ขนมหวาน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจขนมหวาน มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. รายได้จากการขายสินค้า รายได้หลักมาจากการขายขนมหวานและอาหารหวานอื่น ๆ ที่ร้านขาย ซึ่งรวมถึงเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ ชา น้ำผลไม้ หรือน้ำอัดลม รายได้จะมาจากราคาขายสินค้าลบด้วยต้นทุนการผลิตและบริการ

 2. บริการนอกสถานที่ ธุรกิจขนมหวานอาจมีบริการจัดส่งสินค้าหรือบริการนอกสถานที่เช่น จัดงานเลี้ยง ออกเสียงคาราโอเกะ หรือจัดเล่นเกมส์ ซึ่งรายได้มาจากการให้บริการนี้ก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ

 3. รายได้จากอีเวนต์พิเศษ การจัดงานอีเวนต์พิเศษ เช่น การขายขนมหวานในงานเทศกาล ตลาดนัด หรืออีเวนต์อื่น ๆ ที่มีผู้มาร่วมงานมากมาย อาจช่วยเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจขนมหวาน

 4. บริการรับจัดเลี้ยง บางธุรกิจขนมหวานมีบริการรับจัดเลี้ยงหรืออาหารบุฟเฟ่ต์ ซึ่งสามารถสร้างรายได้จากงานแต่งงาน งานเลี้ยงสังสรรค์ หรืองานอีเวนต์อื่น ๆ

 5. การขายสินค้าออนไลน์ การขายขนมหวานผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ออนไลน์ แพลตฟอร์มการขายออนไลน์ เช่น Lazada, Shopee, หรือการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อโฆษณาและขายสินค้าก็เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

 6. การจัดกิจกรรมโปรโมชั่น การจัดโปรโมชั่นและส่วนลดราคาสำหรับสินค้าขนมหวานบางชนิด เพื่อดึงดูดลูกค้าและเพิ่มยอดขาย

 7. การบริการอาหารและเครื่องดื่มเสริม การขายอาหารและเครื่องดื่มเสริม เช่น อาหารเช้า อาหารสำหรับมื้อกลางวัน หรือเครื่องดื่มสุขภาพ เพื่อเพิ่มรายได้และความหลากหลายในเมนู

 8. บริการอื่นๆ บางร้านขนมหวานอาจมีบริการอื่น ๆ เช่น การจัดคอนเสิร์ตหรืออีเวนต์สังสรรค์ การเปิดสอนทำขนมหวาน หรือบริการในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนมหวาน

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจขนมหวาน

 1. จุดแข็ง Strengths

  • คุณภาพสินค้าและบริการ การใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงและความรอบรู้ในการทำขนมหวานอาจเป็นจุดแข็งของธุรกิจ
  • สร้างแบรนด์ ร้านขนมหวานที่มีแบรนด์ที่ดีสามารถดึงดูดลูกค้าได้ง่ายขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นในสินค้า
  • ความหลากหลายในเมนู การมีเมนูที่หลากหลายและสามารถปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลหรือแนวรูปแบบการบริโภคจะช่วยให้ดึงดูดลูกค้ามากขึ้น
 2. จุดอ่อน Weaknesses

  • การบริหารจัดการ ความไม่มั่นคงในการบริหารจัดการหรือความไม่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจอาจเป็นจุดอ่อน
  • ความขาดแคลนในสินค้าหรือบริการ การขาดสินค้าหรือบริการที่ทันสมัยอาจทำให้ลูกค้าสลับไปยังคู่แข่ง
  • ความขาดแคลนในการตลาด ความขาดแคลนในกลยุทธ์การตลาดออนไลน์หรือโปรโมชั่นที่เหมาะสมอาจทำให้สูญเสียโอกาสในการขาย
 3. โอกาส Opportunities

  • การเติบโตของตลาด ตลาดขนมหวานอาจมีโอกาสเติบโตเนื่องจากความสนใจในอาหารหวานเพิ่มขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงในแบบการบริโภค
  • การขยายสาขา การเปิดสาขาใหม่หรือการขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ใหม่อาจช่วยเพิ่มรายได้และความเป็นที่รู้จักของธุรกิจ
  • การนำเทรนด์ใหม่เข้ามา การใช้เทรนด์หรือแนวโน้มใหม่ในการสร้างเมนูหรือโปรโมชั่นสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่
 4. อุปสรรค Threats

  • คู่แข่งแรง มีคู่แข่งที่มีชื่อเสียงและทรัพยากรมากมายอาจสร้างการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาด
  • ปัญหาทางกฎหมายและกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายสุขภาพหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาจส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจ
  • สภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและการบริหารจัดการ

อาชีพ ธุรกิจขนมหวาน ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่และอุปกรณ์ การเริ่มธุรกิจขนมหวานต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตหรือบริการขนมหวาน และอุปกรณ์ที่จำเป็นเช่น เตาอบ หรือเครื่องตำ โรงแรม เพื่อผลิตขนมหวานตามมาตรฐานและปริมาณที่ต้องการ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อาจต้องนำเข้ามาพิจารณาในการลงทุน

 2. วัตถุดิบ ต้องการวัตถุดิบสำหรับการผลิตขนมหวาน เช่น แป้ง น้ำตาล ไข่ นม ผลไม้ และอื่น ๆ การซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากอาจต้องใช้เงินลงทุน

 3. บุคคลากร ต้องสรรหาและจ้างบุคคลากรที่มีความสามารถในการผลิตขนมหวาน รวมถึงพนักงานในส่วนขาย การบริการ และบริหารจัดการ

 4. การตลาดและโปรโมชั่น การตลาดและโปรโมชั่นเป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูดลูกค้า คุณจำเป็นต้องลงทุนในการโฆษณา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และกิจกรรมโปรโมชั่น

 5. การบริหารและรายได้คงที่ การมีระบบบริหารและการวางแผนการเงินที่ดีเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้โดยมีรายได้คงที่ในระยะยาว

 6. การรับรองและอนุญาต บางพื้นที่อาจต้องมีการรับรองหรืออนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นหรือกรมสาธารณสุข การได้รับการอนุมัติและการรับรองเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจขนมหวาน

 7. ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของคุณเองหรือการกู้ยืมเงินเพื่อทำการลงทุนในธุรกิจขนมหวาน

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขนมหวาน

 1. ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนมหวานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การเลือกเมนู การจัดการการเงิน และการพัฒนาธุรกิจ

 2. เชฟและผู้ทำขนมหวาน คนที่ทำขนมหวานต้องมีความสามารถในการทำอาหารและขนมหวานต่าง ๆ โดยมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเมนูและการนำเสนอขนมหวานให้ดูน่าสนใจและอร่อย

 3. พนักงานในส่วนการบริการและการขาย การบริการและการขายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจขนมหวาน เจ้าหน้าที่ในส่วนนี้ต้องมีทักษะในการบริการลูกค้าอย่างดีเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

 4. ผู้จัดการร้านหรือผู้บริหาร คนที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการร้านหรือธุรกิจจะต้องมีความสามารถในการวางแผนการเงิน การบริหารบุคคลากร การตลาด และการจัดการด้านอื่น ๆ ของธุรกิจ

 5. บุคคลากรทางเทคนิค บางธุรกิจขนมหวานอาจต้องการบุคคลากรทางเทคนิคเพื่อดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตขนมหวาน

 6. ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ ธุรกิจขนมหวานต้องซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบต้องมีความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม

 7. บริการอื่น ๆ ธุรกิจขนมหวานอาจมีความเกี่ยวข้องกับบริการอื่น ๆ เช่น บริการจัดเลี้ยง บริการจัดงานสังสรรค์ หรือบริการส่งอาหาร

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจขนมหวาน ที่ควรรู้

 1. โรงงาน (Factory)

  • ภาษาไทย โรงงาน
  • คำอธิบายเพิ่ม สถานที่ที่ใช้ในการผลิตขนมหวานโดยมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการผลิตสินค้า
 2. เมนู (Menu)

  • ภาษาไทย เมนู
  • คำอธิบายเพิ่ม รายการอาหารและขนมหวานที่ร้านขนมหวานนำเสนอแก่ลูกค้า
 3. การตลาด (Marketing)

  • ภาษาไทย การตลาด
  • คำอธิบายเพิ่ม กิจกรรมที่ใช้เพื่อโปรโมตและขายสินค้าขนมหวานแก่ลูกค้า
 4. การบริหารจัดการ (Management)

  • ภาษาไทย การบริหารจัดการ
  • คำอธิบายเพิ่ม กระบวนการการบริหารและการควบคุมทั้งหมดในธุรกิจขนมหวาน
 5. บุคคลากร (Staff)

  • ภาษาไทย บุคคลากร
  • คำอธิบายเพิ่ม คนที่ทำงานในร้านขนมหวานรวมถึงพนักงานผู้ทำขนมหวานและพนักงานในส่วนการบริการ
 6. กิจกรรมโปรโมชั่น (Promotion Activities)

  • ภาษาไทย กิจกรรมโปรโมชั่น
  • คำอธิบายเพิ่ม กิจกรรมหรือโครงการที่ใช้ในการส่งเสริมขนมหวานและดึงดูดลูกค้า
 7. การบริการลูกค้า (Customer Service)

  • ภาษาไทย การบริการลูกค้า
  • คำอธิบายเพิ่ม กระบวนการให้บริการลูกค้าอย่างเอาใจใส่และมีคุณภาพเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้า
 8. สินค้าหลัก (Core Product)

  • ภาษาไทย สินค้าหลัก
  • คำอธิบายเพิ่ม สิ่งของหรือสินค้าที่เป็นหลักในธุรกิจขนมหวาน เช่น ขนมหวานต่าง ๆ
 9. วัตถุดิบ (Ingredients)

  • ภาษาไทย วัตถุดิบ
  • คำอธิบายเพิ่ม สารหรือวัตถุที่ใช้ในการผลิตขนมหวาน เช่น แป้ง น้ำตาล ไข่ และผลไม้
 10. ความสะอาดและสุขลักษณะ (Cleanliness and Hygiene)

  • ภาษาไทย ความสะอาดและสุขลักษณะ
  • คำอธิบายเพิ่ม การรักษาความสะอาดและมาตรฐานสุขลักษณะในการผลิตและบริการขนมหวานเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและคุณภาพของสินค้า

จดบริษัท ธุรกิจขนมหวาน ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจขนมหวานของคุณ เช่น บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน หรือบริษัทห้างหุ้นส่วน

 2. เลือกชื่อบริษัท ต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และมีการจดทะเบียนชื่อบริษัทตามกฎหมาย สามารถทำการค้นหาชื่อบริษัทที่สถาบันการจดทะเบียนพาณิชย์ได้

 3. จัดทำเอกสารบริษัท จัดทำเอกสารที่จำเป็นเพื่อสร้างบริษัท ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดของบริษัท (Articles of Association) และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (Memorandum of Association)

 4. จดทะเบียนบริษัท ส่งเอกสารและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทที่สถาบันการจดทะเบียนพาณิชย์ในประเทศไทย ระหว่างรอการอนุมัติจากสถาบัน คุณจะต้องระบุที่ตั้งสำหรับสำนักงานใหญ่ของบริษัท

 5. รับหนังสือรับรองการจดทะเบียน เมื่อบริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนแล้ว คุณจะได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนและหมายเลขทะเบียนบริษัท

 6. จัดทำทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากบริษัทของคุณจะมีการขายสินค้าหรือบริการ คุณจะต้องจัดทำทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร

 7. ส่งรายงานการเสียภาษี บริษัทต้องส่งรายงานการเสียภาษีทุกปีตามกฎหมายภาษีและบัญชีของบริษัท

 8. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารในชื่อของบริษัทเพื่อการทางการเงินของบริษัท

 9. เพิ่มบุคคลากรและสร้างโครงสร้างองค์กร สร้างทีมงานและโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจขนมหวาน

 10. สอบบทความทางกฎหมายและการกำกับดูแล (Compliance) คำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนมหวาน เช่น กฎระเบียบสุขภาพ กฎหมายแรงงาน และอื่น ๆ

บริษัท ธุรกิจขนมหวาน เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทที่มีรายได้จากการขายขนมหวานต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม ประเทศไทย ภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกเรียกเก็บจากลูกค้าและต้องส่งให้กรมสรรพากร

 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากบริษัทเป็นรูปแบบผู้ประกอบการในรูปแบบบุคคลธรรมดา (sole proprietorship) หรือบริษัทห้างหุ้นส่วน คุณและหรือพนักงานของคุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามรายได้ที่ได้รับ

 3. ภาษีกิจกรรมอาชีพ (Business Tax) บางร้านขนมหวานอาจต้องเสียภาษีกิจกรรมอาชีพกับท้องถิ่น เป็นภาษีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการค้าและการบริการที่อยู่ในขอบเขตท้องถิ่นที่ร้านตั้งอยู่

 4. ภาษีเงินกำไรนิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทต้องเสียภาษีเงินกำไรนิติบุคคลตามกฎหมายภาษีเงินกำไรนิติบุคคลในประเทศไทย ภาษีนี้คำนวณจากกำไรสุทธิที่ได้หลังหักค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย

 5. ภาษีสถานประกอบการ (Local Business Tax) บางท้องที่ที่มีกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต้องเสียภาษีสถานประกอบการ ค่าภาษีนี้จะต่างกันตามพื้นที่และรูปแบบของธุรกิจ

 6. ค่าภาษีอื่นๆ บางกรณีอาจมีค่าภาษีเพิ่มเติมที่ต้องเสีย เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax) หรือภาษีเฉพาะสินค้าและบริการ (Specific Goods and Services Tax) ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและการดำเนินงาน

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

แบรนด์เสื้อผ้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

สร้างแบรนด์เสื้อผ้า ลงทุนเท่าไหร่ ทําแบรนด์เสื้อผ้า ต้องรู้อะไรบ้าง ทํา แบรนด์เสื้อผ้า จากจีน รับผลิตเสื้อผ้า แบรนด์ตัวเอง รับสร้างแบรนด์เสื้อผ้า ไม่มี ขั้นต่ำ ทําแบรนด์เสื้อผ้า เริ่มต้น โรงงาน ทํา แบรนด์เสื้อผ้า ทําแบรนด์เสื้อผ้า ออนไลน์

การค้าขายออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ เริ่มต้นขายของ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี การขายออนไลน์ในปัจจุบัน เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า

เช่าซื้อ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

พ.ร.ฎ. กำกับธุรกิจเช่าซื้อรถและลีสซิ่ง แนวโน้มธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจเช่าซื้อ คือ ภาพรวมธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ธุรกิจลิสซิ่ง กฎหมาย ส่วนแบ่งตลาด สินเชื่อ รถยนต์

แม่ค้าออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี เริ่มต้นขายของ อาชีพแม่ค้าออนไลน์

ธุรกิจกับเทคโนโลยี เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ยกตัวอย่างธุรกิจ startup ธุรกิจที่น่าสนใจในอนาคต ธุรกิจเล็กๆ สำหรับวัยรุ่น ธุรกิจสตาร์ทอัพ มีอะไรบ้าง ธุรกิจ startup หมายถึง ธุรกิจรวยเงียบ ไอเดียธุรกิจใหม่ๆ ธุรกิจ Startup ออนไลน์

กล้วยตาก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

โครงงานกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ วิธีทํา กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ 7-11 สินค้า otop กล้วยตาก กล้วยตากจิราพร กล้วยตากจิราพร ประวัติ กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ไร่ทับทิมสยาม โรงงานกล้วยตาก ออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top