จดทะเบียนบริษัท.COM » ขนมขบเคี้ยว เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจขนมขบเคี้ยว มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายขนมขบเคี้ยวในร้านหรือร้านค้า รายได้หลักส่วนมาจากการขายขนมขบเคี้ยวในร้านค้าต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงร้านขายขนมขบเคี้ยวและร้านค้าอื่นๆ เช่น ร้านสะดวกซื้อ, ร้านขายของฝาก, หรือร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต

 2. การขายออนไลน์ (E-commerce) หากคุณมีการขายขนมขบเคี้ยวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของตนเอง, แพลตฟอร์มการขายออนไลน์, หรือแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ทั่วไป รายได้จะมาจากการขายสินค้าออนไลน์

 3. การขายสำหรับกลุ่มลูกค้าในกลุ่มเฉพาะ คุณอาจทำการขายขนมขบเคี้ยวเป้าหมายสำหรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะ เช่น การขายสำหรับงานเลี้ยง, งานแต่งงาน, หรืออีเวนต์พิเศษ ซึ่งรายได้จะมาจากค่าบริการในงานเหล่านี้

 4. การส่งออร์เดอร์ (Delivery Services) หากคุณมีบริการส่งขนมขบเคี้ยวถึงบ้านหรือสถานที่อื่นๆ รายได้จะมาจากค่าจัดส่งและราคาขนมขบเคี้ยวที่ลูกค้าชำระ

 5. การขายส่ง (Wholesale) คุณอาจมีการขายขนมขบเคี้ยวส่งถึงร้านค้าหรือธุรกิจอื่นๆ ในปริมาณมาก ซึ่งรายได้จะมาจากการขายส่งให้กับผู้ซื้อส่ง

 6. การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ รายได้ส่วนนี้มาจากการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการที่คุณเข้าร่วมเพื่อโปรโมทและขายขนมขบเคี้ยว

 7. การทำสัญญากับธุรกิจอื่นๆ คุณอาจทำสัญญาการผลิตขนมขบเคี้ยวสำหรับธุรกิจร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, หรือธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องการให้คุณผลิตสินค้าให้กับพวกเขา

 8. การขายในตลาดต่างประเทศ หากคุณสามารถส่งออร์เดอร์ขนมขบเคี้ยวไปยังตลาดต่างประเทศ รายได้ก็จะมาจากการขายในตลาดนี้

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจขนมขบเคี้ยว 

จุดแข็ง Strengths

 1. สินค้าคุณภาพสูง ถ้าคุณมีขนมขบเคี้ยวที่มีรสชาติอร่อยและคุณภาพสูง, มีโอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาซื้ออีกครั้งและแนะนำต่อได้

 2. การตลาดและการโฆษณา คุณอาจมีการตลาดและการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์, การเสนอโปรโมชั่น, หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 3. การผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่สามารถจัดการความต้องการของตลาดได้

 4. การสร้างแบรนด์ (Brand Building) คุณอาจมีแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและเชื่อถืออยู่ในตลาดขนมขบเคี้ยว

 5. สินค้าหลากหลาย การมีหลายรูปแบบของขนมขบเคี้ยวสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ความไม่มั่นคงในการส่งออร์เดอร์ การขาดความมั่นคงในการส่งออร์เดอร์อาจทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่พอใจ

 2. การค้าแบบมือถือ หากคุณยังไม่มีระบบการสั่งซื้อแบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันมือถือ, คุณอาจพลาดโอกาสในการขายแก่กลุ่มลูกค้าที่ก้าวขึ้น

 3. ความขาดแคลนของทรัพยากรมนุษย์ การครอบครองพนักงานที่มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขนมขบเคี้ยวอาจเป็นปัจจัยที่สำคัญ

 4. การแข่งขันที่รุนแรง ตลาดขนมขบเคี้ยวอาจมีการแข่งขันที่รุนแรงจากบริษัทอื่นๆ ที่มีชื่อเสียง

โอกาส Opportunities

 1. การขยายตลาด คุณอาจมีโอกาสในการขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่หรือที่ต่างประเทศ

 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวใหม่หรือการปรับปรุงสูตรสินค้าที่มีอยู่สามารถเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจ

 3. สมรรถนะทางการเงิน การเติบโตทางการเงินและการทำกำไรจากธุรกิจขนมขบเคี้ยวสามารถใช้เพื่อการลงทุนในการขยายธุรกิจ

ความเสี่ยง Threats

 1. ความผิดพลาดในการผลิต ความผิดพลาดในกระบวนการผลิตหรือคุณภาพของสินค้าอาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจและสูญเสียความไว้วางใจ

 2. ความแข่งขันแรงในราคา การแข่งขันด้านราคาอาจส่งผลให้มีความกดดันทางราคาในตลาด

 3. ข้อจำกัดทางกฎหมาย การมีข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการผลิตหรือการขายขนมขบเคี้ยวอาจมีผลต่อธุรกิจของคุณ

อาชีพ ธุรกิจขนมขบเคี้ยว ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่ คุณต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตขนมขบเคี้ยว โรงงานหรืออพาร์ตเมนต์ที่มีพื้นที่พอเหมาะและครบครันสำหรับการผลิตและจัดเก็บสินค้า

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ คุณจำเป็นต้องลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตขนมขบเคี้ยว เช่น เครื่องผสม, เครื่องยังดิ้ง, เครื่องเปลี่ยนรูปร่าง, และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 3. วัตถุดิบ คุณต้องจัดหาวัตถุดิบสำหรับการผลิตขนมขบเคี้ยว ซึ่งรวมถึงส่วนผสมและส่วนประกอบอื่นๆ ที่ใช้ในการสร้างสินค้า

 4. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หากคุณต้องการสร้างสินค้าใหม่หรือปรับปรุงสูตรสินค้าที่มีอยู่แล้ว, คุณจะต้องลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 5. แบรนด์และการตลาด คุณจะต้องลงทุนในการสร้างแบรนด์และการตลาดเพื่อโปรโมทสินค้าของคุณและเพิ่มการรับรู้จากลูกค้า

 6. บุคคลที่มีทักษะ คุณอาจต้องสรรหาและฝึกอบรมพนักงานที่มีทักษะในการผลิตและบริหารธุรกิจขนมขบเคี้ยว

 7. การตรวจสอบกฎหมายและการอนุญาต คุณจะต้องตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นและรับอนุญาตในการดำเนินธุรกิจขนมขบเคี้ยวของคุณตามกฎหมายของประเทศ

 8. เงินทุนเริ่มต้น คุณจะต้องมีเงินทุนเริ่มต้นเพื่อใช้ในการสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจขนมขบเคี้ยว รวมถึงการจ่ายค่าเช่า, ค่าจ้างพนักงาน, ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต, และการตลาด

 9. แผนธุรกิจ คุณจำเป็นต้องมีแผนธุรกิจที่รองรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของคุณในการเริ่มต้นธุรกิจขนมขบเคี้ยว

 10. การบริหารและการวางแผน คุณต้องมีทักษะในการบริหารและวางแผนการดำเนินธุรกิจขนมขบเคี้ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขนมขบเคี้ยว

 1. ผู้ประกอบการหรือผู้ก่อตั้งธุรกิจ ผู้ประกอบการหรือผู้ก่อตั้งธุรกิจคือคนหรือกลุ่มคนที่เริ่มต้นและดำเนินธุรกิจขนมขบเคี้ยวของตนเอง พวกเขาจะเป็นคนที่บริหารและดูแลธุรกิจทั้งหมด

 2. ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยว ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวคือคนหรือกลุ่มคนที่ทำการผลิตขนมขบเคี้ยวจากวัตถุดิบต่างๆ โดยใช้กระบวนการผลิตที่เหมาะสม

 3. ช่างเตรียมสินค้า ช่างเตรียมสินค้าเป็นคนที่รับผิดชอบในการเตรียมสินค้าสำหรับการผลิตและจัดเตรียมวัตถุดิบที่จะใช้ในกระบวนการผลิตขนมขบเคี้ยว

 4. ผู้บริหารและผู้จัดการ ผู้บริหารและผู้จัดการเป็นคนที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจ พวกเขาจัดการกับเรื่องการเงิน, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, และกิจกรรมทางบริหารทั่วไป

 5. พนักงานผลิต พนักงานผลิตเป็นคนที่ทำงานในกระบวนการผลิตขนมขบเคี้ยว พวกเขาจะรับผิดชอบในการผลิตขนมขบเคี้ยวตามมาตรฐานและคุณภาพที่กำหนด

 6. ธุรกิจออนไลน์และการตลาด ผู้ที่มีความรู้ในการสร้างและดำเนินธุรกิจออนไลน์ รวมถึงการตลาดและโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้และการขายสินค้าขนมขบเคี้ยว

 7. ผู้จัดจำหน่ายและพาร์ทเนอร์ธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายและพาร์ทเนอร์ธุรกิจเป็นคนที่ช่วยในการกระจายสินค้าขนมขบเคี้ยวไปยังตลาดและลูกค้า

 8. ผู้บริโภค ลูกค้าเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจขนมขบเคี้ยว เพราะพวกเขาเป็นผู้ที่สั่งซื้อและบริโภคสินค้าขนมขบเคี้ยว

 9. บริษัทขนส่งและจัดส่ง บริษัทขนส่งและจัดส่งเป็นผู้ช่วยในการจัดส่งสินค้าขนมขบเคี้ยวไปยังลูกค้า

 10. เจ้าของธุรกิจขนมขบเคี้ยว บุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนมขบเคี้ยวคือผู้ที่ครอบครองและควบคุมธุรกิจ และมีอำนาจในการตัดสินใจสำหรับธุรกิจของตนเอง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจขนมขบเคี้ยว ที่ควรรู้

 1. สินค้าขนมขบเคี้ยว (Snack)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) อาหารเล็ก ๆ ที่ทานระหว่างมื้อหรือเมื่อร้อนกำลังอยากกินบางอย่าง ซึ่งบ่งบอกถึงขนมขบเคี้ยวที่มักเป็นของว่างหรือกับเครื่องดื่ม
 2. การผลิต (Production)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการสร้างสินค้าหรือส่วนผสมของสินค้าขนมขบเคี้ยว
 3. การบริหารจัดการ (Management)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และบริหารสถานการณ์ในธุรกิจขนมขบเคี้ยว
 4. การตลาด (Marketing)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการโฆษณา การขาย และการสร้างความต้องการสำหรับขนมขบเคี้ยว
 5. ส่วนผสม (Ingredients)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตขนมขบเคี้ยว เช่น แป้ง น้ำตาล น้ำมัน หรือเครื่องเทศ
 6. คุณภาพ (Quality)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) ลักษณะที่กำหนดความมีคุณภาพและความพรีเมียมของขนมขบเคี้ยว
 7. ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) การให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตและจำหน่าย
 8. การขายส่ง (Wholesale)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการขายขนมขบเคี้ยวในปริมาณมากๆ แก่ผู้จัดจำหน่ายหรือร้านค้าที่ขายปลีก
 9. ค่าใช้จ่าย (Expenses)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพื่อดำเนินธุรกิจขนมขบเคี้ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างพนักงาน ค่าวัตถุดิบ และอื่นๆ
 10. กำไร (Profit)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) มูลค่าเงินที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากรายได้ของธุรกิจขนมขบเคี้ยว

จดบริษัท ธุรกิจขนมขบเคี้ยว ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ

  • กำหนดวัตถุประสงค์และธุรกิจหลักที่คุณต้องการดำเนินการ
  • วางแผนธุรกิจเพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณและวิธีการที่คุณจะทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ
 2. เลือกประเภทของบริษัท

  • คุณสามารถเลือกจดบริษัทในรูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจขนมขบเคี้ยวของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด, หรือบริษัทรายตัว
 3. สร้างบริษัท

  • นำเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานการค้าและพาณิชย์ (DBD) หรือองค์กรที่รับผิดชอบในการจดบริษัทในประเทศไทย
  • ต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการและผู้ถือหุ้นของบริษัท
 4. จดบริษัท

  • ยื่นคำขอจดบริษัทที่สำนักงานการค้าและพาณิชย์ (DBD) พร้อมกับเอกสารและค่าธรรมเนียมที่จำเป็น
  • หลังจากได้รับการอนุมัติจาก DBD, คุณจะได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation)
 5. ขอใบอนุญาตทางธุรกิจ

  • อาจจำเป็นต้องขอใบอนุญาตทางธุรกิจเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพาณิชย์, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (BOI), หรืออื่น ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจของคุณ
 6. รับประกันการเป็นภาษี VAT

  • บริษัทที่จดต้องลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และประสงค์ที่จะขายสินค้าหรือบริการในรูปแบบที่เสียภาษี VAT จะต้องรับประกันการเป็นภาษี VAT
 7. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

  • คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนมขบเคี้ยว รวมถึงกฎหมายเรื่องการผลิตอาหารและความปลอดภัยของอาหาร
 8. สร้างแบรนด์และสินค้า

  • วางแผนสินค้าขนมขบเคี้ยวและสร้างแบรนด์ของคุณ เพื่อก่อให้เกิดความสนใจจากตลาด
 9. การตลาดและการโฆษณา

  • วางแผนกิจกรรมการตลาดและการโฆษณาเพื่อสร้างความรู้และยอดขายสินค้าขนมขบเคี้ยว
 10. เริ่มธุรกิจ

  • เมื่อทุกขั้นตอนและการอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเริ่มธุรกิจขนมขบเคี้ยวของคุณและเริ่มผลิตและจำหน่ายสินค้า

บริษัท ธุรกิจขนมขบเคี้ยว เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทที่มียอดขายสินค้าหรือบริการที่เกินกว่ายอดเสริมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่กำหนดต้องเสีย VAT ให้กับรัฐบาล โดยบริษัทเสีย VAT และสามารถขอคืน VAT ที่จ่ายไปในกรณีที่มียอดรายจ่ายซื้อสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตขนมขบเคี้ยว

 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับรายได้จากบริษัทธุรกิจขนมขบเคี้ยว (เช่น ผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้น) ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามรายได้ที่ได้รับ

 3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ตามรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจขนมขบเคี้ยว อัตราภาษีเป็นไปตามกฎหมายและขึ้นอยู่กับรายได้ของบริษัท

 4. ภาษีสรรพากร (Excise Tax) ภาษีสรรพากรอาจถูกเรียกเก็บสำหรับบางสินค้าขนมขบเคี้ยวที่มีรสชาติหรือส่วนผสมที่ถูกกำหนดให้เสียภาษีสรรพากรตามกฎหมายท้องถิ่น

 5. ภาษีสถานที่ (Property Tax) บริษัทอาจต้องเสียภาษีสถานที่ตามมูลค่าของทรัพย์สินหรืออาคารที่บริษัทครอบครองหรือใช้เพื่อการธุรกิจขนมขบเคี้ยว

 6. อื่น ๆ อาจมีภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนมขบเคี้ยวเช่น ภาษีโรงแรมหรือค่าใช้จ่ายสำหรับสิทธิบัตรการใช้งานสาธารณูปโภค เป็นต้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.