จดทะเบียนบริษัท.COM » ขนมไทย เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจขนมไทย มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายสินค้า รายได้หลักของธุรกิจขนมไทยมาจากการขายขนมไทยแก่ลูกค้า โดยสินค้าอาจเป็นขนมไทยแบบสำเร็จรูปหรือขนมที่ผลิตขึ้นเอง รวมถึงอาหารว่างและขนมขบเคี้ยวอื่นๆ ที่เสิร์ฟไว้ในร้านหรือขายออนไลน์ รายได้นี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณการขายและราคาขนมที่ขาย

 2. บริการร้านอาหาร หากธุรกิจขนมไทยมีร้านอาหารเสิร์ฟอาหารหรือขนมไทยแก่ลูกค้าในร้าน รายได้จะมาจากการบริการอาหาร ซึ่งรวมถึงรายได้จากค่าบริการที่เสิร์ฟลูกค้าและค่าบริการในการส่งถึงโต๊ะ (service charge) หรือค่าบริการในร้านอาหาร (dining fee)

 3. การจัดงานสัมมนาหรือเวทีแสดง ธุรกิจขนมไทยอาจจัดงานสัมมนาหรือเวทีแสดงที่เสิร์ฟขนมไทยแก่ผู้เข้าร่วมงาน รายได้จะมาจากการขายตั๋วเข้าชมหรือค่าบริการในการจัดงาน

 4. การส่งออร์เดอร์ (Delivery) หากธุรกิจขนมไทยมีบริการส่งอาหารหรือขนมไทยถึงบ้านลูกค้าผ่านบริการส่งออร์เดอร์ รายได้จะมาจากค่าบริการในการส่งอาหารและราคาสินค้าที่ขาย

 5. บริการรับจัดงาน (Catering) บางธุรกิจขนมไทยอาจมีบริการรับจัดงานส่งอาหารขนมไทยไปให้กับงานเลี้ยงหรืออีเวนต์พิเศษ รายได้จะมาจากค่าบริการในการจัดงานและค่าสินค้า

 6. การส่งออก (Export) บางธุรกิจขนมไทยอาจส่งขนมไทยไปต่างประเทศในกรณีที่มีตลาดสำหรับสินค้านี้ รายได้จะมาจากการส่งขนมไทยออกนอกประเทศ

 7. บริการในงานเลี้ยงและงานสัมมนา บางธุรกิจขนมไทยอาจให้บริการในงานเลี้ยงหรืองานสัมมนา ซึ่งรายได้จะมาจากค่าบริการในงานเลี้ยงและค่าบริการในการจัดงาน

 8. รายได้จากสินค้าแฝก ธุรกิจขนมไทยอาจจำหน่ายสินค้าแฝกเช่น แหนม กะลาน่า หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับขนมไทย รายได้จะมาจากการขายสินค้าแฝก

 9. รายได้จากการแจกจ่าย (Franchise Fee) หากธุรกิจขนมไทยเปิดระบบแฟรนไชส์ รายได้จะมาจากการรับค่าแฟรนไชส์จากผู้ประกอบการสาขาแฟรนไชส์

 10. รายได้จากส่วนแบ่ง (Royalties) ในกรณีที่มีสินค้าหรือบริการที่ให้ในระบบแฟรนไชส์ ผู้ประกอบการสาขาแฟรนไชส์อาจต้องชำระค่าส่วนแบ่งแก่บริษัทแม่ เพื่อใช้เครื่องมือและการสนับสนุนต่างๆ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจขนมไทย

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • สินค้าที่มีคุณภาพและรสชาติที่อร่อย ขนมไทยมีความสำคัญในวัฒนธรรมไทยและมีลูกค้าที่ชื่นชอบรสชาติที่เข้ากันกับประชากรทั้งในและนอกประเทศไทย
  • ความหลากหลายในรายการเมนู การมีหลายชนิดของขนมไทยและวิตามินการนำเสนอในรายการเมนูที่หลากหลายช่วยให้ร้านสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
  • การบริการรับจัดงานและส่งออร์เดอร์ การให้บริการรับจัดงานและส่งออร์เดอร์ทำให้ธุรกิจสามารถเพิ่มรายได้และก้าวข้ามข้อจำกัดของพื้นที่สำหรับการรับประทานอาหาร
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • ความขาดแคลนในการตลาดและการตลาดออนไลน์ บางธุรกิจขนมไทยอาจไม่มีการตลาดและกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่เข้มงวดเพียงพอ เพื่อเติบโตในยุคดิจิทัล
  • ความขาดแคลนในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการที่ไม่ดีอาจส่งผลให้ธุรกิจไม่มีความเสถียรและอาจส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าและบริการ
 3. โอกาส (Opportunities)

  • การขยายตลาดในต่างประเทศ ขนมไทยมีศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดนานาชาติ โดยการส่งออร์เดอร์และการส่งออกสินค้าแบบพร้อมใช้งาน
  • ความเร่งรัดในการสุ่มเสี่ยงสินค้าใหม่ การพัฒนาสินค้าใหม่หรือการนำเสนอสินค้าแฝกที่น่าสนใจสามารถช่วยให้ธุรกิจขนมไทยเปิดรายได้เพิ่มเติม
 4. ความเสี่ยง (Threats)

  • การแข่งขันที่รุนแรง ธุรกิจขนมไทยมีการแข่งขันที่รุนแรงจากร้านอาหารและร้านขนมอื่นๆ ที่มีสินค้าใกล้เคียง
  • สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลต่อการตัดจ่ายของลูกค้าและความสามารถในการเพิ่มรายได้

อาชีพ ธุรกิจขนมไทย ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ความรู้และทักษะในการทำขนมไทย ความรู้และทักษะในการทำขนมไทยเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจนี้ คุณหรือคนที่ร่วมทำธุรกิจควรมีความเชี่ยวชาญในการสร้างและปรุงรสของขนมไทย

 2. สถานที่ คุณจำเป็นต้องเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนมไทยของคุณ สถานที่ควรมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการผลิต และมีที่จอดรถสำหรับลูกค้าหรือสำหรับการส่งสินค้า

 3. อุปกรณ์และเครื่องมือ คุณต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการผลิตขนมไทย รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของอาหาร

 4. วัตถุดิบ คุณต้องมีแหล่งซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและราคาที่เหมาะสมสำหรับการผลิตขนมไทย นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาสินค้าแบบแปรรูปหรือวัตถุดิบพร้อมใช้งาน

 5. บุคลากร การมีทีมงานที่มีความสามารถและความรู้ในการผลิตและบริการลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ คุณอาจต้องสรรหาพนักงานที่มีความสามารถในการทำขนมไทยและในบริการลูกค้า

 6. การตลาดและโฆษณา คุณจำเป็นต้องลงทุนในการตลาดและโฆษณาเพื่อให้คนรู้จักธุรกิจของคุณ สร้างแบรนด์และดึงดูดลูกค้า

 7. การรับจัดงานและการส่งออร์เดอร์ หากคุณมีแผนที่จะให้บริการรับจัดงานหรือส่งออร์เดอร์ คุณจำเป็นต้องลงทุนในพื้นที่และระบบที่เหมาะสม

 8. การรักษาคุณภาพและมาตรฐาน คุณต้องให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพของสินค้าและการปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารและความปลอดภัย

 9. การเงิน คุณต้องวางแผนการเงินให้แม่นยำเพื่อให้สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

 10. การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและอนาคต การพิจารณาว่าคุณจะใช้วิธีการผลิตและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนจะสามารถช่วยธุรกิจขนมไทยในระยะยาว

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขนมไทย

 1. ผู้ผลิตขนมไทย ผู้ผลิตขนมไทยคือคนที่สร้างและผลิตขนมไทยต่างๆ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการทำอาหาร

 2. คนที่ทำงานในร้านขายขนมไทย คนที่ทำงานในร้านขายขนมไทยมีหน้าที่ในการบริการลูกค้า, รับออร์เดอร์, จัดเสิร์ฟอาหาร, และช่วยให้ร้านรักษามาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย

 3. ผู้จัดการร้านหรือเจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการร้านหรือเจ้าของธุรกิจมีหน้าที่ในการบริหารจัดการทั้งด้านบริการลูกค้า, การจัดการสินค้า, การตลาด, และการเงิน

 4. ผู้จัดการการเงิน ผู้จัดการการเงินมีหน้าที่ในการจัดการและบริหารการเงินของธุรกิจ รวมถึงการจัดทำงบประมาณ, การบัญชี, และการจัดการเรื่องภาษี

 5. ผู้รับจัดงานและส่งออร์เดอร์ ในกรณีที่ธุรกิจขนมไทยมีบริการรับจัดงานและส่งออร์เดอร์, จะมีผู้รับงานและผู้ส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่กำหนด

 6. ผู้ส่งสินค้า ในกรณีที่มีบริการส่งออร์เดอร์, ผู้ส่งสินค้ามีหน้าที่ในการจัดส่งสินค้าถึงที่อยู่ของลูกค้า

 7. ผู้บริหารการตลาดและโฆษณา ผู้บริหารการตลาดและโฆษณามีหน้าที่ในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อโปรโมทและตลาดธุรกิจขนมไทย

 8. ผู้ซื้อวัตถุดิบ ผู้ซื้อวัตถุดิบมีบทบาทในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขนมไทย เช่น แป้ง, น้ำตาล, ใบเตย, มะกรูด, และส่วนประกอบอื่นๆ

 9. ผู้จัดการความปลอดภัยและสุขภาพ ผู้จัดการความปลอดภัยและสุขภาพมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยของอาหารและสถานที่การผลิตเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคติดเชื้อ

 10. พนักงานทำความสะอาด พนักงานทำความสะอาดมีหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของสถานที่การผลิตเพื่อให้มีมาตรฐานความสะอาดที่เหมาะสมสำหรับอาหาร

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจขนมไทย ที่ควรรู้

 1. ขนมไทย (Thai Desserts)

  • คำอธิบาย (Description) อาหารหรือขนมที่ผลิตและใช้ในการกินในวัฒนธรรมไทย มักมีรสชาติหวานหรือรสต่างๆ ที่เฉพาะตำนานไทย
 2. สูตร (Recipe)

  • คำอธิบาย (Description) รายละเอียดของวิธีการทำขนมไทยที่แต่ละชนิด รวมถึงส่วนประกอบและขั้นตอนการทำ
 3. วัตถุดิบ (Ingredients)

  • คำอธิบาย (Description) ส่วนประกอบหรือสิ่งที่ใช้ในการผลิตขนมไทย เช่น แป้ง, น้ำตาล, ใบเตย, มะกรูด, ถั่ว, และอื่นๆ
 4. การผลิต (Production)

  • คำอธิบาย (Description) กระบวนการทำขนมไทยตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ, การผสมส่วนประกอบ, การทำรูปร่าง, การทำความสะอาด, และการบรรจุ
 5. คุณภาพ (Quality)

  • คำอธิบาย (Description) ลักษณะที่สำคัญของขนมไทยที่ต้องมีคุณภาพดี เช่น รสชาติ, กลิ่น, สี, และความสดใหม่
 6. บริการลูกค้า (Customer Service)

  • คำอธิบาย (Description) การให้บริการแก่ลูกค้าในร้านหรือในกระบวนการส่งออร์เดอร์, รวมถึงความพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 7. การตลาด (Marketing)

  • คำอธิบาย (Description) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายขนมไทย เพื่อดึงดูดลูกค้า
 8. การเงิน (Finance)

  • คำอธิบาย (Description) การจัดการการเงินของธุรกิจขนมไทย รวมถึงการบริหารการเงิน, งบประมาณ, และการเรียกเก็บเงิน
 9. สุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety)

  • คำอธิบาย (Description) การรักษาความปลอดภัยในการผลิตและบริการขนมไทย, รวมถึงมาตรฐานอาหารและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ
 10. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control)

  • คำอธิบาย (Description) กระบวนการตรวจสอบและตรวจวัดคุณภาพของขนมไทยเพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณภาพที่สูงสุดตลอดเวลา

จดบริษัท ธุรกิจขนมไทย ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนมไทย เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทห้าหุ่น, หรือบริษัทมหาชน แต่ละประเภทมีลักษณะและข้อกำหนดทางกฎหมายที่แตกต่างกัน

 2. ลงทะเบียนบริษัท ต้องยื่นใบสมัครจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกองทุนประกันคุณภาพและความเสี่ยง (DBD) และชำระค่าลงทะเบียนตามอัตราที่กำหนด

 3. สร้างเอกสารกำกับระหว่างบริษัท (Memorandum of Association) ต้องระบุวัตถุประสงค์ของบริษัท, ทุนจดทะเบียน, และส่วนของผู้ถือหุ้นในเอกสารนี้

 4. จดทะเบียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมสรรพากร, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 5. ขอใบอนุญาตและการรับรอง ส่วนต่างๆ ของธุรกิจขนมไทยอาจต้องได้รับใบอนุญาตหรือการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตสุขภาพ, ใบอนุญาตประมง, หรือการรับรองมาตรฐานอาหาร

 6. จัดทำเอกสารต่างๆ ต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนและดำเนินธุรกิจ เช่น สัญญาจ้างงาน, สัญญาการเช่าที่, บัญชีรายรับรายจ่าย, และรายงานการเงิน

 7. รวมทุนจดทะเบียน ต้องโอนเงินทุนจดทะเบียนของบริษัทลงบัญชีบริษัทและให้หลักฐานการโอนเงินถูกต้อง

 8. เปิดบัญชีธนาคาร คุณจะต้องเปิดบัญชีธนาคารในชื่อของบริษัท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจรวมถึงรับเงินจากลูกค้าและชำระค่าใช้จ่าย

 9. จัดทำระเบียบบริหารและการดำเนินงาน คุณควรจัดทำระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้การทำงานเป็นระบบและมีการบริหารจัดการที่ดี

 10. ออกใบอนุญาตการค้า (Trading License) อาจจำเป็นต้องขอใบอนุญาตการค้าจากหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อให้สามารถทำการค้าและการขายขนมไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 11. เริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อได้รับการจดทะเบียนและอนุญาตทั้งหมดแล้ว คุณสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจขนมไทยของคุณได้

บริษัท ธุรกิจขนมไทย เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ถ้าบริษัทเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารของบริษัท

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามรายได้ที่ได้รับจากกิจกรรมธุรกิจขนมไทยของตน อัตราร้อยละของภาษีจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและมีการปรับแต่งตามสภาวะทางเศรษฐกิจ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) หากธุรกิจขนมไทยของคุณมีรายได้เกินจากยอดที่กำหนดในกฎหมายในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คุณจะต้องเสีย VAT สำหรับสินค้าและบริการที่คุณขาย

 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax) หากคุณเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจขนมไทย คุณอาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายของประเทศ

 5. ภาษีสรรพสามิต (Specific Business Tax) ในบางประเทศ, ภาษีสรรพสามิตอาจต้องเสียสำหรับกิจกรรมบางอย่าง เช่น การขายสินค้าหรือบริการที่มีความเกี่ยวข้องกับความบันเทิง

 6. ภาษีอื่นๆ บางประเทศอาจมีภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนมไทย เช่น ภาษีส่วนกลาง, ค่าภาษีอากร, หรือค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนหรือต่ออายุใบอนุญาตการค้า

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.