จดทะเบียนบริษัท.COM » ของเก่า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจของเก่า มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายสินค้าหรือบริการ รายได้หลักของธุรกิจเก่ามาจากการขายสินค้าหรือบริการที่เสนอให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค อาจเป็นสินค้าสำเร็จรูปหรือบริการต่าง ๆ เช่น ธุรกิจโรงแรม, ร้านอาหาร, ร้านค้า, บริการการแพทย์, บริการการซ่อมแซม, การให้บริการขนส่ง, ธุรกิจการค้าออนไลน์ เป็นต้น

 2. การลงทุนที่ให้กำไร บางธุรกิจเก่าอาจลงทุนในหลายส่วน เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์, อสังหาริมทรัพย์, กิจกรรมธุรกิจอื่น ๆ ที่สามารถทำให้รายได้เกิดขึ้นจากดอกเบี้ย ค่าเช่า, หรือกำไรจากการขายทรัพย์สิน

 3. การรับเงินจากทรัพย์สิน รายได้อาจมาจากการรับรายได้จากการเช่าทรัพย์สิน เช่น เช่าอาคารพาณิชย์, เช่าที่ดิน, หรือสินทรัพย์อื่น ๆ

 4. การลงทุนในธุรกิจรองรับ บางธุรกิจเก่าลงทุนเพื่อรองรับกิจกรรมหลักของธุรกิจ รายได้จากการลงทุนนี้อาจมาจากดอกเบี้ยหรือกำไรจากการลงทุน

 5. การรับเงินจากนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น ถ้าธุรกิจมีผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน รายได้อาจมาจากการรับเงินจากการจ่ายเงินปันผลหุ้น (Dividend) หรือการขายหุ้น

 6. การรับเงินจากทรัพย์สินทางปัญญา ถ้าธุรกิจมีทรัพย์สินทางปัญญาเช่น สิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, หรือการใช้สิทธิบัตรการค้า (Franchise) รายได้อาจมาจากการรับเงินในการให้สิทธิการใช้

 7. การลงทุนในตลาดทุน บางบริษัทเก่าลงทุนในตลาดทุนเพื่อรายได้จากดอกเบี้ยหรือกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์

 8. การขายสินทรัพย์ บางครั้งธุรกิจเก่าอาจขายทรัพย์สินหรือส่วนหนึ่งของกิจการและรายได้จากการขายนี้จะนำมาใช้ในกิจกรรมธุรกิจอื่น ๆ

 9. การรับเงินจากหนี้สิน รายได้อาจมาจากการรับเงินจากลูกหนี้สินหรือลูกหนี้อื่น ๆ ที่ค้างชำระ

 10. การประหยัดค่าใช้จ่าย บางครั้งการอยู่รอดของธุรกิจของเก่าอาจมาจากการประหยัดค่าใช้จ่าย โดยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจของเก่า

จุดแข็ง Strengths

 1. ชื่อเสียงและบรรยากาศเป็นที่รู้จัก ถ้าธุรกิจของคุณมีชื่อเสียงและขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักในตลาดหรือวงการ นี่เป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าและลูกค้าซื้อซ้ำได้

 2. คุณภาพและความเชี่ยวชาญ หากคุณมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพสูงและความเชี่ยวชาญในด้านที่คู่แข่งไม่สามารถทำได้ดีเท่านั้น จะช่วยสร้างความไว้วางใจของลูกค้า

 3. พื้นที่ทางด้านสถานที่ ถ้าคุณมีสถานที่ที่ดีและสะดวกสบายสำหรับธุรกิจของคุณ นี่เป็นจุดแข็งที่สามารถใช้เพื่อเพิ่มยอดขายหรือบรรยากาศที่ดีในการให้บริการ

 4. พันธะและความชุกชุม ถ้าคุณมีพันธะหรือความชุกชุมที่มีประสิทธิภาพในองค์กร มันอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มมูลค่าสำหรับธุรกิจของคุณ

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ขาดความเปลี่ยนแปลง ถ้าธุรกิจของคุณไม่พร้อมที่จะปรับตัวหรือไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ คุณอาจพบว่าคุณอยู่ในท่าทางที่ขาดความยืดหยุ่นและมีความเสี่ยงที่มากขึ้นในการแข่งขัน

 2. สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและกฎข้อบังคับ หากธุรกิจของคุณอาจได้รับผลกระทบจากเรื่องกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ เช่น การเปลี่ยนแปลงในการระดมทุน มีความเสี่ยงในเรื่องนี้

 3. ทรัพยากรมนุษย์ ความขาดแคลนในบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือบุคคลากรหลักที่ขาดไปอาจเป็นจุดอ่อนของธุรกิจ

โอกาส Opportunities

 1. การขยายตลาด การเปิดโอกาสให้ขยายกิจการไปยังตลาดใหม่หรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 2. การใช้เทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาในธุรกิจอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้า

 3. การตอบสนองต่อแนวโน้มตลาด การตระหนักถึงแนวโน้มตลาดและปรับตัวให้เหมาะสมอาจช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นเสริมสร้างกับแนวโน้มนี้

ความเสี่ยง Threats

 1. การแข่งขันแรงในตลาด การมีคู่แข่งที่แข่งขันอย่างแรงในตลาดอาจส่งผลให้มีความกดดันต่อราคาและกำไรของคุณ

 2. ความผันผวนในราคาวัตถุดิบ ถ้าราคาวัตถุดิบหรือวัสดุที่ใช้ในการผลิตซ้ำและมีผันผวนมาก อาจส่งผลให้มีความไม่มั่นคงในราคา

 3. การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้าหรือสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาอาจส่งผลให้ธุรกิจของคุณต้องปรับตัวและใช้ทรัพยากรเพื่อรักษาลูกค้า

อาชีพ ธุรกิจของเก่า ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การประเมินธุรกิจของคุณ ก่อนที่คุณจะลงทุนในธุรกิจของคุณเพิ่มเติม คุณควรทำการประเมินธุรกิจของคุณให้รอบคอบ หากมีปัญหาหรือความเสี่ยงใด ๆ ที่ต้องแก้ไข คุณควรรับมือกับมันก่อนที่คุณจะลงทุนเพิ่มเติม

 2. จัดการการเงิน คุณจะต้องกำหนดงบประมาณและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบสำหรับการลงทุนในธุรกิจของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีเงินพอสำหรับการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจในระยะยาว

 3. การพิจารณาการลงทุน คุณควรพิจารณาการลงทุนที่คุณจะทำในธุรกิจของคุณ การลงทุนนี้อาจรวมถึงการซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือเพิ่มเติม การสร้างพื้นที่ใหม่หรือการลงทุนในการตลาดและโฆษณา

 4. การขยายกิจการ หากคุณต้องการขยายธุรกิจของคุณ เพื่อเพิ่มยอดขายหรือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ คุณจะต้องพิจารณาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการให้บริการ

 5. การระบายเงินและการจัดการการเงิน คุณควรวางแผนวิธีการระบายเงินและการจัดการการเงินของคุณอย่างรอบคอบ เพื่อให้คุณมีสถานะการเงินที่แข็งแรงและสามารถดำเนินธุรกิจของคุณในระยะยาวได้

 6. การตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนด ในกรณีที่ธุรกิจของคุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดทางกฎหมาย คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามมันอย่างถูกต้องและมีความคิดพิเศษในการปรับตัวตามเปลี่ยนแปลง

 7. การพิจารณาการตลาดและการขาย คุณจะต้องพิจารณาวิธีการตลาดและการขายที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ เพื่อเพิ่มยอดขายและกำไร

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของเก่า

 1. การตลาดและการขาย การตลาดและการขายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจที่ใช้การสื่อสารและเชื่อมโยงกับลูกค้า อาชีพเช่น การตลาด, การขาย, การสื่อสารการตลาด, การวางแผนการตลาด และอื่น ๆ เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างและรักษาลูกค้า

 2. การบริหารจัดการ การบริหารจัดการเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เขตสำหรับอาชีพเช่น การบริหารจัดการ, การวางแผนธุรกิจ, การจัดการโครงการ, และการจัดการความเสี่ยง ช่วยให้ธุรกิจคงอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง

 3. การเงินและการบัญชี การเงินและการบัญชีมีความสำคัญในการบันทึกและวิเคราะห์กิจกรรมการเงินของธุรกิจ อาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึง การบัญชี, การเงิน, การตรวจสอบบัญชี, และการวางแผนการเงิน

 4. เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจของเก่าในยุคปัจจุบัน อาชีพเช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในธุรกิจเป็นตัวอย่าง

 5. การผลิตและวัสดุ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า อาชีพเช่น การบริหารโรงงาน, การควบคุมคุณภาพ, การจัดหาวัสดุ, และการจัดส่งสินค้ามีความสำคัญ

 6. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ธุรกิจโปรโมตตนเองและสร้างความติดตามจากลูกค้า อาชีพเช่น การสื่อสารองค์กร, การประชาสัมพันธ์, และการสื่อสารบริการลูกค้าเป็นตัวอย่าง

 7. กฎหมายและความสอดคล้อง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและความสอดคล้องจะต้องใส่ใจถึงความเป็นไปตามกฎหมายและการปฏิบัติที่ถูกต้อง อาชีพเช่น การทนต่อกฎหมายทางธุรกิจ, การปฏิบัติสภาพแวดล้อม, และการสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม

 8. การศึกษาและการพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้และทักษะของพนักงาน อาชีพเช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร

 9. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เป็นทางเลือกสำหรับธุรกิจของเก่าที่ต้องการขยายฐานลูกค้า อาชีพเช่น การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์, การออกแบบสินค้า, และการพัฒนาบริการ

 10. การธุรกิจระหว่างประเทศ บางธุรกิจของเก่ามีการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชีพเช่น การค้านานาประเทศ, การขนส่งสินค้าทางน้ำ, และการลงทุนต่างประเทศ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจของเก่า ที่ควรรู้

 1. บริษัท (Company)

  • คำอธิบาย องค์กรทางธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อดำเนินกิจการธุรกิจต่าง ๆ
 2. กำไร (Profit)

  • คำอธิบาย มูลค่าที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากรายได้
 3. ขาย (Sales)

  • คำอธิบาย การนำสินค้าหรือบริการของบริษัทไปขายให้กับลูกค้า
 4. การตลาด (Marketing)

  • คำอธิบาย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา, การสร้างความติดตาม, และการขายสินค้าหรือบริการ
 5. ลูกค้า (Customers)

  • คำอธิบาย บุคคลหรือองค์กรที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัท
 6. การบัญชี (Accounting)

  • คำอธิบาย กระบวนการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการเงินของบริษัท
 7. การจัดการ (Management)

  • คำอธิบาย กระบวนการควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรและกิจกรรมของบริษัท
 8. การวางแผนธุรกิจ (Business Planning)

  • คำอธิบาย กระบวนการวางแผนกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
 9. การสื่อสาร (Communication)

  • คำอธิบาย กระบวนการส่งผ่านข้อมูลและข้อความระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน
 10. การค้าขายต่างประเทศ (International Trade)

  • คำอธิบาย กิจกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศที่อยู่ในขอบเขตของการค้าขายนานาประเทศ

จดบริษัท ธุรกิจของเก่า ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ต้องเลือกประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทห้ามหุ้นส่วน, หรือบริษัทมหาชน ซึ่งมีกฎหมายและข้อกำหนดที่แตกต่างกันในแต่ละประเภท

 2. เลือกชื่อบริษัท ต้องเลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและไม่มีชื่อที่ถูกห้ามใช้ตามกฎหมาย ชื่อบริษัทบางรายการอาจต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3. จัดทำหนังสือรับรองการจดตั้งบริษัท หากคุณมีพนักงานก่อตั้งบริษัทคนอื่นด้วย คุณจะต้องจัดทำหนังสือรับรองการจดตั้งบริษัทโดยรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งและวัตถุประสงค์ของบริษัท

 4. เสนอชื่อบริษัท คุณจะต้องยื่นคำขอเพื่อจดชื่อบริษัทกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดบริษัท เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่างประเทศ โดยมีเอกสารแนบประกอบ

 5. จดทะเบียนบริษัท หลังจากได้รับการอนุมัติชื่อบริษัท คุณจะต้องจดทะเบียนบริษัทโดยกรอกแบบฟอร์มและชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนด

 6. จัดหาทุนจดทะเบียน คุณจะต้องมีทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย จำนวนนี้จะแตกต่างกันตามประเภทของบริษัท คุณจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท

 7. เปิดบัญชีธนาคาร คุณจะต้องเปิดบัญชีธนาคารในชื่อของบริษัท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

 8. ออกหุ้นหรือส่วนของบริษัท หากมีหุ้นหรือส่วนของบริษัทต้องจัดทำหนังสือรับรองการจดทะเบียนของหุ้นหรือส่วนของบริษัท

 9. จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแรก คุณจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแรกและส่งให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 10. สำเร็จการจดบริษัท หลังจากที่ทุกขั้นตอนถูกดำเนินการเสร็จสิ้น คุณจะได้รับหนังสือรับรองการจดบริษัทและสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจของคุณได้

บริษัท ธุรกิจของเก่า เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท บริษัทต้องเสียภาษีเงินได้ตามกำหนดที่เสียบัญชีรายได้และรายจ่ายของบริษัท ภาษีเงินได้บริษัทมีอัตราภาษีแตกต่างกันไปตามประเภทของบริษัทและจำนวนรายได้ที่บริษัทได้รับ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ บางประเทศอาจกำหนดให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในรายการขายที่มีการเรียกเก็บภาษี

 3. ภาษีนิติบุคคล บางประเทศมีการเรียกเก็บภาษีนิติบุคคล ซึ่งเป็นภาษีเสริมบนกำไรของบริษัท อัตราภาษีนิติบุคคลอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจและจำนวนกำไร

 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ้าบริษัทครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง อาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายท้องถิ่น

 5. ภาษีอื่น ๆ อื่น ๆ ที่อาจต้องเสียรวมถึงภาษีอากรแสตมป์ หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่ตั้ง

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.