จดทะเบียนบริษัท.COM » ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหาร เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหาร

ยินดีต้อนรับสู่โลกธุรกิจ! การเริ่มต้นทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารเป็นการตัดสินใจที่ดี เนื่องจากการบริหารจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างและบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในระยะยาว ด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มต้นทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริหาร

 1. วางแผนธุรกิจ ทำการวางแผนธุรกิจที่มีความชัดเจนเพื่อให้คุณเข้าใจในแนวทางและเป้าหมายของธุรกิจของคุณ รวมถึงกำหนดค่ายอดขาย รายได้และกำไรที่คุณต้องการทำได้ และเพื่อวางแผนการทำงานในระยะยาว

 2. วิเคราะห์ตลาด ทำการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้คุณเข้าใจลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณ และเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณให้ตรงกับความต้องการและความสนใจของตลาด

 3. การจัดการทรัพยากร ประสานทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการจัดหาและการบริหารบุคลากรที่เหมาะสม เงินทุนที่เพียงพอ และอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

 4. การสร้างระบบและกระบทดในการบริหาร สร้างระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การทำงานของธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล รวมถึงการกำหนดและบริหารความรับผิดชอบ การตรวจสอบความคุ้มค่าและระบบควบคุม

 5. การตลาดและการโฆษณา พัฒนาแผนการตลาดและการโฆษณาเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ รวมถึงการใช้ช่องทางการตลาดที่เหมาะสมเช่นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การทำโฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ หรือการเคลื่อนที่ทางการตลาด

 6. การบริหารความเสี่ยง จัดการความเสี่ยงในธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน การตลาด การเทคโนโลยี และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ

 7. การติดตามและวัดผล ติดตามผลการดำเนินงานของธุรกิจ วัดผลและปรับปรุงเพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จและเติบโตตามเป้าหมายของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

นี่เป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มต้นทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริหาร ความสำเร็จของธุรกิจขึ้นอยู่กับการปรับปรุงและพัฒนาในระยะยาว อนอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่คุณควรพิจารณาเพิ่มเติม เช่น

 • การวิเคราะห์และการศึกษาตลาดและคู่แข่ง ควรทำการวิเคราะห์คู่แข่งที่แข็งแกร่งและตลาดในอนาคต เพื่อให้สามารถพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการแข่งขันในตลาด

 • การสร้างฐานลูกค้า ใช้เวลาในการสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในธุรกิจของคุณให้กับลูกค้าโดยให้บริการที่มีคุณภาพและการดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่

 • การพัฒนาตนเอง เติบโตเป็นผู้ประกอบการที่เก่งและมีความรู้ในการบริหารจะช่วยให้คุณมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาหลักสูตรการบริหารธุรกิจ อบรมหรือรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจ

 • การวางแผนการเติบโต ควรวางแผนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวโดยพิจารณาแนวทางการขยายตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ การเข้าสู่ตลาดใหม่ หรือการรวมกิจการ

คำแนะนำเหล่านี้เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นในการเริ่มต้นทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริหาร คุณควรศึกษาและค้นคสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณสนใจ เพื่อให้คุณสามารถก้าวสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของคุณได้เต็มที่ อย่าลืมทำการวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าและคู่แข่งในตลาดปัจจุบัน และทราบข่าวสารและแนวโน้มใหม่ ๆ ในวงการธุรกิจเพื่อปรับตัวตามสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือความมุ่งมั่นและความพยายาม การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ไม่ง่ายและอาจเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ แต่หากคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามในการเรียนรู้และปรับตัว คุณสามารถทำให้ธุรกิจของคุณเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จได้ขอให้โชคดีในการเริ่มต้นธุรกิจและการบริหารจัดการในอนาคต!

ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหาร มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารสามารถมาจากหลายแหล่งต่าง ๆ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและโมเดลธุรกิจที่คุณกำลังดำเนินอยู่ นี่คือหลายๆ แหล่งรายได้ที่สามารถเกิดขึ้นในธุรกิจการบริหาร

 1. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ คุณสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการสำหรับการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การบริหารการเงิน การจัดการทรัพยากรบุคคล หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ

 2. การขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ หากธุรกิจของคุณมีการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการเอง คุณสามารถสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้นให้แก่ลูกค้าหรือบริษัทที่สนใจ

 3. รายได้จากการลงทุน คุณอาจมีการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งสามารถนำเข้ารายได้จากการลงทุนเหล่านั้น โดยเช่นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดี การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือการลงทุนในธุรกิจร่วมกันกับบริษัทอื่น

 4. การขายสิทธิ์และลิขสิทธิ์ ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการพัฒนาและลงทุนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณค่า คุณสามารถขายสิทธิ์และลิขสิทธิ์ให้แก่บริษัทอื่นหรือบุคคลที่สนใจ โดยให้ค่าสิทธิ์ในการใช้งาน การใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า หรือลิขสิทธิ์ในเนื้อหาที่คุณได้พัฒนาไว้

 5. อบรมและการสอน ถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญในการบริหารและมีความรู้ที่มีคุณค่าสำหรับผู้อื่น คุณสามารถให้บริการอบรมและการสอนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ สามารถจัดอบรมหรือคอร์สเรียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารให้กับบุคคลหรือองค์กรที่สนใจ

 6. บริการที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากการให้คำปรึกษาและบริการทางธุรกิจเฉพาะอย่างเดียว คุณอาจมีการให้บริการเสริมที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดงานอีเว้นท์ การจัดการโครงการ หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ

 7. รายได้อื่น ๆ อาจมีแหล่งรายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ เช่น รายได้จากการลงโฆษณา รายได้จากพันธบัตร หรือรายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโมเดลธุรกิจของคุณ

การทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารมีความหลากหลายในแง่ของแหล่งรายได้ และอาจมีการสร้างรายได้จากหลายแหล่งเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจของคุณ และวิธีการที่คุณใช้ในการตั้งและดำเนินธุรกิจของคุณ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องวางแผนและปรับตัวเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างเต็มที่ คำอธิบายด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างของแหล่งรายได้ที่เป็นไปได้ และอาจมีรายได้อื่น ๆ ที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในการบริหารธุรกิจของคุณ ควรพิจารณาลักษณะของธุรกิจและสถานการณ์ทางการเศรษฐกิจเพื่อค้นหาแหล่งรายได้ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ ในทุกกรณี การวางแผนอย่างรอบคอบและการปรับตัวตามสถานการณ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จในระยะยาว

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหาร

SWOT analysis เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจ โดยส่งเสริมให้คุณเข้าใจด้านบวก (Strengths) และด้านลบ (Weaknesses) ซึ่งเป็นปัจจัยภายในธุรกิจ รวมถึงด้านบวก (Opportunities) และด้านลบ (Threats) ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกธุรกิจ ต่อไปนี้คือวิเคราะห์ SWOT analysis สำหรับธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารพร้อมคำอธิบาย

 1. Strengths (จุดแข็ง)
 • ความเชี่ยวชาญในการบริหาร ธุรกิจของคุณมีทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ทางการบริหารที่แข็งแกร่ง
 • การวางแผนและการบริหารที่ดี คุณมีกระบวนการวางแผนและการบริหารที่เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
 • ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัว คุณและทีมงานของคุณมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวตามสถานการณ์ทางธุรกิจ
 1. Weaknesses (จุดอ่อน)
 • ความขาดแคลนทรัพยากร ธุรกิจของคุณอาจมีข้อจำกัดในทรัพยากรเช่นงบประมาณหรือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ
 • ความเสี่ยงทางการเงิน คุณอาจเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินเนื่องจากต้นทุนสูงหรือราคาสินค้าที่ตลาดกำหนด
 1. Opportunities (โอกาส)
 • ความต้องการในตลาด มีโอกาสที่สูงในการเพิ่มขยายธุรกิจของคุณเนื่องจากความต้องการในตลาดเพิ่มขึ้น เช่น การเพิ่มความสามารถในการบริหารสำหรับองค์กรท้องถิ่นหรือองค์กรขนาดใหญ่
 • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือนโยบาย โอกาสในการประสบความสำเร็จจากการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือนโยบายที่ส่งผลต่อธุรกิจของคุณ เช่น นโยบายภาษีที่เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพต่อธุรกิจ
 1. Threats (อุปสรรค)
 • การแข่งขันที่เข้มงวด คุณอาจเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มงวดในตลาดที่มีผู้เข้าร่วมธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่สมบูรณ์มากขึ้น
 • การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี คุณอาจต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีที่สามารถกระทบต่อธุรกิจของคุณได้ เช่น การดิจิทัลไลฟ์สไตล์หรือการใช้ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การวิเคราะห์ SWOT analysis ช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์ทางธุรกิจอย่างละเอียด และช่วยให้คุณสามารถกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อให้สร้ายมากที่สุดกับภาพรวมทางธุรกิจของคุณ คุณควรใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT analysis เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ปรับปรุงและสร้างความสำเร็จในธุรกิจของคุณได้อย่างต่อเนื่อง อย่าลืมใช้ความรู้และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT analysis เป็นแนวทางในการพัฒนาแผนธุรกิจและการดำเนินงานที่ดีขึ้นเพื่อเติมเต็มความสำเร็จของธุรกิจของคุณ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหาร ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อการบริหารที่ควรรู้

 1. บริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

  • การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เช่น การสรรหาบุคลากร การบริหารจัดการค่าจ้างและสวัสดิการ
 2. การบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)

  • การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เช่น การบันทึกรายรับรายจ่าย การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน
 3. การตลาด (Marketing)

  • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และการขายสินค้าหรือบริการ เช่น การวิเคราะห์ตลาด การวางแผนการตลาด
 4. การจัดการโครงการ (Project Management)

  • การวางแผน ดำเนินการ และควบคุมโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น การวางแผนโครงการ การจัดทีมงาน
 5. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)

  • กระบวนการวางแผนทางกลยุทธ์ในระยะยาว เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตและความสำเร็จที่ยั่งยืน
 6. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

  • กระบวนการระบุ วิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
 7. การปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement)

  • การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิมทธิภาพ ลดความผิดพลาด และเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 8. การวิเคราะห์ทางกายภาพ (Physical Analysis)

  • การวิเคราะห์และประเมินสถานที่ทำงาน โครงสร้างสถาปัตยกรรม หรือพื้นที่ในการตั้งธุรกิจ
 9. การวางแผนการจัดซื้อ (Procurement Planning)

  • กระบวนการวางแผนและจัดการการซื้อสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

  • การปฏิบัติตามหลักการทางธุรกิจที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การลดสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น

คำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและสื่อสารได้ง่ายยิ่งขึ้นในธุรกิจเกี่ยวกับการบริหาร โดยคุณสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการวางแผนและดำเนินธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

จดบริษัท ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหาร ทำอย่างไร

การจดทะเบียนบริษัทธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารมีขั้นตอนหลักที่คุณควรทำดังนี้

 1. การเลือกประเภทของธุรกิจ กำหนดประเภทของธุรกิจที่คุณต้องการจดทะเบียน เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทมหาชน อาจต้องปรึกษานิติกรรมเพื่อเลือกประเภทที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

 2. เลือกชื่อบริษัท ค้นหาและตรวจสอบความเหมาะสมของชื่อบริษัทที่คุณต้องการใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

 3. จัดหาผู้ก่อตั้ง ต้องมีอย่างน้อย 3 คนเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท โดยต้องระบุชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และสัญชาติของผู้ก่อตั้งในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 4. จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น เอกสารที่ต้องการอาจแตกต่างไปตามประเภทของธุรกิจและกฎหมายในท้องถิ่น แต่อย่างน้อยจะต้องมีเอกสารหลักๆ ดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ก่อตั้ง
  • สำเนาหนังสือรับรองการเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท
  • สำเนาสัญญาก่อตั้งบริษัท (ถ้ามี)
  • เอกสารการจดทะเบียนที่จำเประเภทของธุรกิจเพื่อการบริหารมนุษย์มีขั้นตอนดังนี้
 5. เลือกประเภทธุรกิจ กำหนดประเภทของธุรกิจที่คุณต้องการจดทะเบียน เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทมหาชน อาจต้องปรึกษาทนายความเพื่อเลือกประเภทที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

 6. เลือกชื่อบริษัท ค้นหาและตรวจสอบความเหมาะสมของชื่อบริษัทที่คุณต้องการใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

 7. จัดหาผู้ก่อตั้ง ต้องมีอย่างน้อย 3 คนเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท โดยต้องระบุชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และสัญชาติของผู้ก่อตั้งในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 8. จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น เอกสารที่ต้องการอาจแตกต่างไปตามประเภทของธุรกิจและกฎหมายในท้องถิ่น แต่อย่างน้อยจะต้องมีเอกสารหลักๆ ดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ก่อตั้ง
  • สำเนาหนังสือรับรองการเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท
  • สำเนาสัญญาก่อตั้งบริษัท (ถ้ามี)
  • เอกสารการจดทะเบียนที่จำเป็นตามกฎหมายในท้องถิ้ อาทิเช่น
  • พิมพ์แบบฟอร์มการจดทะเบียนบริษัทและกรอกข้อมูลที่จำเป็น
  • สำเนาเอกสารสำคัญของผู้ก่อตั้งบริษัท
  • เอกสารการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัท
 9. ยื่นเอกสารและจ่ายค่าธรรมเนียม นำเอกสารที่จัดเตรียมมายื่นที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนธุรกิจ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานท้องถิ่นที่กำหนด พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

 10. รอการอนุมัติและการจดทะเบียน หลังจากยื่นเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อย จะต้องรอการอนุมัติและการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจใช้เวลาสักระยะ

 11. รับหนังสือรับรองการจดทะเบียน เมื่อได้รับการอนุมัติและจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ที่เป็นหลักฐานแสดงว่าบริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง

การจดทะเบียนบริษัทเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและอาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการ แนะนำให้คุณติดต่อทนายความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอควข้อปรึกษาและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการจดทะเบียนบริษัทธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับท้องถิ่นที่คุณต้องการจดทะเบียนในนั้น

บริษัท ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหาร เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจะต้องเสียภาษีตามกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นที่ธุรกิจดำเนินงาน โดยภาษีที่บริษัทธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารอาจต้องเสียได้แก่

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) บริษัทธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจะต้องชำระภาษีเงินได้บริษัทตามอัตราที่กำหนดในกฎหมายภาษีเงินได้ของแต่ละประเทศที่ธุรกิจดำเนินงานในนั้น

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) ถ้าธุรกิจของคุณมีการขายสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีตามอัตราที่กำหนดในกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม

 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) ถ้าธุรกิจของคุณมีการจ่ายเงินเดือนหรือเงินตอบแทนอื่นให้แก่พนักงานหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจ คุณอาจต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินจ่ายดังกล่าวและส่งเงินภาษีให้กับหน่วยงานภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 4. อื่น ๆ นอกเหนือจากภาษีที่กล่าวมาข้างต้น อาจมีภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวกับการบริหาร ตัวอย่างเช่น

 • ภาษีทรัพย์สิน (Property Tax) หากธุรกิจครอบครองทรัพย์สิน เช่น อาคารสำนักงานหรือที่ดิน อาจต้องเสียภาษีทรัพย์สินตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

 • ภาษีสรรพสามิต (Business Tax) บางประเภทของธุรกิจอาจต้องเสียภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายท้องถิ่น เช่น การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินทุน

ควรปรึกษาทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณในประเทศหรือท้องถิ่นที่คุณดำเนินธุรกิจในนั้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.