จดทะเบียนบริษัท.COM » อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รายได้หลักของธุรกิจนี้มาจากการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หน้าจอ LCD, อุปกรณ์เสริมสำหรับสมาร์ทโฟน, หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์

 2. บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม บริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสียหรือมีปัญหา ซึ่งสร้างรายได้จากค่าบริการ

 3. การวิจัยและพัฒนา การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ใหม่หรือการปรับปรุงอุปกรณ์ที่มีอยู่สามารถสร้างรายได้เมื่อผลิตภายหลังขายไป

 4. การค้าส่งและกระจายสินค้า บริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถทำธุรกรรมการค้าส่งและกระจายสินค้าไปยังตลาดหรือผู้บริโภค ซึ่งสร้างรายได้จากค่าค้าส่งและค่าบริการ

 5. การค้าออนไลน์ บริษัทสามารถขายสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ออนไลน์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ

 6. การส่งออก การส่งออกสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังตลาดต่างประเทศสามารถเป็นแหล่งรายได้สำคัญ

 7. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริษัทและอุตสาหกรรม บริษัทนี้ยังสามารถขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัทและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งใช้ในการควบคุมและปรับการทำงาน

 8. การให้คำปรึกษาและบริการเทคนิค บริษัทสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริการเทคนิคอื่น ๆ

 9. การค้าแบบรายได้คงที่ (Subscription-based Services) บริษัทอาจให้บริการแบบรายได้คงที่ที่ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าบริการในรูปแบบการสมัครสมาชิกหรือการใช้บริการรายเดือน

 10. การแข่งขันและขายข้อมูล บริษัทอาจสร้างรายได้จากการเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือการขายข้อมูลในเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดอิเล็กทรอนิกส์

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

จุดแข็ง (Strengths)

 1. ความเชี่ยวชาญในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพสูง

 2. ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ธุรกิจมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาให้มีสินค้าใหม่ ๆ และมีความสามารถในการปรับปรุงสินค้าที่มีอยู่

 3. ความยืดหยุ่นในการผลิต สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างรวดเร็วเมื่อมีความต้องการเพิ่มขึ้นหรือลดลง

 4. ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง สินค้าของธุรกิจมีคุณภาพสูงและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ความลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่อาจสูงและมีความเสี่ยง

 2. ความลงทุนในการผลิต การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจต้องใช้ทุนในการซื้อเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 3. ความขึ้นอยู่กับตลาดต่างประเทศ ถ้าธุรกิจขึ้นอยู่กับตลาดต่างประเทศมาก อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายในต่างประเทศ

โอกาส (Opportunities)

 1. ตลาดที่กำลังขยาย ตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจมีโอกาสในการขยายตลาดโดยการเข้ารับช่องทางการค้าออนไลน์และการค้าส่งตรง

 2. เทคโนโลยีใหม่ การใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น 5G, อินเทอร์เน็ตของสรรพสินค้า (IoT) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) สามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

 3. ความสามารถในการส่งออก การส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังตลาดต่างประเทศมากขึ้นอาจสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ

อุปสรรค (Threats)

 1. การแข่งขันที่รุนแรง ตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการแข่งขันรุนแรงทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการคัดค้านราคาและกำไร

 2. การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีและกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีและกฎหมายสามารถสร้างปัญหาในการปรับตัวตามเพื่อปรับให้ทันสมัย

 3. ความขึ้นอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหรือฐานการผลิตเดียว การขึ้นอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหรือฐานการผลิตเดียวอาจเป็นความเสี่ยงเมื่อมีปัญหาหรือการตัดสินใจของฐานผู้จัดจำหน่ายเดียว

อาชีพ ธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การวางแผนธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการวางแผนธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการทำการวิจัยตลาด, การทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์, การกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ, และการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้น

 2. ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องจักร, เทคโนโลยีผลิต, วัสดุ, แรงงาน, และสถานที่ผลิต

 3. การวางแผนการตลาดและการขาย ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา, การสร้างแบรนด์, การจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขาย, และการสนับสนุนการตลาด

 4. การจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการผลิตและทำการวิจัยและพัฒนา

 5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการธุรกิจ, การจ้างบุคคลในภาคบริหาร, การจัดการการเงิน, การบัญชี, และด้านกฎหมาย

 6. ค่าใช้จ่ายในการต่ออาคารหรือสถานที่ หากต้องสร้างหรือปรับปรุงอาคารหรือสถานที่ผลิตหรือสำนักงาน

 7. เงินสำรอง ควรมีเงินสำรองสำหรับความจำเป็นหรือสถานการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 1. วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical Engineers) วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่ออกแบบ สร้าง และทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นคำสำคัญในธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 2. วิศวกรควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Control Systems Engineers) วิศวกรควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่ออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมกระบวนการและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในหลายสถานการณ์

 3. วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineers) วิศวกรเครื่องกลมักมีบทบาทในการออกแบบตัวเครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ห่วงเหล็กหรือเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต

 4. วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineers) วิศวกรซอฟต์แวร์มีบทบาทในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สำคัญสำหรับควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์

 5. ผู้ทำการวิจัยและพัฒนา (Research and Development Professionals) ผู้ทำการวิจัยและพัฒนามีหน้าที่ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 6. ผู้จัดการโครงการ (Project Managers) ผู้จัดการโครงการมีบทบาทในการวางแผนและควบคุมโครงการในการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

 7. ผู้บริหารธุรกิจ (Business Managers) ผู้บริหารธุรกิจมีหน้าที่ในการวางแผนธุรกิจ, การตลาด, การจัดการการเงิน, และการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 8. ผู้จัดการคุณภาพ (Quality Managers) ผู้จัดการคุณภาพมีบทบาทในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

 9. ผู้ประสานงาน (Project Coordinators) ผู้ประสานงานมีหน้าที่ในการประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในโครงการการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 10. ผู้รับรองความปลอดภัย (Safety Certifiers) ผู้รับรองความปลอดภัยมีบทบาทในการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ควรรู้

 1. อีเลคโทรนิกส์ (Electronics)

  • คำอธิบาย สาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าและการควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 2. ความคลั่งชัน (Resistor)

  • คำอธิบาย อุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดความสูงของกระแสไฟฟ้า
 3. ทรานซิสเตอร์ (Transistor)

  • คำอธิบาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นตัวควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร
 4. ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)

  • คำอธิบาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์เล็ก ๆ
 5. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Circuit)

  • คำอธิบาย โครงสร้างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกันโดยสายไฟฟ้า
 6. กระแสไฟฟ้า (Electric Current)

  • คำอธิบาย การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในสายไฟฟ้า
 7. พลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy)

  • คำอธิบาย พลังงานที่ถูกสร้างขึ้นโดยกระแสไฟฟ้า
 8. วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical Engineer)

  • คำอธิบาย นักวิศวกรที่เชี่ยวชาญในการออกแบบและสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์
 9. สัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Symbols)

  • คำอธิบาย สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงองค์ประกอบของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในแผนภาพวงจร
 10. คอมโพเนนต์ (Component)

  • คำอธิบาย อุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่นำมาใช้ในการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทรานซิสเตอร์, ไดโอด, และความคลั่งชัน

จดบริษัท ธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว และตรงกับกฎหมายท้องถิ่น

 2. สร้างเอกสารจดทะเบียน จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่น หนังสือมอบอำนาจ หลักฐานการรับรองสถานที่ตั้ง แผนผังองค์กร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. ยื่นใบจดทะเบียนบริษัท ยื่นใบสมัครจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 4. รับหมายจดทะเบียน หลังจากยื่นใบสมัครแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและให้หมายจดทะเบียน

 5. จดทะเบียนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเมื่อได้รับหมายจดทะเบียน

 6. จดทะเบียนสาขา หากคุณต้องการเปิดสาขาสำหรับธุรกิจของคุณ, คุณต้องจดทะเบียนสาขาด้วย

 7. ขอใบอนุญาตธุรกิจ บางธุรกิจอาจต้องขอใบอนุญาตเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่คุณกำลังดำเนินอยู่

 8. จัดทำหนังสือรับรองการจดทะเบียน เมื่อได้รับหมายจดทะเบียนแล้ว คุณต้องจัดทำหนังสือรับรองการจดทะเบียน

บริษัท ธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ภาษีที่เสียโดยรายบุคคลที่ได้รับรายได้จากกิจกรรมทางธุรกิจ

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ภาษีที่เสียโดยบริษัทตามกำหนดของกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยอัตราภาษีจะขึ้นอยู่กับรายได้รวมของบริษัท

 3. ภาษีค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) ภาษีที่คิดจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิตและการจำหน่ายสินค้าและบริการ

 4. อื่น ๆ บริษัทอาจต้องเสียภาษีอื่น ๆ เช่น ภาษีประสาน (Withholding Tax) หรือภาษีที่เกี่ยวข้องกับการค้านอกประเทศ (International Trade Tax) ตามความเหมาะสมของกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.