การท่องเที่ยว เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจการท่องเที่ยว มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายบัตรเข้าชม รายได้หลักของสถานที่ท่องเที่ยว เช่น สวนสนุก, สวนสัตว์, พิพิธภัณฑ์ มาจากการขายบัตรเข้าชมสำหรับผู้เข้าชมทั่วไปและเด็ก ๆ หรือผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ลดราคา
 2. การจัดทัวร์ ธุรกิจท่องเที่ยวจัดทัวร์สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงทัวร์ที่เหมาะสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว รายได้มาจากค่าบริการทัวร์ ค่าเดินทาง และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
 3. การให้บริการที่พัก รายได้มาจากการให้บริการที่พัก อาทิเช่น โรงแรม, รีสอร์ท, โฮสเทล และบ้านพักผู้เข้าชม ซึ่งรายได้นี้สามารถมาจากการเช่าห้องพักหรือที่พักสำหรับผู้เข้าชม
 4. ร้านอาหารและบริการอื่น ๆ รายได้มาจากการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. การจัดงานแสดงและกิจกรรม รายได้มาจากการจัดงานแสดง คอนเสิร์ต กิจกรรมพิเศษ และประชุมสัมมนา ซึ่งรายได้นี้มาจากการขายบัตรเข้างาน การสปอนเซอร์ และการจัดงานที่เกี่ยวข้อง
 6. การขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง รายได้มาจากการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ของที่ระลึก, เสื้อผ้า, ของเล่น, หนังสือ, และสินค้าอื่น ๆ ที่มีการตลาดท่องเที่ยว
 7. การให้บริการนำเที่ยวและการบริการอื่น ๆ รายได้มาจากการให้บริการนำเที่ยว การเช่ารถ, บริการการจองตั๋วเครื่องบิน และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
 8. ค่านำเข้าสินค้าและสินค้าที่สั่งซื้อ รายได้มาจากการนำเข้าสินค้าที่จำเป็นสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและสินค้าที่สั่งซื้อสำหรับการจำหน่าย
 9. การขายบริการออนไลน์ รายได้จากการขายบริการท่องเที่ยวออนไลน์ รวมถึงการจองตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรม และการจองทัวร์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 10. การรับทุนและสนับสนุน บางธุรกิจการท่องเที่ยวอาจได้รับทุนและสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรอื่น ๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยว

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจการท่องเที่ยว

จุดแข็ง Strengths

 1. สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจและมีแบบแผนการจัดการท่องเที่ยวที่ดี ซึ่งเป็นแรงจูงใจสำหรับนักท่องเที่ยว
 2. บริการท่องเที่ยวมาตรฐานสูง การให้บริการที่มีมาตรฐานสูงที่เข้ากันได้กับความต้องการของนักท่องเที่ยว
 3. การตลาดและการตลาด มีกลยุทธ์การตลาดที่เข้ากันได้และมีความเข้าใจในตลาดที่เป้าหมาย
 4. ความรู้และความเชี่ยวชาญ ความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดการท่องเที่ยวและการเข้าถึงตลาด
 5. ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน การร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ขาดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ขาดความร่วมมือและความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ
 2. ขาดพื้นที่การเข้าถึง สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งอาจขาดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง และไม่มีความสามารถในการพัฒนาพื้นที่
 3. ความรู้และความเชี่ยวชาญที่จำกัด ความขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดการท่องเที่ยวและการตลาด
 4. การดำเนินงานที่มีค่าใช้จ่ายสูง การดำเนินงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงโดยไม่มีการคืนทุนที่เพียงพอ

โอกาส Opportunities

 1. การเพิ่มแนวทางการท่องเที่ยว โอกาสในการเพิ่มแนวทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
 2. การขยายตลาด โอกาสในการขยายตลาดและเปิดตลาดใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 3. เทคโนโลยีและการออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีและการท่องเที่ยวออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเข้าถึงตลาด
 4. สิ่งแวดล้อมและการยังคงอยู่ในความรู้สึกของนักท่องเที่ยว การปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว

ความเสี่ยง Threats

 1. คู่แข่งที่แข็งแกร่ง คู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก
 2. สถานการณ์เศรษฐกิจ สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว
 3. ภัยธรรมชาติและสภาวะอากาศ การเป็นอันตรายจากภัยธรรมชาติและสภาวะอากาศที่ไม่คาดคิด
 4. การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับที่สามารถมีผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว

อาชีพ ธุรกิจการท่องเที่ยว ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่ท่องเที่ยว การลงทุนในการสร้างหรือซื้อสถานที่ท่องเที่ยว เช่น โรงแรม, รีสอร์ท, สวนสนุก, สถานที่พักผู้เข้าชม หรือศูนย์แสดงสินค้าและวัฒนธรรม
 2. อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก การลงทุนในอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ เช่น รถทัวร์, บอท, สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก, อุปกรณ์กีฬาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 3. การตลาดและโฆษณา การลงทุนในการสร้างแผนการตลาดและโฆษณาเพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงการออกแบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน การสร้างวัสดุโฆษณา การใช้โฆษณาออนไลน์ และการจัดกิจกรรมโปรโมชั่น
 4. บุคคลากร การลงทุนในการจ้างบุคคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น ไกด์ทัวร์, พนักงานบริการ, ผู้จัดการโรงแรม และบุคคลากรด้านการตลาด
 5. การจัดทัวร์และกิจกรรม การลงทุนในการวางแผนและจัดทัวร์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น การจัดงานแสดง, กิจกรรมทางน้ำ, ทัวร์ผ่านป่า และกิจกรรมกลางแจ้ง
 6. การวางแผนการเงินและบริหาร การลงทุนในการวางแผนการเงินและการบริหารธุรกิจเพื่อให้การทำกำไรและการดำรงอยู่ได้ในระยะยาว
 7. การสร้างความร่วมมือและพันธมิตร การลงทุนในการสร้างความร่วมมือและพันธมิตรกับหน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการท่องเที่ยว

 1. ไกด์ทัวร์ ไกด์ทัวร์เป็นบุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสถานที่ท่องเที่ยวและสามารถนำนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสิ่งที่น่าสนใจของสถานที่นั้น ๆ
 2. โรงแรมและรีสอร์ท บุคคลงานในส่วนของโรงแรมและรีสอร์ทรับผู้เข้าพัก จัดการห้องพัก และให้บริการในหลายด้าน เช่น การบริการอาหารและเครื่องดื่ม บริการห้องพัก และบริการอื่น ๆ
 3. ท่องเที่ยวและการตัวย่อย บริษัทท่องเที่ยวและการตัวย่อยจัดทัวร์และกิจกรรมท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น การจัดทัวร์ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ การจัดงานแสดง การจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 4. บุคคลากรที่ให้บริการ บุคคลากรในธุรกิจการท่องเที่ยวที่ให้บริการตรงกับนักท่องเที่ยว เช่น พนักงานบริการลูกค้า พนักงานโรงแรม พนักงานอาหารและเครื่องดื่ม
 5. ธุรกิจร้านอาหารและบริการอื่น ๆ ร้านอาหารและบริการอื่น ๆ ที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านบาร์ และร้านอื่น ๆ
 6. นักบินและขนส่ง นักบินและบุคคลงานในธุรกิจขนส่งมีหน้าที่ในการขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 7. การตลาดและโฆษณา บุคคลงานในการตลาดและโฆษณาทำงานเพื่อโปรโมตที่ท่องเที่ยวและสร้างความต้องการให้แก่นักท่องเที่ยว
 8. อาจารย์และนักเรียนด้านการท่องเที่ยว อาจารย์และนักเรียนด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับการศึกษาและการฝึกอบรมในวิชาการท่องเที่ยว

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการท่องเที่ยว ที่ควรรู้

 1. Tourism (ท่องเที่ยว) การเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ส่วนบริษัทธุรกิจการท่องเที่ยวคือ บริษัทที่มีการให้บริการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว

 2. Hospitality (การต้อนรับ) การให้บริการและการประทับใจนักท่องเที่ยวให้รู้สึกอุ่นเครื่องและพอใจ ซึ่งส่วนของโรงแรมและรีสอร์ทมักเกี่ยวข้องกับการต้อนรับนักท่องเที่ยว

 3. Tour Operator (บริษัททัวร์) บริษัทที่จัดทัวร์และกิจกรรมท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยว และจัดการรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางและการเข้าพัก

 4. Destination (ปลายทาง) สถานที่หรือจุดหมายท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมีความสนใจและมุ่งหน้าไปเยี่ยมชม ปลายทางสามารถเป็นเมือง, ที่ชาร์จ, หรือสถานที่อื่น ๆ

 5. Resort (รีสอร์ท) โรงแรมหรือสถานที่พักผู้เข้าชมที่มักตั้งอยู่ในสถานที่ที่สวยงาม เช่น ชายหาดหรือภูเขา มักมีบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกมาก

 6. Sightseeing (การชมสถานที่) กิจกรรมการเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและชมความสวยงามและความน่าสนใจของสถานที่นั้น

 7. Tour Guide (ไกด์ทัวร์) บุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสถานที่ท่องเที่ยวและที่ทำหน้าที่นำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้น

 8. Itinerary (แผนการท่องเที่ยว) รายละเอียดของการท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมและสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะไปในช่วงการเดินทาง

 9. Booking (การจอง) กระบวนการการจองที่ให้นักท่องเที่ยวเลือกและจ่ายเงินสำหรับที่พัก, ทัวร์, หรือบริการอื่น ๆ

 10. Transportation (การขนส่ง) บริการการขนส่งที่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว เช่น การบิน, รถเช่า, รถไฟ, และเรือ

จดบริษัท ธุรกิจการท่องเที่ยว ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทจดทะเบียนพิเศษ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณในเรื่องของความรับผิดชอบทางการเงินและความชำระหนี้

 2. เลือกชื่อบริษัท ต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นที่มีอยู่และเป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่คุณจะจดบริษัท

 3. จัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดบริษัท เช่น บันทึกข้อความสมบูรณ์, ข้อมูลผู้ถือหุ้น, ที่อยู่ของบริษัท, และชื่อผู้บริหาร

 4. เปิดบัญชีธุรกิจ เปิดบัญชีธุรกิจในธนาคารและฝากเงินเริ่มต้นสำหรับการดำเนินธุรกิจ

 5. ลงทะเบียนบริษัท ลงทะเบียนบริษัทที่หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านพาณิชย์หรือการลงทะเบียนบริษัท

 6. รับใบอนุญาต อาจจำเป็นต้องขอใบอนุญาตหรือสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศที่คุณต้องการทำธุรกิจ

 7. สร้างโครงสร้างบริษัท สร้างโครงสร้างบริษัทที่รวมถึงการเลือกผู้บริหารและการแบ่งหุ้น

 8. จัดเตรียมเอกสารภาษี จัดเตรียมเอกสารภาษีและประสานงานกับหน่วยงานภาษีเพื่อให้ประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 9. สร้างการบริหารจัดการ สร้างระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่มีความประสบความสำเร็จและประสิทธิภาพ

 10. ติดตามกฎหมายและข้อบังคับ ติดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและทำการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

บริษัท ธุรกิจการท่องเที่ยว เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท บริษัทจะต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีเงินได้บริษัทตามรายได้ที่บริษัทได้รับจากกิจกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทที่ให้บริการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องอาจต้องจัดเตรียมและรวบรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากลูกค้าและส่งให้หน่วยงานภาษีตามกฎหมายท้องถิ่น

 3. ภาษีอากรแสตมป์ บริษัทที่ให้บริการท่องเที่ยวอาจต้องจัดเตรียมและชำระภาษีอากรแสตมป์ตามกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากบริษัทครอบครองหรือใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น โรงแรมหรือรีสอร์ท บริษัทจะต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายท้องถิ่น

 5. ภาษีอื่น ๆ อื่น ๆ อาจรวมถึงภาษีอื่น ๆ ที่ตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

ขนมอบ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดร้านเบเกอรี่ ลงทุนเท่าไหร่ ตัวอย่างธุรกิจร้านเบเกอรี่ ธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด ไอเดียร้านเบเกอรี่เล็กๆ เปิดร้านเบเกอรี่ รายได้ อยากเปิดร้านเบเกอรี่ ต้องทําไง เปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆ ใช้ทุนเท่าไหร่ เปิดร้านเบเกอรี่ อุปกรณ์ ใกล้ฉัน ออนไลน์

Mobile Application เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

เขียน mobile app ด้วยอะไรดี สร้างแอพ สําเร็จรูป ฟรี โปรแกรมเขียนแอพมือถือ เขียน mobile app ด้วยอะไรดี pantip เขียนแอพ ใช้โปรแกรมอะไร เขียน app android ใช้โปรแกรมอะไร เรียนเขียนแอพพลิเคชั่น ฟรี Mobile Application

ฟรีแลนซ์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ฟรี แลน ซ์ หางานจากไหน งานฟรีแลนซ์ ทําที่บ้าน มีอะไรบ้าง อาชีพฟรีแลนซ์ คุณสมบัติ หางาน ฟรี แลน ซ์ ทํา ที่บ้าน งานฟรีแลนซ์ ทําที่บ้าน งานฟรีแลนซ์ พิมพ์งาน งานฟรีแลนซ์ คือ งานฟรีแลนซ์ ทําที่บ้าน pantip

ขายของออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี วิธีขายของออนไลน์ให้รวย แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ อยากขายของออนไลน์ ขายอะไรดี

เพลง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

การเริ่มต้นทําธุรกิจ startup มือใหม่ เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ ธุรกิจเล็กๆ สำหรับวัยรุ่น แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ การเริ่มต้นทําธุรกิจ มือใหม่ เริ่มต้นทําธุรกิจ อะไรดี วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี เริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว ออนไลน์

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

รถโฟล์คลิฟท์ยกสินค้า การ ทํา งานของรถ โฟล์ค ลิ ฟ ท์ ระบบไฮดรอลิค รถโฟล์คลิฟท์ รถโฟล์คลิฟท์ คุณสมบัติ โฟล์ค ลิ ฟ ท์ ไฟฟ้า คือ เครื่อง โฟล์ค ลิ ฟ ท์ วิธีการ ทำงาน บน รถ Forklift scooter รถยกไฟฟ้า ภาษาอังกฤษ

คอนแทคเลนส์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

โรงงานผลิตคอนแทคเลนส์ ในไทย สั่ง ทำ คอนแทคเลนส์ ผลิต คอนแทคเลนส์ ต้นทุน คอนแทคเลนส์ มูลค่าตลาดคอนแทคเลนส์ OEM คอนแทคเลนส์ โรงงาน คอนแทคเลนส์ เกาหลี ขาย คอนแทคเลนส์ กํา ไร ดี ไหม ใกล้ฉัน ออนไลน์

โรงเรียนเอกชน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนเอกชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แผนธุรกิจเนอสเซอรี่ แผนธุรกิจการศึกษา ตัวอย่าง ธุรกิจ ด้านการศึกษา ภาษีโรงเรือน ออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top