จดทะเบียนบริษัท.COM » ขนมหวาน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจขนมหวาน มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. รายได้จากการขายสินค้า รายได้หลักมาจากการขายขนมหวานและอาหารหวานอื่น ๆ ที่ร้านขาย ซึ่งรวมถึงเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ ชา น้ำผลไม้ หรือน้ำอัดลม รายได้จะมาจากราคาขายสินค้าลบด้วยต้นทุนการผลิตและบริการ

 2. บริการนอกสถานที่ ธุรกิจขนมหวานอาจมีบริการจัดส่งสินค้าหรือบริการนอกสถานที่เช่น จัดงานเลี้ยง ออกเสียงคาราโอเกะ หรือจัดเล่นเกมส์ ซึ่งรายได้มาจากการให้บริการนี้ก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ

 3. รายได้จากอีเวนต์พิเศษ การจัดงานอีเวนต์พิเศษ เช่น การขายขนมหวานในงานเทศกาล ตลาดนัด หรืออีเวนต์อื่น ๆ ที่มีผู้มาร่วมงานมากมาย อาจช่วยเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจขนมหวาน

 4. บริการรับจัดเลี้ยง บางธุรกิจขนมหวานมีบริการรับจัดเลี้ยงหรืออาหารบุฟเฟ่ต์ ซึ่งสามารถสร้างรายได้จากงานแต่งงาน งานเลี้ยงสังสรรค์ หรืองานอีเวนต์อื่น ๆ

 5. การขายสินค้าออนไลน์ การขายขนมหวานผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ออนไลน์ แพลตฟอร์มการขายออนไลน์ เช่น Lazada, Shopee, หรือการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อโฆษณาและขายสินค้าก็เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

 6. การจัดกิจกรรมโปรโมชั่น การจัดโปรโมชั่นและส่วนลดราคาสำหรับสินค้าขนมหวานบางชนิด เพื่อดึงดูดลูกค้าและเพิ่มยอดขาย

 7. การบริการอาหารและเครื่องดื่มเสริม การขายอาหารและเครื่องดื่มเสริม เช่น อาหารเช้า อาหารสำหรับมื้อกลางวัน หรือเครื่องดื่มสุขภาพ เพื่อเพิ่มรายได้และความหลากหลายในเมนู

 8. บริการอื่นๆ บางร้านขนมหวานอาจมีบริการอื่น ๆ เช่น การจัดคอนเสิร์ตหรืออีเวนต์สังสรรค์ การเปิดสอนทำขนมหวาน หรือบริการในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนมหวาน

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจขนมหวาน

 1. จุดแข็ง Strengths

  • คุณภาพสินค้าและบริการ การใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงและความรอบรู้ในการทำขนมหวานอาจเป็นจุดแข็งของธุรกิจ
  • สร้างแบรนด์ ร้านขนมหวานที่มีแบรนด์ที่ดีสามารถดึงดูดลูกค้าได้ง่ายขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นในสินค้า
  • ความหลากหลายในเมนู การมีเมนูที่หลากหลายและสามารถปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลหรือแนวรูปแบบการบริโภคจะช่วยให้ดึงดูดลูกค้ามากขึ้น
 2. จุดอ่อน Weaknesses

  • การบริหารจัดการ ความไม่มั่นคงในการบริหารจัดการหรือความไม่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจอาจเป็นจุดอ่อน
  • ความขาดแคลนในสินค้าหรือบริการ การขาดสินค้าหรือบริการที่ทันสมัยอาจทำให้ลูกค้าสลับไปยังคู่แข่ง
  • ความขาดแคลนในการตลาด ความขาดแคลนในกลยุทธ์การตลาดออนไลน์หรือโปรโมชั่นที่เหมาะสมอาจทำให้สูญเสียโอกาสในการขาย
 3. โอกาส Opportunities

  • การเติบโตของตลาด ตลาดขนมหวานอาจมีโอกาสเติบโตเนื่องจากความสนใจในอาหารหวานเพิ่มขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงในแบบการบริโภค
  • การขยายสาขา การเปิดสาขาใหม่หรือการขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ใหม่อาจช่วยเพิ่มรายได้และความเป็นที่รู้จักของธุรกิจ
  • การนำเทรนด์ใหม่เข้ามา การใช้เทรนด์หรือแนวโน้มใหม่ในการสร้างเมนูหรือโปรโมชั่นสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่
 4. อุปสรรค Threats

  • คู่แข่งแรง มีคู่แข่งที่มีชื่อเสียงและทรัพยากรมากมายอาจสร้างการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาด
  • ปัญหาทางกฎหมายและกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายสุขภาพหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาจส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจ
  • สภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและการบริหารจัดการ

อาชีพ ธุรกิจขนมหวาน ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่และอุปกรณ์ การเริ่มธุรกิจขนมหวานต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตหรือบริการขนมหวาน และอุปกรณ์ที่จำเป็นเช่น เตาอบ หรือเครื่องตำ โรงแรม เพื่อผลิตขนมหวานตามมาตรฐานและปริมาณที่ต้องการ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อาจต้องนำเข้ามาพิจารณาในการลงทุน

 2. วัตถุดิบ ต้องการวัตถุดิบสำหรับการผลิตขนมหวาน เช่น แป้ง น้ำตาล ไข่ นม ผลไม้ และอื่น ๆ การซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากอาจต้องใช้เงินลงทุน

 3. บุคคลากร ต้องสรรหาและจ้างบุคคลากรที่มีความสามารถในการผลิตขนมหวาน รวมถึงพนักงานในส่วนขาย การบริการ และบริหารจัดการ

 4. การตลาดและโปรโมชั่น การตลาดและโปรโมชั่นเป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูดลูกค้า คุณจำเป็นต้องลงทุนในการโฆษณา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และกิจกรรมโปรโมชั่น

 5. การบริหารและรายได้คงที่ การมีระบบบริหารและการวางแผนการเงินที่ดีเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้โดยมีรายได้คงที่ในระยะยาว

 6. การรับรองและอนุญาต บางพื้นที่อาจต้องมีการรับรองหรืออนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นหรือกรมสาธารณสุข การได้รับการอนุมัติและการรับรองเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจขนมหวาน

 7. ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของคุณเองหรือการกู้ยืมเงินเพื่อทำการลงทุนในธุรกิจขนมหวาน

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขนมหวาน

 1. ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนมหวานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การเลือกเมนู การจัดการการเงิน และการพัฒนาธุรกิจ

 2. เชฟและผู้ทำขนมหวาน คนที่ทำขนมหวานต้องมีความสามารถในการทำอาหารและขนมหวานต่าง ๆ โดยมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเมนูและการนำเสนอขนมหวานให้ดูน่าสนใจและอร่อย

 3. พนักงานในส่วนการบริการและการขาย การบริการและการขายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจขนมหวาน เจ้าหน้าที่ในส่วนนี้ต้องมีทักษะในการบริการลูกค้าอย่างดีเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

 4. ผู้จัดการร้านหรือผู้บริหาร คนที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการร้านหรือธุรกิจจะต้องมีความสามารถในการวางแผนการเงิน การบริหารบุคคลากร การตลาด และการจัดการด้านอื่น ๆ ของธุรกิจ

 5. บุคคลากรทางเทคนิค บางธุรกิจขนมหวานอาจต้องการบุคคลากรทางเทคนิคเพื่อดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตขนมหวาน

 6. ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ ธุรกิจขนมหวานต้องซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบต้องมีความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม

 7. บริการอื่น ๆ ธุรกิจขนมหวานอาจมีความเกี่ยวข้องกับบริการอื่น ๆ เช่น บริการจัดเลี้ยง บริการจัดงานสังสรรค์ หรือบริการส่งอาหาร

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจขนมหวาน ที่ควรรู้

 1. โรงงาน (Factory)

  • ภาษาไทย โรงงาน
  • คำอธิบายเพิ่ม สถานที่ที่ใช้ในการผลิตขนมหวานโดยมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการผลิตสินค้า
 2. เมนู (Menu)

  • ภาษาไทย เมนู
  • คำอธิบายเพิ่ม รายการอาหารและขนมหวานที่ร้านขนมหวานนำเสนอแก่ลูกค้า
 3. การตลาด (Marketing)

  • ภาษาไทย การตลาด
  • คำอธิบายเพิ่ม กิจกรรมที่ใช้เพื่อโปรโมตและขายสินค้าขนมหวานแก่ลูกค้า
 4. การบริหารจัดการ (Management)

  • ภาษาไทย การบริหารจัดการ
  • คำอธิบายเพิ่ม กระบวนการการบริหารและการควบคุมทั้งหมดในธุรกิจขนมหวาน
 5. บุคคลากร (Staff)

  • ภาษาไทย บุคคลากร
  • คำอธิบายเพิ่ม คนที่ทำงานในร้านขนมหวานรวมถึงพนักงานผู้ทำขนมหวานและพนักงานในส่วนการบริการ
 6. กิจกรรมโปรโมชั่น (Promotion Activities)

  • ภาษาไทย กิจกรรมโปรโมชั่น
  • คำอธิบายเพิ่ม กิจกรรมหรือโครงการที่ใช้ในการส่งเสริมขนมหวานและดึงดูดลูกค้า
 7. การบริการลูกค้า (Customer Service)

  • ภาษาไทย การบริการลูกค้า
  • คำอธิบายเพิ่ม กระบวนการให้บริการลูกค้าอย่างเอาใจใส่และมีคุณภาพเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้า
 8. สินค้าหลัก (Core Product)

  • ภาษาไทย สินค้าหลัก
  • คำอธิบายเพิ่ม สิ่งของหรือสินค้าที่เป็นหลักในธุรกิจขนมหวาน เช่น ขนมหวานต่าง ๆ
 9. วัตถุดิบ (Ingredients)

  • ภาษาไทย วัตถุดิบ
  • คำอธิบายเพิ่ม สารหรือวัตถุที่ใช้ในการผลิตขนมหวาน เช่น แป้ง น้ำตาล ไข่ และผลไม้
 10. ความสะอาดและสุขลักษณะ (Cleanliness and Hygiene)

  • ภาษาไทย ความสะอาดและสุขลักษณะ
  • คำอธิบายเพิ่ม การรักษาความสะอาดและมาตรฐานสุขลักษณะในการผลิตและบริการขนมหวานเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและคุณภาพของสินค้า

จดบริษัท ธุรกิจขนมหวาน ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจขนมหวานของคุณ เช่น บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน หรือบริษัทห้างหุ้นส่วน

 2. เลือกชื่อบริษัท ต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และมีการจดทะเบียนชื่อบริษัทตามกฎหมาย สามารถทำการค้นหาชื่อบริษัทที่สถาบันการจดทะเบียนพาณิชย์ได้

 3. จัดทำเอกสารบริษัท จัดทำเอกสารที่จำเป็นเพื่อสร้างบริษัท ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดของบริษัท (Articles of Association) และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (Memorandum of Association)

 4. จดทะเบียนบริษัท ส่งเอกสารและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทที่สถาบันการจดทะเบียนพาณิชย์ในประเทศไทย ระหว่างรอการอนุมัติจากสถาบัน คุณจะต้องระบุที่ตั้งสำหรับสำนักงานใหญ่ของบริษัท

 5. รับหนังสือรับรองการจดทะเบียน เมื่อบริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนแล้ว คุณจะได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนและหมายเลขทะเบียนบริษัท

 6. จัดทำทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากบริษัทของคุณจะมีการขายสินค้าหรือบริการ คุณจะต้องจัดทำทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร

 7. ส่งรายงานการเสียภาษี บริษัทต้องส่งรายงานการเสียภาษีทุกปีตามกฎหมายภาษีและบัญชีของบริษัท

 8. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารในชื่อของบริษัทเพื่อการทางการเงินของบริษัท

 9. เพิ่มบุคคลากรและสร้างโครงสร้างองค์กร สร้างทีมงานและโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจขนมหวาน

 10. สอบบทความทางกฎหมายและการกำกับดูแล (Compliance) คำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนมหวาน เช่น กฎระเบียบสุขภาพ กฎหมายแรงงาน และอื่น ๆ

บริษัท ธุรกิจขนมหวาน เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทที่มีรายได้จากการขายขนมหวานต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม ประเทศไทย ภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกเรียกเก็บจากลูกค้าและต้องส่งให้กรมสรรพากร

 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากบริษัทเป็นรูปแบบผู้ประกอบการในรูปแบบบุคคลธรรมดา (sole proprietorship) หรือบริษัทห้างหุ้นส่วน คุณและหรือพนักงานของคุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามรายได้ที่ได้รับ

 3. ภาษีกิจกรรมอาชีพ (Business Tax) บางร้านขนมหวานอาจต้องเสียภาษีกิจกรรมอาชีพกับท้องถิ่น เป็นภาษีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการค้าและการบริการที่อยู่ในขอบเขตท้องถิ่นที่ร้านตั้งอยู่

 4. ภาษีเงินกำไรนิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทต้องเสียภาษีเงินกำไรนิติบุคคลตามกฎหมายภาษีเงินกำไรนิติบุคคลในประเทศไทย ภาษีนี้คำนวณจากกำไรสุทธิที่ได้หลังหักค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย

 5. ภาษีสถานประกอบการ (Local Business Tax) บางท้องที่ที่มีกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต้องเสียภาษีสถานประกอบการ ค่าภาษีนี้จะต่างกันตามพื้นที่และรูปแบบของธุรกิจ

 6. ค่าภาษีอื่นๆ บางกรณีอาจมีค่าภาษีเพิ่มเติมที่ต้องเสีย เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax) หรือภาษีเฉพาะสินค้าและบริการ (Specific Goods and Services Tax) ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและการดำเนินงาน

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.