จดทะเบียนบริษัท.COM » การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายผลผลิตเกษตร รายได้หลักในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาจากการขายผลผลิตเกษตร ซึ่งอาจเป็นผลไม้ เช่น มังคุด, ส้ม, และทุเรียน หรือผลผลิตพืชอื่น ๆ เช่น ข้าว, ข้าวโพด, หรือผักสวนครัว

 2. การนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยว บริษัทที่จัดการที่ดินเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาจรวมการนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้เยี่ยมชม เช่น การเที่ยวชมสวนผลไม้, การเรียนรู้การเกษตร, หรือการชมวิวที่สวยงามของภูเขาและทุ่งนา

 3. บริการสถานที่พัก หากบริษัทมีสถานที่พักหรือรีสอร์ทในพื้นที่เกษตร รายได้จะมาจากค่าใช้จ่ายของผู้เข้าพักหรือนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

 4. กิจกรรมและการสอนเรื่องการทำเอ็นจีโอ (Agro-Tourism Activities and Workshops) บริษัทอาจจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเอ็นจีโอ เช่น การสอนการปลูกพืชหรือการผลิตอาหาร เพื่อให้ผู้ท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์และเรียนรู้เพิ่มเติม

 5. การจัดงานเทศกาลเกษตร (Agricultural Festivals) บางสถานที่จัดงานเทศกาลเกษตรที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวมาในช่วงเวลาที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตร เช่น เทศกาลสุขสันต์สุขแห่งทุเรียน

 6. การขายสินค้าที่ผลิตจากธรรมชาติ บางรายได้มาจากการขายสินค้าที่ผลิตจากธรรมชาติในพื้นที่ เช่น น้ำผลไม้, ผลไม้สด, น้ำมันเชื้อเพลิงจากเมล็ดพืช, หรือผลิตภัณฑ์จากนมโค

 7. การให้บริการการท่องเที่ยวแพคเกจ (Tour Packages) บางบริษัทอาจนำเสนอแพคเกจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่รวมอาหารท้องถิ่น, การเดินทาง, การท่องเที่ยว, และการพักผ่อน

 8. การจัดกิจกรรมเฉพาะในวันหยุด (Holiday-Specific Activities) บางรายได้อาจมาจากการจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงวันหยุด เช่น งานเทศกาลสวนผลไม้ในช่วงเทศกาลปีใหม่

 9. การเปิดร้านค้าหรือตลาดสินค้า บางสถานที่เกษตรอาจมีการเปิดร้านค้าหรือตลาดสินค้าเพื่อการขายผลผลิตเกษตรแก่นักท่องเที่ยว

 10. การเสนอบริการนำเที่ยว (Tour Guiding Services) บางบริษัทอาจให้บริการนำเที่ยวเพื่อนำนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตร

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

จุดแข็ง Strengths

 1. ความหลากหลายของผลผลิตเกษตร ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีความหลากหลายของผลผลิตเกษตรที่สามารถเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวได้ เช่น ผลไม้, พืชผัก, ไร่สวน, และน้ำผลไม้

 2. ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าสนใจ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมักมีประสบการณ์ที่น่าสนใจ เช่น การเก็บเกี่ยวผลผลิต, การชมสวนผลไม้, การเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร, และการสัมผัสกับธรรมชาติ

 3. การสร้างรายได้เสริม ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและธุรกิจในพื้นที่โดยตรง โดยการขายผลผลิตเกษตรและบริการการท่องเที่ยว

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ฤดูกาลและสภาพอากาศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมักขึ้นอยู่กับฤดูกาลและสภาพอากาศ ที่มีความผันผวน ซึ่งอาจส่งผลให้มีความไม่มั่นคงในรายได้

 2. การบริหารจัดการที่ดิน การบริหารจัดการที่ดินและการเกษตรอาจมีความซับซ้อนและต้องการความรู้และทักษะพิเศษ

โอกาส Opportunities

 1. การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ โอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวใหม่ที่มีคุณค่าและน่าสนใจ เช่น การสร้างสินค้าอาหารที่มีความพิเศษจากผลผลิตเกษตร

 2. การสร้างความร่วมมือกับร้านอาหารและโรงแรม การทำงานร่วมกับร้านอาหารและโรงแรมในพื้นที่สามารถสร้างโอกาสในการปรับตัวตามความต้องการของนักท่องเที่ยว

อุปสรรค Threats

 1. ความแข็งแรงของตลาด การแข่งขันในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาจมีความแข็งแกร่ง ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาตกต่ำและกำไรลดลง

 2. ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายนอกเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ, ภัยธรรมชาติ, การเปลี่ยนแปลงในนโยบายรัฐบาล, และการสุ่มต่อสู้ (crisis) อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

อาชีพ ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ที่ดินและพื้นที่ การเริ่มต้นธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผลผลิตเกษตรและการสร้างสถานที่ท่องเที่ยว การลงทุนในที่ดินและพื้นที่จะเป็นส่วนสำคัญของการเริ่มต้นธุรกิจนี้ ราคาของที่ดินและพื้นที่จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณต้องการและที่ตั้งของมัน

 2. การสร้างโครงสร้างพื้นที่ การสร้างโครงสร้างพื้นที่เช่น โรงเรือนเพื่อปลูกผลผลิตเกษตรหรือสถานที่ท่องเที่ยว เช่น สวนผลไม้, สวนพืช, หรือห้องพักผู้เข้าพัก จำเป็นต้องลงทุนในการสร้างและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 3. การเลือกและการปลูกผลผลิตเกษตร คุณต้องเลือกผลผลิตเกษตรที่เหมาะสมสำหรับสภาพดินและสภาพอากาศในพื้นที่ของคุณ นอกจากนี้คุณต้องลงทุนในการจัดหาพันธุ์พืชและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปลูกและดูแลผลผลิต

 4. การตลาดและการขาย คุณต้องมีแผนการตลาดและการขายที่เหมาะสมเพื่อตั้งราคาผลผลิตเกษตร, สร้างการตลาด, และประสบความสำเร็จในการขายผลผลิตของคุณ การลงทุนในการโฆษณาและการตลาดออนไลน์อาจเป็นส่วนสำคัญในขั้นตอนนี้

 5. บุคลากรและการฝึกอบรม การทำงานในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาจต้องการคนงานที่มีความรู้และทักษะเฉพาะทางในการทำเกษตร คุณอาจต้องลงทุนในการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้พวกเขามีความเชี่ยวชาญในงานของพวกเขา

 6. การบำรุงรักษาและดูแลรักษา การดูแลรักษาผลผลิตเกษตรและสถานที่ท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาและดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ การลงทุนในการดูแลรักษาและบำรุงรักษาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาคุณภาพและความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว

 7. การสนับสนุนสิ่งแวดล้อม การรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้วิธีการทำเกษตรที่ยังคงความยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร คุณอาจต้องลงทุนในการใช้เทคโนโลยีและวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 8. การรับรองและการเป็นบริษัท การรับรองและการเป็นบริษัทอาจเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณต้องการขายผลผลิตของคุณและรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการหรือองค์กรสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 1. นักเกษตรและชาวสวน นักเกษตรและชาวสวนมีหน้าที่ปลูกผลผลิตเกษตรที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พวกเขาเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาพืชผลผลิตและสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยว

 2. ครูและอาจารย์ บางธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมักจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการสอนเกี่ยวกับการเกษตรและผลผลิตเกษตร ครูและอาจารย์มีบทบาทในการสอนและแนะนำนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับกระบวนการเกษตร

 3. กิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมักมีกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม เช่น การเยี่ยมชมสวนผลไม้, การเก็บเกี่ยวผลผลิต, การทดลองปลูกผัก, การประมาณราคาธรรมชาติ, การเดินทางในแหล่งผลผลิตเกษตร, และอื่น ๆ ซึ่งต้องมีคนงานในกิจกรรมนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ประสบประสบการณ์ที่น่าสนใจ

 4. การท่องเที่ยวและการโฆษณา การสร้างแผนการตลาดและการโฆษณาเป็นส่วนสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นักการตลาดและโฆษณาเป็นบุคคลที่ช่วยกำหนดกลยุทธ์การตลาดและสร้างการรับรู้ของธุรกิจ

 5. ผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหารและคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมักจะได้รับประโยชน์จากนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมและสัมผัสกับผลผลิตเกษตรท้องถิ่น

 6. ผู้ทำงานด้านบันเทิงและศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมบันเทิงและศิลปวัฒนธรรมเช่น คอนเสิร์ต, การแสดงศิลปะ, การแสดงโชว์, และงานวัดเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ควรรู้

 1. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agritourism)

  • คำอธิบายเพิ่ม การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเกษตรและการเข้าถึงสถานที่ที่มีผลผลิตเกษตร เช่น สวนผลไม้, ไร่องุ่น, แปลงปลูกผัก และสถานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 2. สวนผลไม้ (Orchard)

  • คำอธิบายเพิ่ม พื้นที่ที่ใช้สำหรับปลูกต้นไม้ผล เช่น แอปเปิล, ส้ม, และมะม่วง
 3. ไร่องุ่น (Vineyard)

  • คำอธิบายเพิ่ม พื้นที่ที่ใช้ปลูกต้นองุ่นสำหรับการผลิตไวน์
 4. ฟาร์ม (Farm)

  • คำอธิบายเพิ่ม พื้นที่ที่ใช้ปลูกผลผลิตเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์ เช่น ข้าว, ถั่ว, โคเนื้อ
 5. การเก็บเกี่ยว (Harvest)

  • คำอธิบายเพิ่ม กระบวนการเก็บผลผลิตเกษตรหลังจากการปลูกและการดูแลรักษา
 6. การทดลองปลูก (Crop Experimentation)

  • คำอธิบายเพิ่ม การทดสอบการปลูกผลผลิตใหม่หรือวิธีการเกษตรใหม่เพื่อพัฒนาผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น
 7. การสนับสนุนสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)

  • คำอธิบายเพิ่ม การใช้วิธีการทำเกษตรที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือการดูแลสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำเกษตร
 8. การโฆษณาท่องเที่ยว (Tourism Promotion)

  • คำอธิบายเพิ่ม กิจกรรมการโฆษณาและการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 9. การหาประสบการณ์ (Experiential Tourism)

  • คำอธิบายเพิ่ม การท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้และการมีประสบการณ์จริง ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยว
 10. การสนับสนุนชุมชน (Community Support)

  • คำอธิบายเพิ่ม การช่วยเสริมสร้างสังคมท้องถิ่นโดยการสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและธุรกิจของชุมชนในพื้นที่

จดบริษัท ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ก่อตั้งบริษัทเป็นขั้นตอนแรก คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทจำกัดที่มีหุ้นสามัญ

 2. จดชื่อบริษัท คุณต้องเลือกและจดชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ในการจดทะเบียนชื่อบริษัท

 3. ระบุทุนจดทะเบียน ต้องระบุจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งจะต้องประกอบธุรกิจของคุณ ยอดทุนจดทะเบียนต้องตรงตามกฎหมายที่กำหนดไว้

 4. กำหนดที่อยู่สำนักงานใหญ่ คุณต้องระบุที่อยู่ที่จะใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งสามารถใช้เป็นที่อยู่จดทะเบียนของบริษัทได้

 5. กำหนดกรรมการบริษัท คุณจะต้องระบุกรรมการบริษัทที่จะดำเนินการและเป็นตัวแทนของบริษัท ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ และหน้าที่ของแต่ละคน

 6. จดทะเบียนบริษัท คุณจะต้องจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร) หรือกรมพัฒนาธุรกิจการเกษตร (กรมพัฒนาธุรกิจการเกษตร) ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่คุณต้องการทำธุรกิจ

 7. ชำระค่าจดทะเบียน คุณจะต้องชำระค่าจดทะเบียนบริษัทตามอัตราที่กำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 8. ขอรับหนังสือรับรองบริษัท หลังจากที่บริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องขอรับหนังสือรับรองบริษัท (Certificate of Incorporation) จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นเอกสารที่ยืนยันการจดทะเบียนของบริษัท

 9. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการกำกับดูแลกิจการท่องเที่ยว

 10. เสนอบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หลังจากที่บริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนและเตรียมพร้อมแล้ว คุณสามารถเริ่มให้บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแก่นักท่องเที่ยวตามแผนธุรกิจของคุณ

บริษัท ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) นักลงทุนหรือเจ้าของบริษัทที่มีรายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราที่กำหนดในกฎหมายของประเทศที่ตั้งของบริษัท

 2. ภาษีอากรสรรพสิ่ง (Property Tax) บริษัทที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาจต้องเสียภาษีอากรสรรพสิ่งตามมูลค่าของทรัพย์สิน

 3. ภาษีเซลส์และภาษีบริการ (Sales and Service Tax/VAT) บริษัทที่มีการขายผลผลิตเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวอาจต้องเสียภาษีเซลส์และภาษีบริการตามกฎหมายภาษีของประเทศที่ตั้ง

 4. ภาษีเอกราช (Excise Tax) บางประเภทของสินค้าเกษตรหรือผลผลิตอาจถูกอัดแน่นด้วยภาษีเอกราชในบางประเทศ

 5. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทที่มีกำไรจากธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาจต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดในกฎหมายภาษีของประเทศที่ตั้ง

 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax/VAT) บริษัทที่มีการขายสินค้าหรือบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายภาษีของประเทศที่ตั้ง

 7. อื่น ๆ บริษัทอาจต้องเสียภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีสัญญาณเสียง, ภาษีสิ่งแวดล้อม, หรือค่าธรรมเนียมการใช้ทางบก

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.