กีฬา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจกีฬา มีรายจากอะไรบ้าง

 1. รายได้จากการจำหน่ายตั๋วและบัตรเข้าชม รายได้จากการขายตั๋วและบัตรเข้าชมเป็นแหล่งรายได้หลักสำหรับกิจกรรมกีฬา ที่มีผู้ชมจำนวนมาก เช่น การแข่งขันฟุตบอล, บาสเก็ตบอล, การแข่งขันมวย, และกิจกรรมกีฬาอื่น ๆ รายได้นี้มาจากค่าบัตรเข้าชมและตั๋ว

 2. รายได้จากการสปอนเซอร์ บริษัทกีฬาบางแห่งได้รับรายได้จากการขายสิทธิ์สปอนเซอร์และการโฆษณาในสนามกีฬาหรือในสื่อที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬา เช่น การขายพื้นที่โฆษณาในสนามฟุตบอลหรือการนำสินค้าและแบรนด์มาโปรโมตในงานกีฬา

 3. รายได้จากการออกรายการโทรทัศน์ บริษัทที่จัดการกิจกรรมกีฬาใหญ่ ๆ บางแห่งได้รับรายได้จากการขายสิทธิ์ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ รายได้นี้มาจากการออกรายการที่มีผู้ชมจำนวนมากและจัดการสื่อสารแบรนด์ของผู้สปอนเซอร์

 4. รายได้จากการขายสินค้าและสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับกีฬา บริษัทกีฬาบางแห่งขายสินค้าและสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับกีฬา เช่น เสื้อกีฬา, อุปกรณ์กีฬา, รองเท้ากีฬา, และสินค้าที่มีแบรนด์เฉพาะ

 5. รายได้จากการจัดงานแข่งขันกีฬา บริษัทที่เป็นผู้จัดงานแข่งขันกีฬาสามารถรับรายได้จากค่าสมัครแข่งขัน, ค่าลงทะเบียน, ค่าอนุญาต, และรายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน

 6. รายได้จากการสอนและค่าบริการ บริษัทหรือครูที่ให้บริการสอนกีฬาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาสามารถรับรายได้จากค่าบริการสอนและค่าลงทะเบียนผู้เรียน

 7. รายได้จากการผลิตและจำหน่ายสินค้าตราสินค้า (Merchandise) บางทีบริษัทกีฬาจะมีสินค้าตราสินค้าเป็นเครื่องมือการตลาดและจะขายสินค้าเหล่านี้ให้แก่แฟนคลับของกีฬา

 8. รายได้จากการให้บริการสนามกีฬา บริษัทที่ครอบครองสนามกีฬาสามารถรับรายได้จากการให้บริการสนามสำหรับการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันกีฬา

 9. รายได้จากการสนับสนุนกีฬา บริษัทส่วนใหญ่มีกิจกรรมสนับสนุนกีฬาที่สร้างรายได้ไม่ตรงกับกิจการหลัก โดยการสนับสนุนทีมหรือนักกีฬาอาจได้รับเงินจากผู้สปอนเซอร์

 10. รายได้จากการผลิตและจำหน่ายสื่อกีฬา บางบริษัทมีสื่อกีฬาเช่น หนังสือพิมพ์กีฬา, นิตยสารกีฬา, และเว็บไซต์กีฬา ซึ่งสามารถรับรายได้จากการขายพื้นที่โฆษณาและรายได้จากการสมัครสมาชิก

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจกีฬา

 1. Strengths (จุดแข็ง)

  • ทีมแข่งขันและนักกีฬาชั้นนำ หากคุณมีทีมแข่งขันหรือนักกีฬาชั้นนำในสาขากีฬาใด ๆ นั้น จะเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สามารถดึงดูดผู้ชมและสปอนเซอร์มากับธุรกิจของคุณได้

  • สิทธิบัตรการถ่ายทอดสด ถ้าคุณครอบครองสิทธิบัตรการถ่ายทอดสดสำหรับกิจกรรมกีฬาใด ๆ นั้น คุณจะมีแหล่งรายได้ที่มั่นคงและสามารถสร้างความนิยมในการรับชมกีฬานั้น ๆ ได้

  • สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่กีฬาที่ดีและมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เยี่ยมชมและนักกีฬาจะช่วยเพิ่มสภาพเช่น การขายตั๋วและสินค้าต่าง ๆ ที่สถานที่

  • สื่อสารและการตลาด การมีการตลาดและการสื่อสารที่ดีเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาของคุณสามารถช่วยเพิ่มผู้ชมและรายได้จากสปอนเซอร์ได้อย่างมาก

 2. Weaknesses (จุดอ่อน)

  • ขาดงบประมาณ ขาดงบประมาณอาจส่งผลให้ไม่สามารถสร้างโครงการกีฬาที่ใหญ่มากหรือไม่สามารถรักษาทีมแข่งขันชั้นนำได้

  • การจัดการที่ไม่ดี การจัดการที่ไม่ดีอาจส่งผลให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานและการทำงานร่วมกับสปอนเซอร์

  • การเอาชนะคู่แข่ง ถ้าคู่แข่งของคุณมีความแข็งแกร่งและสามารถดึงดูดผู้ชมได้ดีกว่า อาจทำให้เสี่ยงต่อการสูญเสียผู้ชม

  • สภาพอากาศและสภาพแวดล้อม สภาพอากาศและสภาพแวดล้อมสามารถมีผลต่อการแข่งขันและผู้ชม หากมีสภาพไม่ดีอาจส่งผลให้รายได้ลดลง

 3. Opportunities (โอกาส)

  • การขยายตลาด โอกาสในการขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่หรือกลุ่มเป้าหมายใหม่อาจช่วยเพิ่มรายได้และผู้ชม

  • เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่นการถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต หรือการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้ชมอาจช่วยเพิ่มรายได้และสร้างความนิยม

  • การสร้างสื่อความบันเทิง การสร้างเนื้อหาสื่อความบันเทิงที่น่าสนใจ เช่น รายการวาไรตี้หรือการแสดงแอคชั่น สามารถดึงดูดผู้ชมและสปอนเซอร์

 4. Threats (อุปสรรค)

  • คู่แข่งค้าแข้ง การมีคู่แข่งค้าแข้งที่แข็งแกร่งมากอาจส่งผลให้เสี่ยงต่อการสูญเสียผู้ชมและสปอนเซอร์

  • ภัยธรรมชาติ สภาวะภัยธรรมชาติเช่น พายุ ซึ่งอาจส่งผลให้การแข่งขันถูกยกเลิกหรือมีการเลื่อนเวลา

  • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาจส่งผลให้ต้องปรับการดำเนินงานและการจัดการในธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจกีฬา ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่ ค่าเช่าหรือการซื้อสถานที่สำหรับการแข่งขันหรือฝึกซ้อม เช่น สนามกีฬา หรือโรงยิม ค่าใช้จ่ายนี้มักเป็นค่าใช้จ่ายใหญ่ในการเริ่มต้น

 2. อุปกรณ์ การซื้ออุปกรณ์กีฬา อาจรวมถึงเครื่องติดตามผลการแข่งขัน อุปกรณ์ป้องกันบาดเจ็บ เสื้อผ้ากีฬา และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. การตลาดและโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณาเพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชมและสปอนเซอร์ รวมถึงการสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจกีฬา

 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน อีเวนต์กีฬา หรือการสร้างโครงการพิเศษ เพื่อดึงดูดผู้ชมและสปอนเซอร์

 5. การจ้างงาน ค่าจ้างนักกีฬา โค้ช หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

 6. การบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการธุรกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

 7. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายและการเงิน ค่าใช้จ่ายในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่กฎหมายและการเงิน เพื่อประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง

 8. ค่าใช้จ่ายในการสร้างพื้นที่ตลาด การสร้างพื้นที่ตลาดออนไลน์หรือร้านค้าสำหรับการขายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับกีฬา

 9. การประกาศลงทะเบียนและสิทธิบัตร ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนธุรกิจและสิทธิบัตรการใช้สถานที่หรือสิทธิการถ่ายทอดสด

 10. ค่าใช้จ่ายสำหรับอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจกีฬา เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการจดทะเบียนธุรกิจหรือค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจกีฬา

 1. นักกีฬา นักกีฬาเป็นหัวใจและจุดเริ่มต้นของธุรกิจกีฬา พวกเขามีหน้าที่แข่งขันและสร้างความสนใจจากผู้ชมและสปอนเซอร์

 2. โค้ช โค้ชเป็นบทบาทที่สำคัญในการพัฒนานักกีฬาและทีม พวกเขาช่วยในการฝึกฝน สร้างยุทธศาสตร์ และเป็นผู้นำในทีม

 3. เจ้าหน้าที่ด้านการบริหาร การบริหารและดำเนินธุรกิจกีฬาต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารที่เชี่ยวชาญในการวางแผนและจัดการงานที่เกี่ยวข้อง

 4. พนักงานด้านการตลาด การตลาดเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความรู้สึกและการติดตามของผู้ชมและสปอนเซอร์ พนักงานด้านการตลาดช่วยในการสร้างแบรนด์และการโฆษณา

 5. เจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสาร บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับสื่อมวลชน และการติดต่อสื่อมวลชนเพื่อสร้างความรู้สึกและความสนใจในกีฬา

 6. เจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี การบริหารการเงินและบัญชีเป็นส่วนสำคัญในการเฉพาะหน้าในธุรกิจกีฬา เพื่อให้รับรู้ถึงความคุ้มค่าและความกำไรของกิจการ

 7. เจ้าหน้าที่ด้านสิทธิบัตร เจ้าหน้าที่ด้านสิทธิบัตรรับผิดชอบในการคุ้มครองสิทธิบัตรของทีม นักกีฬา และสปอนเซอร์

 8. เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพและอาหาร การดูแลสุขภาพและภูมิคุ้มกันของนักกีฬามีความสำคัญ พวกเขาช่วยในการสร้างแผนอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสม

 9. เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีในการเฉพาะหน้าและการถ่ายทอดสดกิจกรรมกีฬามีความสำคัญ พวกเขาช่วยในการดูแลระบบเทคโนโลยี

 10. นักข่าวกีฬา นักข่าวกีฬามีบทบาทสำคัญในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาแก่ผู้ชม

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจกีฬา ที่ควรรู้

 1. สปอร์ตส์ (Athletes)

  • ไทย นักกีฬา
  • อังกฤษ Athletes
  • คำอธิบาย ผู้ฝึกและแข่งขันในกีฬาต่าง ๆ
 2. สัญญาสปอร์ต (Sports Contract)

  • ไทย สัญญากีฬา
  • อังกฤษ Sports Contract
  • คำอธิบาย สัญญาที่ทำขึ้นระหว่างนักกีฬาและทีมหรือองค์กรกีฬาเพื่อกำหนดเงื่อนไขการทำงานและการชำระค่าตอบแทน
 3. สปอร์ตส์เอเจนซี (Sports Agent)

  • ไทย ตัวแทนกีฬา
  • อังกฤษ Sports Agent
  • คำอธิบาย บุคคลหรือบริษัทที่แทนนักกีฬาในการเจรจาสัญญาและการควบคุมเรื่องการตลาดและการเงิน
 4. สนามกีฬา (Sports Venue)

  • ไทย สนามกีฬา
  • อังกฤษ Sports Venue
  • คำอธิบาย สถานที่ที่จัดกิจกรรมกีฬา เช่น สนามฟุตบอล, สนามเทนนิส, หรือสนามเหย้าแข่งขัน
 5. สนามเหย้า (Home Field)

  • ไทย สนามเหย้า
  • อังกฤษ Home Field
  • คำอธิบาย สนามที่ใช้โดยทีมที่เป็นเจ้าบ้านในการแข่งขัน
 6. ตลาดสปอร์ต (Sports Market)

  • ไทย ตลาดกีฬา
  • อังกฤษ Sports Market
  • คำอธิบาย ตลาดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกีฬา, การตลาดสินค้ากีฬา, และสิทธิบัตรการถ่ายทอดสด
 7. การสนับสนุนสปอร์ต (Sports Sponsorship)

  • ไทย การสนับสนุนกีฬา
  • อังกฤษ Sports Sponsorship
  • คำอธิบาย การให้การสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยากรให้กับทีมกีฬาหรือนักกีฬาเพื่อเป็นการตลาดสินค้าหรือบริการ
 8. การสถาปนาสนามกีฬา (Sports Facility Development)

  • ไทย การพัฒนาสิ่งก่อสร้างสนามกีฬา
  • อังกฤษ Sports Facility Development
  • คำอธิบาย กระบวนการสร้างหรือปรับปรุงสถานที่แข่งขันกีฬา
 9. การสร้างแบรนด์กีฬา (Sports Branding)

  • ไทย การสร้างแบรนด์กีฬา
  • อังกฤษ Sports Branding
  • คำอธิบาย กระบวนการสร้างและส่งเสริมแบรนด์ที่เชื่อมโยงกับกีฬา
 10. การบริหารการตลาดกีฬา (Sports Marketing)

  • ไทย การตลาดกีฬา
  • อังกฤษ Sports Marketing
  • คำอธิบาย กิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับกีฬา เพื่อสร้างความรู้สึกและความสนใจในกีฬาและผลิตรายได้จากกีฬา

จดบริษัท ธุรกิจกีฬา ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของกิจการ ก่อนที่คุณจะจดบริษัทธุรกิจกีฬา คุณควรเลือกประเภทของกิจการที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

 2. จดทะเบียนกิจการ คุณจะต้องดำเนินการจดทะเบียนกิจการที่กรมพัฒนาธุรกิจกีฬาและส่งการสมัครที่มีเอกสารแนบตามกำหนด

 3. เตรียมเอกสารและข้อมูล คุณจะต้องเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของคุณ เช่น รายละเอียดของผู้ถือหุ้น, รายชื่อผู้บริหาร, สถานที่ตั้ง, การเลือกชื่อบริษัท เป็นต้น

 4. ชำระค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมสำหรับการจดบริษัทจะต้องชำระตามกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจกีฬา

 5. ส่งเอกสารและข้อมูล คุณต้องส่งเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นพร้อมกับค่าธรรมเนียมไปยังกรมพัฒนาธุรกิจกีฬา

 6. รอการอนุมัติ หลังจากส่งเอกสารและข้อมูลครบถ้วนและชำระค่าธรรมเนียม กรมพัฒนาธุรกิจกีฬาจะตรวจสอบและพิจารณาการจดทะเบียนบริษัทของคุณ

 7. รับใบจดทะเบียน หลังจากที่คำขอของคุณได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับใบจดทะเบียนและหมายเลขทะเบียนบริษัท

 8. ดำเนินธุรกิจ หลังจากที่ได้รับใบจดทะเบียนแล้ว คุณสามารถเริ่มดำเนินกิจการของคุณได้ตามปกติ

บริษัท ธุรกิจกีฬา เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทที่มีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการในประเทศไทยจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยจะคิดจากมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อขาย บริษัทจะต้องเสียภาษีนี้แล้วนำมาถูกบัญชีและรายงานให้ภาครัฐ

 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากบริษัทมีผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารที่เป็นบุคคลธรรมดาและได้รับเงินเดือนหรือรายได้อื่นๆ จากบริษัทนั้น บุคคลธรรมดาเหล่านี้อาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราที่เป็นไปตามรายได้ของแต่ละบุคคล

 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) บริษัทที่จ่ายเงินและสามารถมีฐานที่ต้องหักภาษี จากเงินเดือน, ดอกเบี้ย, ค่าบริการ, หรือรายได้อื่นๆ ให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นๆ ต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้วนำมาส่งให้กับกรมสรรพากร

 4. ภาษีบริหาร (Corporate Income Tax) บริษัทต้องเสียภาษีบริหารตามรายได้ที่ได้รับ อัตราภาษีบริหารจะแตกต่างกันตามประเภทของบริษัทและยอดกำไรสุทธิ

 5. ภาษีอื่นๆ บริษัทอาจต้องเสียภาษีอื่นๆ อย่างเช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax) หากครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax) หากมีกิจกรรมที่ต้องเสียภาษีเฉพาะเฉพาะ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

ของเก่า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจรับซื้อของเก่า แนวโน้มธุรกิจรับซื้อของเก่า ความเสี่ยง ธุรกิจรับซื้อ ของเก่า แผนธุรกิจร้านรับซื้อ ของเก่า การขออนุญาต เปิดร้านรับซื้อ ของเก่า เปิดร้านรับซื้อของเก่า ลงทุนเท่าไร เปิดร้านรับซื้อของเก่า เปิดร้านรับซื้อ ของเก่า ดีไหม ใกล้ฉัน ออนไลน์

นักจิตวิทยาออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ปรึกษานักจิตวิทยา ออนไลน์ ฟรี นักจิตบําบัด เรียนออนไลน์ เรียนจิตวิทยา ออนไลน์ จุฬา เรียน จิตวิทยา ออนไลน์ฟรี 2566 แอพปรึกษาจิตแพทย์ ฟรี คอร์สเรียนจิตวิทยาออนไลน์ ฟรี เรียน ป.ตรี จิตวิทยา ออนไลน์ ปรึกษานักจิตวิทยา ฟรี

ขายของเบ็ดเตล็ด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดร้านขาย ของชำ กับ แม็คโคร เปิดร้านขายของในหมู่บ้าน ขออนุญาต เปิดร้านขาย ของชำ ทำอย่างไร สร้างร้านขายของเล็กๆ เปิดร้านขายของชําเล็กๆ ลงทุนเท่าไหร่ สร้างร้านขายของ งบน้อย เปิดร้านขายของส่ง ลงทุนเท่าไหร่ ร้านขาย ของชำ สมัยใหม่ ออนไลน์

คาเฟ่อเมซอน เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

แฟรนไชส์อเมซอน ราคา แชร์ประสบการณ์ เปิดร้านกาแฟ อ. เม ซอน แฟรนไชส์อเมซอน คืนทุนกี่ปี แบบ โครงสร้าง ร้านกาแฟ อ เม ซอน เปิดร้านกาแฟ อ เม ซ่อน รับสร้างร้านกาแฟอเมซอน แฟรนไชส์อเมซอน รายได้

ปูพื้น พื้นไวนิล เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

พื้น ไว้ นิล SPC พื้น ไว้ นิล ลา มิ เนต แบบ ค ลิ๊ ก ล็อก กระเบื้อง พลาสติก ปูพื้น ปูพื้นกระเบื้องยางราคา พื้น ยางปู ห้อง เปลี่ยนพื้น ลา มิ เนต เป็น SPC แผ่น พื้น ไว นิล แบบคลิ๊กล็อค หนา 4 ม ม แผ่นปูพื้นห้องนอน ออนไลน์

แฮนเมด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

สินค้า แฮนด์ เมด ที่ต่างชาตินิยม งานแฮนด์เมด ที่ฝรั่งชอบ เริ่ม ต้น ธุรกิจ แฮนด์เมด งานแฮนด์เมด ของขวัญ งานฝีมือสร้างรายได้ ทําที่บ้าน ร้านขาย ของ handmade ของแฮนเมด ทําง่ายๆ งานแฮนด์เมด สร้างรายได้ ออนไลน์

ส่งออกสินค้า เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ธุรกิจส่งออก มีอะไรบ้าง ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ อะไรดี ธุรกิจส่งออกสินค้า รายชื่อบริษัท ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ สินค้าไทยส่งออกต่างประเทศ มีอะไรบ้าง ธุรกิจส่งออกต่างประเทศ มีอะไรบ้าง ตัวแทนส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ วิธีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top