จดทะเบียนบริษัท.COM » ร้านอาหารตามสั่ง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ร้านอาหารตามสั่ง มีรายจากอะไรบ้าง

ร้านอาหารตามสั่งได้รายได้จากหลายแหล่ง ได้แก่

 1. การขายอาหาร รายได้หลักของร้านอาหารตามสั่งเกิดจากการขายอาหารแก่ลูกค้า ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
 2. บริการจัดเลี้ยง ร้านอาหารตามสั่งอาจให้บริการจัดเลี้ยงเพื่องานเลี้ยง อีเวนท์ หรือที่ศูนย์กลางอื่นๆ ซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมได้มากขึ้น
 3. บริการส่งถึงบ้าน ร้านอาหารตามสั่งมักมีบริการส่งอาหารถึงบ้านหรือที่ทำงานของลูกค้า ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ได้อีก

ตัวอย่าง ร้านอาหารตามสั่ง “Food Delivery” ได้รับรายได้จากการขายอาหารผ่านแอปพลิเคชันของพวกเขา ลูกค้าสามารถเลือกอาหารที่ต้องการและสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน โดยร้านอาหารจะรับออเดอร์ ทำอาหาร และจัดส่งถึงบ้านหรือที่ทำงานของลูกค้า ซึ่งรายได้ของร้านอาหารตามสั่งเกิดจากค่าอาหารที่ลูกค้าชำระเมื่อทำการสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชันนั้นๆ.

วิเคราะห์ Swot Analysis ร้านอาหารตามสั่ง

การวิเคราะห์ SWOT ใช้ในการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจ รวมถึงร้านอาหารตามสั่ง โดยสรุปเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจทางกลยุทธ์ของธุรกิจ ดังนั้นจึงมีการวิเคราะห์ SWOT ดังนี้

 1. Strengths (จุดแข็ง) ปัจจัยที่ช่วยให้ร้านอาหารตามสั่งเป็นที่สำเร็จในตลาด อาจเป็นคุณสมบัติพิเศษของอาหาร ความคุ้นเคยของแบรนด์ ความสามารถในการจัดส่งที่รวดเร็ว หรือแม้กระทั่งความคุ้มค่าในเรื่องราคา

 2. Weaknesses (จุดอ่อน) ปัจจัยที่อาจเป็นข้อเสียหรือจุดอ่อนของร้านอาหารตามสั่ง เช่น ความจำเป็นในการอาศัยพื้นที่สำหรับทำอาหาร ความขาดแคลนของทรัพยากรมนุษย์ หรือปัญหาในการจัดการการส่งสินค้า

 3. Opportunities (โอกาส) ปัจจัยภายนอกที่สามารถสร้างโอกาสในการเติบโตและพัฒนาธุรกิจ อาจเป็นการเติบโตของตลาดอาหารตามสั่ง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค หรือการใช้เทคโนโลยีในการสั่งอาหาร

 4. Threats (อุปสรรค) ปัจจัยภายนอกที่อาจเป็นอุปสรรคหรือการเป็นอันตรายต่อธุรกิจ อาจเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในตลาด การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย หรือสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ SWOT ของร้านอาหารตามสั่ง “Food Delivery” อาจแสดงว่าความแข็งแกร่งของร้านคือคุณภาพอาหารที่ยอดเยี่ยมและการบริการที่รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนอาจเป็นการมีทรัพยากรมนุษย์ที่จำกัด และโอกาสอาจมาจากการเติบโตของตลาดอาหารตามสั่งเนื่องจากความสะดวกและเทคโนโลยีที่เป็นกำลังของอุตสาหกรรมนี้ อย่างไรก็ตาม อุปสรรคอาจเกิดจากการแข่งขันที่เข้มข้นจากแบรนด์อื่นๆ หรือความผันผวนของตลาดเศรษฐกิจ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ร้านอาหารตามสั่ง

ธุรกิจร้านอาหารตามสั่งเกี่ยวข้องกับอาชีพและศาสตร์ดังนี้

 1. การบริหารจัดการร้านอาหาร ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดทำเมนู การจัดการสินค้า การบริหารค่าใช้จ่าย การจัดทำระเบียบและกระบวนการทำงานของร้านอาหาร

 2. การทำอาหาร อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมอาหารที่ส่งต่อให้ลูกค้า เช่น พ่อครัว หรือเชฟ

 3. การบริการลูกค้า ศาสตร์การบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการจัดการลูกค้าในธุรกิจร้านอาหาร

ตัวอย่าง ธุรกิจร้านอาหารตามสั่ง “Food Delivery” เกี่ยวข้องกับการทำอาหาร เช่น พ่อครัวหรือเชฟที่เตรียมอาหารสำหรับการส่งถึงลูกค้า ธุรกิจยังเกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า เช่น พนักงานบริการลูกค้าที่ดูแลและประสานงานกับลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันหรือแบบออนไลน์ และการบริหารจัดการร้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดทำเมนู การบริหารค่าใช้จ่าย และกระบวนการทำงานของร้านอาหาร

คําศัพท์พื้นฐาน ร้านอาหารตามสั่ง ที่ควรรู้

 1. ออร์เดอร์ (Order) คำสั่งซื้ออาหารจากลูกค้า
 2. เมนู (Menu) รายการอาหารที่ร้านอาหารมีให้เลือก
 3. ส่วนลด (Discount) การลดราคาสำหรับสินค้าหรือบริการที่ร้านอาหารให้ลูกค้า
 4. การจัดส่ง (Delivery) การส่งอาหารถึงที่อยู่ที่ระบุโดยลูกค้า
 5. รีวิว (Review) ความคิดเห็นและประเมินของลูกค้าเกี่ยวกับร้านอาหาร
 6. ค่าบริการ (Service charge) ค่าบริการเพิ่มเติมที่ร้านอาหารเรียกเก็บจากลูกค้า
 7. ประเภทอาหาร (Cuisine) ลักษณะและสไตล์การปรุงอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศหรือภูมิภาค
 8. คูปอง (Voucher) เอกสารส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าสามารถใช้ได้กับร้านอาหาร
 9. ความพึงพอใจ (Satisfaction) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการและคุณภาพอาหารของร้านอาหาร
 10. การจอง (Reservation) การจองโต๊ะหรือที่นั่งในร้านอาหารล่วงหน้าเพื่อรับประทานอาหาร

ตัวอย่าง ลูกค้าสามารถเลือกออร์เดอร์เมนูที่ต้องการ และร้านอาหารจะมีส่วนลดหรือโปรโมชั่นที่ลูกค้าสามารถใช้ได้ หากลูกค้ามีความพึงพอใจกับบริการและคุณภาพอาหาร อาจทำรีวิวให้กับร้านอาหารเพื่อแสดงความคิดเห็น ในบางครั้งลูกค้าอาจใช้คูปองเพื่อรับส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ร้านอาหารสามารถเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากลูกค้า และลูกค้าสามารถจองโต๊ะในร้านอาหารได้ล่วงหน้า

จดบริษัท ร้านอาหารตามสั่ง ทำอย่างไร

เพื่อจดทะเบียนบริษัทร้านอาหารตามสั่ง ต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่เหมาะสมและไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้ชื่อด้วยการตรวจสอบทะเบียนบริษัทในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 2. จัดทำเอกสาร จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อการจดทะเบียนบริษัท เช่น สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้ง สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองการประกอบกิจการ

 3. ยื่นเอกสาร ยื่นเอกสารที่จัดทำแล้วพร้อมกับค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมาย เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรมพัฒนาธุรกิจทางเทคโนโลยี

 4. รอการอนุมัติ รอรับการอนุมัติจากหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมาย หากเอกสารเรียบร้อยและเป็นไปตามกฎหมาย ร้านอาหารตามสั่งจะได้รับทะเบียนเป็นบริษัท

ตัวอย่าง เมื่อเจ้าของร้านอาหารตามสั่งตัดสินใจจดทะเบียนบริษัท อาจตรวจสอบชื่อที่แสดงถึงธุรกิจเช่น “Quick Bites Food Delivery Co., Ltd.” และจัดทำเอกสารที่จำเป็น เช่น สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้ง และสำเนาทะเบียนบ้าน จากนั้นส่งเอกสารพร้อมค่าธรรมเนียมไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หลังจากนั้นร้านอาหารตามสั่งจะต้องรอการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ร้านอาหารตามสั่งจะได้รับทะเบียนในลักษณะของบริษัท

บริษัท ร้านอาหารตามสั่ง เสียภาษีอะไร

เพื่อบริษัทร้านอาหารตามสั่งต้องเสียภาษีตามกฎหมายภาษีประเทศที่กำหนด ภาษีที่บริษัทร้านอาหารตามสั่งอาจต้องเสียรวมถึง

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ร้านอาหารตามสั่งจะต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรที่ได้รับในการดำเนินธุรกิจ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ร้านอาหารตามสั่งอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าหรือบริการที่ขาย

 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หากบริษัทมีการจ่ายค่าจ้างแก่บุคคลที่มิได้เป็นพนักงาน อาจมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินที่จ่ายให้กับบุคคลนั้น

 4. อื่น ๆ อาจมีภาษีอื่นๆที่บริษัทร้านอาหารตามสั่งต้องเสียตามกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ควรปรึกษากับที่ปรึกษาทางภาษีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับข้อมูลแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีที่บริษัทร้านอาหารตามสั่งต้องเสียในประเทศที่ระบุ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.