จดทะเบียนบริษัท.COM » รับจ้างต่อเติมอาคาร เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจรับจ้างต่อเติมอาคาร มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าแรง รายได้หลักของธุรกิจรับจ้างต่อเติมอาคารมาจากค่าแรงของลูกจ้างหรือช่างที่ทำงานในโครงการ ส่วนใหญ่ค่าแรงจะมีส่วนสำคัญในงานรับจ้างต่อเติมอาคาร

 2. วัสดุและอุปกรณ์ รายได้มาจากการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อเติมอาคาร เช่น วัสดุก่อสร้าง, อุปกรณ์, เครื่องมือ, วัสดุตกแต่ง, และอื่น ๆ

 3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รายได้ยังมาจากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการ, ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบุคคลบริการ, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 4. กำไรขั้นต้น ส่วนหนึ่งของรายได้มาจากกำไรที่เกิดขึ้นจากโครงการต่อเติม

 5. การบริการเสริม บางธุรกิจรับจ้างต่อเติมอาคารอาจให้บริการเสริม เช่น การออกแบบภายใน, การคำนวณโครงสร้าง, การปรึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม, การสอบเทียบและตรวจสอบคุณภาพ, และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 6. รายได้จากตัวเลือกทางธุรกิจ บางบริษัทอาจมีแหล่งรายได้จากธุรกิจอื่นที่ไม่ต่อเติมอาคารโดยตรง, เช่น การขายวัสดุก่อสร้างหรืออุปกรณ์

 7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทอาจเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริการที่ให้ลูกค้า เพิ่มเติมในรายได้ของธุรกิจ

 8. การขยายธุรกิจ หากธุรกิจมีแผนขยายธุรกิจเพิ่มเติม เช่น การเปิดสาขาใหม่หรือเข้าสู่การตลาดใหม่, รายได้ก็จะมาจากการขยายธุรกิจดังกล่าว

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจรับจ้างต่อเติมอาคาร

1 ความแข็งแกร่ง (Strengths)

 • ความชำนาญและความรู้ทางเทคนิคในการต่อเติมอาคาร
 • ทีมงานช่างและลูกจ้างที่มีความสามารถและประสบการณ์
 • ความสามารถในการจัดการโครงการต่อเติมที่ซับซ้อน
 • ความสามารถในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

2 ความอ่อนแอ (Weaknesses)

 • ความขาดความสามารถในการจัดการการเงินหรือการบริหารทางธุรกิจ
 • ความขาดประสบการณ์ในการตลาดและการตรวจสอบสภาพแวดล้อมธุรกิจ
 • ประสิทธิภาพในการจัดส่งวัสดุและการจัดการโครงการ

3 โอกาส (Opportunities)

 • ตลาดสำหรับการต่อเติมอาคารที่กำลังขยายหรือเติบโต
 • ความเพิ่มมากขึ้นในตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ส่งผลต่อการต่อเติมอาคาร

4 อุปสรรค (Threats)

 • การแข่งขันระดับสูงในธุรกิจรับจ้างต่อเติมอาคาร
 • การเพิ่มความต่อเติมอาคารที่ทำเองของลูกค้าหรือพื้นที่ภายในขององค์กร
 • ความเปลี่ยนแปลงในราคาวัสดุและค่าแรง

อาชีพ ธุรกิจรับจ้างต่อเติมอาคาร ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. อุปกรณ์และเครื่องมือ การต่อเติมอาคารต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางก่อสร้าง เช่น เครื่องขุด, รถบรรทุก, เครื่องเจาะ, อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพ, และอุปกรณ์ทางก่อสร้างอื่น ๆ การซื้อหรือเช่าอุปกรณ์และเครื่องมือเหล่านี้จะต้องลงทุนในอิสระ

 2. วัสดุก่อสร้าง สิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่งคือการจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน, กระเบื้อง, เหล็ก, ไม้, และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ควรประเมินความต้องการวัสดุและค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุเหล่านี้

 3. ค่าจ้างงาน ค่าจ้างงานสำหรับลูกจ้างและช่างที่จะทำงานในโครงการต่อเติม ควรพิจารณาค่าแรงของช่างและลูกจ้างตามมาตราสูงต่ำ และกำหนดค่าจ้างสำหรับตำแหน่งงานที่ต้องการ เช่น ช่างก่อสร้าง, ช่างไฟฟ้า, ช่างประปา ฯลฯ

 4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการ, ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบุคคลบริการ, ค่าเดินทาง, ค่าประกัน, และค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย

 5. สถานที่และเช่าที่ หากคุณไม่มีสถานที่หรือออฟฟิศสำหรับธุรกิจของคุณ คุณอาจต้องจ่ายค่าเช่าสำหรับสถานที่ที่เหมาะสำหรับการทำธุรกิจของคุณ

 6. การประกันภัย ควรพิจารณาการเข้าประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่อเติมอาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการซ่อมแซมหรือความเสี่ยงทางความปลอดภัย

 7. การสร้างสินทรัพย์และทุน คุณควรพิจารณาการเริ่มต้นธุรกิจด้วยทุนเอกสารทางการเงินหรือการกู้ยืมเพื่อครอบครองค่าใช้จ่ายและการลงทุนในโครงการต่อเติม

 8. การสร้างแบรนด์และการตลาด การสร้างแบรนด์และการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้จากลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเดิม

 9. ความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่าย การวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อให้มีกำไรในการดำเนินธุรกิจ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจรับจ้างต่อเติมอาคาร

 1. ช่างก่อสร้าง ช่างก่อสร้างมีหน้าที่สำคัญในการปฏิบัติงานในโครงการต่อเติมอาคาร เขาทำหน้าที่ก่อสร้าง, ปรับปรุง, และต่อเติมโครงสร้างทางก่อสร้าง รวมถึงควบคุมคุณภาพของงาน

 2. ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในอาคาร วางสายไฟ, ติดตั้งโรงจ่ายไฟ, และทำการสายไฟให้ทำงานอย่างปลอดภัย

 3. ช่างประปา ช่างประปาติดตั้งระบบน้ำในอาคาร, ท่อน้ำ, คราบสายน้ำ, และอุปกรณ์ประปาอื่น ๆ ที่จำเป็น

 4. วิศวกรก่อสร้าง วิศวกรก่อสร้างมีหน้าที่ทำการวางแผนโครงการ, ควบคุมงานก่อสร้าง, และตรวจสอบคุณภาพของงาน

 5. ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการโครงการรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและควบคุมงานต่อเติมอาคารให้สำเร็จตามเวลาและงบประมาณ

 6. สถาปนิก สถาปนิกเกี่ยวข้องกับการออกแบบและวางแผนโครงการต่อเติมอาคาร และช่วยให้โครงการมีการจัดหาวัสดุและรวมถึงมีการวางแผนสายการเดินทาง

 7. รับเหมางาน รับเหมางานเป็นอาชีพที่พิจารณาและสัญญาตามขอบเขตงาน และจัดการทรัพยากรที่จำเป็น เช่น ค่าจ้างงาน, วัสดุ, และเครื่องมือ

 8. สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมรับผิดชอบในการออกแบบและจัดการส่วนราวและการตกแต่งในโครงการ

 9. ผู้บริหารธุรกิจ ผู้บริหารธุรกิจรับจ้างต่อเติมอาคารรับผิดชอบในการบริหารรายการ, การตลาด, การเงิน, และการประสานงานทั้งหมด

 10. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย มีความจำเป็นในการควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจรับจ้างต่อเติมอาคาร ที่ควรรู้

 1. งบประมาณ (Budget)

  • คำอธิบาย (ไทย) การกำหนดแผนการใช้จ่ายเงินในโครงการต่อเติมอาคาร
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The plan for allocating funds in a remodeling project
 2. แบบแปลน (Blueprint)

  • คำอธิบาย (ไทย) ผังและข้อมูลทางดีไซน์ของโครงการต่อเติมอาคาร
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The layout and design information of a remodeling project
 3. ค่าจ้างงาน (Labor Cost)

  • คำอธิบาย (ไทย) ค่าจ้างที่จะจ่ายให้กับลูกจ้างหรือช่างในการทำงานต่อเติมอาคาร
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The wages to be paid to employees or workers in a remodeling project
 4. วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials)

  • คำอธิบาย (ไทย) วัสดุที่ใช้ในกระบวนการก่อสร้างและต่อเติม
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Materials used in the construction and remodeling process
 5. คุณภาพงาน (Workmanship)

  • คำอธิบาย (ไทย) ความสามารถในการทำงานและมาตรฐานในการสร้างและต่อเติม
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The skill and standards in construction and remodeling work
 6. อนุมัติการก่อสร้าง (Building Permit)

  • คำอธิบาย (ไทย) ใบอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจให้เริ่มงานก่อสร้างหรือต่อเติม
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A permit from an authorized agency to commence construction or remodeling work
 7. อนุมัติวางแผน (Planning Permission)

  • คำอธิบาย (ไทย) การรับอนุมัติให้ทำแผนหรือดีไซน์โครงการต่อเติมอาคาร
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Approval to create plans or designs for a remodeling project
 8. ระยะเวลาโครงการ (Project Timeline)

  • คำอธิบาย (ไทย) รายการกิจกรรมและกำหนดเวลาในการดำเนินโครงการต่อเติม
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A list of activities and timeframes for project execution
 9. ค่าบริการ (Service Fee)

  • คำอธิบาย (ไทย) ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการในการวางแผนและดำเนินโครงการ
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The cost for planning and executing the project
 10. รายได้สุทธิ (Net Profit)

 • คำอธิบาย (ไทย) ผลกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดในโครงการ
 • คำอธิบาย (อังกฤษ) The profit obtained after deducting all expenses in the project

จดบริษัท ธุรกิจรับจ้างต่อเติมอาคาร ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เริ่มต้นโดยเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น คุณต้องตรวจสอบความเป็นไปได้ของชื่อที่คุณเลือกที่หน่วยงานท้องถิ่นหรือกรมพัสดุ เพื่อให้แน่ใจว่าชื่อยังไม่ถูกใช้

 2. เลือกประเภทของบริษัท คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะกับธุรกิจรับจ้างต่อเติมอาคารของคุณ ในบางประเภทของบริษัทอาจจำเป็นต้องมีผู้สนับสนุนมากกว่าหนึ่งคน

 3. ลงทะเบียนบริษัท คุณต้องลงทะเบียนบริษัทที่คุณจะจดที่หน่วยงานหรือกรมพัสดุท้องถิ่น และประจำที่ตั้งของธุรกิจของคุณ

 4. จัดทำสมุดหุ้น (Articles of Association) สมุดหุ้นเป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างและกิจกรรมของบริษัทของคุณ

 5. จัดทำรายชื่อผู้ถือหุ้น (Shareholders’ List) คุณจะต้องระบุรายชื่อผู้ถือหุ้นและปริมาณหุ้นที่พวกเขาถือ

 6. จ่ายเงินทุนจดทะเบียน (Registered Capital) คุณต้องจ่ายเงินทุนจดทะเบียนตามข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่น

 7. เสนอใบรับรอง (Certificate of Incorporation) เมื่อกระบวนการจดเสร็จสิ้น คุณจะได้ใบรับรอง (Certificate of Incorporation) ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงสถานะของบริษัทของคุณ

 8. จดทะเบียนสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Registration) หากธุรกิจของคุณมีรายได้เกินระดับที่กำหนดในกฎหมายท้องถิน คุณจะต้องจดทะเบียนสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัท ธุรกิจรับจ้างต่อเติมอาคาร เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทที่มีรายได้ที่มาจากการให้บริการต่อเติมอาคารอาจต้องจดทะเบียนสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) และเสียภาษี VAT ตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย จนกว่าบริษัทของคุณจะมีรายได้เกินระดับที่กำหนดในกฎหมาย (ยังไม่มีรายได้เกิน 18 ล้านบาทต่อปี), คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องเสียภาษี VAT

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทที่มีกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายที่กฎหมายอนุญาตต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับรายได้ของบริษัท

 3. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax) หากบริษัทมีที่ดินและอาคารที่ใช้ในธุรกิจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามระเบียบของรัฐ ซึ่งอัตราภาษีจะขึ้นอยู่กับค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 4. ภาษีถาวร (Specific Business Tax) ถ้าธุรกิจรับจ้างต่อเติมอาคารตกอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่อาจมีการเสียภาษีถาวร ให้ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูว่าคุณต้องเสียภาษีนี้หรือไม่

 5. อื่น ๆ นอกจากภาษีดังกล่าว ยังอาจมีการเสียภาษีอื่น ๆ ตามกฎหมายท้องถิน ยกตัวอย่างเช่น ภาษีทุรกิจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Land and Building Tax) ซึ่งเป็นภาษีใหม่ที่ประเทศไทยได้ใช้ในปี 2020

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.