จดทะเบียนบริษัท.COM » คอนแทคเลนส์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจคอนแทคเลนส์ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าแพทย์คอนแทคเลนส์ ธุรกิจคอนแทคเลนส์สามารถรับค่าแพทย์คอนแทคเลนส์จากผู้ใช้บริการ โดยค่านี้อาจเป็นค่าติดตั้งและตรวจสอบความเหมาะสมของแว่นตาคอนแทคเลนส์หรือค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอนแทคเลนส์ให้แก่ลูกค้า

 2. ขายคอนแทคเลนส์ รายได้หลักของธุรกิจคอนแทคเลนส์มาจากการขายเลนส์คอนแทคเลนส์แก่ลูกค้า ซึ่งอาจเป็นเลนส์คอนแทคเลนส์แบบพร้อมใช้หรือแบบที่ทำตามความต้องการของลูกค้า

 3. บริการทางด้านสุขภาพ ธุรกิจคอนแทคเลนส์อาจมีบริการทางด้านสุขภาพ เช่น การตรวจวินิจฉัยปัญหาทางสายตาและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตา

 4. อุปกรณ์และสินค้าเสริม รายได้อาจมาจากการขายอุปกรณ์และสินค้าเสริมที่เกี่ยวข้องกับคอนแทคเลนส์ เช่น เครื่องมือทดสอบสายตา, น้ำยาล้างและเติมคอนแทคเลนส์, กล่องเก็บเลนส์, และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 5. บริการปรึกษา ธุรกิจคอนแทคเลนส์อาจให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้คอนแทคเลนส์ที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า ซึ่งอาจมีค่าบริการที่เกี่ยวข้อง

 6. โปรโมชั่นและส่วนลด รายได้อาจมาจากการจัดโปรโมชั่นหรือให้ส่วนลดเพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่งอาจเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มยอดขาย

 7. บริการหลังการขาย การให้บริการหลังการขาย เช่น การปรับแต่งคอนแทคเลนส์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน, การซ่อมแซม, การให้คำปรึกษาเพิ่มเติม เป็นที่ต้องการสำหรับลูกค้าและสามารถสร้างรายได้เสริมได้

 8. การขายออนไลน์ หากธุรกิจมีการขายคอนแทคเลนส์ออนไลน์ รายได้จากการขายผ่านเว็บไซต์ออนไลน์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ทั้งหมด

 9. การขายส่ง ธุรกิจคอนแทคเลนส์อาจมีการขายส่งผ่านการค้าส่งสินค้าแก่ร้านค้าหรือร้านอื่น ๆ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญ

 10. การตลาดและโฆษณา การเปิดรายได้โดยการตลาดและโฆษณาเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกและการติดตามลูกค้าใหม่

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจคอนแทคเลนส์

จุดแข็ง Strengths

 1. ความเชี่ยวชาญทางด้านสายตา ธุรกิจคอนแทคเลนส์มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางด้านสายตาและคอนแทคเลนส์ ซึ่งสร้างความไว้วางใจในผู้บริโภคและแพทย์ตา

 2. ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง การมีความเอาใจใส่ในคุณภาพของเลนส์คอนแทคเลนส์ที่มีการผลิตและติดตั้งตามมาตรฐานสูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย

 3. บริการหลังการขายที่ดี การให้บริการหลังการขายเช่น การปรับแต่งและซ่อมแซมคอนแทคเลนส์ ช่วยในการรักษาลูกค้าและสร้างความลุ้นรับของคลองความประทับใจ

 4. ช่องทางการขายหลากหลาย การขายผ่านร้านตา, การขายออนไลน์, และการขายส่ง เป็นวิธีที่ช่วยในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหลากหลาย

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ค่าใช้จ่ายสูง การผลิตและติดตั้งคอนแทคเลนส์ที่มีคุณภาพสูงอาจมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาสินค้าสูงและลูกค้าอาจหันมาใช้สินค้าราคาถูกกว่า

 2. คำแนะนำจากแพทย์ ลูกค้าบางคนอาจต้องการคำแนะนำจากแพทย์ตาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ ซึ่งอาจทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการขาย

 3. คอนแทคเลนส์มีอายุการใช้งานจำกัด คอนแทคเลนส์มีอายุการใช้งานจำกัด ซึ่งอาจต้องเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ใหม่ในอนาคต

โอกาส Opportunities

 1. เติบโตของตลาด โดยทั่วไปแล้ว, ประชากรที่มีอายุมากกำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้มีความต้องการใช้คอนแทคเลนส์เพิ่มขึ้น

 2. เทคโนโลยีใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอนแทคเลนส์และการตรวจสอบสายตาอาจช่วยให้มีสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่น่าสนใจสำหรับลูกค้า

 3. การตลาดออนไลน์ การขายออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าใหม่และเพิ่มยอดขาย

อุปสรรค Threats

 1. คู่แข่งคอนแทคเลนส์ การแข่งขันในธุรกิจคอนแทคเลนส์อาจเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้ต้องเสียความสามารถในการแข่งขัน

 2. เปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อกำหนด เปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการผลิตและขายคอนแทคเลนส์อาจมีผลต่อธุรกิจ

 3. ความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกค้า ความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกค้า เช่น การสั่งซื้อออนไลน์มากขึ้นหรือการลดการเดินทางอาจมีผลต่อธุรกิจคอนแทคเลนส์

อาชีพ ธุรกิจคอนแทคเลนส์ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. อุปกรณ์และเครื่องมือคลีนิค นี่เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจคอนแทคเลนส์ เนื่องจากคุณจะต้องมีเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบสายตาและในกระบวนการทำคอนแทคเลนส์ เช่น ชุดตรวจสอบสายตา, เครื่องเลื่อยแกะก้อนและตัดเลนส์, อุปกรณ์ในการตรวจสอบการตัดและปรับแต่งเลนส์ ฯลฯ

 2. วัสดุและส่วนประกอบ คุณจำเป็นต้องจัดหาวัสดุและส่วนประกอบสำหรับคอนแทคเลนส์ เช่น เลนส์, เฟรม, สายตา, น้ำยาซักและเติม, กล่องเก็บเลนส์ เป็นต้น

 3. ที่ตั้ง การเลือกที่ตั้งสำหรับร้านคอนแทคเลนส์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เพราะความสะดวกในการเข้าถึงลูกค้าและการสร้างฐานลูกค้า ต้องให้ความสำคัญกับการเลือกสถานที่ที่มีการค้าเข้มแข็งและมีความเคลื่อนไหวมาก

 4. การจ้างงานแพทย์ตาและเจ้าหน้าที่ คุณต้องจ้างแพทย์ตาที่มีความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบสายตาและปรับแต่งคอนแทคเลนส์ และเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการแก่ลูกค้า

 5. การตลาดและโฆษณา เพื่อที่จะเริ่มต้นที่มีความรู้สำหรับลูกค้า คุณจะต้องลงทุนในการตลาดและโฆษณา ซึ่งอาจรวมถึงการสร้างเว็บไซต์หรือโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าในช่วงเริ่มต้น

 6. ทุนหมุนเวียนและสถานะการเงิน คุณต้องมีทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้น รวมถึงสถานะการเงินที่ดีเพื่อจ่ายค่าบริจาคและค่าใช้จ่ายประจำเดือน

 7. การอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การอบรมแพทย์ตาและเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะทางวิชาชีพในการตรวจสอบและปรับแต่งคอนแทคเลนส์จำเป็นเช่นกัน

 8. ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเริ่มต้น ค่าใช้จ่ายสำหรับการระดมทุน, ค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์, ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในระยะเริ่มต้นของธุรกิจ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจคอนแทคเลนส์

 1. แพทย์ตา (Ophthalmologist) แพทย์ตาเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและรักษาปัญหาทางสายตา พวกเขาสามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังร้านคอนแทคเลนส์เมื่อต้องการการตรวจสอบสายตาและคอนแทคเลนส์ที่เหมาะสม

 2. ออปติคิแชนอลโทมิทริสต์ (Optometrist) ออปติคิแชนอลโทมิทริสต์เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบสายตาและการวินิจฉัยปัญหาทางสายตา พวกเขาสามารถให้คำแนะนำในการเลือกคอนแทคเลนส์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย

 3. ช่างตัดและปรับแต่งคอนแทคเลนส์ (Optical Lab Technician) ช่างตัดและปรับแต่งคอนแทคเลนส์เป็นผู้ที่ทำงานในห้องประจำกระบวนการการผลิตคอนแทคเลนส์ พวกเขาตัดและปรับแต่งเลนส์ให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า

 4. ผู้จัดการร้านคอนแทคเลนส์ (Optical Store Manager) ผู้จัดการร้านคอนแทคเลนส์รับผิดชอบในการบริหารจัดการร้านคอนแทคเลนส์ รวมถึงการจัดการบุคลากร, การจัดการคลังสินค้า, และการบริการลูกค้า

 5. พนักงานขายคอนแทคเลนส์ (Optical Salesperson) พนักงานขายคอนแทคเลนส์เป็นบุคคลที่ให้คำแนะนำและช่วยลูกค้าในการเลือกและซื้อคอนแทคเลนส์ที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขา

 6. ผู้ประสานงานการผลิตคอนแทคเลนส์ (Lens Production Coordinator) ผู้ประสานงานด้านการผลิตคอนแทคเลนส์เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการกระบวนการผลิตคอนแทคเลนส์ตั้งแต่การตัดเลนส์ไปจนถึงการปรับแต่งและติดตั้ง

 7. นักวิจัยและพัฒนา (Research and Development Specialist) นักวิจัยและพัฒนาทำงานในการค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในด้านคอนแทคเลนส์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและปรับปรุงความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้

 8. นักการตลาดและโฆษณา (Marketing and Advertising Specialist) นักการตลาดและโฆษณารับผิดชอบในการสร้างและดำเนินกิจกรรมการตลาดและโฆษณาเพื่อโปรโมตร้านคอนแทคเลนส์และคอนแทคเลนส์

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจคอนแทคเลนส์ ที่ควรรู้

 1. เลนส์ (Lens)

  • คำอธิบาย (ไทย) ส่วนหนึ่งของคอนแทคเลนส์ที่ใช้ในการปรับแต่งการมองเห็นของผู้ใช้
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A piece of the contact lens used to correct the vision of the wearer
 2. เฟรม (Frame)

  • คำอธิบาย (ไทย) โครงส่วนที่ถือเลนส์และประมาณสายตา
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The part of eyeglasses or sunglasses that holds and surrounds the lenses
 3. คอนแทคเลนส์ (Contact Lens)

  • คำอธิบาย (ไทย) เลนส์ที่วางตรงบนตาเพื่อปรับแต่งการมองเห็น
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A lens placed directly on the eye to correct vision
 4. การตรวจสอบสายตา (Eye Examination)

  • คำอธิบาย (ไทย) กระบวนการที่แพทย์ตาใช้ในการตรวจสอบสภาพการมองเห็นและความสามารถทางตาของผู้ป่วย
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The process in which an eye doctor examines the vision and visual abilities of a patient
 5. ออปติคิแชนอลโทมิทริสต์ (Optometrist)

  • คำอธิบาย (ไทย) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่ให้บริการตรวจสอบสายตาและรักษาปัญหาทางตา
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A medical professional who provides eye examinations and treats eye problems
 6. แพทย์ตา (Ophthalmologist)

  • คำอธิบาย (ไทย) แพทย์ที่เชี่ยวชาญในการรักษาโรคและปัญหาทางตา
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A medical doctor specializing in the treatment of eye diseases and conditions
 7. ความสะดวกสบาย (Comfort)

  • คำอธิบาย (ไทย) คุณภาพของคอนแทคเลนส์ที่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกสบายตา
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The quality of contact lenses that makes the wearer’s eyes feel comfortable
 8. การปรับแต่ง (Customization)

  • คำอธิบาย (ไทย) กระบวนการที่ปรับแต่งคอนแทคเลนส์ให้เหมาะกับความต้องการและโจทย์ของผู้ใช้
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The process of tailoring contact lenses to fit the needs and prescriptions of the wearer
 9. การสั่งซื้อ (Prescription)

  • คำอธิบาย (ไทย) รายละเอียดการปรับแต่งคอนแทคเลนส์ตาของผู้ใช้ ที่ออกโดยแพทย์ตาหรือออปติคิแชนอลโทมิทริสต์
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The details of the customization of contact lenses for a user, issued by an eye doctor or optometrist
 10. ความระเบียบ (Regulation)

  • คำอธิบาย (ไทย) กฎหมายหรือข้อบังคับที่ควบคุมการผลิตและจำหน่ายคอนแทคเลนส์
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Laws or rules that control the production and distribution of contact lenses

จดบริษัท ธุรกิจคอนแทคเลนส์ ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เริ่มต้นด้วยการเลือกชื่อบริษัทของคุณ ชื่อบริษัทนั้นต้องไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นในฐานข้อมูลและต้องไม่ละเมิดสิทธิบัตรการค้าหรือลิขสิทธิ์อื่น ๆ คุณสามารถตรวจสอบชื่อบริษัทได้ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB)

 2. สร้างบันทึกบัญชีบริษัท คุณต้องสร้างบันทึกบัญชีบริษัทและเปิดบัญชีธนาคารในชื่อบริษัท

 3. จดทะเบียนบริษัท คุณจะต้องยื่นใบขอจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พาณิชย์ (DBD) หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) และเสนอชื่อผู้จัดการบริษัทและกรรมการผู้แทนบริษัท

 4. ขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากมีรายได้สูงกว่าประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คุณจะต้องขึ้นทะเบียน VAT และปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษี

 5. ขอใบอนุญาตที่จำเป็น บางกรณีอาจจำเป็นต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อย่างเช่น กระทรวงสาธารณสุขสำหรับการค้าคอนแทคเลนส์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

 6. ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ถ้าคุณจะจ้างงานพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน เช่น การลงทะเบียนพนักงานและการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสุขภาพที่ที่ทำงาน

 7. ทำการประกันสิทธิ์และความรับผิดชอบ (Liability Insurance) การทำการประกันสิทธิ์และความรับผิดชอบอาจจำเป็นสำหรับการปกป้องบริษัทและสินทรัพย์

 8. ส่งรายงานการเสียภาษี คุณต้องส่งรายงานการเสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้

 9. ตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่น ตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามข้อบังคับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่

 10. การบริหารและสร้างธุรกิจ จากนั้นคุณสามารถเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจคอนแทคเลนส์ของคุณและจัดการกิจการตามแผนธุรกิจที่คุณได้กำหนดไว้

บริษัท ธุรกิจคอนแทคเลนส์ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) บริษัทที่มีรายได้สูงกว่ายอดกฎหมายที่กำหนดต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในการขายคอนแทคเลนส์และบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะถูกเก็บจากลูกค้าและส่งเป็นส่วนของรายได้ไปยังกรมสรรพากร

 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับรายได้จากบริษัทนี้จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามรายได้ที่ได้รับจากการทำงาน

 3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ตามกำหนดที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น รายได้ที่ได้จากกิจการคอนแทคเลนส์จะต้องรวมเข้ากับรายได้อื่น ๆ ของบริษัทและเสียภาษีตามอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้

 4. ภาษีสถานที่ (Property Tax) หากบริษัทครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งที่ต้องเสียภาษีสถานที่ตามกฎหมายท้องถิ่น จะต้องเสียภาษีสถานที่ตามอัตราที่กำหนดโดยเทศบาลท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่

 5. ภาษีขายส่วนลดหรือค่าบริการเฉพาะ (Special Business Tax) บริษัทที่ดำเนินกิจการคอนแทคเลนส์อาจต้องเสียภาษีขายส่วนลดหรือค่าบริการเฉพาะถ้ามีข้อบังคับใช้ในพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่

 6. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Land and Building Tax) หากบริษัทครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.