จดทะเบียนบริษัท.COM » ธุรกิจเสริม เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเสริม มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจเสริมอาจมาจากหลายแหล่ง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะธุรกิจและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอ ต่อไปนี้คือรายได้ที่ธุรกิจเสริมสามารถได้รับได้

 1. การขายสินค้าหรือบริการ รายได้หลักของธุรกิจเสริมมาจากการขายสินค้าหรือบริการที่นำเสนอ เช่น ขายสินค้าที่กระจายผ่านการขายออนไลน์ หรือการให้บริการท่องเที่ยวเสริมสร้าง

 2. การเสนอความรู้และคอนเทนต์ บริการให้ความรู้และคอนเทนต์เกี่ยวกับหัวข้อหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ หรือการเสนอคอนเทนต์ที่น่าสนใจในสื่อออนไลน์

 3. การลงทุน รายได้อาจมาจากการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก เช่น การลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีหรือการลงทุนในหลักทรัพย์

 4. รายได้จากพันธมิตรธุรกิจ รายได้อาจมาจากค่าคอมมิชชั่นหรือค่านายหน้าจากการร่วมงานกับพันธมิตรธุรกิจ

 5. ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม รายได้อาจมาจากการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมตามบริการที่ให้แก่ลูกค้า

 6. รายได้จากการลิขสิทธิ์ หากธุรกิจเสริมมีสิทธิ์ในการลิขสิทธิ์ใดๆ เช่น ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ หรือเนื้อหาอื่นๆ อาจมีรายได้จากการให้สิทธิ์ในการใช้งาน

 7. การขายสินค้าและบริการรายวัน หากเป็นธุรกิจที่ให้บริการหรือขายสินค้าในเวลาจำกัด เช่น ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านค้า ก็จะมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการในช่วงเวลานั้นๆ

 8. รายได้จากการแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ หากธุรกิจเสริมมีการจัดนิทรรศการหรือการแสดงสินค้า ก็สามารถได้รับรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ให้กับผู้จัดนิทรรศการหรือผู้แสดงสินค้า

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเสริม

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของธุรกิจเสริม โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ

 1. จุดแข็ง (Strengths)
 • คุณสมบัติที่นำเสนอเป็นเสริมสร้างความได้เปรียบของธุรกิจ
 • สิ่งที่ธุรกิจทำได้ดีและทำเกินความคาดหมายของลูกค้า
 • ข้อได้เปรียบที่ช่วยเสริมสร้างความ竞争กับธุรกิจอื่นๆ
 1. จุดอ่อน (Weaknesses)
 • คุณสมบัติที่ธุรกิจขาดแคลนหรือทำได้ไม่ดีเท่ากับธุรกิจอื่นๆ
 • ข้อจำกัดในการพัฒนาธุรกิจหรือทำให้ลูกค้าพอใจ
 • ข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในการแข่งขันกับธุรกิจคู่แข่ง
 1. โอกาส (Opportunities)
 • สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกธุรกิจที่อาจมีผลในการขยายธุรกิจหรือสร้างโอกาสใหม่
 • โอกาสในการเติบโตและขยายธุรกิจในตลาดที่กว้างขึ้น
 • ข้อเสนอแนะที่อาจทำให้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับตลาดและลูกค้า
 1. อุปสรรค (Threats)
 • ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายนอกธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบในการดำเนินธุรกิจ
 • ความขัดแย้งและการแข่งขันกับธุรกิจคู่แข่ง
 • สถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจเสริม ใช้เงินลงทุนอะไร

การลงทุนในธุรกิจเสริมอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะธุรกิจ สถานที่ตั้ง ขนาดของธุรกิจ เป้าหมาย และตลาดที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้คือการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจเสริมบางอย่าง

 1. การสร้างและพัฒนาสินค้าหรือบริการ การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ

 2. การติดตั้งและใช้เทคโนโลยีใหม่ การลงทุนในเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและบริการลูกค้า

 3. การเสริมสร้างและเสริมสร้างบุคลากร การลงทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการและการพัฒนาธุรกิจ

 4. การตลาดและโฆษณา การลงทุนในการโฆษณาและการตลาด เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความนิยมของธุรกิจในตลาด

 5. การขยายสาขาและการเปิดสาขาใหม่ การลงทุนในการขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ใหม่ หรือการเปิดสาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้

 6. การส่งออกสินค้าหรือบริการ การลงทุนในการขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศเพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มรายได้จากการส่งออก

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเสริม

ธุรกิจเสริมมักเกี่ยวข้องกับอาชีพและสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีการให้บริการหรือผลิตสินค้าที่ต่างไปจากธุรกิจหลัก ต่อไปนี้คืออาชีพบางสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเสริม

 1. การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย อาชีพในสาขานี้เกี่ยวข้องกับการออกแบบโลโก้ แบรนด์ โปสเตอร์ และการสร้างเนื้อหามัลติมีเดียต่างๆ ที่ใช้ในการตลาด

 2. การบริการด้านเว็บและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาชีพนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและให้บริการด้านเว็บไซต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชันที่ใช้ในธุรกิจอื่นๆ

 3. การเสริมสร้างสุขภาพและความงาม อาชีพในสาขานี้เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขภาพ สปา ซาลอน หรือสวนสำหรับการผ่อนคลาย

 4. การให้บริการท่องเที่ยวและการเช่ารถ อาชีพในสาขานี้เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และการเช่ารถยนต์

 5. การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อาชีพในสาขานี้เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการในธุรกิจโฮมเมด ร้านค้าอาหาร หรือร้านกาแฟ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเสริม ที่ควรรู้

 1. อัญมณี (Handicraft) – ผลงานศิลปะหรืองานหัตถกรรมที่ทำด้วยมือโดยใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุรีไซเคิล

 2. สินค้านิยม (Trendy products) – สินค้าหรือบริการที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลาในปัจจุบัน

 3. โอกาสทางธุรกิจ (Business opportunity) – สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่เปิดโอกาสในการสร้างรายได้หรือกำไรให้กับธุรกิจ

 4. ปัญหา (Challenge) – ปัญหาหรือข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกธุรกิจ

 5. ความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness) – คุณลักษณะหรือความแตกต่างของสินค้าหรือบริการที่ทำให้เด่นชัดจากคู่แข่ง

 6. พันธมิตรธุรกิจ (Business partnership) – การร่วมมือกับธุรกิจอื่นๆ เพื่อขยายธุรกิจหรือเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

 7. พื้นที่ตลาด (Marketplace) – สถานที่ที่ธุรกิจนำสินค้าหรือบริการไปขายหรือนำเสนอให้กับลูกค้า

 8. รายได้คงที่ (Recurring income) – รายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ไม่ขึ้นอยู่กับกิจกรรมแบบพิเศษ

 9. โฮมเมด (Homemade) – สินค้าหรืออาหารที่ผลิตขึ้นที่บ้านหรือโรงครัว และไม่ใช่ของที่ผลิตขึ้นเป็นจำนวนมากในโรงงาน

 10. การตลาดออนไลน์ (Online marketing) – กิจกรรมที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อโฆษณาและขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า

จดบริษัท ธุรกิจเสริม ทำอย่างไร

 1. การสืบค้นชื่อบริษัท ควรสืบค้นชื่อบริษัทที่ต้องการจดในฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบว่าชื่อที่ต้องการใช้มีคนใช้แล้วหรือไม่ และไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นที่มีอยู่แล้ว

 2. เตรียมเอกสาร จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมายของประเทศที่ต้องการจดบริษัท อาทิ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้งบริษัท สำเนาหนังสือรับรองการเป็นคนของผู้ก่อตั้งบริษัท บันทึกการประชุมสร้างบริษัท และเอกสารอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 3. ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไข ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจดตั้งบริษัท อาทิ เงื่อนไขการดำเนินกิจการ วัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวนและชนิดของหุ้น และข้อจำกัดอื่น ๆ ที่อาจมี

 4. นัดหมายการจดทะเบียน นัดหมายวันและเวลาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับเอกสารการจดทะเบียนบริษัทได้ ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานที่จดทะเบียนบริษัท หรือกรมพัฒนาธุรกิจ

 5. จ่ายค่าธรรมเนียม จ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด

 6. ลงนามและจดทะเบียน ลงนามเอกสารการจดทะเบียนและจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นทำการจดทะเบียนบริษัท

บริษัท ธุรกิจเสริม เสียภาษีอะไร

การเสียภาษีของธุรกิจเสริมจะแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจ และกฎหมายภาษีในแต่ละประเทศ โดยภาษีที่ธุรกิจเสริมอาจต้องเสียได้แก่

 1. ภาษีเงินได้บริษัท เป็นภาษีที่บริษัทต้องเสียจากกำไรที่ได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

 2. ภาษีเพิ่มมูลค่า (VAT) หากธุรกิจเสริมให้บริการหรือขายสินค้าที่มีการเพิ่มมูลค่า กฎหมายในบางประเทศอาจกำหนดให้เสเสริม

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.