จดทะเบียนบริษัท.COM » ขายข้าวมันไก่ทอด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจขายข้าวมันไก่ทอด มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. รายได้จากการขายข้าวมันไก่ รายได้หลักสำหรับธุรกิจนี้มาจากการขายข้าวมันไก่ที่เสิร์ฟให้ลูกค้า ราคาข้าวมันไก่แต่ละจานจะมีการกำหนดราคาและมีส่วนร้อยกำไรของร้านอาหารที่เป็นรายได้ในส่วนนี้

 2. รายได้จากการขายส่วนเสริม นอกจากข้าวมันไก่แล้ว ร้านอาหารสามารถขายส่วนเสริมอื่น ๆ เช่น ไก่ทอด, น้ำเปล่า, น้ำผลไม้, หรือเครื่องดื่มอื่น ๆ ซึ่งจะเพิ่มรายได้เพิ่มเติมให้กับร้าน

 3. รายได้จากบริการส่งอาหาร หากร้านอาหารมีบริการส่งอาหารถึงบ้านหรือสำนักงานของลูกค้า รายได้จากค่าบริการส่งอาหารจะเพิ่มขึ้น โดยลูกค้าจะชำระค่าบริการส่งอาหารเพิ่มเติม

 4. รายได้จากบริการจัดงาน บางร้านอาหารอาจมีบริการจัดงานสังสรรค์หรืออีเวนต์พิเศษ เช่น งานเลี้ยง, งานแต่งงาน, หรืออีเวนต์พิเศษอื่น ๆ ซึ่งรายได้จากบริการนี้มาจากค่าบริการจัดงานและอาหารที่เสิร์ฟให้กับผู้เข้าร่วมงาน

 5. รายได้จากการค่าบริการในร้าน บางร้านอาหารอาจเรียกค่าบริการเพิ่มเติมหรือบริการบริหารการตั้งโต๊ะ การบริการนี้มาจากค่าบริการที่ให้ลูกค้า

 6. รายได้จากบริการพิเศษ บางร้านอาหารอาจมีบริการพิเศษเช่น บริการรับจองโต๊ะ, บริการเสิร์ฟเมนูพิเศษ, หรือบริการวินที่สามารถเพิ่มรายได้ของร้านได้

 7. รายได้จากเพิ่มมูลค่าในเมนู การเพิ่มเมนูอาหารหรือตัวเลือกใหม่ เช่น อาหารเพิ่มเติมหรือเมนูสำหรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะ จะสามารถเพิ่มรายได้ได้

 8. รายได้จากบริการที่นั่งอาหาร บางร้านอาหารอาจมีบริการให้ลูกค้านั่งอาหารในร้าน รายได้จะมาจากการเสิร์ฟอาหารในร้านและค่าบริการในการนั่งอาหาร

 9. รายได้จากการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า บางร้านอาหารอาจจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและใช้ในการติดต่อลูกค้าและการตลาดเพิ่มเติม

 10. รายได้จากค่าบริการเสริม บางร้านอาหารอาจมีบริการเสริมเช่น บริการบริหารการจอง บริการเสิร์ฟอาหารที่นั่ง บริการบริหารการเลือกเมนู เป็นต้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจขายข้าวมันไก่ทอด

Strengths (จุดแข็ง)

 1. เมนูยอดนิยม ข้าวมันไก่ทอดเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักในสังคม ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจในด้านนี้

 2. ราคาที่เหมาะสม บางครั้งราคาข้าวมันไก่ทอดอยู่ในระดับที่คุณฉลาดในการสร้างรายได้และยังสามารถดึงดูดลูกค้า

 3. ตำแหน่งที่ดี การตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่มีความคุ้มค่าทางธุรกิจหรือใกล้กับที่อยู่ของลูกค้าที่เป็นไปได้สามารถช่วยเพิ่มยอดขาย

 4. คุณภาพรสชาติ การมีรสชาติที่อร่อยและคุณภาพสูงของข้าวมันไก่ทอดสามารถสร้างความพึงพอใจในลูกค้าและสร้างลูกค้าที่เป็นสัดส่วน

Weaknesses (จุดอ่อน)

 1. ความรุนแรงในการแข่งขัน ธุรกิจขายข้าวมันไก่ทอดมีการแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาด มีการเปิดร้านใหม่อย่างต่อเนื่องที่มีเมนูคล้ายกัน

 2. กำลังจำกัด ถ้ามีกำลังการผลิตหรือบุคคลที่จำกัด อาจทำให้ร้านไม่สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นในยอดขายได้

 3. ความเสี่ยงด้านสุขภาพ สุขภาพสาธารณะอาจมีความคัดค้านต่ออาหารที่มีการทอดเย็น ทำให้ต้องใช้มาตรการเพิ่มเติมในด้านสุขภาพและความถูกต้อง

Opportunities (โอกาส)

 1. การขยายตัวไปยังสถานที่ใหม่ การเปิดร้านสาขาใหม่หรือเจรจาในการเปิดร้านแฟรนไชส์สามารถช่วยเพิ่มยอดขายและความรู้จักของบริษัท

 2. บริการจัดงานหรือเหตุการณ์พิเศษ การเสนอบริการจัดงานหรือจัดเหตุการณ์พิเศษสามารถเป็นทางเลือกในการเพิ่มรายได้และสร้างสรรค์ลูกค้า

 3. การขายออนไลน์ การขายข้าวมันไก่ทอดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มการสั่งอาหารออนไลน์เป็นโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอื่น ๆ และเพิ่มยอดขาย

Threats (อุปสรรค)

 1. การเปลี่ยนแปลงในความถูกต้องของอาหาร ความต้องการในการรักษาสุขภาพมีการเพิ่มขึ้น การปรับเปลี่ยนเมนูเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านสุขภาพอาจเป็นอุปสรรค

 2. ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจอาจเพิ่มขึ้นในหลายด้าน เช่น ค่าเช่าร้าน, ค่าแรงงาน, หรือค่าวัสดุ

 3. ความเปลี่ยนแปลงในการตลาด การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกค้าหรือความนิยมในการรับประทานอาหารอาจมีผลต่อยอดขาย

อาชีพ ธุรกิจขายข้าวมันไก่ทอด ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่ คุณจะต้องเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับร้านของคุณ เช่น ร้านที่ติดถนนหลักหรือใกล้กับพื้นที่ที่มีความคนเยอะ การเช่าร้านหรือซื้อที่ดินสามารถเป็นค่าใช้จ่ายในระดับสูงขึ้นในบางกรณี ราคาขึ้นอยู่กับสถานที่และขนาดของพื้นที่

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ คุณจะต้องซื้อเครื่องดำเนินธุรกิจที่จำเป็น เช่น เครื่องทอดไก่, หม้อทอด, โต๊ะทำงาน, ระบบความปลอดภัยในการทอด, และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. วัตถุดิบ การซื้อวัตถุดิบเพื่อการทำอาหาร เช่น น้ำมันทอด, ข้าว, ไก่, ผงปรุงรส, แป้ง, น้ำเปล่า เป็นส่วนสำคัญของการลงทุนในธุรกิจขายข้าวมันไก่ทอด

 4. การตลาดและโฆษณา คุณจะต้องลงทุนในการโฆษณาและการตลาดเพื่อสร้างความรู้และยอดขาย นี้อาจรวมถึงการออกแบบโลโก้, เว็บไซต์, การโฆษณาออนไลน์, และวิธีการโฆษณาอื่น ๆ

 5. การบริหารการเงิน คุณต้องมีงบประมาณสำหรับการจัดการค่าใช้จ่ายประจำวันและการจัดการกระแสเงินสด รวมถึงการจัดเตรียมเงินสำหรับการลงทุนแรก

 6. การจ้างงาน หากคุณไม่สามารถจัดการร้านของคุณด้วยตนเอง คุณจะต้องคิดถึงการจ้างพนักงาน เช่น พ่อครัว, พนักงานบริการลูกค้า และพนักงานทอด

 7. การประกอบธุรกิจ คุณจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนธุรกิจ, ภาษี, การประกัน, และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 8. การบริหารจัดการ การซื้อซอฟต์แวร์จัดการที่จะช่วยในการบริหารการคลัง, การสั่งซื้อวัตถุดิบ, และการบริหารพนักงานอาจจะเป็นการลงทุนสำหรับความสะดวกในการบริหารธุรกิจ

 9. การบริหารความเสี่ยง การซื้อประกันและมีแผนการจัดการความเสี่ยงสำหรับความไม่แน่นอนในธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงจากสาธารณภัยหรือความสูญเสียทางการเงิน

 10. รายได้สำรอง ควรมีรายได้สำรองสำหรับธุรกิจในกรณีที่ไม่ได้รับรายได้ตามคาดการณ์ และสำหรับความจำเป็นในธุรกิจรายวัน

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขายข้าวมันไก่ทอด

 1. ก่อสร้างและตกแต่ง การก่อสร้างหรือตกแต่งร้านอาหาร เช่น การสร้างร้าน, การตกแต่งภายใน, และการสร้างพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำอาหารและบริการลูกค้า

 2. การเช่าหรือขายอสังหาริมทรัพย์ หากคุณไม่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจขายข้าวมันไก่ทอดของคุณเอง คุณอาจสนใจในการเช่าหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมสำหรับร้านอาหาร

 3. การส่งอาหาร การจัดส่งอาหารถึงบ้านหรือสำนักงานของลูกค้าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้อง นี่คือหนึ่งในวิธีในการขยายธุรกิจขายข้าวมันไก่ทอด

 4. ส่วนแบ่งอาหาร การผลิตและจัดจำหน่ายส่วนประกอบหรือวัตถุดิบที่ใช้ในธุรกิจอาหาร เช่น น้ำมันทอด, แป้ง, และเครื่องปรุงรส

 5. การบริการสนับสนุน บริการในการบริหารจัดการและที่ปรึกษาทางธุรกิจสามารถเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร

 6. การพัฒนาเมนู การสร้างเมนูอาหาร การทดลองสูตรอาหารใหม่ และการพัฒนาเมนูสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

 7. การจัดงานและบริการจัดเลี้ยง การจัดงานพิเศษเช่น งานเลี้ยง, งานแต่งงาน, หรืออีเวนต์พิเศษอาจเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจขายข้าวมันไก่ทอด

 8. การตลาดและโฆษณา การตลาดและโฆษณาสำหรับร้านอาหาร ซึ่งรวมถึงการออกแบบโลโก้, เว็บไซต์, โฆษณาออนไลน์, และการบริหารการตลาด

 9. การบริการทางเทคนิค บริการเช่น การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการทอดอาหาร

 10. การศึกษาและอบรม การศึกษาและอบรมเกี่ยวกับอาหาร, การทำอาหาร, และการบริหารร้านอาหารสามารถเป็นประโยชน์ในการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจในด้านนี้

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจขายข้าวมันไก่ทอด ที่ควรรู้

 1. เมนู (Menu)

  • คำอธิบาย รายการอาหารที่ร้านเสนอให้ลูกค้าเลือก
  • ภาษาไทย เมนู
  • ภาษาอังกฤษ Menu
 2. การทอด (Frying)

  • คำอธิบาย กระบวนการการทำอาหารโดยการจุ่มในน้ำมันร้อน
  • ภาษาไทย การทอด
  • ภาษาอังกฤษ Frying
 3. ไก่ (Chicken)

  • คำอธิบาย นกชนพื้นเมืองที่ใช้ในอาหาร
  • ภาษาไทย ไก่
  • ภาษาอังกฤษ Chicken
 4. ข้าวมัน (Chicken Rice)

  • คำอธิบาย ข้าวที่สร้างจากการนำข้าวไปทอดกับน้ำมันและเกลือแล้วรับประทานกับเนื้อไก่
  • ภาษาไทย ข้าวมันไก่
  • ภาษาอังกฤษ Chicken Rice
 5. น้ำมันทอด (Frying Oil)

  • คำอธิบาย น้ำมันที่ใช้ในกระบวนการการทอดอาหาร
  • ภาษาไทย น้ำมันทอด
  • ภาษาอังกฤษ Frying Oil
 6. ร้านอาหาร (Restaurant)

  • คำอธิบาย สถานที่ที่บริการอาหารสำหรับลูกค้า
  • ภาษาไทย ร้านอาหาร
  • ภาษาอังกฤษ Restaurant
 7. เครื่องทอด (Fryer)

  • คำอธิบาย เครื่องที่ใช้ในการทอดอาหารด้วยน้ำมัน
  • ภาษาไทย เครื่องทอด
  • ภาษาอังกฤษ Fryer
 8. สูตร (Recipe)

  • คำอธิบาย ลำดับขั้นตอนและส่วนผสมในการทำอาหาร
  • ภาษาไทย สูตร
  • ภาษาอังกฤษ Recipe
 9. ความสะอาดและความเป็นมาตร (Cleanliness and Hygiene)

  • คำอธิบาย ความสำคัญในการรักษาความสะอาดและความเป็นมาตรในการทำอาหารเพื่อป้องกันโรคและรักษาความปลอดภัยของลูกค้า
  • ภาษาไทย ความสะอาดและความเป็นมาตร
  • ภาษาอังกฤษ Cleanliness and Hygiene
 10. รายได้ (Revenue)

  • คำอธิบาย จำนวนเงินที่ร้านรับจากการขายสินค้าหรือบริการ
  • ภาษาไทย รายได้
  • ภาษาอังกฤษ Revenue

จดบริษัท ธุรกิจขายข้าวมันไก่ทอด ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด, หรือบริษัทมหาชนจำกัด ต้องหารือกับผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเพื่อการแนะนำที่เหมาะสมสำหรับคุณ

 2. ลงทุนเริ่มต้น คุณจะต้องลงทุนในการจดบริษัท ซึ่งรวมถึงค่าบริการของนิติบุคคลหรือกิจการที่ช่วยในกระบวนการจดทะเบียน

 3. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ยังไม่ถูกใช้ไปแล้ว และต้องเป็นชื่อที่ไม่ละเมิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิในการใช้ชื่อ

 4. จดทะเบียนบริษัท คุณต้องส่งเอกสารและค่าธรรมเนียมให้กับกรมพาณิชย์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งอาจต้องทำการตรวจสอบชื่อบริษัทและเจ้าของบริษัทก่อนจดทะเบียน

 5. จดทะเบียนสถานที่ตั้ง คุณต้องระบุสถานที่ตั้งของบริษัทในเอกสารการจดทะเบียน และอาจต้องมีเอกสารสิทธิการเช่าหรือใบสำคัญสิทธิของสถานที่ตั้ง

 6. จดทะเบียนผู้มีสิทธิ์ในการลงนาม คุณต้องระบุผู้มีสิทธิ์ในการลงนามแทนบริษัท และเจ้าของบริษัทในเอกสารการจดทะเบียน

 7. จ่ายค่าลงทะเบียน คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทตามข้อบังคับที่กำหนด

 8. รับหมายเลขนิติบุคคล (TAX ID) หลังจากจดทะเบียนเสร็จสิ้น คุณจะได้รับหมายเลขนิติบุคคล (TAX ID) จากกรมสรรพากร ซึ่งใช้ในการเสียภาษีและการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 9. เปิดบัญชีธนาคาร คุณจะต้องเปิดบัญชีธนาคารในชื่อของบริษัทเพื่อการทำธุรกิจ

 10. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ รวมถึงการเสียภาษี และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อรักษาสิทธิและสภาพความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน

บริษัท ธุรกิจขายข้าวมันไก่ทอด เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) หากธุรกิจของคุณต้องจดทะเบียนในระบบ VAT คุณจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย เมื่อคุณขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า คุณต้องคิดคำนวณ VAT และส่งเงินให้กับหน่วยงานภาษีของรัฐ หากคุณมีรายได้จากการขายข้าวมันไก่ทอดก็ควรรายงานในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่นของประเทศที่คุณกำลังดำเนินธุรกิจอยู่

 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากคุณเป็นเจ้าของบริษัทและมีรายได้จากธุรกิจของคุณ คุณจะต้องรายงานรายได้นี้ในการเสียภาษีเงินได้ต่อเนื่องกับหน่วยงานภาษีของรัฐ อัตราภาษีจะขึ้นอยู่กับรายได้ของคุณและกฎหมายท้องถิ่นของประเทศที่คุณตั้งบริษัท

 3. ภาษีมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax) หากคุณเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในธุรกิจของคุณ เช่น ร้านหรือที่ดิน คุณจะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายท้องถิ่น

 4. ภาษีนิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามกฎหมายท้องถิ่นของประเทศที่ตั้งบริษัท เป็นการเสียภาษีตามรายได้ที่บริษัทได้รับจากธุรกิจของคุณ อัตราภาษีนิติบุคคลจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 5. อื่น ๆ ภาษีและค่าธรรมเนียม ขึ้นอยู่กับประเทศและท้องถิ่นที่คุณตั้งบริษัท อาจมีภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ต้องเสีย เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อมหรือค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับร้านของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.