จดทะเบียนบริษัท.COM » รับออกบูธ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจรับออกบูธ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การออกแบบและก่อสร้างบูธ หนึ่งในแหล่งรายได้หลักของธุรกิจนี้คือการออกแบบและก่อสร้างบูธสำหรับงานแสดงสินค้า อาจรวมถึงการวางแผนการจัดวาง, การออกแบบกราฟิกส์, การเลือกรวมวัสดุและการก่อสร้างโครงสร้างบูธ

 2. บริการเสริม รายได้เสริมสามารถได้รับจากการให้บริการเสริมต่าง ๆ เช่น การให้บริการช่างติดตั้ง, บริการดูแลและบำรุงรักษาบูธ, การจัดงานเสวนาหรืองานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับงานแสดงสินค้า, หรือการจัดกิจกรรมสร้างบูธพิเศษ

 3. บริการสำรองและจัดส่ง บริษัทในธุรกิจนี้อาจรวมบริการสำรองวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างบูธและการจัดส่งมอบบูธให้กับลูกค้า

 4. การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างบูธเป็นแหล่งรายได้เสริมเนื่องจากบริษัทจะต้องซื้อหรือจัดหาวัสดุที่จำเป็นตามความต้องการของลูกค้า

 5. ค่าบริการการบริการสมัครงาน บริษัทอาจมีรายได้จากการบริการการสมัครงานเพื่อให้แรงงานที่จำเป็นในการก่อสร้างบูธในงานแสดงสินค้า

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจรับออกบูธ

Strengths (จุดแข็ง)

 1. ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและก่อสร้าง บริษัทมีทีมงานที่ชำนาญในการออกแบบและก่อสร้างบูธที่สวยงามและน่าสนใจ

 2. ความสามารถในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ บริษัทมีญาติสัญญากับผู้จัดจำหน่ายและบริษัทที่จะจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการก่อสร้างบูธ

 3. ความสามารถในการจัดส่ง บริษัทมีทรัพยากรและสถานที่ในการจัดเตรียมและจัดส่งบูธไปยังสถานที่งานแสดงสินค้า

 4. ความสามารถในการปรับตัว บริษัทสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในงานแสดงสินค้าที่แตกต่างกัน

Weaknesses (จุดอ่อน)

 1. ความขึ้นอยู่ต่อการจัดงาน ธุรกิจขึ้นอยู่กับปริมาณงานแสดงสินค้าในตลอดปี ซึ่งอาจทำให้มีความไม่แน่นอนในการวางแผนรายได้

 2. การแข่งขัน ธุรกิจรับออกบูธมีการแข่งขันรุนแรง โดยมีผู้ให้บริการหลายรายในตลาด

 3. ความขึ้นอยู่ต่อลูกค้าใหญ่ หากมีลูกค้าใหญ่เดียวที่เลิกใช้บริการ อาจทำให้เกิดผลกระทบให้ธุรกิจมีรายได้ลดลง

Opportunities (โอกาส)

 1. การขยายธุรกิจ มีโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังงานแสดงสินค้าในพื้นที่หรือประเทศอื่น

 2. บริการเสริม บริษัทสามารถเพิ่มบริการเสริมเช่นการให้บริการการตลาดออนไลน์หรือบริการการตกแต่งบูธ

Threats (ภัยคุกคาม)

 1. สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลให้ธุรกิจมีความลำบากในการรักษารายได้

 2. ความแข่งขัน การแข่งขันจากธุรกิจรับออกบูธคู่แข่งอาจส่งผลให้มีความกดดันในเรื่องราคาและคุณภาพ

 3. การยุติสัญญาจากลูกค้าใหญ่ การยุติสัญญาจากลูกค้าใหญ่อาจเกิดขึ้นและส่งผลให้รายได้ลดลง

อาชีพ ธุรกิจรับออกบูธ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. อุปกรณ์บูธ คุณจำเป็นต้องลงทุนในอุปกรณ์บูธที่ใช้ในการสร้างบูธ เช่น โครงหลัง, ผนัง, พื้น, ตาราง, แสงสว่าง, จอแสดงผล, และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เท่าไรขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของบูธที่คุณต้องการสร้าง

 2. การรับจ้างงานแสดงสินค้า หากคุณไม่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและก่อสร้างบูธเอง คุณอาจจ้องการจ้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ เพื่อให้ได้บูธที่ดี ต้นทุนนี้จะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของบูธและค่าแรงของทีมงาน

 3. การค้นหาลูกค้า คุณคงต้องลงทุนในการค้นหาลูกค้าที่ต้องการบูธในงานแสดงสินค้า นี้อาจรวมถึงค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา

 4. ค่าใช้จ่ายในงานแสดงสินค้า คุณจะต้องชำระค่าเช่าพื้นที่ในงานแสดงสินค้า รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านั้นด้วย

 5. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หากคุณไม่ได้ทำทุกอย่างเอง คุณอาจต้องจ้างบุคคลที่จะช่วยในการก่อสร้างบูธ และให้บริการลูกค้า

 6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจรับออกบูธอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการบริษัท, ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย, ค่าใช้จ่ายทางบัญชี, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในขั้นต้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจรับออกบูธ

 1. ออกแบบบูธ ออกแบบบูธเป็นอาชีพสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ เนื่องจากต้องมีการออกแบบและก่อสร้างบูธตามความต้องการของลูกค้า

 2. ช่างตกแต่ง ช่างตกแต่งรับหน้าที่ทำให้บูธดูน่าสวยงาม นี้รวมถึงการตกแต่งและแต่งกายบูธในงานแสดงสินค้า

 3. ผู้จัดการโครงการ การจัดงานแสดงสินค้ามักมีการจัดการโครงการในฐานะผู้บริหารหรือผู้จัดการโครงการ เพื่อให้งานแสดงสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

 4. ผู้เช่าบูธ ลูกค้าหรือบริษัทที่เช่าบูธเพื่อนำสินค้าหรือบริการของตนไปแสดงในงาน

 5. คนขาย/ตลาด/การตลาด บริษัทที่มีลูกค้าหรือทีมขายที่เปิดตลาดสินค้าหรือบริการในงานแสดงสินค้า จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้เช่นกัน

 6. ผู้ผลิตอุปกรณ์บูธ ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบูธ เช่นโครงหลัง, สื่อแสดงผล, หรืออุปกรณ์ตกแต่ง

 7. โฆษณาและสื่อ บริษัทหรือบุคคลที่รับบทบาทในการสร้างโฆษณาและสื่อเพื่อส่งเสริมบูธและงานแสดงสินค้า

 8. รถขนของ บริษัทขนของหรือบริษัทขนสินค้าที่ช่วยในการขนสินค้าและอุปกรณ์ไปยังสถานที่จัดงานแสดงสินค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจรับออกบูธ ที่ควรรู้

 1. บูธ (Booth)

  • ภาษาไทย บูธ
  • คำอธิบาย พื้นที่ที่บริษัทหรือองค์กรนำสินค้าหรือบริการของตนมาแสดงในงานแสดงสินค้าหรืองานแสดงสินค้า
 2. ออกบูธ (Booth Design)

  • ภาษาไทย การออกแบบบูธ
  • คำอธิบาย กระบวนการออกแบบและก่อสร้างบูธที่น่าสนใจและทันสมัย
 3. พื้นที่บูธ (Booth Space)

  • ภาษาไทย พื้นที่บูธ
  • คำอธิบาย พื้นที่ที่บริษัทเช่าหรือซื้อเพื่อสร้างบูธของตนในงานแสดงสินค้า
 4. อุปกรณ์บูธ (Booth Equipment)

  • ภาษาไทย อุปกรณ์บูธ
  • คำอธิบาย ของมือสำหรับการตกแต่งและตกแต่งบูธ เช่น โครงหลัง สื่อแสดงผล
 5. บูธพร้อมใช้ (Turnkey Booth)

  • ภาษาไทย บูธพร้อมใช้
  • คำอธิบาย บูธที่ได้รับการออกแบบและตกแต่งให้พร้อมใช้งานโดยบริษัทที่จัดงานแสดงสินค้า
 6. รายได้บูธ (Booth Revenue)

  • ภาษาไทย รายได้จากบูธ
  • คำอธิบาย รายได้ที่บริษัทได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการในบูธ
 7. ค่าเช่าพื้นที่ (Space Rental Fee)

  • ภาษาไทย ค่าเช่าพื้นที่
  • คำอธิบาย ค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องจ่ายในการเช่าพื้นที่บูธในงานแสดงสินค้า
 8. การประชาสัมพันธ์บูธ (Booth PR)

  • ภาษาไทย การประชาสัมพันธ์บูธ
  • คำอธิบาย กิจกรรมการสื่อสารและโฆษณาเพื่อดึงดูดผู้เข้าชมไปที่บูธ
 9. เปิดบูธ (Booth Opening)

  • ภาษาไทย เปิดบูธ
  • คำอธิบาย กิจกรรมการเปิดบูธและต้อนรับผู้เข้าชมในงานแสดงสินค้า
 10. บูธสื่อสาร (Communication Booth)

 • ภาษาไทย บูธสื่อสาร
 • คำอธิบาย บูธที่ใช้ในการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือผลิตภัณฑ์

จดบริษัท ธุรกิจรับออกบูธ ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของ บริษัท ก่อนที่จะจดบริษัท, คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินกิจกรรมรับออกบูธ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทจำกัด(มหาชน), บริษัทห้ามถือหุ้น, หรือบริษัทจดอย่างอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างและความต้องการของธุรกิจของคุณ

 2. จดบริษัท คุณต้องจดบริษัทที่มีชื่อและสำนักงานใหญ่ในประเทศที่คุณต้องการดำเนินกิจกรรมธุรกิจ ขั้นตอนนี้เรียกว่า “การจดบริษัท” และมันเกี่ยวกับการลงทุนคุณ

 3. รวบรวมเอกสารและเจตนา คุณต้องรวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดบริษัท ซึ่งอาจประกอบด้วยสมุดหุ้น, การเลือกผู้บริหาร, แผนการบริหาร, และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องรวบรวมผู้บริหารที่จะครอบครองตำแหน่งสำคัญในบริษัทเช่น กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไป

 4. ส่งใบสมัครไปยังหน่วยงานรัฐ คุณต้องส่งใบสมัครสำหรับการจดบริษัทและเจตนาไปยังหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบในการจดบริษัทในประเทศที่คุณต้องการ หลังจากการส่งใบสมัคร, หน่วยงานนั้นจะตรวจสอบและจะสรุปสถานการณ์การจดบริษัท

 5. จดบริษัทอย่างเป็นทางการ หลังจากที่คุณได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐ, คุณจะต้องจดบริษัทอย่างเป็นทางการโดยที่ต้องเสียค่าจดบริษัท และรับเอกสารอย่างเป็นทางการและการรับรองจากหน่วยงานรัฐ

 6. แจ้งสภาธุรกิจ หลังจากการจดบริษัท, คุณจะต้องแจ้งสภาธุรกิจของประเทศที่คุณจดบริษัทให้ทราบเพื่อรับใบอนุญาตในการดำเนินกิจกรรมการรับออกบูธและจัดงานแสดงสินค้า

 7. รับสิทธิพิเศษ การจดบริษัทอาจมีสิทธิพิเศษเช่นสิทธิในการใช้ชื่อบริษัทหรือสิทธิในการขายหุ้น คุณควรรับรองว่าคุณเคยทำเอาร์พีต้นทางและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ

 8. เปิดบัญชีธุรกิจ คุณจำเป็นต้องเปิดบัญชีธุรกิจสำหรับบริษัทของคุณเพื่อดำเนินธุรกิจ คุณควรมีบัญชีที่เชื่อถือได้สำหรับบริษัทของคุณ

 9. สร้างเว็บไซต์หรือแบรนด์ การมีเว็บไซต์หรือแบรนด์ดีเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มการรับรองของบริษัทของคุณ คุณต้องสร้างเว็บไซต์หรือแบรนด์ที่มีคุณภาพและสื่อความคิดเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับบริษัทของคุณ

 10. จัดหาพื้นที่และอุปกรณ์ คุณต้องจัดหาพื้นที่สำหรับบูธหรืองานแสดงสินค้า, และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการรับออกบูธ, เช่น สแตนด์, สื่อสารและอุปกรณ์อื่น ๆ

 11. ประกาศและโฆษณา คุณควรดำเนินกิจกรรมโฆษณาและการตลาดเพื่อโฆษณาบูธหรืองานแสดงสินค้าของคุณให้เป็นที่รู้จักกับลูกค้าที่เป้าหมาย

บริษัท ธุรกิจรับออกบูธ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) ภาษีเงินได้บริษัทเป็นภาษีที่บริษัทต้องเสียตามรายได้ที่ได้รับจากกิจกรรมธุรกิจของตน อัตราภาษีเงินได้บริษัทอาจแตกต่างกันตามกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีการขายสินค้าและบริการ ถ้าคุณให้บริการหรือขายสินค้า, คุณอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยภาษีจะคิดคำนวณจากมูลค่าที่เสียภาษี

 3. ภาษีหักราชการ (Withholding Tax) บางครั้งบริษัทอาจต้องหักราชการจากเงินที่จ่ายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่บริษัท และส่งให้หน่วยงานรัฐ ในบางกรณีนี้, บริษัทต้องแสดงถึงจำนวนเงินที่ถูกหักไว้และส่งให้หน่วยงานรัฐ

 4. ภาษีอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษีที่กล่าวมาข้างต้น, บริษัทอาจต้องเสียภาษีอื่น ๆ ตามกฎหมายท้องถิ่นและประเทศที่คุณทำธุรกิจ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.