จดทะเบียนบริษัท.COM » โต๊ะจีน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจโต๊ะจีน มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. รายได้จากการขายอาหาร รายได้หลักของธุรกิจโต๊ะจีนมาจากการขายอาหารในร้านหรือผ่านการจัดส่งอาหาร ลูกค้าจะเข้ามารับประทานในร้านหรือสั่งอาหารไปทานที่บ้านหรือที่ทำงาน

 2. รายได้จากบริการแบบบุฟเฟต์ ธุรกิจโต๊ะจีนบางแห่งมีการให้บริการแบบบุฟเฟต์ ที่ลูกค้าจะจ่ายค่าบัตรเข้ารับประทานอาหารไม่จำกัดปริมาณ

 3. รายได้จากบริการส่งอาหาร หากมีบริการส่งอาหารถึงบ้านหรือที่ทำงาน ธุรกิจโต๊ะจีนสามารถรับรายได้จากค่าบริการส่งอาหารด้วย

 4. รายได้จากบริการจัดเลี้ยงและงานเฉลิมฉลอง ธุรกิจโต๊ะจีนสามารถเสนอบริการจัดเลี้ยงสำหรับงานเฉลิมฉลองเช่น งานแต่งงาน งานเลี้ยงสมุทรปราการ เป็นต้น

 5. รายได้จากการให้บริการอาหารสำหรับอีเวนท์ การให้บริการอาหารสำหรับงานอีเวนท์พิเศษ เช่น งานประชุม งานสัมมนา ก็เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ

 6. รายได้จากบริการอาหารสำหรับลูกค้าทางธุรกิจ บางร้านโต๊ะจีนจัดให้บริการอาหารสำหรับลูกค้าทางธุรกิจในโอกาสต่างๆ เช่น การประชุมทางธุรกิจหรือการฉลองครบรอบของบริษัท

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจโต๊ะจีน

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • ความเชี่ยวชาญในการทำอาหารจีน ธุรกิจโต๊ะจีนมีความเชี่ยวชาญในการทำอาหารจีนที่เป็นที่นิยม
  • บรรยากาศและบริการที่ดี สร้างบรรยากาศที่น่าสนใจและบริการที่เป็นกันเอง เพื่อดึงดูดลูกค้า
  • สามารถปรับปรุงเมนูและบริการได้ สามารถปรับปรุงเมนูอาหารหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • ความขาดแคลนของวัตถุดิบ อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการส่งวัตถุดิบจากต่างประเทศหรือการเงินในการจัดหาวัตถุดิบ
  • ค่าใช้จ่ายสูงในการดำเนินธุรกิจ ธุรกิจโต๊ะจีนอาจต้องใช้งบประมาณสูงในการจัดหาวัตถุดิบคุณภาพสูงและบริการที่ดี
 3. โอกาส (Opportunities)

  • การเติบโตของตลาดอาหารจีน อาหารจีนเป็นที่นิยมในวงกว้าง ซึ่งเปิดโอกาสให้ธุรกิจโต๊ะจีนขยายกิจการ
  • การท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากอาจเป็นโอกาสในการดึงดูดลูกค้า
 4. อุปสรรค (Threats)

  • การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น มีธุรกิจอื่นๆ ที่ขายอาหารจีนและอาหารที่คล้ายคลึงที่มีการแข่งขันเพิ่มขึ้น
  • สถานการณ์เศรษฐกิจไม่แน่นยัน สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นยันอาจมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายในการรับประทานอาหารของลูกค้า

อาชีพ ธุรกิจโต๊ะจีน ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. พื้นที่และสถานที่ การเช่าหรือซื้อพื้นที่สำหรับร้านโต๊ะจีนเป็นการลงทุนสำคัญ เป็นไปตามตำแหน่งที่ตั้งและขนาดของร้าน ค่าเช่าหรือการซื้อพื้นที่จะต่างกันตามพื้นที่ทางธุรกิจที่คุณเลือก

 2. วัตถุดิบและอุปกรณ์ คุณจะต้องลงทุนในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหาร รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นเช่น เตาอบ, กระทะ, ภาชนะเก็บอาหาร, และอุปกรณ์ทำความสะอาด

 3. บรรจุภัณฑ์และโปรโมชั่น การออกแบบและพิมพ์เมนู, รายละเอียดบรรจุภัณฑ์อาหาร, โปสเตอร์, แผ่นป้าย, และการสร้างแบรนด์ให้กับร้านอาหาร

 4. การตลาดและโฆษณา การสร้างและดำเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า เช่น การโฆษณาออนไลน์, การจัดโปรโมชั่น, และการใช้สื่อสังคม

 5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างพนักงาน, ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าอินเตอร์เน็ต, และค่าบริการอื่นๆ

 6. อนุสัญญา หากคุณต้องการสร้างสัมปทานกับผู้ลงทุนหรือร่วมงานกับคนอื่น คุณอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อเรียกว่า “อนุสัญญา” ซึ่งรวมถึงเงินลงทุนหรือการแบ่งกำไร

 7. การบริหารและการฝึกอบรม การลงทุนในการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้พวกเขามีความเชี่ยวชาญในการทำอาหารและบริการลูกค้า

 8. ส่วนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนับถือได้เป็นเงินเงินสด อาจรวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย เช่น การจดทะเบียนธุรกิจ, การขอใบอนุญาต, และค่าทนายความ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโต๊ะจีน

 1. เชฟ เชฟและพ่อครัวเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในการเตรียมอาหารโต๊ะจีนให้กับลูกค้า ความสามารถในการปรุงอาหารจีนและสามารถสร้างเมนูใหม่ๆ ได้จะเป็นประโยชน์

 2. พนักงานร้าน พนักงานร้านเป็นคนที่มีส่วนสำคัญในการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงการเสิร์ฟอาหาร, การแนะนำเมนู, การรับจอง, และการบริการรวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้าน

 3. ผู้จัดการร้าน ผู้จัดการร้านรับผิดชอบในการดูแลและประสานงานในร้าน รวมถึงการบริหารการเงิน, การจัดการพนักงาน, การสร้างแผนกลยุทธ์ธุรกิจ, และการแก้ไขปัญหา

 4. ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการเป็นคนที่มีแนวคิดและแผนธุรกิจโต๊ะจีน มีความเชื่อมั่นในแนวคิดธุรกิจและรับผิดชอบในการพัฒนาและการดำเนินกิจการ

 5. ผู้จัดการการตลาด ผู้จัดการการตลาดมีหน้าที่ในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า

 6. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างงาน ในบางกรณี ธุรกิจโต๊ะจีนอาจจ้างงานบุคคลเสริมเพื่อให้บริการพิเศษ เช่น ผู้ออกแบบตกแต่งร้านหรือพนักงานทำความสะอาด

 7. ผู้จัดทำแผนธุรกิจ คนที่จัดทำแผนธุรกิจและทำการวิเคราะห์ตลาด เพื่อช่วยในการวางแผนการเติบโตของธุรกิจ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจโต๊ะจีน ที่ควรรู้

 1. เมนู (Menu) – เอกสารที่ระบุรายการอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านเสนอให้กับลูกค้า

 2. สั่งอาหาร (Order) – การเลือกและร้องขออาหารจากรายการเมนู

 3. การจัดเตรียมอาหาร (Food Preparation) – กระบวนการเตรียมอาหารโดยใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ

 4. บริการลูกค้า (Customer Service) – การให้บริการแก่ลูกค้าในร้าน รวมถึงการรับประทานอาหารและการตอบสนองคำถามของลูกค้า

 5. สไตล์อาหาร (Cuisine Style) – ลักษณะและลักษณะเฉพาะของอาหารโต๊ะจีนที่มีวัฒนธรรมและสูตรอาหารที่แตกต่างจากแบบอื่น

 6. โปรโมชั่น (Promotion) – กิจกรรมทางการตลาดที่ใช้เพื่อดึงดูดและสร้างความสนใจของลูกค้า เช่น ส่วนลดราคา, ของแถม, และกิจกรรมพิเศษ

 7. อาหารพิเศษ (Specialty Dish) – เมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นความเชื่อมั่นของร้าน ที่มักเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ

 8. โต๊ะจีนอาหารกลางโต๊ะ (Chinese Banquet) – รูปแบบการจัดเลี้ยงที่มีอาหารจีนจัดเรียงอยู่กลางโต๊ะให้แก่ผู้ร่วมงาน

 9. วัฒนธรรมกินอาหาร (Dining Etiquette) – กฎเกณฑ์และวิธีการรับประทานอาหารที่เป็นที่ยอมรับในวัฒนธรรมของอาหารจีน

 10. การจัดเลี้ยง (Catering) – การให้บริการอาหารที่รับประทานหรือนำกลับไปให้กับลูกค้าในงานที่ไม่ใช่ในร้านค้า

จดบริษัท ธุรกิจโต๊ะจีน ทำอย่างไร

 1. วางแผนและการวิจัยตลาด ก่อนที่คุณจะจดทะเบียนบริษัท คุณควรวางแผนธุรกิจของคุณอย่างรอบคอบ ศึกษาตลาดเพื่อเข้าใจความต้องการและความสนใจของลูกค้าในพื้นที่นั้น

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโต๊ะจีน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อนั้นยังไม่ถูกใช้งานโดยบริษัทอื่น

 3. สร้างเอกสารบริษัท จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการจดทะเบียนบริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดตั้ง, ทะเบียนบ้าน, และเอกสารอื่นๆ

 4. เลือกประเภทของบริษัท ต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะกับแผนธุรกิจของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทห้างหุ้นส่วน

 5. จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนของประเทศ ตัวอย่างเช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ในประเทศไทย

 6. ขอใบอนุญาตธุรกิจ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในแต่ละประเทศ บางทีคุณอาจต้องขอใบอนุญาตธุรกิจเพิ่มเติม เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจอาหาร

 7. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารในชื่อบริษัทเพื่อการเงินและการดำเนินการทางการเงินของธุรกิจ

บริษัท ธุรกิจโต๊ะจีน เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้เป็นภาษีที่บริษัทและบุคคลธรรมดาต้องเสียตามรายได้ที่ได้รับ แต่มีการยกเว้นรายได้บางประเภท และอัตราภาษีที่แตกต่างกันตามรายได้

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้าธุรกิจของคุณมีการขายสินค้าหรือบริการ คุณอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

 3. ภาษีนิติบุคคล บริษัทมีนิติบุคคลแยกจากผู้รับจ้างหรือเจ้าของกิจการ ภาษีนิติบุคคลส่วนใหญ่คือการเสียภาษีเนื้อคู่กับรายได้และกำไรของบริษัท

 4. ภาษีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับสถานที่และประเทศ ยังอาจมีภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีประกันสังคม, ภาษีพิเศษตามกฎหมายและอื่นๆ

 5. ภาษีธุรกิจ บางประเทศอาจกำหนดภาษีเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจ ซึ่งอาจคำนวณจากกำไรหรือรายได้ของบริษัท

 6. ภาษีเงินบริจาค หากบริษัททำการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้กับองค์กรกุมารที่เป็นการกุศล อาจมีการเสียภาษีเงินบริจาคตามกฎหมาย

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.