จดทะเบียนบริษัท.COM » คอนโดให้เช่า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจคอนโดให้เช่า มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. รายได้จากการเช่าห้องชุด นี่คือรายได้หลักของธุรกิจคอนโดให้เช่า ท่านเจ้าของคอนโดจะรับเงินเช่าจากผู้เช่าในรูปแบบการเช่าชุดห้องที่ใช้ในการอยู่อาศัยหรือใช้งาน

 2. ค่าส่วนกลาง (Common Area Fees) บางครั้ง ผู้เช่าคอนโดต้องชำระค่าส่วนกลางที่ใช้ในการดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร เช่น ลิฟท์, ลานจอดรถ, สระว่ายน้ำ, ห้องฟิตเนส, หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

 3. ค่าบริการเสริม (Additional Services Fees) บางคอนโดอาจมีบริการเสริมเช่น การบริการรักษาความปลอดภัย, การทำความสะอาดรายวัน, บริการอินเทอร์เน็ต, หรือบริการซักแห้งผ้า ซึ่งมักจะเสริมค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของคอนโด

 4. รายได้จากการจำหน่ายห้องชุด (Unit Sales) นอกเหนือจากการให้เช่าชุดห้อง ผู้เช่าคอนโดสามารถขายห้องชุดของตนเองให้ผู้อื่น ๆ ได้ และรายได้จากการขายนี้จะไปยังเจ้าของห้องชุด

 5. รายได้จากการลงโฆษณาหรือการสปอนเซอร์ (Advertising and Sponsorships) คอนโดอาจรับรายได้จากการให้สิทธิ์ในการลงโฆษณาในพื้นที่ส่วนกลางหรือบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวมาก เช่น บนแผนกด้านหน้าของอาคารหรือบนลิฟท์

 6. รายได้จากการเสนอบริการเพิ่มเติม (Additional Services Revenue) บางคอนโดอาจมีบริการเสริมเพิ่มเติมเช่น ห้องจดทะเบียน, ห้องประชุม, ห้องพักสำหรับแขกพิเศษ, หรือร้านค้าในอาคาร ซึ่งมักจะให้รายได้เสริม

 7. ค่าปรับและค่าชำระหนี้ (Fines and Penalty Fees) บางครั้ง ผู้เช่าคอนโดอาจต้องชำระค่าปรับหรือค่าชำระหนี้หากมีการละเว้นการชำระเช่าหรือการใช้บริการเกินกำหนด

 8. รายได้จากการบริหารจัดการ (Management Fees) บางคอนโดอาจจ้างบริษัทบริหารจัดการหรือคณะกรรมการจัดการเพื่อดูแลและบริหารคอนโด โดยผู้เช่าคอนโดจะต้องชำระค่าบริหารจัดการนี้

 9. รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำหรับธุรกิจ (Commercial Space Rental) บางคอนโดอาจมีพื้นที่สำหรับธุรกิจเช่น ร้านค้าหรือสำนักงานให้เช่าแก่ผู้สนใจ และรายได้จากการให้เช่าพื้นที่นี้จะไปยังเจ้าของคอนโด

 10. รายได้จากการลงทุน (Investment Income) บางครั้ง คอนโดอาจลงทุนเงินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินธุรกิจ รายได้จากการลงทุนนี้จะเพิ่มรายได้รวมของคอนโด

 11. รายได้จากค่าส่วนต่างห้อง (Room Differential Fees) บางครั้ง ค่าเช่าของห้องชุดในคอนโดอาจแตกต่างกันไปตามขนาด, จำนวนห้องนอน, หรือสิ่งอำนวยความสะดวก เจ้าของคอนโดอาจรับรายได้เพิ่มจากค่าส่วนต่างนี้

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจคอนโดให้เช่า

จุดแข็ง (Strengths)

 1. รายได้คงที่ การเช่าคอนโดให้เช่ามักเป็นแหล่งรายได้คงที่และเสถียรที่สามารถสร้างรายได้สม่ำเสมอในระยะยาว

 2. การบริหารและการดูแลที่ดี คอนโดมินิเนียมมักมีการบริหารและการดูแลที่ดี ซึ่งทำให้ผู้เช่ามีความพึงพอใจและรู้สึกปลอดภัย

 3. สิ่งอำนวยความสะดวก คอนโดมินิเนียมมักมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, ร้านค้า, และพื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย ที่ทำให้เป็นที่ต้องการของผู้รับเช่า

 4. ตำแหน่งที่ดี บางคอนโดมินิเนียมตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการเดินทางและการเข้าถึงบริการสาธารณะ เช่น สถานีรถไฟใต้ดิน, โรงเรียน, ร้านค้า, และร้านอาหาร

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ความเชื่อมั่นต่ำ ธุรกิจคอนโดให้เช่าอาจถูกผลกระทบจากความไม่มั่นใจในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทำให้มีความยากลำบากในการขายหรือให้เช่าคอนโด

 2. ความขาดความหลากหลาย บางครั้งคอนโดให้เช่าในพื้นที่เดียวกันมีลักษณะและราคาที่คล้ายกันมาก ซึ่งอาจทำให้แย่งชิงผู้เช่าที่มีความสนใจในลักษณะที่แตกต่าง

 3. ความขึ้นตามสถานการณ์ตลาด คอนโดมินิเนียมอาจถูกผลกระทบจากสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ เช่น การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหรือการลดความต้องการในตลาด

โอกาส (Opportunities)

 1. การเติบโตของตลาด ตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจมีโอกาสในการเติบโตเนื่องจากการเพิ่มประชากรหรือการเจริญเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสร้างอำนาจในการขายหรือให้เช่า

 2. นวัตกรรมเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้เช่าหรือการจัดการคอนโดอาจช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย

 3. การพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาพื้นที่รอบ ๆ คอนโดอาจเสริมสร้างความมี吸引力และความสะดวกสบายของคอนโด

ภัยคุกคาม (Threats)

 1. ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง การแข่งขันที่ดีในตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจทำให้มีความแข็งแกร่งในการแย่งลูกค้าหรือผู้เช่า

 2. สถานการณ์เศรษฐกิจ สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนหรือการตกต่ำของเศรษฐกิจสามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขายหรือให้เช่า

 3. กฎหมายและข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจคอนโด

อาชีพ ธุรกิจคอนโดให้เช่า ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ที่ดินหรือทรัพย์สินที่เหมาะสม การเลือกที่ดินหรือทรัพย์สินที่เหมาะสมสำหรับคอนโดมิเนียมเป็นองค์ประกอบสำคัญ คุณควรพิจารณาตำแหน่งที่ตั้ง, ขนาดของที่ดิน, สภาพแวดล้อมในย่านที่ดิน, และความเหมาะสมในการพัฒนา

 2. การออกแบบและก่อสร้าง คุณจำเป็นต้องวางแผนการออกแบบและก่อสร้างคอนโดที่มีคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีเพื่อดึงดูดผู้เช่าหรือผู้ซื้อ การคำนึงถึงคุณภาพของวัสดุและการก่อสร้างมีความสำคัญ

 3. การเงินและการจัดการการเงิน คุณต้องมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการเริ่มต้นธุรกิจคอนโด นอกจากนี้คุณควรวางแผนการจัดการการเงินของคอนโดเพื่อให้มีความเสถียรและสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง

 4. การหากู้ยืม การหากู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนในคอนโดอาจเป็นทางเลือก คุณควรพิจารณาอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้ยืมให้รอบคอนโด

 5. การตลาดและการขายหรือให้เช่า การวางแผนการตลาดและการสร้างแบรนด์สำหรับคอนโดเป็นสิ่งสำคัญ คุณต้องพิจารณาว่าจะขายหรือให้เช่าให้กับใครและวิธีการติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

 6. การจัดการและบริหารคอนโด คุณต้องวางแผนการจัดการและบริหารคอนโดให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับผู้เช่าหรือผู้ซื้อ รวมทั้งการจัดการรายได้, การบำรุงรักษา, และการรับแก้ไขปัญหา

 7. การรับรองและข้อกำหนดกฎหมาย คุณควรรับรองว่าคอนโดของคุณประกอบกฎหมายและได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 8. การติดต่อผู้ประกอบการและคณะกรรมการ การสร้างความสัมพันธ์ดีกับผู้ประกอบการและคณะกรรมการของคอนโดอาจช่วยให้คุณได้รับคำแนะนำและการสนับสนุน

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจคอนโดให้เช่า

 1. นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Developer) นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่รับผิดชอบในการสร้างและพัฒนาคอนโดมินิเนียม เขาเป็นคนที่ตัดสินใจเริ่มโครงการและจัดหาที่ดินหรือทรัพย์สินที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างคอนโด

 2. นักเงินกู้ยืม (Mortgage Lenders) นักเงินกู้ยืมเป็นส่วนสำคัญในการรับสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อหรือเช่าคอนโด การทำงานร่วมกับสถาบันการเงินและกู้ยืมสำคัญในการให้สินเชื่อที่จำเป็น

 3. นายหน้าซื้อขาย (Real Estate Agents) นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นคนที่ช่วยในการหาลูกค้าที่สนใจเช่าหรือซื้อคอนโด พวกเขาช่วยในกระบวนการต่อรองและเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหรือผู้เช่า

 4. นักก่อสร้าง (Contractors) นักก่อสร้างมีหน้าที่ในการก่อสร้างคอนโดตามแผนและข้อกำหนด การร่วมงานกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างโครงการคอนโด

 5. ผู้จัดการคอนโด (Condo Managers) ผู้จัดการคอนโดรับผิดชอบในการบริหารคอนโดที่มีผู้เช่าหลายคน พวกเขาจัดการกับการบำรุงรักษาทรัพย์สิน, บริการส่วนกลาง, และการเสนอคำแนะนำในการบริหาร

 6. นักตลาดและนักการตลาด (Marketers and Marketers) การตลาดเป็นส่วนสำคัญในการโฆษณาและการตลาดคอนโด เพื่อดึงดูดผู้เช่าหรือผู้ซื้อที่เหมาะสม นักการตลาดและนักตลาดช่วยในการสร้างแบรนด์และโปรโมทโครงการ

 7. นักบริหารหอสมุด (Property Managers) นักบริหารหอสมุดรับผิดชอบในการจัดการรายได้, บำรุงรักษา, และการบริหารคอนโดในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับรองและข้อกำหนดกฎหมาย

 8. นักวิเคราะห์ทรัพย์สิน (Real Estate Analysts) นักวิเคราะห์ทรัพย์สินช่วยในการประเมินมูลค่าและศึกษาความน่าสนใจของตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้การตัดสินใจทางธุรกิจที่มีมูลค่า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจคอนโดให้เช่า ที่ควรรู้

 1. คอนโดมิเนียม (Condominium)

  • คำอธิบาย (ไทย) คอนโดมิเนียมคือ อสังหาริมทรัพย์ที่แบ่งเป็นหน่วยชุดเล็ก ๆ ที่สามารถเช่าหรือขายได้แยกต่างหาก แต่สิทธิในที่ดินยังคงเป็นของคนสร้างคอนโด
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A condominium is real estate divided into individual units that can be rented or sold separately, while the land rights remain with the developer
 2. หน่วย (Unit)

  • คำอธิบาย (ไทย) หน่วยคือ ชุดอยู่อาศัยหรือสถานที่ที่เป็นส่วนย่อยของคอนโดมิเนียม สามารถเช่าหรือขายได้แยกต่างหาก
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A unit is a residential or commercial space within a condominium that can be rented or sold separately
 3. สิทธิการถือครอง (Ownership Rights)

  • คำอธิบาย (ไทย) สิทธิการถือครองคือ สิทธิในการครองและใช้หน่วยคอนโดที่เป็นของคุณ
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Ownership rights refer to the rights to possess and use the condominium unit that belongs to you
 4. ค่าส่วนกลาง (Common Fees)

  • คำอธิบาย (ไทย) ค่าส่วนกลางคือ ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ผู้เช่าหรือเจ้าของหน่วยต้องชำระให้กับคอนโดมิเนียมเพื่อบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่ส่วนกลาง
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Common fees are monthly expenses that tenants or unit owners must pay to the condominium association for the maintenance of amenities and common areas
 5. คณะกรรมการ (Condo Association)

  • คำอธิบาย (ไทย) คณะกรรมการคอนโดเป็นองค์กรหรืออาณานิคมที่จัดตั้งขึ้นโดยเจ้าของหน่วยทุกคนในคอนโด เพื่อจัดการกับเรื่องการบริหารและการดูแลรักษา
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The condo association is an organization or community formed by all unit owners in the condominium to manage governance and maintenance matters
 6. การจัดการคอนโด (Condo Management)

  • คำอธิบาย (ไทย) การจัดการคอนโดคือกระบวนการบริหารและดูแลรักษาคอนโดมิเนียม เพื่อให้มีการบริหารและบำรุงรักษาที่เสถียรและมีคุณภาพ
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Condo management is the process of governing and maintaining the condominium to ensure stability and quality
 7. สัญญาเช่า (Lease Agreement)

  • คำอธิบาย (ไทย) สัญญาเช่าคือเอกสารทางกฎหมายที่ระบุเงื่อนไขการเช่าคอนโดระหว่างเจ้าของคอนโดและผู้เช่า
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A lease agreement is a legal document that outlines the terms and conditions of renting a condominium between the unit owner and the tenant
 8. ค่าเช่า (Rent)

  • คำอธิบาย (ไทย) ค่าเช่าคือจำนวนเงินที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับเจ้าของหน่วยคอนโดเป็นตอนรับใช้คอนโด
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Rent is the amount of money that a tenant pays to the unit owner in exchange for using the condominium
 9. เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา (Cancellation Terms)

  • คำอธิบาย (ไทย) เงื่อนไขการยกเลิกสัญญาคือข้อกำหนดที่ระบุว่าในกรณีใด ๆ สัญญาเช่าคอนโดสามารถยกเลิกได้ และการยกเลิกนั้นมีข้อกำหนดอย่างไร
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Cancellation terms are provisions that specify under what circumstances a condominium lease agreement can be terminated and the conditions for such termination
 10. ค่ามัดจำ (Security Deposit)

  • คำอธิบาย (ไทย) ค่ามัดจำคือจำนวนเงินที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับเจ้าของหน่วยคอนโดเป็นการประกันความรับผิดในกรณีที่มีความเสียหายหรือประมาทที่เกิดขึ้นในหน่วย
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A security deposit is an amount of money that a tenant must pay to the unit owner as a guarantee of responsibility in case of damage or misconduct within the unit

จดบริษัท ธุรกิจคอนโดให้เช่า ทำอย่างไร

 1. การวางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์และรายละเอียดของธุรกิจคอนโดให้เช่าวิเคราะห์ตลาดและการแข่งขันในพื้นที่ที่คุณต้องการเปิดธุรกิจ

 2. การเลือกชื่อบริษัท ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของชื่อบริษัทและเลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นในระบบ

 3. การจัดรูปแบบกิจการ เลือกรูปแบบกิจการที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด, หรือบริษัทมหาชน

 4. การจัดการเงินและทุน กำหนดทุนจดทะเบียนและจัดหาทุนในการดำเนินธุรกิจ จัดทำแผนธุรกิจและการเงิน

 5. การจดทะเบียนบริษัท สร้างเอกสารบริษัท และส่งคำขอจดทะเบียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบรับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเมื่อได้รับการอนุมัติ

 6. การรับรองและการขอใบอนุญาต ขึ้นอยู่กับพื้นที่และกฎหมายของแต่ละท้องถิ่น บางกรณีอาจจำเป็นต้องรับรองหรือขอใบอนุญาตเพิ่มเติม เช่น ใบอนุญาตก่อสร้างหรือใบอนุญาตทางการรัฐ

 7. การจัดการภาษีและบัญชี สร้างระบบบัญชีและภาษีเพื่อทำการบันทึกบัญชีและปฏิบัติตามกฎหมายภาษี

 8. การสร้างสัญญาเช่า จัดทำสัญญาเช่าที่เป็นไปตามกฎหมายและระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเช่าคอนโด

 9. การจัดการคอนโด จัดการและดูแลรักษาคอนโดที่ให้เช่า เพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

 10. การสื่อสารและการตลาด สร้างแผนการตลาดและโปรโมทคอนโดให้เช่า เพื่อดึงดูดลูกค้า

 11. การปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอนโดให้เช่า

บริษัท ธุรกิจคอนโดให้เช่า เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่คิดจากมูลค่าเพิ่มที่สินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้น บริษัทคอนโดให้เช่าอาจต้องเสีย VAT สำหรับการให้บริการเช่าคอนโดและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ถ้าบริษัทเป็นบริษัทบุคคลธรรมดาและมีรายได้จากการให้เช่าคอนโด ก็อาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราที่เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น

 3. ภาษีที่ดินและสิทธิการถือครอง (Land and Building Tax) ภาษีที่ดินและสิทธิการถือครองเป็นภาษีที่คิดจากมูลค่าที่ดินและสิทธิการถือครอง บริษัทคอนโดให้เช่าอาจต้องเสียภาษีนี้ตามค่าประเมินที่ดินและสิทธิการถือครองที่เจ้าของคอนโดครอบครอง

 4. ภาษีอากรเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทคอนโดให้เช่ามีรายได้จากการให้เช่าคอนโด เมื่อกำไรสุทธิของบริษัทถูกคำนวณหลังหักค่าใช้จ่ายและการลดหย่อนภาษีต่าง ๆ แล้ว บริษัทจะต้องเสียภาษีอากรเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดในกฎหมาย

 5. ภาษีโอนที่ดินและสิทธิ (Transfer and Ownership Tax) เมื่อมีการโอนความเป็นเจ้าของคอนโดระหว่างบุคคลหรือบริษัท บริษัทคอนโดให้เช่าและผู้เช่าคอนโดอาจต้องเสียภาษีโอนที่ดินและสิทธิ รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกรณี

 6. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax – SBT) ในบางกรณี, การซื้อหรือขายคอนโดอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยอัตราภาษีจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คอนโดถูกถือครอง

 7. อื่น ๆ ภาษีและค่าธรรมเนียม ขึ้นอยู่กับกฎหมายและกำหนดการในพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ บางกรณีอาจมีภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ต้องเสีย

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.