน้าที่ด้านสิทธิบัตร เจ้าหน้าที่ด้านสิทธิบัตรรับผิดชอบในการคุ้มครองสิทธิบัตรของทีม นักกีฬา และสปอนเซอร์

 8. เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพและอาหาร การดูแลสุขภาพและภูมิคุ้มกันของนักกีฬามีความสำคัญ พวกเขาช่วยในการสร้างแผนอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสม

 9. เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีในการเฉพาะหน้าและการถ่ายทอดสดกิจกรรมกีฬามีความสำคัญ พวกเขาช่วยในการดูแลระบบเทคโนโลยี

 10. นักข่าวกีฬา นักข่าวกีฬามีบทบาทสำคัญในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาแก่ผู้ชม

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจกีฬา ที่ควรรู้

 1. สปอร์ตส์ (Athletes)

  • ไทย นักกีฬา
  • อังกฤษ Athletes
  • คำอธิบาย ผู้ฝึกและแข่งขันในกีฬาต่าง ๆ
 2. สัญญาสปอร์ต (Sports Contract)

  • ไทย สัญญากีฬา
  • อังกฤษ Sports Contract
  • คำอธิบาย สัญญาที่ทำขึ้นระหว่างนักกีฬาและทีมหรือองค์กรกีฬาเพื่อกำหนดเงื่อนไขการทำงานและการชำระค่าตอบแทน
 3. สปอร์ตส์เอเจนซี (Sports Agent)

  • ไทย ตัวแทนกีฬา
  • อังกฤษ Sports Agent
  • คำอธิบาย บุคคลหรือบริษัทที่แทนนักกีฬาในการเจรจาสัญญาและการควบคุมเรื่องการตลาดและการเงิน
 4. สนามกีฬา (Sports Venue)

  • ไทย สนามกีฬา
  • อังกฤษ Sports Venue
  • คำอธิบาย สถานที่ที่จัดกิจกรรมกีฬา เช่น สนามฟุตบอล, สนามเทนนิส, หรือสนามเหย้าแข่งขัน
 5. สนามเหย้า (Home Field)

  • ไทย สนามเหย้า
  • อังกฤษ Home Field
  • คำอธิบาย สนามที่ใช้โดยทีมที่เป็นเจ้าบ้านในการแข่งขัน
 6. ตลาดสปอร์ต (Sports Market)

  • ไทย ตลาดกีฬา
  • อังกฤษ Sports Market
  • คำอธิบาย ตลาดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกีฬา, การตลาดสินค้ากีฬา, และสิทธิบัตรการถ่ายทอดสด
 7. การสนับสนุนสปอร์ต (Sports Sponsorship)

  • ไทย การสนับสนุนกีฬา
  • อังกฤษ Sports Sponsorship
  • คำอธิบาย การให้การสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยากรให้กับทีมกีฬาหรือนักกีฬาเพื่อเป็นการตลาดสินค้าหรือบริการ
 8. การสถาปนาสนามกีฬา (Sports Facility Development)

  • ไทย การพัฒนาสิ่งก่อสร้างสนามกีฬา
  • อังกฤษ Sports Facility Development
  • คำอธิบาย กระบวนการสร้างหรือปรับปรุงสถานที่แข่งขันกีฬา
 9. การสร้างแบรนด์กีฬา (Sports Branding)

  • ไทย การสร้างแบรนด์กีฬา
  • อังกฤษ Sports Branding
  • คำอธิบาย กระบวนการสร้างและส่งเสริมแบรนด์ที่เชื่อมโยงกับกีฬา
 10. การบริหารการตลาดกีฬา (Sports Marketing)

  • ไทย การตลาดกีฬา
  • อังกฤษ Sports Marketing
  • คำอธิบาย กิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับกีฬา เพื่อสร้างความรู้สึกและความสนใจในกีฬาและผลิตรายได้จากกีฬา

จดบริษัท ธุรกิจกีฬา ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของกิจการ ก่อนที่คุณจะจดบริษัทธุรกิจกีฬา คุณควรเลือกประเภทของกิจการที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

 2. จดทะเบียนกิจการ คุณจะต้องดำเนินการจดทะเบียนกิจการที่กรมพัฒนาธุรกิจกีฬาและส่งการสมัครที่มีเอกสารแนบตามกำหนด

 3. เตรียมเอกสารและข้อมูล คุณจะต้องเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของคุณ เช่น รายละเอียดของผู้ถือหุ้น, รายชื่อผู้บริหาร, สถานที่ตั้ง, การเลือกชื่อบริษัท เป็นต้น

 4. ชำระค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมสำหรับการจดบริษัทจะต้องชำระตามกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจกีฬา

 5. ส่งเอกสารและข้อมูล คุณต้องส่งเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นพร้อมกับค่าธรรมเนียมไปยังกรมพัฒนาธุรกิจกีฬา

 6. รอการอนุมัติ หลังจากส่งเอกสารและข้อมูลครบถ้วนและชำระค่าธรรมเนียม กรมพัฒนาธุรกิจกีฬาจะตรวจสอบและพิจารณาการจดทะเบียนบริษัทของคุณ

 7. รับใบจดทะเบียน หลังจากที่คำขอของคุณได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับใบจดทะเบียนและหมายเลขทะเบียนบริษัท

 8. ดำเนินธุรกิจ หลังจากที่ได้รับใบจดทะเบียนแล้ว คุณสามารถเริ่มดำเนินกิจการของคุณได้ตามปกติ

บริษัท ธุรกิจกีฬา เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทที่มีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการในประเทศไทยจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยจะคิดจากมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อขาย บริษัทจะต้องเสียภาษีนี้แล้วนำมาถูกบัญชีและรายงานให้ภาครัฐ

 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากบริษัทมีผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารที่เป็นบุคคลธรรมดาและได้รับเงินเดือนหรือรายได้อื่นๆ จากบริษัทนั้น บุคคลธรรมดาเหล่านี้อาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราที่เป็นไปตามรายได้ของแต่ละบุคคล

 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) บริษัทที่จ่ายเงินและสามารถมีฐานที่ต้องหักภาษี จากเงินเดือน, ดอกเบี้ย, ค่าบริการ, หรือรายได้อื่นๆ ให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นๆ ต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้วนำมาส่งให้กับกรมสรรพากร

 4. ภาษีบริหาร (Corporate Income Tax) บริษัทต้องเสียภาษีบริหารตามรายได้ที่ได้รับ อัตราภาษีบริหารจะแตกต่างกันตามประเภทของบริษัทและยอดกำไรสุทธิ

 5. ภาษีอื่นๆ บริษัทอาจต้องเสียภาษีอื่นๆ อย่างเช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax) หากครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax) หากมีกิจกรรมที่ต้องเสียภาษีเฉพาะเฉพาะ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.