จดทะเบียนบริษัท.COM » ข้าวมันไก่ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจข้าวมันไก่ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ขายข้าวมันไก่ (ข้าวมันไก่ขาย) รายได้หลักของธุรกิจนี้มาจากการขายข้าวมันไก่ให้กับลูกค้า โดยอาจเป็นร้านอาหาร, ร้านอาหารสำหรับนั่งทาน, ร้านขายอาหารกลางถนน, หรือร้านค้าอื่น ๆ ที่มีการจำหน่ายอาหาร

 2. บริการจัดเลี้ยงอาหาร (Catering Service) บางธุรกิจข้าวมันไก่อาจให้บริการจัดเลี้ยงอาหารสำหรับงานเลี้ยง งานแต่งงาน, งานสังสรรค์, หรืองานอื่น ๆ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้เสริม

 3. การจัดหาวัตถุดิบ (Ingredient Sourcing) การซื้อวัตถุดิบและส่วนประกอบสำหรับการทำข้าวมันไก่ เช่น ไก่, ข้าว, น้ำมันพืช, ซอส, เครื่องเทศ, และวัตถุดิบอื่น ๆ ก็เป็นแหล่งรายได้สำคัญ

 4. บริการส่งอาหาร (Food Delivery Service) บางธุรกิจข้าวมันไก่อาจให้บริการส่งอาหารถึงบ้านหรือสถานที่อื่น ๆ โดยมีค่าบริการเพิ่มเติมที่ลูกค้าจะต้องชำระ

 5. การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events) บางครั้งธุรกิจข้าวมันไก่อาจจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น โปรโมชัน, ลดราคา, หรืองานเลี้ยงสำหรับลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้

 6. การจัดคลิปวีดีโอและการโฆษณา (Video Content and Advertising) บางธุรกิจข้าวมันไก่อาจใช้การสร้างคลิปวีดีโอหรือการโฆษณาออนไลน์เพื่อโปรโมตสินค้าและบริการของพวกเขา และอาจรับรายได้จากการโฆษณาและพันธมิตรธุรกิจ

 7. การขายสินค้าและเครื่องดื่มเสริม (Selling Beverages and Extras) บางร้านข้าวมันไก่อาจขายเครื่องดื่ม, ไอศกรีม, หรืออื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มรายได้

 8. บริการสมาชิกและโปรแกรมความสามารถพิเศษ (Membership Services and Loyalty Programs) บางธุรกิจอาจมีโปรแกรมสมาชิกหรือโปรแกรมความสามารถพิเศษที่ช่วยให้ลูกค้ารับสิทธิพิเศษและส่วนลด เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจข้าวมันไก่

ความแข็งแกร่ง (Strengths)

 1. ยอดขายสูง ธุรกิจข้าวมันไก่มียอดขายสูงและยังมีความนิยมในสังคม

 2. สูตรความรู้สึกหลากหลาย สูตรข้าวมันไก่สามารถปรับปรุงและสร้างสูตรใหม่ได้ตามความต้องการของลูกค้า

 3. การจัดการทรัพยากรดี การจัดการวัตถุดิบ, การควบคุมคุณภาพ, และการจัดการพนักงานมีคุณภาพ

 4. การทำมาตรฐานสุขภาพ การใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและเพื่อสุขภาพเช่น น้ำมันที่น้อยรายชั่วโมงและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์น้อย

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. การแข่งขันสูง ธุรกิจข้าวมันไก่มีการแข่งขันสูงจากสถานที่ขายอาหารและร้านอาหารอื่น ๆ ในตลาด

 2. ความละเอียดของพวกเขา ธุรกิจข้าวมันไก่มักมีมาร์จินขายต่ำเพื่อแข่งขัน, ทำให้กำไรต่ำ

 3. กําลังคนมีน้อย การรักษาคุณภาพและการบริการที่มีมาตรฐานสูงอาจต้องใช้กำลังคนเพิ่มขึ้น

 4. โรงงานที่จำกัด การขยายธุรกิจอาจเจอข้อจำกัดในการสร้างโรงงานและอินเฟรนช์ที่มีคุณภาพสูง

โอกาส (Opportunities)

 1. การขยายตลาด มีโอกาสในการขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่และสร้างสาขาใหม่

 2. การพัฒนาสูตร สามารถพัฒนาสูตรใหม่หรือเสนอเมนูเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดลูกค้า

 3. สุขภาพและสภาพแวดล้อม สามารถใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและสร้างสภาพแวดล้อมที่สุขภาพของร้านอาหารที่ดี

 4. เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ, เช่น การใช้แพลตฟอร์มสำหรับการสั่งอาหารออนไลน์

อุปสรรค (Threats)

 1. การเปลี่ยนแปลงในนิตยสารทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจ, ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมอาหาร, และปัจจัยทางการเงินอื่น ๆ อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ

 2. การเปลี่ยนแปลงในรสนิยมของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงในรสนิยมของลูกค้าหรือทรัพย์สินของคนอื่นอาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของตลาด

 3. การกำหนดราคาสูงขึ้นในวัตถุดิบ การเพิ่มราคาวัตถุดิบอาจส่งผลให้กำไรลดลง

 4. การเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ ขั้นตอนในการจัดหาวัตถุดิบอาจเจอปัญหาเช่นการขาดสินค้าหรือการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ

อาชีพ ธุรกิจข้าวมันไก่ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. พื้นที่ทำธุรกิจ คุณจะต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำธุรกิจข้าวมันไก่ เช่น ร้านหรือพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่ที่มีความเข้ากันได้กับการเตรียมอาหารและบริการลูกค้า

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ คุณต้องจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำข้าวมันไก่ เช่น เตา, กระทะ, หม้อ, เครื่องคั่ว, และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. วัตถุดิบ คุณจะต้องจัดหาวัตถุดิบสำหรับการทำข้าวมันไก่ เช่น ข้าว, ไก่, น้ำมัน, เครื่องเทศ, และวัตถุดิบอื่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของสูตรข้าวมันไก่

 4. การตลาดและโฆษณา คุณจะต้องลงทุนในการตลาดและโฆษณาเพื่อโปรโมตธุรกิจของคุณและดึงดูดลูกค้า นี้อาจรวมถึงการสร้างแบรนด์, การสร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน, การโฆษณาออนไลน์, และการโปรโมตในสื่อสังคมออนไลน์

 5. การสนับสนุนลูกค้า คุณอาจต้องมีบุคคลที่ทำงานในการบริการลูกค้า และการฝึกพนักงานให้มีความสามารถในการให้บริการลูกค้าอย่างดี

 6. การปรับปรุงสูตร การพัฒนาและปรับปรุงสูตรข้าวมันไก่เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

 7. การบริหารธุรกิจ คุณต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายทั่วไปในการบริหารธุรกิจ เช่น ค่าเช่าพื้นที่, ค่าจ้างพนักงาน, ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจข้าวมันไก่

 1. เชฟ (Chef) เชฟเป็นคนที่ควบคุมกระบวนการทำอาหารและสร้างสูตรข้าวมันไก่ พวกเขาต้องมีความเชี่ยวชาญในการปรุงอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร

 2. พนักงานทำอาหาร (Cook) พนักงานทำอาหารเป็นคนที่ปรุงอาหารตามสูตรที่เชฟกำหนด และดูแลกระบวนการทำอาหารที่รวดเร็วและมีคุณภาพ

 3. พนักงานบริการ (Service Staff) พนักงานบริการมีหน้าที่ต้อนรับและบริการลูกค้าที่ร้านอาหาร พวกเขาต้องมีทักษะในการบริการลูกค้าอย่างดี

 4. ผู้จัดการร้าน (Restaurant Manager) ผู้จัดการร้านรับผิดชอบในการบริหารร้านอาหารโดยรวม รวมถึงการวางแผน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การควบคุมค่าใช้จ่าย, และการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ

 5. ผู้ประกอบการอาหาร (Food Entrepreneur) ผู้ประกอบการอาหารคือคนที่เปิดร้านขายข้าวมันไก่หรือธุรกิจอาหารเพื่อผลกำไร พวกเขาต้องมีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการบริหารธุรกิจ

 6. ผู้ส่งอาหาร (Food Delivery Driver) ผู้ส่งอาหารคือคนที่จัดส่งอาหารถึงบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ โดยใช้รถหรือสื่อการส่งสินค้าอื่น ๆ

 7. ผู้จัดซื้อวัตถุดิบ (Ingredient Buyer) ผู้จัดซื้อวัตถุดิบคือคนที่รับผิดชอบในการเลือกและซื้อวัตถุดิบสำหรับการทำอาหาร

 8. ผู้จัดการการเงิน (Finance Manager) ผู้จัดการการเงินรับผิดชอบในการจัดการและควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายในธุรกิจข้าวมันไก่

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจข้าวมันไก่ ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เป็นที่รู้จักในธุรกิจข้าวมันไก่

 1. ข้าวมันไก่ (Chicken Rice)

  • ไทย ข้าวมันไก่
  • อังกฤษ Chicken Rice
  • คำอธิบาย อาหารที่ประกอบด้วยข้าวและไก่ที่รับประทานพร้อมกัน โดยมักจะมีน้ำจิ้มเสิร์ฟพร้อม
 2. สูตร (Recipe)

  • ไทย สูตร
  • อังกฤษ Recipe
  • คำอธิบาย ขั้นตอนและส่วนประกอบที่ใช้ในการทำอาหาร, เช่น สูตรข้าวมันไก่
 3. เชฟ (Chef)

  • ไทย เชฟ
  • อังกฤษ Chef
  • คำอธิบาย ผู้ที่มีความชำนาญในการปรุงอาหารและควบคุมกระบวนการทำอาหาร
 4. วัตถุดิบ (Ingredients)

  • ไทย วัตถุดิบ
  • อังกฤษ Ingredients
  • คำอธิบาย ส่วนประกอบที่ใช้ในการทำอาหาร, เช่น เนื้อไก่, ข้าว, น้ำมัน, เครื่องเทศ, และวัตถุดิบอื่น ๆ
 5. เสิร์ฟ (Serve)

  • ไทย เสิร์ฟ
  • อังกฤษ Serve
  • คำอธิบาย การนำอาหารมาเสิร์ฟให้ลูกค้าหรือผู้รับประทาน
 6. ร้านอาหาร (Restaurant)

  • ไทย ร้านอาหาร
  • อังกฤษ Restaurant
  • คำอธิบาย สถานที่ที่บริการอาหารแก่ลูกค้า
 7. เมนู (Menu)

  • ไทย เมนู
  • อังกฤษ Menu
  • คำอธิบาย รายการอาหารที่ร้านอาหารเสนอให้ลูกค้าเลือก
 8. สั่งอาหาร (Order Food)

  • ไทย สั่งอาหาร
  • อังกฤษ Order Food
  • คำอธิบาย กระบวนการที่ลูกค้าสั่งอาหารที่ร้านอาหาร
 9. สาขา (Branch)

  • ไทย สาขา
  • อังกฤษ Branch
  • คำอธิบาย สถานที่ในระบบร้านค้าหลักที่เปิดให้บริการ
 10. โปรโมชั่น (Promotion)

  • ไทย โปรโมชั่น
  • อังกฤษ Promotion
  • คำอธิบาย กิจกรรมหรือสิ่งที่ใช้เพื่อสร้างความสนใจและดึงดูดลูกค้า, เช่น ส่วนลดราคา, แถมฟรี, หรือโปรโมชั่นพิเศษ

จดบริษัท ธุรกิจข้าวมันไก่ ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจข้าวมันไก่ของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทห้ามีส่วนร่วม, หรือบริษัทจดทะเบียน

 2. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และเป็นไปตามกฎหมาย คุณสามารถตรวจสอบชื่อที่สำนักงานธุรกิจการค้าจัดสรรได้

 3. จดทะเบียนบริษัท คุณต้องยื่นใบสมัครจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานธุรกิจการค้าจัดสรร พร้อมกับเอกสารและค่าธรรมเนียมที่กำหนด

 4. รวบรวมเอกสาร คุณจะต้องรวบรวมเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่น สัญญาก่อสร้างหรือเช่าที่ดิน, สำเนาบัตรประชาชน, แผนที่สถานที่ที่คุณจะตั้งร้าน, และเอกสารอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

 5. จ่ายค่าจดทะเบียน คุณต้องจ่ายค่าจดทะเบียนตามอัตราที่กำหนดโดยสำนักงานธุรกิจการค้าจัดสรร

 6. รับใบอนุญาต หลังจากการจดทะเบียนเสร็จสิ้น คุณจะได้รับใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจ

 7. ประกาศการจดทะเบียน คุณจะต้องทำการประกาศการจดทะเบียนบริษัทในสมุดพนักงานและส่งคืนให้สำนักงานธุรกิจการค้าจัดสรร

 8. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี คุณควรขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID) จากกรมสรรพากร เพื่อใช้ในการรายงานภาษี

 9. เปิดบัญชีธนาคาร คุณจะต้องเปิดบัญชีธนาคารในชื่อของบริษัท เพื่อทำธุรกิจการเงิน

 10. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารและร้านอาหาร, รวมถึงประกาศราคาอาหารและเสียภาษีตามกฎหมายที่กำหนด

บริษัท ธุรกิจข้าวมันไก่ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากบริษัทมีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและได้รับเงินปันผลหุ้น กำไร หรือรายได้จากการลงทุนในบริษัท ผู้ถือหุ้นอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราที่กำหนด

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรที่ได้รับจากธุรกิจข้าวมันไก่ เปอร์เซ็นต์และอัตราภาษีขึ้นอยู่กับระบบประเมินภาษีที่ใช้

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) หากธุรกิจข้าวมันไก่ขายสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ก็จะต้องเสีย VAT ตามอัตราที่กำหนด

 4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) หากบริษัทจ่ายเงินและเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย ก็ต้องส่งเงินเป็นภาษีให้กับหน่วยงานราชการตามที่กำหนด

 5. อื่น ๆ ภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ธุรกิจข้าวมันไก่อาจต้องเสียภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารและร้านอาหาร รวมถึงค่าสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอื่น ๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.