การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายผลผลิตเกษตร รายได้หลักในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาจากการขายผลผลิตเกษตร ซึ่งอาจเป็นผลไม้ เช่น มังคุด, ส้ม, และทุเรียน หรือผลผลิตพืชอื่น ๆ เช่น ข้าว, ข้าวโพด, หรือผักสวนครัว

 2. การนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยว บริษัทที่จัดการที่ดินเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาจรวมการนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้เยี่ยมชม เช่น การเที่ยวชมสวนผลไม้, การเรียนรู้การเกษตร, หรือการชมวิวที่สวยงามของภูเขาและทุ่งนา

 3. บริการสถานที่พัก หากบริษัทมีสถานที่พักหรือรีสอร์ทในพื้นที่เกษตร รายได้จะมาจากค่าใช้จ่ายของผู้เข้าพักหรือนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

 4. กิจกรรมและการสอนเรื่องการทำเอ็นจีโอ (Agro-Tourism Activities and Workshops) บริษัทอาจจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเอ็นจีโอ เช่น การสอนการปลูกพืชหรือการผลิตอาหาร เพื่อให้ผู้ท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์และเรียนรู้เพิ่มเติม

 5. การจัดงานเทศกาลเกษตร (Agricultural Festivals) บางสถานที่จัดงานเทศกาลเกษตรที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวมาในช่วงเวลาที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตร เช่น เทศกาลสุขสันต์สุขแห่งทุเรียน

 6. การขายสินค้าที่ผลิตจากธรรมชาติ บางรายได้มาจากการขายสินค้าที่ผลิตจากธรรมชาติในพื้นที่ เช่น น้ำผลไม้, ผลไม้สด, น้ำมันเชื้อเพลิงจากเมล็ดพืช, หรือผลิตภัณฑ์จากนมโค

 7. การให้บริการการท่องเที่ยวแพคเกจ (Tour Packages) บางบริษัทอาจนำเสนอแพคเกจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่รวมอาหารท้องถิ่น, การเดินทาง, การท่องเที่ยว, และการพักผ่อน

 8. การจัดกิจกรรมเฉพาะในวันหยุด (Holiday-Specific Activities) บางรายได้อาจมาจากการจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงวันหยุด เช่น งานเทศกาลสวนผลไม้ในช่วงเทศกาลปีใหม่

 9. การเปิดร้านค้าหรือตลาดสินค้า บางสถานที่เกษตรอาจมีการเปิดร้านค้าหรือตลาดสินค้าเพื่อการขายผลผลิตเกษตรแก่นักท่องเที่ยว

 10. การเสนอบริการนำเที่ยว (Tour Guiding Services) บางบริษัทอาจให้บริการนำเที่ยวเพื่อนำนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตร

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

จุดแข็ง Strengths

 1. ความหลากหลายของผลผลิตเกษตร ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีความหลากหลายของผลผลิตเกษตรที่สามารถเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวได้ เช่น ผลไม้, พืชผัก, ไร่สวน, และน้ำผลไม้

 2. ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าสนใจ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมักมีประสบการณ์ที่น่าสนใจ เช่น การเก็บเกี่ยวผลผลิต, การชมสวนผลไม้, การเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร, และการสัมผัสกับธรรมชาติ

 3. การสร้างรายได้เสริม ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและธุรกิจในพื้นที่โดยตรง โดยการขายผลผลิตเกษตรและบริการการท่องเที่ยว

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ฤดูกาลและสภาพอากาศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมักขึ้นอยู่กับฤดูกาลและสภาพอากาศ ที่มีความผันผวน ซึ่งอาจส่งผลให้มีความไม่มั่นคงในรายได้

 2. การบริหารจัดการที่ดิน การบริหารจัดการที่ดินและการเกษตรอาจมีความซับซ้อนและต้องการความรู้และทักษะพิเศษ

โอกาส Opportunities

 1. การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ โอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวใหม่ที่มีคุณค่าและน่าสนใจ เช่น การสร้างสินค้าอาหารที่มีความพิเศษจากผลผลิตเกษตร

 2. การสร้างความร่วมมือกับร้านอาหารและโรงแรม การทำงานร่วมกับร้านอาหารและโรงแรมในพื้นที่สามารถสร้างโอกาสในการปรับตัวตามความต้องการของนักท่องเที่ยว

อุปสรรค Threats

 1. ความแข็งแรงของตลาด การแข่งขันในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาจมีความแข็งแกร่ง ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาตกต่ำและกำไรลดลง

 2. ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายนอกเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ, ภัยธรรมชาติ, การเปลี่ยนแปลงในนโยบายรัฐบาล, และการสุ่มต่อสู้ (crisis) อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

อาชีพ ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ที่ดินและพื้นที่ การเริ่มต้นธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผลผลิตเกษตรและการสร้างสถานที่ท่องเที่ยว การลงทุนในที่ดินและพื้นที่จะเป็นส่วนสำคัญของการเริ่มต้นธุรกิจนี้ ราคาของที่ดินและพื้นที่จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณต้องการและที่ตั้งของมัน

 2. การสร้างโครงสร้างพื้นที่ การสร้างโครงสร้างพื้นที่เช่น โรงเรือนเพื่อปลูกผลผลิตเกษตรหรือสถานที่ท่องเที่ยว เช่น สวนผลไม้, สวนพืช, หรือห้องพักผู้เข้าพัก จำเป็นต้องลงทุนในการสร้างและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 3. การเลือกและการปลูกผลผลิตเกษตร คุณต้องเลือกผลผลิตเกษตรที่เหมาะสมสำหรับสภาพดินและสภาพอากาศในพื้นที่ของคุณ นอกจากนี้คุณต้องลงทุนในการจัดหาพันธุ์พืชและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปลูกและดูแลผลผลิต

 4. การตลาดและการขาย คุณต้องมีแผนการตลาดและการขายที่เหมาะสมเพื่อตั้งราคาผลผลิตเกษตร, สร้างการตลาด, และประสบความสำเร็จในการขายผลผลิตของคุณ การลงทุนในการโฆษณาและการตลาดออนไลน์อาจเป็นส่วนสำคัญในขั้นตอนนี้

 5. บุคลากรและการฝึกอบรม การทำงานในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาจต้องการคนงานที่มีความรู้และทักษะเฉพาะทางในการทำเกษตร คุณอาจต้องลงทุนในการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้พวกเขามีความเชี่ยวชาญในงานของพวกเขา

 6. การบำรุงรักษาและดูแลรักษา การดูแลรักษาผลผลิตเกษตรและสถานที่ท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาและดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ การลงทุนในการดูแลรักษาและบำรุงรักษาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาคุณภาพและความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว

 7. การสนับสนุนสิ่งแวดล้อม การรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้วิธีการทำเกษตรที่ยังคงความยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร คุณอาจต้องลงทุนในการใช้เทคโนโลยีและวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 8. การรับรองและการเป็นบริษัท การรับรองและการเป็นบริษัทอาจเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณต้องการขายผลผลิตของคุณและรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการหรือองค์กรสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 1. นักเกษตรและชาวสวน นักเกษตรและชาวสวนมีหน้าที่ปลูกผลผลิตเกษตรที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พวกเขาเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาพืชผลผลิตและสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยว

 2. ครูและอาจารย์ บางธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมักจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการสอนเกี่ยวกับการเกษตรและผลผลิตเกษตร ครูและอาจารย์มีบทบาทในการสอนและแนะนำนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับกระบวนการเกษตร

 3. กิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมักมีกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม เช่น การเยี่ยมชมสวนผลไม้, การเก็บเกี่ยวผลผลิต, การทดลองปลูกผัก, การประมาณราคาธรรมชาติ, การเดินทางในแหล่งผลผลิตเกษตร, และอื่น ๆ ซึ่งต้องมีคนงานในกิจกรรมนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ประสบประสบการณ์ที่น่าสนใจ

 4. การท่องเที่ยวและการโฆษณา การสร้างแผนการตลาดและการโฆษณาเป็นส่วนสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นักการตลาดและโฆษณาเป็นบุคคลที่ช่วยกำหนดกลยุทธ์การตลาดและสร้างการรับรู้ของธุรกิจ

 5. ผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหารและคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมักจะได้รับประโยชน์จากนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมและสัมผัสกับผลผลิตเกษตรท้องถิ่น

 6. ผู้ทำงานด้านบันเทิงและศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมบันเทิงและศิลปวัฒนธรรมเช่น คอนเสิร์ต, การแสดงศิลปะ, การแสดงโชว์, และงานวัดเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ควรรู้

 1. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agritourism)

  • คำอธิบายเพิ่ม การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเกษตรและการเข้าถึงสถานที่ที่มีผลผลิตเกษตร เช่น สวนผลไม้, ไร่องุ่น, แปลงปลูกผัก และสถานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 2. สวนผลไม้ (Orchard)

  • คำอธิบายเพิ่ม พื้นที่ที่ใช้สำหรับปลูกต้นไม้ผล เช่น แอปเปิล, ส้ม, และมะม่วง
 3. ไร่องุ่น (Vineyard)

  • คำอธิบายเพิ่ม พื้นที่ที่ใช้ปลูกต้นองุ่นสำหรับการผลิตไวน์
 4. ฟาร์ม (Farm)

  • คำอธิบายเพิ่ม พื้นที่ที่ใช้ปลูกผลผลิตเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์ เช่น ข้าว, ถั่ว, โคเนื้อ
 5. การเก็บเกี่ยว (Harvest)

  • คำอธิบายเพิ่ม กระบวนการเก็บผลผลิตเกษตรหลังจากการปลูกและการดูแลรักษา
 6. การทดลองปลูก (Crop Experimentation)

  • คำอธิบายเพิ่ม การทดสอบการปลูกผลผลิตใหม่หรือวิธีการเกษตรใหม่เพื่อพัฒนาผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น
 7. การสนับสนุนสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)

  • คำอธิบายเพิ่ม การใช้วิธีการทำเกษตรที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือการดูแลสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำเกษตร
 8. การโฆษณาท่องเที่ยว (Tourism Promotion)

  • คำอธิบายเพิ่ม กิจกรรมการโฆษณาและการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 9. การหาประสบการณ์ (Experiential Tourism)

  • คำอธิบายเพิ่ม การท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้และการมีประสบการณ์จริง ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยว
 10. การสนับสนุนชุมชน (Community Support)

  • คำอธิบายเพิ่ม การช่วยเสริมสร้างสังคมท้องถิ่นโดยการสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและธุรกิจของชุมชนในพื้นที่

จดบริษัท ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ก่อตั้งบริษัทเป็นขั้นตอนแรก คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทจำกัดที่มีหุ้นสามัญ

 2. จดชื่อบริษัท คุณต้องเลือกและจดชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ในการจดทะเบียนชื่อบริษัท

 3. ระบุทุนจดทะเบียน ต้องระบุจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งจะต้องประกอบธุรกิจของคุณ ยอดทุนจดทะเบียนต้องตรงตามกฎหมายที่กำหนดไว้

 4. กำหนดที่อยู่สำนักงานใหญ่ คุณต้องระบุที่อยู่ที่จะใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งสามารถใช้เป็นที่อยู่จดทะเบียนของบริษัทได้

 5. กำหนดกรรมการบริษัท คุณจะต้องระบุกรรมการบริษัทที่จะดำเนินการและเป็นตัวแทนของบริษัท ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ และหน้าที่ของแต่ละคน

 6. จดทะเบียนบริษัท คุณจะต้องจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร) หรือกรมพัฒนาธุรกิจการเกษตร (กรมพัฒนาธุรกิจการเกษตร) ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่คุณต้องการทำธุรกิจ

 7. ชำระค่าจดทะเบียน คุณจะต้องชำระค่าจดทะเบียนบริษัทตามอัตราที่กำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 8. ขอรับหนังสือรับรองบริษัท หลังจากที่บริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องขอรับหนังสือรับรองบริษัท (Certificate of Incorporation) จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นเอกสารที่ยืนยันการจดทะเบียนของบริษัท

 9. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการกำกับดูแลกิจการท่องเที่ยว

 10. เสนอบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หลังจากที่บริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนและเตรียมพร้อมแล้ว คุณสามารถเริ่มให้บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแก่นักท่องเที่ยวตามแผนธุรกิจของคุณ

บริษัท ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) นักลงทุนหรือเจ้าของบริษัทที่มีรายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราที่กำหนดในกฎหมายของประเทศที่ตั้งของบริษัท

 2. ภาษีอากรสรรพสิ่ง (Property Tax) บริษัทที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาจต้องเสียภาษีอากรสรรพสิ่งตามมูลค่าของทรัพย์สิน

 3. ภาษีเซลส์และภาษีบริการ (Sales and Service Tax/VAT) บริษัทที่มีการขายผลผลิตเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวอาจต้องเสียภาษีเซลส์และภาษีบริการตามกฎหมายภาษีของประเทศที่ตั้ง

 4. ภาษีเอกราช (Excise Tax) บางประเภทของสินค้าเกษตรหรือผลผลิตอาจถูกอัดแน่นด้วยภาษีเอกราชในบางประเทศ

 5. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทที่มีกำไรจากธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาจต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดในกฎหมายภาษีของประเทศที่ตั้ง

 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax/VAT) บริษัทที่มีการขายสินค้าหรือบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายภาษีของประเทศที่ตั้ง

 7. อื่น ๆ บริษัทอาจต้องเสียภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีสัญญาณเสียง, ภาษีสิ่งแวดล้อม, หรือค่าธรรมเนียมการใช้ทางบก

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

คอนกรีตผสมเสร็จ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจแพล้นปูน แพล้นคอนกรีตผสมเสร็จ กฎหมาย โรงงาน คอนกรีต ผสมเสร็จ ขั้นตอนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ การขออนุญาตก่อสร้าง โรงงาน คอนกรีต ผสมเสร็จ ขออนุญาตตั้ง แพ ล้น ปูน แพล้นปูน ราคา ใกล้ฉัน ออนไลน์

ขนมอบ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดร้านเบเกอรี่ ลงทุนเท่าไหร่ ตัวอย่างธุรกิจร้านเบเกอรี่ ธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด ไอเดียร้านเบเกอรี่เล็กๆ เปิดร้านเบเกอรี่ รายได้ อยากเปิดร้านเบเกอรี่ ต้องทําไง เปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆ ใช้ทุนเท่าไหร่ เปิดร้านเบเกอรี่ อุปกรณ์ ใกล้ฉัน ออนไลน์

Mobile Application เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

เขียน mobile app ด้วยอะไรดี สร้างแอพ สําเร็จรูป ฟรี โปรแกรมเขียนแอพมือถือ เขียน mobile app ด้วยอะไรดี pantip เขียนแอพ ใช้โปรแกรมอะไร เขียน app android ใช้โปรแกรมอะไร เรียนเขียนแอพพลิเคชั่น ฟรี Mobile Application

ฟรีแลนซ์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ฟรี แลน ซ์ หางานจากไหน งานฟรีแลนซ์ ทําที่บ้าน มีอะไรบ้าง อาชีพฟรีแลนซ์ คุณสมบัติ หางาน ฟรี แลน ซ์ ทํา ที่บ้าน งานฟรีแลนซ์ ทําที่บ้าน งานฟรีแลนซ์ พิมพ์งาน งานฟรีแลนซ์ คือ งานฟรีแลนซ์ ทําที่บ้าน pantip

ขายของออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี วิธีขายของออนไลน์ให้รวย แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ อยากขายของออนไลน์ ขายอะไรดี

เพลง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

การเริ่มต้นทําธุรกิจ startup มือใหม่ เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ ธุรกิจเล็กๆ สำหรับวัยรุ่น แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ การเริ่มต้นทําธุรกิจ มือใหม่ เริ่มต้นทําธุรกิจ อะไรดี วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี เริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว ออนไลน์

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

รถโฟล์คลิฟท์ยกสินค้า การ ทํา งานของรถ โฟล์ค ลิ ฟ ท์ ระบบไฮดรอลิค รถโฟล์คลิฟท์ รถโฟล์คลิฟท์ คุณสมบัติ โฟล์ค ลิ ฟ ท์ ไฟฟ้า คือ เครื่อง โฟล์ค ลิ ฟ ท์ วิธีการ ทำงาน บน รถ Forklift scooter รถยกไฟฟ้า ภาษาอังกฤษ

คอนแทคเลนส์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

โรงงานผลิตคอนแทคเลนส์ ในไทย สั่ง ทำ คอนแทคเลนส์ ผลิต คอนแทคเลนส์ ต้นทุน คอนแทคเลนส์ มูลค่าตลาดคอนแทคเลนส์ OEM คอนแทคเลนส์ โรงงาน คอนแทคเลนส์ เกาหลี ขาย คอนแทคเลนส์ กํา ไร ดี ไหม ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top