จดทะเบียนบริษัท.COM » ร้านอาหารไทย เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจร้านอาหารไทย มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายอาหารและเครื่องดื่ม รายได้หลักมาจากการขายอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านอาหารเสนอให้ลูกค้า เมนูอาหารไทยที่มีความพิเศษและอร่อยสามารถดึงดูดลูกค้าได้ดี

 2. บริการนอกสถานที่ (Catering) หากร้านอาหารมีบริการนอกสถานที่สำหรับงานเลี้ยง อีเวนต์ หรืองานส่วนตัวอื่น ๆ รายได้จากการบริการนี้อาจเพิ่มขึ้น

 3. จัดทำอาหารสำหรับร้านอาหารอื่น (Food Wholesale) บางร้านอาหารไทยอาจขายอาหารแก่ร้านอาหารอื่นที่ไม่ได้เชี่ยวชาญในอาหารไทย รายได้จากการจัดส่งสินค้าอาหารสำหรับร้านอาหารอื่นอาจเป็นแหล่งรายได้เสริม

 4. บริการส่งอาหาร (Food Delivery) การให้บริการส่งอาหารถึงบ้านหรือที่ทำงานสามารถช่วยเพิ่มรายได้ของร้านอาหารได้

 5. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol Sales) หากมีสิทธิ์ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์, ไวน์, หรือเครื่องดื่มผสมได้ รายได้จากการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะเพิ่มขึ้น

 6. บริการอาหารกลางวัน (Lunch Service) การให้บริการอาหารกลางวันสำหรับคนที่ทำงานใกล้ร้านอาหาร สามารถช่วยเพิ่มรายได้ในช่วงเวลาที่ร้านอาหารไม่ค่อยคุ้มค่า

 7. บริการรับจองโต๊ะ (Reservation Service) การบริการรับจองโต๊ะสำหรับคนที่ต้องการมาทานอาหารในร้านอาหารแบบพิเศษ รายได้จากการรับจองโต๊ะอาจเพิ่มขึ้น

 8. อาหารพร้อมรับ (Takeout Service) การให้บริการรับอาหารมาหน้าร้านหรือสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการนำกลับไปทานในที่พัก

 9. ค่าบริการอื่น ๆ (Additional Services) ร้านอาหารอาจมีบริการเสริมอื่น ๆ อย่างเช่น เพลงสด, บริการส่งเสริมการขายอื่น ๆ, หรือค่าบริการพิเศษที่เสนอให้ลูกค้าในการสร้างรายได้เสริม

 10. การจัดงานสัมมนาหรืออีเวนต์พิเศษ (Events and Seminars) รายได้จากการจัดงานสัมมนาหรืออีเวนต์พิเศษที่ร้านอาหารให้บริการเป็นผู้เจรจา

 11. บริการอาหารสำหรับผู้ป่วย (Hospitality Services) ร้านอาหารไทยอาจให้บริการอาหารสำหรับโรงพยาบาลหรือสถานที่ดูแลผู้ป่วยอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นรายได้เสริม

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจร้านอาหารไทย

Strengths (จุดแข็ง)

 1. เมนูอาหารคุณภาพ อาหารไทยมีเมนูอาหารที่อร่อยและหลากหลายที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น ผัดไทย, ต้มข่า, แกงเขียวหวาน ซึ่งสามารถดึงดูดลูกค้าได้

 2. ความสะอาดและความเป็นระเบียบ การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบในร้านอาหารสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

 3. การบริการที่ดี บริการรับประทานอาหารที่ดีและเป็นมิตรสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและส่งต่อพูดเรื่องร้านอาหารให้กับคนอื่น

 4. ทำอาหารที่เป็นคุณภาพ การใช้ส่วนผสมคุณภาพและวิธีการทำอาหารที่ถูกต้องสามารถเพิ่มคุณภาพของเมนูและดึงดูดลูกค้า

Weaknesses (จุดอ่อน)

 1. ความขาดแคลนของแรงงาน ธุรกิจร้านอาหารบางแห่งอาจพบปัญหาในการหาแรงงานที่มีความสามารถในการทำอาหารไทย

 2. การบริหารจัดการไม่ดี บางร้านอาหารอาจมีปัญหาในการบริหารจัดการที่ไม่ดี ซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรและเสี่ยงต่อความสำเร็จ

 3. การแข่งขันที่รุนแรง ธุรกิจร้านอาหารมีการแข่งขันที่รุนแรง มีร้านอาหารมากมายที่เสนอเมนูอาหารไทยและสามารถแข่งขันในราคาและคุณภาพได้

Opportunities (โอกาส)

 1. การขยายธุรกิจ มีโอกาสในการขยายธุรกิจโดยการเปิดสาขาใหม่หรือให้บริการส่งอาหาร (food delivery) เพื่อเพิ่มรายได้

 2. การสร้างเมนูใหม่ การสร้างเมนูอาหารไทยใหม่หรือนำเสนออาหารไทยในสไตล์ที่ไม่เหมือนใครสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่

 3. การใช้เทคโนโลยีในการตลาด การใช้สื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ในการโฆษณาและสร้างความรู้สึกให้กับลูกค้าสามารถช่วยให้มีลูกค้ามากขึ้น

Threats (อุปสรรค)

 1. สถานการณ์เศรษฐกิจไม่แน่นอน สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลให้ลูกค้าลดการใช้จ่ายในการทานอาหารนอกบ้าน

 2. ค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มค่าแรงงานอาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น

 3. การแข่งขันที่รุนแรง การแข่งขันที่รุนแรงจากร้านอาหารอื่น ๆ หรือแพลตฟอร์มส่งอาหาร (food delivery platforms) อาจทำให้ต้องลดราคาและกำไร

 4. ปัญหาสุขภาพสาธารณะ ปัญหาสุขภาพสาธารณะ เช่น การระบาดของโรคระบาดอาจส่งผลให้ลูกค้าลดการทานอาหารนอกบ้านหรือการเดินทางไปยังร้านอาหาร

อาชีพ ธุรกิจร้านอาหารไทย ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. พื้นที่และสถานที่ ค่าเช่าหรือการซื้อที่ดินและสถานที่สำหรับร้านอาหารคือค่าใช้จ่ายหลักที่ต้องพิจารณา ยอดลงทุนนี้จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณเลือกและตำแหน่งที่ตั้ง

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ คุณจำเป็นต้องลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำอาหาร รวมถึงเครื่องใช้ในการปรับปรุงห้องครัวและบริเวณในร้าน

 3. วัสดุและสินค้า ต้องสามารถจ่ายเงินสำหรับวัสดุอาหาร วิวัฒนาการของเมนูอาหารและการบริหารสต็อกสินค้า

 4. การตรวจสอบสิทธิ์และการใบอนุญาต ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสิทธิ์และรับใบอนุญาตในกรณีที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร

 5. การตลาดและโฆษณา เงินทุนในการโฆษณาและการตลาดเพื่อสร้างความรู้สึกและเสริมสร้างแบรนด์สำหรับร้านอาหาร

 6. การซื้ออุปกรณ์ การซื้ออุปกรณ์สำหรับการทำอาหารและการบริการลูกค้า เช่น เครื่องปรุงรส, จาน, แก้ว, ช้อน ชาม และอื่น ๆ

 7. ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างแรงงานสำหรับพนักงานในร้านอาหาร เช่น พ่อครัว, พนักงานเสิร์ฟ, และพนักงานทำความสะอาด

 8. การจัดการการเงิน เงินทุนเพื่อการจัดการรายรับและรายจ่ายในระหว่างการเริ่มต้นธุรกิจ

 9. การศึกษาและการอบรม การอบรมพนักงานในการทำอาหาร, การบริการลูกค้า, และมาตรฐานสุขอนามัย

 10. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเปิดธุรกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในกระบวนการจัดตั้งบริษัท, ค่าจดทะเบียนธุรกิจ, และค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจร้านอาหารไทย

 1. พ่อครัว/เชฟ นักทำอาหารมีบทบาทสำคัญในการสร้างเมนูอาหารที่อร่อยและมีคุณภาพสูง เชฟต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงเมนูและรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพของอาหารที่ออกจากครัว

 2. พนักงานเสิร์ฟ พนักงานเสิร์ฟมีบทบาทในการต้อนรับและบริการลูกค้า ความเป็นมืออาชีพในการสื่อสารและการบริการลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในบทบาทนี้

 3. พนักงานในห้องครัว พนักงานที่ทำงานในห้องครัวเป็นคนที่ช่วยพ่อครัวหรือเชฟในการเตรียมอาหาร การปรุงรส, และการจัดเสิร์ฟลูกค้า

 4. ผู้จัดการร้านอาหาร ผู้จัดการร้านอาหารรับผิดชอบในการบริหารจัดการร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ การวางแผนการดำเนินธุรกิจ, การจัดการพนักงาน, การจัดการการเงิน, และการตลาดเป็นสิ่งสำคัญในบทบาทนี้

 5. พนักงานทำความสะอาดและบริการ บางร้านอาหารอาจมีบุคคลที่มีหน้าที่ทำความสะอาดและดูแลรักษาความเรียบร้อยของร้าน

 6. ผู้จัดการการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อกับธุรกิจอื่น ๆ เช่น ซัพพลายเออร์อาหาร, บริษัทจัดส่งอาหาร, และอื่น ๆ เพื่อจัดหาวัตถุดิบและบริการที่จำเป็น

 7. ช่างรับเหมา การบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ในร้านอาหารเมื่อจำเป็น

 8. บริกรหรือผู้จัดการการตลาด บริกรหรือผู้จัดการการตลาดเป็นคนที่รับผิดชอบในการสร้างแบรนด์ร้านอาหาร, การโฆษณา, การจัดโปรโมชั่น, และการสร้างความรู้สึกในลูกค้า

 9. ผู้จัดการการเงิน ผู้จัดการการเงินมีบทบาทในการจัดการการเงินของร้านอาหาร เช่น การบริหารงบประมาณ, การจัดการบัญชี, และการเรียกเก็บเงิน

 10. เจ้าของธุรกิจ เจ้าของธุรกิจร้านอาหารไทยมีบทบาทในการบริหารจัดการร้านอาหารในทุกด้าน รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนและการขยายธุรกิจ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจร้านอาหารไทย ที่ควรรู้

 1. รายการอาหาร (Menu)

  • คำอธิบาย รายการอาหารคือรายชื่อและรายละเอียดของเมนูอาหารที่ร้านอาหารไทยเสนอให้ลูกค้าได้เลือกทาน
 2. การบริการลูกค้า (Customer Service)

  • คำอธิบาย การบริการลูกค้าเป็นกระบวนการในการดูแลและให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในร้านอาหาร
 3. คิว (Queue)

  • คำอธิบาย คิวคือลำดับการรอของลูกค้าที่มาในร้านอาหาร ร้านอาหารต้องจัดการคิวอย่างเหมาะสมเพื่อลดเวลาการรอของลูกค้า
 4. โต๊ะ (Table)

  • คำอธิบาย โต๊ะในร้านอาหารใช้สำหรับบริการลูกค้าทานอาหาร รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนโต๊ะและการจัดวางโต๊ะมีความสำคัญในการวางแผนร้าน
 5. เชฟ (Chef)

  • คำอธิบาย เชฟเป็นนักทำอาหารที่มีความชำนาญในการปรุงอาหารและควรมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเมนู
 6. การบริหารจัดการ (Management)

  • คำอธิบาย การบริหารจัดการเป็นกระบวนการในการควบคุมและดูแลการดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทย
 7. พนักงานเสิร์ฟ (Waitstaff)

  • คำอธิบาย พนักงานเสิร์ฟคือบุคคลที่มีหน้าที่เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้าในร้านอาหาร
 8. บาร์ (Bar)

  • คำอธิบาย บาร์ในร้านอาหารไทยเป็นส่วนที่บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการสร้างเครื่องดื่มผสม
 9. ธุรกรรมเงินสด (Cash Transactions)

  • คำอธิบาย ธุรกรรมเงินสดคือการชำระเงินในร้านอาหารโดยใช้เงินสดหรือเช็ค
 10. สมุดบัญชี (Accounting)

  • คำอธิบาย สมุดบัญชีใช้ในการบันทึกรายรับและรายจ่ายของร้านอาหารไทย เพื่อการจัดการการเงินและการรายงานการเงินให้กับเจ้าของร้าน

จดบริษัท ธุรกิจร้านอาหารไทย ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ต้องเลือกประเภทของบริษัทที่ตรงกับธุรกิจร้านอาหารไทยของคุณ โดยส่วนใหญ่ในกรณีนี้จะเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัดมหาชน

 2. เลือกชื่อบริษัท ต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ คุณสามารถตรวจสอบความพร้อมของชื่อที่คุณต้องการได้ที่สำนักงานการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ DBD (Department of Business Development) ของกระทรวงพาณิชย์

 3. จัดทำบันทึกหรือสมุดบัญชี คุณจะต้องจัดทำบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจของคุณ เพื่อบันทึกรายละเอียดการเงินและการทำธุรกรรมทางการเงินของบริษัท

 4. เลือกผู้จัดการหรือกรรมการบริษัท ต้องแต่งตั้งผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่มีผู้รับผิดชอบตามกฎหมายกำหนด

 5. จัดทำเอกสารและสำเนาใบถ่ายสำคัญ จัดทำเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนบริษัท รวมถึงสำเนาใบถ่ายสำคัญของผู้รับผิดชอบและผู้ถือหุ้น

 6. ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานทะเบียนบริษัท (DBD) หรือกรมพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของกระทรวงพาณิชย์ รอการอนุมัติจากหน่วยงาน

 7. รับใบอนุญาตทางธุรกิจ เมื่อคำขอจดทะเบียนบริษัทได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับใบอนุญาตทางธุรกิจ (พร้อมกับหมายเลขจดทะเบียนบริษัท) และสามารถเริ่มกิจการได้

 8. ประเมินภาษี ต้องประเมินภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และติดต่อกับสำนักงานสรรพากรเพื่อลงทะเบียนในการชำระภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามกรณี

 9. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารในชื่อของบริษัทเพื่อการดำเนินธุรกิจและการทำธุรกรรมทางการเงิน

 10. ประกาศเปิดทำการ ต้องประกาศเปิดทำการของบริษัทในวารสารราชการแห่งรัฐหรือในสื่อที่กรมพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกำหนด

 11. ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหารไทยตลอดเวลา

บริษัท ธุรกิจร้านอาหารไทย เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ถ้าบริษัทไม่ใช่บริษัทจำกัดมหาชน และมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เกิน 50 คน และมีรายได้ที่ต้องเสียภาษี เจ้าของบริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลจากรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจ

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทจำกัดจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามรายได้ที่ได้จากธุรกิจ ภาษีนี้จะคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทและมีอัตราภาษีที่แตกต่างกันตามระดับรายได้

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) บริษัทธุรกิจร้านอาหารไทยที่มีรายได้ตามกฎหมายที่กำหนดจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่จะคิดจากมูลค่าเพิ่มที่ร้านขายให้กับลูกค้า

 4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax – SBT) บริษัทร้านอาหารที่ให้บริการดื่มแอลกอฮอล์อาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT) สำหรับสินค้าดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะ

 5. ภาษีอากรสถานบันได (Local Tax) บางเทศบริษัทร้านอาหารอาจต้องเสียภาษีอากรสถานบันไดตามกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

 6. ภาษีอื่น ๆ (Other Taxes) ยกเว้นภาษีที่กล่าวมาแล้ว บางรายการธุรกิจอาจมีความเกี่ยวข้องกับภาษีและอากรอื่น ๆ อาทิ เช่น ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) สำหรับสินค้าอื่น ๆ เช่น แอลกอฮอล์, ภาษีซื้อ (Purchase Tax), และอื่น ๆ ตามกรณี

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.