จดทะเบียนบริษัท.COM » ของเล่น เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจของเล่น มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายสินค้าของเล่น การขายสินค้าของเล่นเป็นแหล่งรายได้หลักสำหรับธุรกิจนี้ รวมถึงของเล่นเด็ก ของเล่นสำหรับผู้ใหญ่ ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ เกมบอร์ด และอื่น ๆ อีกมากมาย

 2. ค่าบริการ บางธุรกิจของเล่นมีบริการเสริมที่เสนอให้กับลูกค้า เช่น การจัดงานเล่นเกม หรือคอร์สอบรมเกี่ยวกับเกม

 3. การเช่าสถานที่ หากธุรกิจของเล่นมีสถานที่ที่ลูกค้ามาเล่น เช่น บริการโรงเกมหรือสวนสนุก เงินเช่าสถานที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของรายได้

 4. การขายอุปกรณ์เสริม บางครั้งธุรกิจของเล่นขายอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม เช่น ไพ่การ์ดสำหรับเกมสนุกๆ หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับเกมอิเล็กทรอนิกส์

 5. การให้บริการอื่น ๆ บางธุรกิจของเล่นอาจให้บริการเสริมอื่น ๆ เช่น บริการรับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์หรือวันเกิด เสวนาหรืออีเวนต์พิเศษ

 6. การลงโฆษณาและพันธมิตรธุรกิจ การทำพันธมิตรธุรกิจกับบริษัทอื่น ๆ หรือการจัดกิจกรรมโปรโมชันและลงโฆษณาสามารถช่วยเพิ่มรายได้ได้

 7. การขายสินค้าออนไลน์ บางธุรกิจของเล่นทำการขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ

 8. การให้บริการบริษัท บางครั้งธุรกิจของเล่นสามารถให้บริการบริษัทหรือองค์กรใหญ่เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ทีมงานและพัฒนาทักษะ

 9. การขายสินค้าเกี่ยวกับบริษัทส่วนใหญ่ บางธุรกิจของเล่นขายสินค้าเกี่ยวกับบริษัท ส่วนใหญ่ เช่น การส่งเสริมสินค้าและของพับใหญ่ เพื่อให้บริษัทซื้อเป็นของขวัญหรือใช้ในกิจกรรม

 10. การบริการอื่น ๆ สำหรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะ บางธุรกิจของเล่นมีบริการเฉพาะสำหรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะ เช่น การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจของเล่น

จุดแข็ง Strengths

 1. ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม ธุรกิจของเล่นมักมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และนวัตกรรมในส่วนของเกมและของเล่น

 2. ฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง บางธุรกิจของเล่นมีฐานลูกค้าที่เชื่อมั่นและเรียกร้องผลิตภัณฑ์ของเล่นอย่างต่อเนื่อง

 3. การตลาดและการเผยแพร่ บางธุรกิจของเล่นมีกลยุทธ์การตลาดและการเผยแพร่ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อออนไลน์และสื่อโฆษณา

 4. ความสามารถในการปรับตัว สามารถที่จะปรับตัวตามแนวโน้มและความต้องการของตลาดได้รวดเร็ว

จุดอ่อน Weaknesses

 1. การแข่งขันที่รุนแรง ตลาดของเล่นมีการแข่งขันที่รุนแรง โดยมีผู้เล่นหลายรายที่มีทรัพยากรและบทบาทมากในตลาดนี้

 2. ความไว้วางใจในการผลิต บางธุรกิจของเล่นอาจถูกคนละที่ในการผลิตที่เกิดเหตุไม่คาดคิดเช่นสถานการณ์การขาดแคลนวัตถุดิบ

 3. ขึ้นอยู่กับความรู้สายน่าน ธุรกิจของเล่นบางแห่งอาจมีความขึ้นอยู่กับความสามารถในการพัฒนาเกมหรือของเล่นที่มีความนิยม

โอกาส Opportunities

 1. การขยายตลาด สามารถขยายตลาดไปยังภูมิภาคหรือประเทศใหม่ เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าและรายได้

 2. เทรนด์ใหม่ๆ การตรวจสอบและนำเทรนด์ใหม่ๆ เช่นเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) หรือเทคโนโลยีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IoT) มาใช้ในสินค้าของเล่น

 3. การเน้นความยั่งยืน มีโอกาสในการเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

อุปสรรค Threats

 1. การสูญเสียจากสถานการณ์ไม่คาดคิด สถานการณ์ไม่คาดคิดเช่นวิกฤตการณ์ทางสุขภาพสาธารณะ (เช่น COVID-19) อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเล่น

 2. ความแข่งขันที่เพิ่มขึ้น การเข้าสู่ตลาดของผู้แข่งขันใหม่ๆ หรือผู้เล่นใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้

 3. เปลี่ยนแปลงในกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของของเล่นหรือสิทธิบัตรสามารถมีผลกระทบต่อการผลิตและการขายของธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจของเล่น ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ นี่คือค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของเล่นของคุณ ค่าใช้จ่ายนี้อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของของเล่นที่คุณผลิต เช่น ของเล่นไม้, ของเล่นพลาสติก, หรือของเล่นอิเล็กทรอนิกส์

 2. การจ้างงานและค่าแรงงาน หากคุณไม่สามารถทำทุกอย่างเอง คุณอาจต้องจ้างคนเพื่อช่วยในกระบวนการผลิต ค่าแรงงานนี้จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและพื้นที่ที่คุณตั้งธุรกิจของคุณ

 3. การสร้างแบรนด์และการตลาด เพื่อให้คนรู้จักและสนใจสินค้าของคุณ คุณจำเป็นต้องลงทุนในการสร้างแบรนด์และการตลาด เช่น การออกแบบโลโก้, เว็บไซต์, และการโฆษณา

 4. ค่าใช้จ่ายสำหรับสถานที่ ถ้าคุณต้องการสถานที่ในการผลิตหรือจัดเก็บสินค้า ค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายสำหรับสถานที่เป็นส่วนสำคัญ

 5. การขนส่งและจัดส่ง ค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่าย

 6. การตรวจสอบคุณภาพและการรับประกัน หากคุณจะมีคุณภาพสินค้าที่ดี คุณอาจต้องลงทุนในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและการรับประกัน

 7. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงสินค้าหรือโปรโมชั่น การแสดงสินค้าและโปรโมชั่นเป็นวิธีที่ดีในการโฆษณาสินค้าของคุณ แต่มีค่าใช้จ่ายในการจัดงานนี้

 8. การตั้งค่าระบบบัญชีและการเงิน การตั้งค่าระบบบัญชีและการเงินเพื่อติดตามรายรับและรายจ่ายของธุรกิจของคุณ

 9. การประกันภัย ค่าใช้จ่ายสำหรับการประกันภัยธุรกิจ เพื่อความคุ้มครองในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง

 10. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรือค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของเล่น

 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ คนที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและสร้างต้นแบบของของเล่น เพื่อให้มีความน่าสนใจและสร้างความสนใจจากลูกค้า

 2. วิศวกร วิศวกรมักมีบทบาทในการพัฒนาของเล่นที่ใช้เทคโนโลยีสูง อาทิเช่น ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์

 3. การตลาดและโฆษณา คนที่เชี่ยวชาญในการตลาดและโฆษณาสามารถช่วยให้ของเล่นของคุณมีการโฆษณาและการตลาดที่ดีเพื่อเพิ่มยอดขาย

 4. การจัดการธุรกิจ การบริหารจัดการเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจเล่น โดยรวมถึงการบริหารสต็อกสินค้าและการควบคุมค่าใช้จ่าย

 5. การศึกษาและพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาสามารถช่วยพัฒนาของเล่นใหม่ๆ และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมนี้

 6. ครูและบริกร ครูและบริกรอาจมีบทบาทในการสอนและอธิบายของเล่นให้กับเด็ก หรือการสอนทักษะพิเศษเช่น การสร้างโมเดล

 7. การผลิต คนที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตของเล่น ในกรณีที่มีการผลิตมลพิษและการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อสร้างของเล่น

 8. การวิจัยตลาด การวิจัยตลาดช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการของตลาดและคนบริโภค เพื่อที่คุณจะสร้างของเล่นที่เป็นที่ต้องการ

 9. การศึกษาเด็กและพัฒนาเด็ก คนที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนและพัฒนาทักษะของเด็กผ่านของเล่น

 10. การรับรองคุณภาพและประกันภัย การทดสอบและประกันคุณภาพของของเล่น เพื่อให้แน่ใจว่ามันปลอดภัยและตรงตามกฎหมาย

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจของเล่น ที่ควรรู้

 1. ของเล่น (Toys)

  • คำอธิบาย สิ่งของที่ผู้เล่นหรือเด็กๆ ใช้ในการเล่นและสร้างความสนุกสนาน
 2. การผลิต (Manufacturing)

  • คำอธิบาย กระบวนการการผลิตของเล่นที่รวมถึงการสร้างและประกอบของเล่น
 3. การออกแบบ (Design)

  • คำอธิบาย กระบวนการออกแบบและสร้างรูปแบบของของเล่นที่ดีตามความต้องการของตลาด
 4. การทดสอบคุณภาพ (Quality Testing)

  • คำอธิบาย กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของของเล่นเพื่อให้แน่ใจว่ามันปลอดภัยและคุณภาพดี
 5. การตลาด (Marketing)

  • คำอธิบาย กิจกรรมที่ใช้ในการโฆษณาและส่งเสริมของเล่นเพื่อเพิ่มยอดขาย
 6. การนำเข้า (Import)

  • คำอธิบาย กระบวนการนำของเล่นจากประเทศอื่นมาขายในประเทศต้นทาง
 7. การส่งออก (Export)

  • คำอธิบาย กระบวนการขายของเล่นไปยังประเทศอื่น
 8. การจัดการสต็อก (Inventory Management)

  • คำอธิบาย กระบวนการควบคุมและจัดการของเล่นในสต็อกเพื่อให้มีสินค้าพร้อมให้กับลูกค้า
 9. การสนับสนุนลูกค้า (Customer Support)

  • คำอธิบาย บริการหลังการขายที่ให้กับลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาและรับข้อเสนอแนะ
 10. กฎหมายและระเบียบ (Regulations)

  • คำอธิบาย กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายของเล่นในประเทศและระบบนานาชาติ

จดบริษัท ธุรกิจของเล่น ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท

  • เลือกชื่อบริษัทที่ต้องการและตรวจสอบความพร้อมใช้งานของชื่อนั้นได้จากกองบัญชาการพาณิชย์ (DBD) หรือทางเว็บไซต์ออนไลน์ของ DBD
 2. จัดเตรียมเอกสาร

  • จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น บันทึกข้อความสูติสภาพของผู้ก่อตั้งบริษัท รายชื่อผู้ก่อตั้งบริษัท แผนการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น
 3. สร้างบัญชีธนาคาร

  • เปิดบัญชีธนาคารในชื่อของบริษัท เพื่อใช้ในการรับเงินจากลูกค้าและทำธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ ของบริษัท
 4. จดทะเบียนบริษัท

  • ส่งเอกสารที่จัดเตรียมไปยังกองบัญชาการพาณิชย์ (DBD) เพื่อทำการจดทะเบียนบริษัท และชำระค่าธรรมเนียม
 5. สร้างทะเบียนภาษี

  • สร้างทะเบียนภาษีเฉพาะกรมสรรพากร (พร้อมทั้งการจดทะเบียนภาษีของแต่ละแขนงของธุรกิจของคุณ อาจจำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีสรรพากรองทุนหุ้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจของคุณ)
 6. จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น

  • จัดประชุมผู้ถือหุ้นแรกเพื่อเลือกกรรมการบริษัทและประกาศสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท
 7. ขอใบอนุญาตธุรกิจ (ถ้าจำเป็น)

  • ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจของคุณ อาจจำเป็นต้องขอใบอนุญาตเฉพาะกิจเพิ่มเติม (ถ้ามีความจำเป็น)
 8. จดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • หากธุรกิจของคุณมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ใด ๆ หรือต้องการอนุญาตจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กรมประมงหรือกรมประชาสัมพันธ์ คุณจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ธุรกิจของเล่น เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)

  • หากคุณเป็นผู้รับรายได้จากธุรกิจของคุณ และมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายของประเทศไทย คุณจะต้องรายงานรายได้และเสียภาษีเงินได้ตามอัตราที่กำหนดให้แก่หน่วยงานสรรพากร
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT)

  • ถ้าธุรกิจของคุณมีรายได้มากพอที่จะต้องลงทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณจะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าและส่งให้กับกรมสรรพากรตามระยะเวลาที่กำหนด
 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax)

  • หากธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามกฎหมาย คุณจะต้องเสียภาษีเฉพาะตามอัตราที่กำหนด
 4. ภาษีอื่น ๆ (Other Taxes)

  • ธุรกิจของคุณอาจต้องเสียภาษีอื่น ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีสรรพากรองทุนหุ้น หรือภาษีสิทธิการเล่นการพนัน (ถ้ามีการให้บริการการพนัน)
 5. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ตั้ง

  • หากคุณใช้พื้นที่ในการดำเนินธุรกิจ เช่น ร้านค้าหรือโกดัง คุณอาจต้องเสียภาษีในรูปแบบของรายได้จากการใช้พื้นที่นั้น ๆ หรือรายได้จากการให้เช่าพื้นที่

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.