จดทะเบียนบริษัท.COM » การพิมพ์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจการพิมพ์ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การพิมพ์และผลิตสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการพิมพ์ส่วนใหญ่จะมีรายได้จากการพิมพ์และผลิตสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือ, นิตยสาร, แผ่นพับ, โบรชัวร์, และบรรจุภัณฑ์สินค้า

 2. บริการออกแบบกราฟิก บริษัทการพิมพ์บางรายอาจมีรายได้จากบริการออกแบบกราฟิกให้กับลูกค้า เช่น ออกแบบปกหนังสือหรือโบรชัวร์

 3. การพิมพ์บนสื่อออนไลน์ บริษัทการพิมพ์อาจมีรายได้จากการพิมพ์บนสื่อออนไลน์ เช่น การพิมพ์บนเว็บไซต์, การสร้างเนื้อหาสื่อโซเชียล, และบริการการพิมพ์ออนไลน์

 4. พิมพ์แบบกลุ่ม บางบริษัทการพิมพ์มีรายได้จากการพิมพ์แบบกลุ่มหรือการพิมพ์เป็นจำนวนมากสำหรับลูกค้าในธุรกิจหรือองค์กร

 5. บริการหลังการพิมพ์ บางบริษัทการพิมพ์อาจมีรายได้จากบริการหลังการพิมพ์ เช่น การตัดเย็บหนังสือหรือการจัดส่งสินค้า

 6. การพิมพ์ในส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจ บริษัทการพิมพ์อาจมีรายได้จากการพิมพ์ในธุรกิจหลายๆ ส่วน เช่น การพิมพ์ในงานการตลาด, การพิมพ์ในงานธุรกิจ, หรือการพิมพ์ในงานศิลปะและวรรณกรรม

 7. บริการการจัดส่งและจัดจำหน่าย บางบริษัทการพิมพ์อาจมีรายได้จากบริการการจัดส่งและจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ถึงลูกค้า

 8. บริการพิมพ์พิเศษ บางบริษัทการพิมพ์มีรายได้จากการพิมพ์สิ่งพิมพ์พิเศษ เช่น การพิมพ์บนวัตถุดิบพิเศษหรือการพิมพ์พิเศษบนสื่อโฆษณา

 9. บริการพิมพ์แบบสั่งพิเศษ บางบริษัทการพิมพ์มีรายได้จากการพิมพ์แบบสั่งพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการงานพิมพ์ที่ไม่เป็นมาตรฐาน

 10. บริการดูแลลูกค้า บริษัทการพิมพ์อาจมีรายได้จากบริการดูแลลูกค้าเพื่อรักษาความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้า

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจการพิมพ์

จุดแข็ง (Strengths)

 1. คุณภาพการพิมพ์และผลิตสินค้า สิ่งพิมพ์มักมีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูง

 2. การออกแบบกราฟิกมากมาย ส่วนใหญ่บริษัทการพิมพ์มีทีมงานออกแบบกราฟิกมืออาชีพที่สามารถสร้างงานออกแบบที่น่าสนใจและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้

 3. ความสามารถในการจัดส่งและจัดจำหน่าย บางบริษัทการพิมพ์มีระบบการจัดส่งและจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถส่งสินค้าถึงลูกค้าได้ทันเวลา

 4. สถานที่ที่ดี การตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงลูกค้าและการจัดส่งสินค้า

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ความขึ้นแข็งต่อคู่แข่ง ธุรกิจการพิมพ์มีคู่แข่งมากมายที่มีความสามารถในการตอบรับตลาดอย่างรวดเร็ว การแข่งขันคับแข็งอาจทำให้ค่าบริการลดลง

 2. ความขึ้นแข็งต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ เทคโนโลยีการพิมพ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทการพิมพ์อาจต้องลงทุนในเทคโนโลยีใหม่เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

 3. ความขึ้นแข็งต่อค่าแรงงาน ค่าแรงงานอาจมีความสำคัญในธุรกิจการพิมพ์ และการเพิ่มค่าแรงงานอาจส่งผลต่อกำไรของบริษัท

โอกาส (Opportunities)

 1. การขยายตลาด มีโอกาสในการขยายตลาดโดยการเพิ่มบริการใหม่ เช่น การพิมพ์บนวัตถุดิบพิเศษหรือการพิมพ์ในสื่อออนไลน์

 2. การเปิดตลาดต่างประเทศ มีโอกาสในการเริ่มต้นการขายสินค้าการพิมพ์ในตลาดต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้และลูกค้า

 3. ความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ การเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์อาจสร้างโอกาสในการทำงานกับลูกค้าในอุตสาหกรรมนี้

ภัยคุกคาม (Threats)

 1. การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการพิมพ์อาจส่งผลต่อธุรกิจการพิมพ์และการสานตลาด

 2. ความกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความต้องการในการลดรายละเอียดสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลต่อกำไรของบริษัท

 3. การแข่งขันราคา การแข่งขันที่รุนแรงในระดับราคาอาจทำให้กำไรลดลง

อาชีพ ธุรกิจการพิมพ์ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. เครื่องจักรและอุปกรณ์พิมพ์ รายการลงทุนสำคัญสุดคือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ นอกจากนี้คุณยังต้องพิจารณาความต้องการในการซื้อเครื่องพิมพ์, เครื่องตัดกระดาษ, และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์

 2. สถานที่ คุณจะต้องเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจการพิมพ์ของคุณ รวมถึงสถานที่สำหรับการเก็บเครื่องจักรและสินค้าพิมพ์

 3. การตลาดและการโฆษณา คุณจะต้องลงทุนในการตลาดและการโฆษณาเพื่อสร้างความรู้และเพิ่มการรับรู้ของลูกค้าต่อธุรกิจของคุณ

 4. ค่าจ้างแรงงาน คุณจะต้องพิจารณาค่าจ้างแรงงานสำหรับพนักงานที่มีความสามารถในการดำเนินงานด้านการพิมพ์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 5. วัสดุและสารเคมี คุณต้องจัดหาวัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการพิมพ์ เช่น กระดาษ, หมึกพิมพ์, และวัสดุที่ใช้ในกระบวนการสร้างสินค้าพิมพ์

 6. การบริหารจัดการ คุณอาจต้องลงทุนในระบบบริหารจัดการเพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ, การบริหารสต็อก, และกระบวนการการผลิต

 7. เงินทุนประเภทอื่น ๆ นอกจากนี้คุณยังอาจต้องพิจารณาเงินทุนประเภทอื่น ๆ เช่น เงินทุนหมุนเวียน, เงินทุนสำรอง, หรือการกู้ยืมเพื่อใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการพิมพ์

 1. นักเขียนและบรรณาธิการ นักเขียนและบรรณาธิการเขียนเนื้อหาและรีวิวสิ่งพิมพ์ เขาใช้การพิมพ์เพื่อสร้างเนื้อหาสำหรับหนังสือ, นิตยสาร, บทความ, และเนื้อหาอื่น ๆ ในสื่อต่าง ๆ

 2. นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบกราฟิกสร้างงานออกแบบสำหรับสิ่งพิมพ์ เช่น ปกหนังสือ, โบรชัวร์, แผ่นพับ, และโฆษณา

 3. ช่างพิมพ์ ช่างพิมพ์เป็นผู้ที่ทำงานกับเครื่องจักรพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์เพื่อผลิตสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ

 4. ผู้จัดการสื่อ ผู้จัดการสื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการสื่อและสิ่งพิมพ์ รวมถึงการวางแผนและการตลาด

 5. การตลาดและโฆษณา การตลาดและโฆษณาเกี่ยวข้องกับการสร้างและนำเสนอสินค้าและบริการผ่านสื่อและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

 6. บรรจุภัณฑ์ อาชีพในการบรรจุภัณฑ์เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าและสิ่งพิมพ์

 7. บริการการจัดส่งและการขนส่ง บริการการจัดส่งและการขนส่งสินค้าพิมพ์จะต้องใช้ในกระบวนการจัดส่งสินค้าพิมพ์ถึงลูกค้า

 8. การตลาดออนไลน์ การพิมพ์บนเว็บไซต์และการจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการพิมพ์ในยุคปัจจุบัน

 9. การซื้อ-ขายสินค้าพิมพ์ การซื้อ-ขายสินค้าพิมพ์เกี่ยวข้องกับการค้าส่งและการค้าปลีกของสิ่งพิมพ์และสินค้าที่ผลิตโดยการพิมพ์

 10. อุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการพิมพ์มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ในส่วนมาก รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น นิตยสาร, หนังสือพิมพ์, แผ่นพับ, และอื่น ๆ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการพิมพ์ ที่ควรรู้

 1. พิมพ์ (Printing)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการสร้างสิ่งพิมพ์หรือรูปภาพบนสื่อต่าง ๆ โดยใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์พิมพ์
 2. กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการออกแบบและสร้างรูปภาพ, รูปประกอบ, แผนผัง, และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ให้ดูดีและมีคุณค่าสำหรับการพิมพ์
 3. สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) สื่อที่ใช้ในกระบวนการการพิมพ์, เช่น หนังสือ, นิตยสาร, แผ่นพับ, และอื่น ๆ
 4. กระบวนการสตรีโอ (Offset Printing)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการพิมพ์ที่ใช้แผ่นอลูมิเนียมแบบมุมข้อเสีย (plate) ในการถ่ายทอดรูปภาพลงบนสื่อพิมพ์
 5. เครื่องพิมพ์ดิจิทัล (Digital Printing)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสิ่งพิมพ์, มีความยืดหยุ่นและเหมาะสำหรับการพิมพ์รายละเอียดสูงแบบน้อยพลาด
 6. สีพิมพ์ (Ink)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) สารที่ใช้ในการสร้างรูปภาพหรือข้อความบนสื่อพิมพ์
 7. สต็อกกระดาษ (Paper Stock)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) ชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์
 8. การตัดกระดาษ (Paper Cutting)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการตัดกระดาษเพื่อปรับขนาดและรูปร่างของสิ่งพิมพ์
 9. การตั้งแบบ (Typesetting)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการวางแบบและจัดวางข้อความและรูปภาพในรูปแบบสื่อพิมพ์
 10. สุนทรีย์ (Proof)

 • คำอธิบาย (ภาษาไทย) การพิมพ์ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนการพิมพ์จริง

จดบริษัท ธุรกิจการพิมพ์ ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ต้องกำหนดประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทจำกัดที่มีทุนจดที่แบ่งปัน

 2. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและมีการใช้คำว่า “บริษัทจำกัด” หรือ “Company Limited” ในชื่อ

 3. กำหนดทุนจดทะเบียน กำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามกฎหมาย โดยทุนจดทะเบียนต้องถูกจ่ายเป็นเงินทุนจริงและไม่สามารถเบิกถอนได้

 4. จัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดบริษัท เอกสารรวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ก่อตั้ง, ที่อยู่สำหรับที่อยู่ที่จดทะเบียนบริษัท, และข้อมูลสำหรับกรรมการบริษัท

 5. ยื่นคำขอจดบริษัท ยื่นคำขอจดบริษัทที่สำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ที่คุณต้องการจดบริษัท ในกรุงเทพมหานครคือสำนักงานจังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่คุณตั้งแขวงสถานที่สำนักงานบริษัท

 6. การชำระเงิน ต้องชำระเงินค่าจดทะเบียนและค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดบริษัท

 7. รอการอนุมัติ หลังจากยื่นคำขอจดบริษัทและชำระค่าจดทะเบียนเสร็จสิ้น คุณจะต้องรอการอนุมัติจากสำนักงานพาณิชย์

 8. รับใบจดทะเบียนบริษัท เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว คุณจะได้รับใบจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Registration) และใบสำคัญที่ยืนยันการจดทะเบียนบริษัท (Memorandum of Association) และใบหากเป็นกรณีบริษัทจำกัดที่มีทุนจดที่แบ่งปัน จะมีใบแบ่งปันเพิ่มอีกด้วย

 9. การจดทะเบียนภาษีสถานประกอบการ หลังจากจดบริษัทเสร็จสิ้น คุณจะต้องจดทะเบียนสถานประกอบการและรับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) จากกรมสรรพากร

 10. ปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจดบริษัทและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ธุรกิจการพิมพ์ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทธุรกิจการพิมพ์จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในกรณีที่มีการขายสินค้าหรือบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกคิดจากมูลค่าสุทธิของการขายหรือบริการและต้องถูกนำส่งให้กรมสรรพากรตามกำหนด

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทที่มีกำไรจากกิจการพิมพ์จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล

 3. ภาษีอากรสุรา (Excise Tax) บางสื่อพิมพ์และสินค้าพิมพ์อาจถูกบังคับให้เสียภาษีอากรสุรา ซึ่งเป็นภาษีที่คิดจากปริมาณหรือมูลค่าของสินค้าพิมพ์เฉพาะบางประเภท

 4. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (Property Tax) บริษัทที่ครอบครองที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับที่อยู่สำนักงานหรือโรงงานการพิมพ์จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามอัตราที่กำหนดในพื้นที่ท้องถิ่น

 5. ภาษีอากรหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) ในกรณีที่บริษัทมีรายการจ่ายเงินแก่บุคคลธรรมดาหรือบริษัทอื่น ๆ ที่รับบริการ บริษัทจะต้องหักภาษีอากรหัก ณ ที่จ่ายจากเงินที่จ่ายให้กับบุคคลหรือบริษัทนั้นและนำส่งให้กรมสรรพากร

 6. อื่น ๆ อื่น ๆ รวมถึงภาษีที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจการพิมพ์ตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น เช่น ภาษีอากรพาณิชย์, อากรนิติบุคคล, และภาษีธุรกิจเฉพาะ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.