จดทะเบียนบริษัท.COM » ขายจักรยาน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจขายจักรยาน มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายจักรยานใหม่ รายได้หลักของธุรกิจขายจักรยานมาจากการขายจักรยานใหม่ให้แก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงการขายจักรยานเสริมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น หมวกกันน็อค, กระเป๋าหลัง, และอื่น ๆ

 2. การบำรุงรักษาและซ่อมแซมจักรยาน ธุรกิจขายจักรยานยังสามารถรับรายได้จากการบำรุงรักษาและซ่อมแซมจักรยานสำหรับลูกค้า นี่รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรืออัพเกรดจักรยานให้กับลูกค้าที่ต้องการ

 3. การให้บริการเช่าจักรยาน บางธุรกิจขายจักรยานยังมีการให้บริการเช่าจักรยานให้กับลูกค้า เช่น การให้บริการเช่าจักรยานเพื่อทัวร์, การเช่าจักรยานสำหรับการปั่นเพื่อการออกกำลังกาย, หรือเช่าจักรยานสำหรับการแข่งขัน

 4. การขายอุปกรณ์และอะไหล่สำหรับจักรยาน รายได้อื่น ๆ ของธุรกิจขายจักรยานมาจากการขายอุปกรณ์และอะไหล่สำหรับจักรยาน อาจรวมถึงการขายอะไหล่สำหรับการซ่อมแซมจักรยาน

 5. การอบรมและสัมมนา บางธุรกิจขายจักรยานอาจจัดสัมมนาหรืออบรมเกี่ยวกับการปั่นจักรยานหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสร้างรายได้จากค่าลงทะเบียนหรือค่าเข้าร่วม

 6. การจัดแข่งขันจักรยาน บางธุรกิจขายจักรยานอาจจัดการแข่งขันจักรยาน เป็นการสร้างรายได้จากค่าลงทะเบียนแข่งขันและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 7. การขายจักรยานมือสอง บางธุรกิจอาจมีการขายจักรยานมือสองในส่วนของอุปกรณ์ยี่ห้อที่ไม่ใช้แล้วหรือจักรยานมือสองที่ได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจขายจักรยาน

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • สินค้าคุณภาพสูง การขายจักรยานที่มีคุณภาพดีและมีชื่อเสียงสามารถดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น
  • บริการหลังการขายดี การให้บริการหลังการขายที่เป็นมิตรและมืออาชีพช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
  • ความรู้และความเชี่ยวชาญ การให้คำแนะนำและบริการเกี่ยวกับจักรยานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญสามารถช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
  • การตลาดออนไลน์ที่เก่ง การใช้การตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มการรับรู้และขยายกลุ่มลูกค้า
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • คอสต์การผลิตสูง การผลิตจักรยานที่มีคุณภาพอาจมีคอสต์ที่สูง ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาขายสูงขึ้น
  • การค้าขายที่จำกัด ถ้าธุรกิจขายจักรยานของคุณตั้งอยู่ในพื้นที่จำกัด คุณอาจต้องพบกับข้อจำกัดในการขยายธุรกิจ
  • การแข่งขันรุนแรง มีการแข่งขันจากผู้ขายอื่น ๆ ที่มีบริการที่คล้ายคลึงกัน
 3. โอกาส (Opportunities)

  • การขยายตลาด โอกาสในการขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่หรือกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น การเข้าสู่ตลาดการขายออนไลน์หรือตลาดต่างประเทศ
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาการออกแบบและคุณสมบัติของจักรยานใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • การบริการต่อลูกค้า โอกาสในการเพิ่มบริการต่อลูกค้า เช่น การให้บริการซ่อมจักรยานหรือบริการจัดส่ง
 4. อุปสรรค (Threats)

  • การแข่งขันรุนแรง การแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ขายอื่น ๆ อาจส่งผลให้มีการลดราคาและกำไร
  • การเปลี่ยนแปลงในทางกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการขายจักรยานอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
  • ควา

อาชีพ ธุรกิจขายจักรยาน ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การซื้อสต็อกจักรยาน คุณต้องลงทุนในการซื้อสต็อกจักรยานที่คุณจะขาย ค่าใช้จ่ายนี้อาจมีขนาดใหญ่ขึ้นขึ้นตามจำนวนและคุณภาพของจักรยานที่คุณต้องการขาย

 2. สถานที่ตั้งร้าน คุณต้องพิจารณาที่ตั้งร้านให้เหมาะสมและสะดวกสบายสำหรับลูกค้า การเช่าหรือซื้อสถานที่ตั้งร้านจะต้องใช้ทุนมากตามพื้นที่และทำเลที่คุณเลือก

 3. อุปกรณ์และเครื่องมือ คุณต้องลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ เช่น ชั้นวางจักรยาน, เครื่องมือซ่อมแซม, และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 4. การตลาดและโฆษณา คุณต้องลงทุนในการตลาดและโฆษณาเพื่อเพิ่มการรับรู้ของร้านของคุณและดึงดูดลูกค้าใหม่

 5. บุคลากร หากคุณไม่สามารถดำเนินธุรกิจด้วยตัวเองคุณอาจต้องจ้างบุคลากรเพิ่มเพื่อช่วยในการบริหารร้านและให้บริการแก่ลูกค้า

 6. การบัญชีและการเงิน คุณต้องมีงบการเงินที่แข็งแรงและระบบบัญชีที่ดีเพื่อการจัดการการเงินของธุรกิจ

 7. สินค้าคงคลัง คุณต้องจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายเกินไปในการเก็บรักษาจักรยาน

 8. การขับเคลื่อนระบบจัดส่ง หากคุณมีแผนในการจัดส่งจักรยานแก่ลูกค้า คุณอาจต้องลงทุนในระบบจัดส่งและรถขนส่ง

 9. ส่วนติดต่อกับธนาคาร คุณอาจต้องเปิดบัญชีธนาคารให้กับธุรกิจและระบบชำระเงินออนไลน์เพื่อการทำธุรกิจออนไลน์ (หากมี)

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขายจักรยาน

 1. ผู้ปั่นจักรยานมืออาชีพ นักปั่นจักรยานมืออาชีพสามารถเป็นลูกค้าหลักของร้านขายจักรยาน เขาอาจต้องการจักรยานที่มีคุณภาพสูงและอุปกรณ์เสริมสำหรับการปั่นจักรยานในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน

 2. นักปั่นจักรยานทั่วไป คนทั่วไปที่ใช้จักรยานเพื่อการออกกำลังกายหรือการเดินทางจะเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญ พวกเขาอาจมองหาจักรยานเพื่อการใช้งานประจำหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายจักรยาน

 3. นักท่องเที่ยวที่ใช้จักรยาน นักท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงการเดินทางของพวกเขากับการปั่นจักรยานทางดินหรือเส้นทางที่สวยงามมักจะมองหาบริการเช่าจักรยานหรือสนับสนุนการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน

 4. นักปั่นเมือง (Commuters) คนที่ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางไปที่ทำงานหรือกิจกรรมประจำวัน พวกเขาอาจต้องการจักรยานเมืองหรือจักรยานที่สะดวกสบายสำหรับการขับเคลื่อนในเมือง

 5. นักสนุกสันต์ (Enthusiasts) นักสนุกสันต์ที่สนใจการปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมสันทนาการและความสนุก พวกเขาอาจต้องการจักรยานเสริมและอุปกรณ์เสริมสำหรับการปั่นในธรรมชาติหรือทางดำน้ำ

 6. นักสำรวจธรรมชาติ (Outdoor Enthusiasts) คนที่ชื่นชอบการสำรวจธรรมชาติและกิจกรรมกลางแจ้ง จักรยานเสริมอาจเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการสำรวจป่า, ภูเขา, หรืออื่น ๆ

 7. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายจักรยาน นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายจักรยาน เช่น ร้านซ่อมจักรยาน, การผลิตอุปกรณ์จักรยาน, หรือการจัดการแข่งขันจักรยานที่สนับสนุนกลุ่มลูกค้าในวงการ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจขายจักรยาน ที่ควรรู้

 1. จักรยาน (Bicycle)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) ยานพาหนะที่มีล้อสองและใช้กำลังมนุษย์ในการขับเคลื่อน
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A vehicle with two wheels that is powered by human effort
 2. อุปกรณ์จักรยาน (Bicycle Accessories)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) ของที่ใช้เสริมสร้างหรือปรับปรุงจักรยาน เช่น หมวกกันน็อค, ไฟหน้า, และกระเป๋าหลัง
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Items used to enhance or improve bicycles, such as helmets, headlights, and backpacks
 3. จักรยานเสริม (Bike Accessories)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) อุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่เพิ่มเติมในจักรยานเพื่อความสะดวกสบายหรือการปรับปรุง
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Accessories or components added to a bicycle for convenience or enhancement
 4. จักรยานเด็ก (Kids’ Bikes)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) จักรยานที่ออกแบบมาสำหรับเด็ก
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Bicycles designed specifically for children
 5. ปั่นทางเท้า (Mountain Biking)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กิจกรรมการปั่นจักรยานในสภาพทางเท้าหรือที่ร่มที่ยากลำบาก
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A cycling activity on rough or off-road terrain
 6. ล้อแม็ก (Rim)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) ส่วนที่รอบล้อของจักรยานที่มีลวดเป็นพื้นฐานสำหรับยึดยาง
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The circular part around the wheel of a bicycle that has spokes for holding the tire
 7. ลูกสูบ (Brake)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) ระบบหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการหยุดหรือลดความเร็วของจักรยาน
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A system or device used to stop or slow down a bicycle
 8. สายเกียร์ (Gears)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) ระบบที่ช่วยเปลี่ยนความเร็วของจักรยาน ซึ่งมีลูกสูบหรือส่วนเครื่องยนต์เกียร์เพื่อปรับแต่งการขับเคลื่อน
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A system that helps change the speed of a bicycle, typically with a gear shift or gear mechanism
 9. สวิตช์ (Switch)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนโหมดหรือสถานะของระบบบนจักรยาน เช่น สวิตช์ไฟหน้า
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A device used to change the mode or state of a system on a bicycle, such as a headlight switch
 10. โฟร์ค (Fork)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) ส่วนของจักรยานที่ตั้งอยู่ระหว่างล้อหน้าและใช้สำหรับควบคุมการขับเคลื่อนและการหมุน
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The part of a bicycle located between the front wheels and used for controlling steering and rotation

จดบริษัท ธุรกิจขายจักรยาน ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทห้ามหุ่นยนต์ การเลือกประเภทของบริษัทจะมีผลต่อโครงสร้างและการดำเนินธุรกิจของคุณ

 2. ตรวจสอบชื่อบริษัท คุณต้องตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้ชื่อบริษัทที่คุณเลือกว่ามีความสอดคล้องกับกฎหมายและยังไม่ถูกใช้ไปแล้ว

 3. จัดเตรียมเอกสารทางกฎหมาย คุณจะต้องจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นตามกฎหมายในการจดบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน, สัญญาก่อตั้งบริษัท, แผนการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น

 4. เปิดบัญชีธนาคาร คุณจะต้องเปิดบัญชีธนาคารในชื่อของบริษัทเพื่อการทำธุรกิจและการทำธุรกรรมทางการเงินของบริษัท

 5. จดทะเบียนบริษัท คุณจะต้องส่งเอกสารและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

 6. ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียน เมื่อบริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนอย่างเรียบร้อย คุณจะได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 7. ลงทะเบียนเงินทุนหรือทุนจดทะเบียน คุณจะต้องลงทะเบียนเงินทุนหรือทุนจดทะเบียนของบริษัทตามกฎหมาย และให้หลักฐานการจดทะเบียนเงินทุนหรือทุนจดทะเบียนกับกรมธนารัฐ

 8. สร้างโครงสร้างองค์กร คุณต้องสร้างโครงสร้างองค์กรของบริษัท รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริษัท

 9. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของคุณ และประกอบกิจการอย่างถูกต้อง

บริษัท ธุรกิจขายจักรยาน เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ถ้าบริษัทเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนและมีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ผู้ถือหุ้นอาจต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลตามรายได้ที่ได้รับจากบริษัท

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) ถ้าธุรกิจขายจักรยานได้รับรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการในประเทศที่มีระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทจะต้องเสียภาษี VAT ในอัตราร้อยละที่กำหนด

 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax) บางประเภทของธุรกิจอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามกฎหมายในประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีนี้ เช่น การขายสินค้าหรือบริการบางประเภท

 4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) บริษัทอาจต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากรายได้ที่จ่ายให้กับบุคคลธรรมดาหรือบริษัทอื่น ๆ แล้วส่งเงินภาษีไปยังหน่วยงานราชการ

 5. ภาษีนิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทจะต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามรายได้ที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจ เป็นภาษีบริษัทหรือภาษีกำไรตามกฎหมายและอัตราภาษีที่ระบุ

 6. อื่น ๆ ธุรกิจขายจักรยานอาจมีค่าใช้จ่ายและภาษีอื่น ๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการของพวกเขา เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือภาษีสรรพากรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของธุรกิจ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.