จดทะเบียนบริษัท.COM » วอลเปเปอร์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจวอลเปเปอร์ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายวอลเปเปอร์ รายได้หลักของธุรกิจวอลเปเปอร์มาจากการขายวอลเปเปอร์ให้แก่ลูกค้า ทั้งการขายส่งและขายปลีก รายได้นี้จะมาจากการขายแผ่นวอลเปเปอร์และวอลเปเปอร์ที่ปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า

 2. บริการติดตั้ง บางธุรกิจวอลเปเปอร์อาจให้บริการติดตั้งวอลเปเปอร์ให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์และสวยงาม รายได้จากบริการนี้อาจเป็นค่าบริการเพิ่มเติม

 3. การออกแบบพิเศษ บางครั้งลูกค้าอาจต้องการวอลเปเปอร์ที่ออกแบบพิเศษตามความต้องการของพวกเขา ธุรกิจวอลเปเปอร์อาจจัดทำวอลเปเปอร์แบบนี้และเรียกค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการออกแบบพิเศษ

 4. สินค้าอื่น ๆ บางธุรกิจวอลเปเปอร์อาจขายสินค้าและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งวอลเปเปอร์ เช่น กาววอลเปเปอร์, อุปกรณ์ตัดและยอดติดวอลเปเปอร์ เป็นต้น

 5. บริการที่มีค่าเพิ่ม บางธุรกิจวอลเปเปอร์อาจให้บริการที่มีค่าเพิ่มอื่น ๆ เช่น การให้คำแนะนำในการเลือกวอลเปเปอร์, บริการจัดส่ง, หรือบริการประเมินความเสียหาย

 6. การรับจ้างโครงการพิเศษ บางธุรกิจวอลเปเปอร์อาจได้รับโอกาสในการรับจ้างโครงการพิเศษเช่นการตกแต่งภาพวาล์ปเปอร์สำหรับโครงการจากหน่วยงานหรือธุรกิจอื่น ๆ

 7. การส่งออก บางธุรกิจวอลเปเปอร์อาจมีการส่งออกผลิตภัณฑ์วอลเปเปอร์ไปยังตลาดต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายได้

 8. การบริการหลังการขาย บางธุรกิจวอลเปเปอร์อาจให้บริการหลังการขายเช่น การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการแก้ไขปัญหา

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจวอลเปเปอร์

 1. ความแข็งแกร่ง (Strengths)

  • คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ถ้าธุรกิจของคุณมีวอลเปเปอร์ที่มีคุณภาพสูงและดีต่อการใช้งาน, คุณจะมีความแข็งแกร่งในการแข่งขันในตลาด
  • การตลาดและการติดตามลูกค้า ความสามารถในการตลาดและการเชื่อมโยงกับลูกค้ารายใหญ่อาจเป็นข้อได้เปรียบในการสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคง
  • การออกแบบที่หลากหลาย ถ้าธุรกิจของคุณมีความสามารถในการออกแบบวอลเปเปอร์ที่หลากหลายและสามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า, นี่เป็นคุณสมบัติที่ดี
 2. ความอ่อนแอ (Weaknesses)

  • ขาดความสามารถในการตลาด ถ้าธุรกิจของคุณขาดความสามารถในการตลาดหรือยังไม่มีช่องทางการตลาดที่เหมาะสม, นี่อาจเป็นจุดอ่อน
  • ความเสี่ยงในการแข่งขัน ตลาดวอลเปเปอร์อาจมีการแข่งขันรุนแรง หากธุรกิจของคุณไม่มีการแยกตัวจากคู่แข่ง, อาจเสี่ยงต่อความอ่อนแอ
  • ความขาดแคลนในทรัพยากร ความขาดแคลนในทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรการผลิตอาจส่งผลให้คุณไม่สามารถรับมือกับความต้องการของลูกค้า
 3. โอกาส (Opportunities)

  • ตลาดเพิ่มขึ้น การขยายตลาดวอลเปเปอร์ไปยังสถานที่หรือตลาดใหม่ๆ ที่กำลังเจริญเติบโตอาจเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจของคุณ
  • นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์วอลเปเปอร์ที่ใหม่และนวัตกรรมอาจช่วยเพิ่มการแข่งขันในตลาด
  • การสร้างความรู้ใหม่ การสร้างความรู้และการศึกษาเกี่ยวกับใช้วอลเปเปอร์ในหลายๆ องค์กรและสถานที่ใหม่ ๆ อาจเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจ
 4. ภัยคุกคาม (Threats)

  • การแข่งขันรุนแรง ตลาดวอลเปเปอร์อาจมีการแข่งขันรุนแรงที่ส่งผลให้ราคาลดลง ซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามสำหรับกำไรของคุณ
  • ค่าวัตถุดิบสูง ถ้าค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตวอลเปเปอร์เพิ่มขึ้น, นี่อาจเป็นภัยคุกคามต่อกำไรของคุณ
  • เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการใช้งาน เทคโนโลยีใหม่ๆ อาจทำให้วอลเปเปอร์หรือวิธีการใช้งานวอลเปเปอร์เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งอาจต้องปรับตัวตาม

อาชีพ ธุรกิจวอลเปเปอร์ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. วอลเปเปอร์และวัสดุในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการสั่งผลิตหรือซื้อวอลเปเปอร์และวัสดุสำคัญอาจเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนเริ่มต้น คุณควรให้ความสำคัญกับคุณภาพของวอลเปเปอร์และวัสดุเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีคุณภาพดี

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ คุณอาจต้องลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตและติดตั้งวอลเปเปอร์ เช่น เครื่องตัดวอลเปเปอร์, เครื่องอัดวอลเปเปอร์, และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 3. พื้นที่และอาคาร คุณจะต้องให้ความสำคัญกับพื้นที่ในการเก็บวอลเปเปอร์และผลิตภัณฑ์ อาจจำเป็นต้องเช่าหรือซื้ออาคารหรือที่เก็บของเพิ่มเติม

 4. การตลาดและการโฆษณา เพื่อเริ่มต้นธุรกิจวอลเปเปอร์, คุณจะต้องใช้งบประมาณในการตลาดและโฆษณาเพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของคุณและดึงดูดลูกค้า

 5. ค่าใช้จ่ายประจำวัน รวมถึงค่าใช้จ่ายประจำวันอื่น ๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค, ค่าจ้างพนักงาน, ค่าบริการอินเทอร์เน็ต, และค่าส่วนต่างของอื่น ๆ

 6. การเริ่มต้นการทำธุรกิจ บางครั้งคุณอาจต้องมีเงินสำรองสำหรับการดำเนินธุรกิจในระยะเริ่มต้น นี่อาจมาจากทุนส่วนตัวหรือการขอสินเชื่อ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจวอลเปเปอร์

 1. การออกแบบกราฟิก การออกแบบกราฟิกมีความสำคัญในการสร้างและปรับแต่งวอลเปเปอร์ นักออกแบบกราฟิกมีหน้าที่สร้างรูปแบบ, ภาพถ่าย, และกราฟิกที่น่าสนใจให้กับวอลเปเปอร์

 2. การผลิตและการพิมพ์ การผลิตและพิมพ์วอลเปเปอร์เป็นกระบวนการที่ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีพิมพ์ เช่น การพิมพ์ดิจิทัลและการตัดแบบ

 3. การตลาดและการขาย การตลาดและการขายเกี่ยวข้องกับการโฆษณาวอลเปเปอร์, การสร้างความรู้ให้กับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วอลเปเปอร์, การสร้างแบรนด์, การค้าปลีกและการค้าส่ง

 4. สถาปนิกสถานที่ ในบางกรณี, สถาปนิกสถานที่อาจใช้วอลเปเปอร์ในการตกแต่งหรือออกแบบภายในสถานที่ เช่น บ้าน, โรงแรม, ร้านค้า, หรือสถานที่สาธารณะ

 5. อาจารย์และผู้สอน อาจารย์และผู้สอนอาจใช้วอลเปเปอร์ในการสร้างวัตถุการเรียนรู้ในห้องเรียนหรืองานอบรม

 6. ผู้รับเหมางาน ธุรกิจวอลเปเปอร์อาจจ้างบริการจากผู้รับเหมางานในการติดตั้งวอลเปเปอร์ การสำรวจและเตรียมพื้นที่, การตัดและติดตั้งวอลเปเปอร์, และการทำการปรับแต่ง

 7. ช่างตกแต่งภายใน ช่างตกแต่งภายในสามารถใช้วอลเปเปอร์เป็นวัสดุในการปรับแต่งและตกแต่งพื้นที่ภายในสถานที่ต่าง ๆ อย่างต่าง ๆ

 8. ผู้บริหารธุรกิจ ผู้บริหารธุรกิจต้องเป็นผู้วางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต, การตลาด, การเงิน, และกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดในธุรกิจวอลเปเปอร์

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจวอลเปเปอร์ ที่ควรรู้

 1. วอลเปเปอร์ (Wallpaper)

  • คำอธิบาย วอลเปเปอร์เป็นวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งผนังภายในอาคาร โดยมักจะมีลวดลายหรือดีไซน์ที่สวยงาม
 2. การออกแบบวอลเปเปอร์ (Wallpaper Design)

  • คำอธิบาย การสร้างรูปแบบและดีไซน์ในวอลเปเปอร์ที่มีความสวยงามและน่าสนใจ
 3. วัสดุวอลเปเปอร์ (Wallpaper Material)

  • คำอธิบาย วัสดุที่ใช้ในการผลิตวอลเปเปอร์ เช่น กระดาษ, ผ้า, หรือวัสดุที่ทนทานต่อน้ำ
 4. การตัดและติดตั้งวอลเปเปอร์ (Wallpaper Cutting and Installation)

  • คำอธิบาย กระบวนการตัดและติดตั้งวอลเปเปอร์บนผนัง
 5. พิมพ์วอลเปเปอร์ (Wallpaper Printing)

  • คำอธิบาย กระบวนการพิมพ์ลายหรือดีไซน์ลงบนวอลเปเปอร์
 6. วอลเปเปอร์ปรับแต่ง (Custom Wallpaper)

  • คำอธิบาย วอลเปเปอร์ที่ถูกสร้างและปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า
 7. ดูไซน์ต์วอลเปเปอร์ (Wallpaper Designs)

  • คำอธิบาย ลายหรือดีไซน์ที่ใช้ในวอลเปเปอร์ เช่น ลายดอกไม้, ลายเส้น, หรือลายสัตว์
 8. ราคาวอลเปเปอร์ (Wallpaper Pricing)

  • คำอธิบาย ราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายสำหรับวอลเปเปอร์ ขึ้นอยู่กับคุณภาพ, ดีไซน์, และขนาด
 9. ความคุ้มค่า (Value for Money)

  • คำอธิบาย ความคุ้มค่าหมายถึงราคาวอลเปเปอร์ที่คุ้มค่ากับคุณภาพและการปรับแต่ง
 10. สต็อกวอลเปเปอร์ (Wallpaper Stock)

  • คำอธิบาย วอลเปเปอร์ที่มีพร้อมจำหน่ายในร้านค้าหรือสต็อก สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อแบบพร้อมใช้งาน

จดบริษัท ธุรกิจวอลเปเปอร์ ทำอย่างไร

 1. เตรียมเอกสารและข้อมูล เริ่มต้นด้วยการเตรียมเอกสารและข้อมูลที่จำเป็น เช่น สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้งบริษัท, ที่อยู่ที่จะลงทะเบียนบริษัท, แผนการทำธุรกิจ, และรายละเอียดการจดทะเบียนบริษัท

 2. การสร้างบริษัท คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อเลือกประเภทของบริษัทแล้วคุณต้องทำการจดทะเบียนที่สำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ที่คุณต้องการทำธุรกิจ

 3. การจดบริษัท สำหรับขั้นตอนการจดบริษัทคุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มการจดทะเบียนบริษัทและให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชื่อบริษัท, ทุนจดทะเบียน, ผู้ก่อตั้ง, กรรมการ, แผนการทำธุรกิจ, และอื่น ๆ ตามที่กำหนด

 4. การชำระเงิน ค่าบริการในการจดบริษัทต้องชำระค่าบริการตามอัตราที่กำหนด ค่าบริการนี้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของบริษัทและทุนจดทะเบียน

 5. รับใบสำคัญจดทะเบียน เมื่อกระบวนการจดบริษัทเสร็จสิ้นและชำระเงินค่าบริการครบถ้วน คุณจะได้รับใบสำคัญจดทะเบียนบริษัทจากสำนักงานพาณิชย์ ซึ่งมิตรภาพและสามารถใช้ในการเปิดบัญชีธนาคารและดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ในฐานะบริษัท

 6. การปฏิบัติตามกฎหมายและบัญชี เมื่อบริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนแล้ว คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกำหนดการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทของคุณปฏิบัติตามกฎหมายและมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ธุรกิจวอลเปเปอร์ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากบริษัทเป็นบริษัทแบบจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ผลกำไรที่ได้รับจากธุรกิจวอลเปเปอร์อาจต้องรับผิดชอบในการรายงานและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายภาษีเงินได้

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทจะต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายภาษีเงินได้ อัตราภาษีนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามกฎหมายภาษีประจำปี

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) บริษัทอาจต้องจัดเก็บและส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT จากการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับวอลเปเปอร์ โดยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรฐานในประเทศไทยคือ 7%

 4. ภาษีอากรขาว (Specific Business Tax) ถ้าบริษัททำธุรกิจวอลเปเปอร์และถือหุ้นในบริษัทเป็นมิตรทางธุรกิจ การที่บริษัทจะขายหุ้นอาจต้องจัดเก็บและส่งเงินภาษีอากรขาวตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย

 5. อื่น ๆ อื่น ๆ รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนธุรกิจ, ภาษีเงินหาคูณ, และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่อาจต้องจ่ายตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.