จดทะเบียนบริษัท.COM » กิ๊ฟช็อป เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจกิ๊ฟช็อป มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายสินค้าหรือของขวัญ สินค้าหรือของขวัญคือรายการหลักในธุรกิจกิ๊ฟช็อป ลูกค้าจะซื้อสินค้าเหล่านี้เพื่อใช้ในการให้ของขวัญแก่ผู้รับหรือสำหรับการใช้เอง

 2. บริการบรรจุและแพคค่องของขวัญ บางครั้งลูกค้าอาจต้องการบรรจุและแพคค่องของขวัญให้สวยงามและน่าใจจริง ซึ่งอาจเสนอเป็นบริการเสริมเพื่อเพิ่มรายได้

 3. การจัดหาสินค้าและของขวัญพิเศษ บางกิจการกิ๊ฟช็อปอาจมีการจัดหาสินค้าและของขวัญพิเศษที่ไม่ว่าจะเป็นของที่พิเศษ, สินค้ามีชื่อเสียง, หรือสินค้าที่ไม่คาดคิด

 4. บริการสร้างและขายของขวัญที่กำหนดเอง บางกิจการอาจเสนอบริการสร้างของขวัญที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า แล้วขายให้กับลูกค้าตามคำสั่ง

 5. บริการบริหารงานของขวัญเพื่องานส่งที่ตามเวลา บางครั้งลูกค้าอาจมีความต้องการให้ธุรกิจกิ๊ฟช็อปจัดหาและจัดส่งของขวัญให้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ เช่น ในงานสัมมนาหรืองานเฉลิมฉลอง

 6. บริการบรรณาธิการส่งเสริมขาย บางกิจการกิ๊ฟช็อปอาจมีบริการบรรณาธิการส่งเสริมการขายโดยจัดโปรโมชั่น, ส่วนลด, หรือโปรโมชั่นพิเศษเพื่อดึงดูดลูกค้า

 7. การจัดงานเปิดตัวหรืองานสัมมนา บางครั้งธุรกิจกิ๊ฟช็อปอาจจัดงานเปิดตัวสินค้าหรืองานสัมมนาเพื่อเพิ่มการรู้จักและสร้างความสนใจในสินค้าหรือของขวัญของพวกเขา

 8. การขายออนไลน์ บางธุรกิจกิ๊ฟช็อปอาจมีรายได้จากการขายสินค้าหรือของขวัญออนไลน์ผ่านเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตหรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ

 9. บริการบรรจุและส่งออกของขวัญ บางธุรกิจกิ๊ฟช็อปอาจมีรายได้จากบริการบรรจุและส่งออกของขวัญไปยังประเทศอื่น

 10. บริการบริหารคลังสินค้า บางกิจการกิ๊ฟช็อปอาจมีรายได้จากการบริหารคลังสินค้าของของขวัญและสินค้าต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจกิ๊ฟช็อป

จุดแข็ง Strengths

 1. สินค้าหรือของขวัญคุณภาพสูง ถ้าธุรกิจมีสินค้าหรือของขวัญที่มีคุณภาพสูงและนิยมมาก จะช่วยเพิ่มความนิยมและขายได้มากขึ้น

 2. ตำแหน่งที่ตั้งที่ดี ถ้าธุรกิจตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองหรือใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหรือธุรกิจอื่น ๆ ที่มีลูกค้าตามมา จะช่วยในการดึงดูดลูกค้า

 3. บริการลูกค้าเป็นเลิศ การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นที่พอใจและมีความเอาใจใส่ ช่วยสร้างความพึงพอใจและความลุ้นรับจากลูกค้า

 4. การตลาดและการโฆษณาที่ดี การโฆษณาที่มีประสิทธิภาพและการตลาดที่มีกลยุทธ์ที่ดี ช่วยในการเพิ่มยอดขายและความรู้จักของกิจการ

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ความพร้อมในการจัดการสต็อก ถ้ามีการจัดการสต็อกที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดการสูญเสียจากสินค้าที่หายไปหรือหมดอายุ

 2. ค่าใช้จ่ายที่สูง ค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าพื้นที่ที่ตั้งหรือค่าจ้างงานอาจสูงเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้กำไรลดลง

 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้า การจัดหาสินค้านำเข้าหรือของขวัญที่มีคุณภาพสูงอาจต้องใช้งบประมาณมาก

โอกาส Opportunities

 1. การขยายธุรกิจ มีโอกาสเพิ่มสาขาหรือสร้างช่องทางการขายอื่น ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้

 2. การขยายช่วงสินค้า การเพิ่มความหลากหลายของสินค้าหรือของขวัญอาจช่วยในการดึงดูดกลุ่มลูกค้ามากขึ้น

 3. การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีในการตลาดออนไลน์หรือการให้บริการลูกค้าออนไลน์เพิ่มสะดวกสบายให้กับลูกค้า

ความเสี่ยง Threats

 1. การแข่งขันแรง การแข่งขันจากธุรกิจกิ๊ฟช็อปอื่น ๆ หรือการซื้อสินค้าออนไลน์อาจเป็นความเสี่ยง

 2. การเปลี่ยนแปลงในตลาด การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้าหรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของตลาดสามารถส่งผลให้ยอดขายลดลง

 3. ความจำเป็นในการสร้างการความรู้ การสร้างการความรู้และการเชื่อมโยงกับลูกค้าในสิ่งที่ธุรกิจขายอาจใช้เวลาและงบประมาณมาก

อาชีพ ธุรกิจกิ๊ฟช็อป ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สินค้าหรือของขวัญ คุณจะต้องมีเงินลงทุนในการจัดหาสินค้าหรือของขวัญที่คุณจะขายในร้านกิ๊ฟช็อปของคุณ ค่าใช้จ่ายนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและปริมาณของสินค้าที่คุณเลือกขาย

 2. พื้นที่ร้าน ค่าเช่าหรือค่าซื้อพื้นที่ที่ตั้งร้านกิ๊ฟช็อปของคุณ จำนวนนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่และที่ตั้ง ในบางกรณี คุณอาจต้องใช้เงินเพื่อจัดหาหรือปรับปรุงพื้นที่ร้านเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

 3. การตลาดและโฆษณา คุณจะต้องลงทุนในการโฆษณาและการตลาดเพื่อโปรโมตร้านกิ๊ฟช็อปของคุณ นี้สามารถเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการออกแบบโลโก้ การพัฒนาเว็บไซต์ การโฆษณาออนไลน์ หรือการรวมกับสื่อสังคมออนไลน์

 4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงค่าจ้างพนักงาน (หากมี) ค่าเช่าสำนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

 5. ทุนหมุนเวียน คุณควรมีทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการรองรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระหว่างการเริ่มต้นธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงเริ่มแรกที่อาจมีรายได้น้อย

 6. การเรียนรู้และพัฒนา การอบรมและพัฒนาทักษะในการจัดการร้านค้า การตลาด และการบริหารจัดการธุรกิจกิ๊ฟช็อป

 7. บัญชีและการเงิน การจัดการบัญชีและการเงินของธุรกิจ เพื่อให้คุณสามารถติดตามรายรับและรายจ่าย และวางแผนการเงินให้เหมาะสม

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจกิ๊ฟช็อป

 1. ผู้ประกอบการหรือเจ้าของร้าน เป็นบุคคลหรือกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของร้านค้ากิ๊ฟช็อป และทำหน้าที่บริหารจัดการทั้งด้านบริหารงานและการเงิน

 2. พนักงานขาย ร้านค้ากิ๊ฟช็อปอาจจำเป็นต้องจ้างพนักงานขายที่มีหน้าที่ช่วยในการแนะนำสินค้าหรือของขวัญและให้บริการแก่ลูกค้า

 3. ออกแบบเว็บไซต์ หากคุณขายสินค้าออนไลน์ เจ้าหน้าที่ออกแบบเว็บไซต์อาจจำเป็นเพื่อพัฒนาและบรรจุสินค้าในเว็บไซต์ของคุณ

 4. ผู้จัดการสัมมนา การจัดแสดงสินค้าหรือของขวัญในสัมมนาหรืองานแสดงสินค้าอาจจำเป็นในบางกรณี และจะต้องมีผู้จัดการสัมมนาเพื่อดูแลหรือจัดการกิจกรรมเหล่านี้

 5. ศิลปินและช่างฝีมือ การกิ๊ฟช็อปบางร้านอาจมีการสร้างของขวัญหรือสินค้าที่ต้องใช้ศิลปะหรือฝีมือพิเศษ ดังนั้นคุณอาจต้องจ้างศิลปินหรือช่างฝีมือเพื่อช่วยในการสร้างสินค้าเหล่านั้น

 6. ผู้จัดการการเช่าพื้นที่ หากคุณเช่าพื้นที่สำหรับร้านค้ากิ๊ฟช็อป คุณจะต้องมีผู้จัดการที่จัดการกับข้อตกลงการเช่าและการดูแลรักษาพื้นที่ร้าน

 7. นักตลาดและโฆษณา เพื่อสร้างความรู้สึกและส่งเสริมร้านค้ากิ๊ฟช็อป คุณอาจจ้างนักตลาดและผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาเพื่อช่วยในการสร้างแบรนด์และการโปรโมต

 8. ผู้จัดการการเงิน การจัดการบัญชีและการเงินสำคัญเมื่อเริ่มต้นธุรกิจกิ๊ฟช็อป เพื่อให้คุณสามารถติดตามรายรับและรายจ่ายอย่างถูกต้อง

 9. พนักงานบริการลูกค้า การให้บริการลูกค้าเป็นส่วนสำคัญในร้านค้ากิ๊ฟช็อป ดังนั้นคุณอาจจ้างพนักงานบริการลูกค้าเพื่อให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำให้กับลูกค้า

 10. นักวางแผนงาน การวางแผนการจัดลำดับสินค้าหรือของขวัญในร้านค้ากิ๊ฟช็อปเพื่อให้มีการแสดงผลที่น่าสนใจและเป็นไปตามแนวโน้มของลูกค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจกิ๊ฟช็อป ที่ควรรู้

 1. Gift Shop (ร้านของขวัญ)

  • คำอธิบาย ร้านค้าที่ขายสินค้าหรือของขวัญที่เหมาะสำหรับใช้ในงานของขวัญหรือของที่ระลึก
 2. Merchandise (สินค้า)

  • คำอธิบาย สินค้าหรือของที่มีขายในร้านค้ากิ๊ฟช็อป
 3. Inventory (สินค้าคงคลัง)

  • คำอธิบาย สินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในร้านค้าเพื่อขาย
 4. Retailer (ผู้ค้าปลีก)

  • คำอธิบาย บุคคลหรือบริษัทที่ขายสินค้าหรือของขวัญในร้านค้ากิ๊ฟช็อป
 5. Point of Sale (POS) System (ระบบจุดขายสินค้า)

  • คำอธิบาย ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึกการขายสินค้าและการชำระเงินที่จุดขายสินค้า
 6. Visual Merchandising (การจัดวางสินค้า)

  • คำอธิบาย กระบวนการการจัดวางสินค้าในร้านค้าเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า
 7. Wholesale (ขายส่ง)

  • คำอธิบาย การขายสินค้าในปริมาณมากให้กับธุรกิจค้าปลีกหรือผู้ค้าระดับสูง
 8. Display (การแสดงสินค้า)

  • คำอธิบาย การวางแสดงสินค้าในร้านค้าเพื่อทำให้สินค้านั้นๆ มีการแสดงผลที่ดีต่อลูกค้า
 9. E-commerce (การค้าออนไลน์)

  • คำอธิบาย การซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
 10. Profit Margin (กำไรสูงสุด)

  • คำอธิบาย ร้อยละหรือจำนวนเงินที่กำไรที่ร้านค้าได้รับจากการขายสินค้าหรือของขวัญหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด

จดบริษัท ธุรกิจกิ๊ฟช็อป ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการจดบริษัท คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่ต้องการจด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทห้ามหลายหน้าที่ (limited partnership), บริษัทสมาชิกหลายหน้าที่ (limited company), หรือบริษัทหุ้นส่วนจำกัด (partnership limited by shares) เป็นต้น

 2. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และเป็นชื่อที่ไม่เป็นศูนย์หรือถูกห้ามโดยกฎหมาย และต้องเป็นชื่อที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่น ๆ ที่มีในประเทศไทย

 3. จัดเตรียมเอกสาร คุณต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ก่อตั้งบริษัท, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนพาณิชย์, แผนการจัดการ, แผนธุรกิจ, และเอกสารอื่น ๆ ตามที่กำหนด

 4. จดทะเบียนบริษัท คุณจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและบริการ (DBD) หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้า (BOI) โดยต้องส่งรายละเอียดและเอกสารต่าง ๆ รวมถึงชื่อบริษัทที่คุณเลือก

 5. ชำระเงิน คุณจะต้องชำระเงินค่าจดทะเบียนบริษัทตามอัตราที่กำหนดโดยราชการ

 6. รอการอนุมัติ หลังจากยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทแล้ว คุณจะต้องรอการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและบริการ หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของบริษัท

 7. รับหนังสือรับรองบริษัท เมื่อการจดทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะได้รับหนังสือรับรองบริษัท (Certificate of Registration) และสามารถเริ่มกิจการได้

บริษัท ธุรกิจกิ๊ฟช็อป เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทธุรกิจกิ๊ฟช็อปที่มีรายได้ตามกฎหมายมีหรือเกินภายใต้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะต้องเสียภาษี VAT ในอัตราร้อยละที่กำหนดตามกฎหมาย การเสียภาษี VAT นี้จะต้องรายงานและชำระให้กับกรมสรรพากร

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทธุรกิจกิ๊ฟช็อปจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ตามรายได้ที่ได้รับจากกิจการ อัตราภาษีจะขึ้นอยู่กับรายได้และกำหนดโดยกฎหมาย บริษัทจะต้องรายงานรายได้และระบุภาษีเงินได้นิติบุคคลในการยื่นภาษีทุกปี

 3. ภาษีอากร (Customs Duty) ถ้าบริษัทธุรกิจกิ๊ฟช็อปนำสินค้าเข้าหรือส่งออกไปต่างประเทศ อาจต้องเสียภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้อง

 4. ภาษีสรรพสามิต (Local Taxes) บางพื้นที่อาจเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต เช่น ภาษีป้ายทะเบียนร้านค้าหรือภาษีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบของพื้นที่นั้น

 5. ภาษีสรรพสามิตอื่น ๆ (Other Local Taxes) บางพื้นที่อาจมีภาษีสรรพสามิตอื่น ๆ ที่บริษัทต้องเสียตามกฎหมายท้องถิ่น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.