จดทะเบียนบริษัท.COM » การท่องเที่ยว เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจการท่องเที่ยว มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายบัตรเข้าชม รายได้หลักของสถานที่ท่องเที่ยว เช่น สวนสนุก, สวนสัตว์, พิพิธภัณฑ์ มาจากการขายบัตรเข้าชมสำหรับผู้เข้าชมทั่วไปและเด็ก ๆ หรือผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ลดราคา
 2. การจัดทัวร์ ธุรกิจท่องเที่ยวจัดทัวร์สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงทัวร์ที่เหมาะสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว รายได้มาจากค่าบริการทัวร์ ค่าเดินทาง และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
 3. การให้บริการที่พัก รายได้มาจากการให้บริการที่พัก อาทิเช่น โรงแรม, รีสอร์ท, โฮสเทล และบ้านพักผู้เข้าชม ซึ่งรายได้นี้สามารถมาจากการเช่าห้องพักหรือที่พักสำหรับผู้เข้าชม
 4. ร้านอาหารและบริการอื่น ๆ รายได้มาจากการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. การจัดงานแสดงและกิจกรรม รายได้มาจากการจัดงานแสดง คอนเสิร์ต กิจกรรมพิเศษ และประชุมสัมมนา ซึ่งรายได้นี้มาจากการขายบัตรเข้างาน การสปอนเซอร์ และการจัดงานที่เกี่ยวข้อง
 6. การขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง รายได้มาจากการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ของที่ระลึก, เสื้อผ้า, ของเล่น, หนังสือ, และสินค้าอื่น ๆ ที่มีการตลาดท่องเที่ยว
 7. การให้บริการนำเที่ยวและการบริการอื่น ๆ รายได้มาจากการให้บริการนำเที่ยว การเช่ารถ, บริการการจองตั๋วเครื่องบิน และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
 8. ค่านำเข้าสินค้าและสินค้าที่สั่งซื้อ รายได้มาจากการนำเข้าสินค้าที่จำเป็นสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและสินค้าที่สั่งซื้อสำหรับการจำหน่าย
 9. การขายบริการออนไลน์ รายได้จากการขายบริการท่องเที่ยวออนไลน์ รวมถึงการจองตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรม และการจองทัวร์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 10. การรับทุนและสนับสนุน บางธุรกิจการท่องเที่ยวอาจได้รับทุนและสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรอื่น ๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยว

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจการท่องเที่ยว

จุดแข็ง Strengths

 1. สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจและมีแบบแผนการจัดการท่องเที่ยวที่ดี ซึ่งเป็นแรงจูงใจสำหรับนักท่องเที่ยว
 2. บริการท่องเที่ยวมาตรฐานสูง การให้บริการที่มีมาตรฐานสูงที่เข้ากันได้กับความต้องการของนักท่องเที่ยว
 3. การตลาดและการตลาด มีกลยุทธ์การตลาดที่เข้ากันได้และมีความเข้าใจในตลาดที่เป้าหมาย
 4. ความรู้และความเชี่ยวชาญ ความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดการท่องเที่ยวและการเข้าถึงตลาด
 5. ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน การร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ขาดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ขาดความร่วมมือและความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ
 2. ขาดพื้นที่การเข้าถึง สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งอาจขาดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง และไม่มีความสามารถในการพัฒนาพื้นที่
 3. ความรู้และความเชี่ยวชาญที่จำกัด ความขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดการท่องเที่ยวและการตลาด
 4. การดำเนินงานที่มีค่าใช้จ่ายสูง การดำเนินงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงโดยไม่มีการคืนทุนที่เพียงพอ

โอกาส Opportunities

 1. การเพิ่มแนวทางการท่องเที่ยว โอกาสในการเพิ่มแนวทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
 2. การขยายตลาด โอกาสในการขยายตลาดและเปิดตลาดใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 3. เทคโนโลยีและการออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีและการท่องเที่ยวออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเข้าถึงตลาด
 4. สิ่งแวดล้อมและการยังคงอยู่ในความรู้สึกของนักท่องเที่ยว การปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว

ความเสี่ยง Threats

 1. คู่แข่งที่แข็งแกร่ง คู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก
 2. สถานการณ์เศรษฐกิจ สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว
 3. ภัยธรรมชาติและสภาวะอากาศ การเป็นอันตรายจากภัยธรรมชาติและสภาวะอากาศที่ไม่คาดคิด
 4. การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับที่สามารถมีผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว

อาชีพ ธุรกิจการท่องเที่ยว ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่ท่องเที่ยว การลงทุนในการสร้างหรือซื้อสถานที่ท่องเที่ยว เช่น โรงแรม, รีสอร์ท, สวนสนุก, สถานที่พักผู้เข้าชม หรือศูนย์แสดงสินค้าและวัฒนธรรม
 2. อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก การลงทุนในอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ เช่น รถทัวร์, บอท, สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก, อุปกรณ์กีฬาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 3. การตลาดและโฆษณา การลงทุนในการสร้างแผนการตลาดและโฆษณาเพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงการออกแบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน การสร้างวัสดุโฆษณา การใช้โฆษณาออนไลน์ และการจัดกิจกรรมโปรโมชั่น
 4. บุคคลากร การลงทุนในการจ้างบุคคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น ไกด์ทัวร์, พนักงานบริการ, ผู้จัดการโรงแรม และบุคคลากรด้านการตลาด
 5. การจัดทัวร์และกิจกรรม การลงทุนในการวางแผนและจัดทัวร์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น การจัดงานแสดง, กิจกรรมทางน้ำ, ทัวร์ผ่านป่า และกิจกรรมกลางแจ้ง
 6. การวางแผนการเงินและบริหาร การลงทุนในการวางแผนการเงินและการบริหารธุรกิจเพื่อให้การทำกำไรและการดำรงอยู่ได้ในระยะยาว
 7. การสร้างความร่วมมือและพันธมิตร การลงทุนในการสร้างความร่วมมือและพันธมิตรกับหน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการท่องเที่ยว

 1. ไกด์ทัวร์ ไกด์ทัวร์เป็นบุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสถานที่ท่องเที่ยวและสามารถนำนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสิ่งที่น่าสนใจของสถานที่นั้น ๆ
 2. โรงแรมและรีสอร์ท บุคคลงานในส่วนของโรงแรมและรีสอร์ทรับผู้เข้าพัก จัดการห้องพัก และให้บริการในหลายด้าน เช่น การบริการอาหารและเครื่องดื่ม บริการห้องพัก และบริการอื่น ๆ
 3. ท่องเที่ยวและการตัวย่อย บริษัทท่องเที่ยวและการตัวย่อยจัดทัวร์และกิจกรรมท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น การจัดทัวร์ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ การจัดงานแสดง การจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 4. บุคคลากรที่ให้บริการ บุคคลากรในธุรกิจการท่องเที่ยวที่ให้บริการตรงกับนักท่องเที่ยว เช่น พนักงานบริการลูกค้า พนักงานโรงแรม พนักงานอาหารและเครื่องดื่ม
 5. ธุรกิจร้านอาหารและบริการอื่น ๆ ร้านอาหารและบริการอื่น ๆ ที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านบาร์ และร้านอื่น ๆ
 6. นักบินและขนส่ง นักบินและบุคคลงานในธุรกิจขนส่งมีหน้าที่ในการขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 7. การตลาดและโฆษณา บุคคลงานในการตลาดและโฆษณาทำงานเพื่อโปรโมตที่ท่องเที่ยวและสร้างความต้องการให้แก่นักท่องเที่ยว
 8. อาจารย์และนักเรียนด้านการท่องเที่ยว อาจารย์และนักเรียนด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับการศึกษาและการฝึกอบรมในวิชาการท่องเที่ยว

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการท่องเที่ยว ที่ควรรู้

 1. Tourism (ท่องเที่ยว) การเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ส่วนบริษัทธุรกิจการท่องเที่ยวคือ บริษัทที่มีการให้บริการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว

 2. Hospitality (การต้อนรับ) การให้บริการและการประทับใจนักท่องเที่ยวให้รู้สึกอุ่นเครื่องและพอใจ ซึ่งส่วนของโรงแรมและรีสอร์ทมักเกี่ยวข้องกับการต้อนรับนักท่องเที่ยว

 3. Tour Operator (บริษัททัวร์) บริษัทที่จัดทัวร์และกิจกรรมท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยว และจัดการรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางและการเข้าพัก

 4. Destination (ปลายทาง) สถานที่หรือจุดหมายท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมีความสนใจและมุ่งหน้าไปเยี่ยมชม ปลายทางสามารถเป็นเมือง, ที่ชาร์จ, หรือสถานที่อื่น ๆ

 5. Resort (รีสอร์ท) โรงแรมหรือสถานที่พักผู้เข้าชมที่มักตั้งอยู่ในสถานที่ที่สวยงาม เช่น ชายหาดหรือภูเขา มักมีบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกมาก

 6. Sightseeing (การชมสถานที่) กิจกรรมการเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและชมความสวยงามและความน่าสนใจของสถานที่นั้น

 7. Tour Guide (ไกด์ทัวร์) บุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสถานที่ท่องเที่ยวและที่ทำหน้าที่นำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้น

 8. Itinerary (แผนการท่องเที่ยว) รายละเอียดของการท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมและสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะไปในช่วงการเดินทาง

 9. Booking (การจอง) กระบวนการการจองที่ให้นักท่องเที่ยวเลือกและจ่ายเงินสำหรับที่พัก, ทัวร์, หรือบริการอื่น ๆ

 10. Transportation (การขนส่ง) บริการการขนส่งที่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว เช่น การบิน, รถเช่า, รถไฟ, และเรือ

จดบริษัท ธุรกิจการท่องเที่ยว ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทจดทะเบียนพิเศษ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณในเรื่องของความรับผิดชอบทางการเงินและความชำระหนี้

 2. เลือกชื่อบริษัท ต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นที่มีอยู่และเป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่คุณจะจดบริษัท

 3. จัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดบริษัท เช่น บันทึกข้อความสมบูรณ์, ข้อมูลผู้ถือหุ้น, ที่อยู่ของบริษัท, และชื่อผู้บริหาร

 4. เปิดบัญชีธุรกิจ เปิดบัญชีธุรกิจในธนาคารและฝากเงินเริ่มต้นสำหรับการดำเนินธุรกิจ

 5. ลงทะเบียนบริษัท ลงทะเบียนบริษัทที่หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านพาณิชย์หรือการลงทะเบียนบริษัท

 6. รับใบอนุญาต อาจจำเป็นต้องขอใบอนุญาตหรือสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศที่คุณต้องการทำธุรกิจ

 7. สร้างโครงสร้างบริษัท สร้างโครงสร้างบริษัทที่รวมถึงการเลือกผู้บริหารและการแบ่งหุ้น

 8. จัดเตรียมเอกสารภาษี จัดเตรียมเอกสารภาษีและประสานงานกับหน่วยงานภาษีเพื่อให้ประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 9. สร้างการบริหารจัดการ สร้างระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่มีความประสบความสำเร็จและประสิทธิภาพ

 10. ติดตามกฎหมายและข้อบังคับ ติดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและทำการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

บริษัท ธุรกิจการท่องเที่ยว เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท บริษัทจะต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีเงินได้บริษัทตามรายได้ที่บริษัทได้รับจากกิจกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทที่ให้บริการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องอาจต้องจัดเตรียมและรวบรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากลูกค้าและส่งให้หน่วยงานภาษีตามกฎหมายท้องถิ่น

 3. ภาษีอากรแสตมป์ บริษัทที่ให้บริการท่องเที่ยวอาจต้องจัดเตรียมและชำระภาษีอากรแสตมป์ตามกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากบริษัทครอบครองหรือใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น โรงแรมหรือรีสอร์ท บริษัทจะต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายท้องถิ่น

 5. ภาษีอื่น ๆ อื่น ๆ อาจรวมถึงภาษีอื่น ๆ ที่ตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.