จดทะเบียนบริษัท.COM » บริษัททําความสะอาด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

บริษัททําความสะอาด มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้ของบริษัททำความสะอาดส่วนใหญ่ได้มาจากการให้บริการทำความสะอาดในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้ดังนี้

 1. การทำความสะอาดบ้าน รายได้จากการให้บริการทำความสะอาดบ้านของลูกค้า ซึ่งอาจ包括การทำความสะอาดทั่วไปในบ้าน เช่น การถูเช็ดพื้น การทำความสะอาดห้องน้ำ การล้างหมอน การทำความสะอาดห้องครัว และอื่น ๆ

 2. การทำความสะอาดออฟฟิศและสถานประกอบการ บริการทำความสะอาดออฟฟิศ สถานประกอบการ เช่น โรงงาน โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

 3. บริการทำความสะอาดรถยนต์ รายได้จากการทำความสะอาดรถยนต์ของลูกค้า ซึ่งอาจจะเป็นการล้างรถธรรมดา การขัดสี การทำเคลือบสี หรือการทำความสะอาดภายในรถยนต์

 4. บริการทำความสะอาดพื้นผิว บริการทำความสะอาดพื้นผิวต่าง ๆ เช่น พื้นไม้ พื้นกระเบื้อง พื้นหิน ซึ่งสามารถให้บริการในที่อยู่อาศัยหรือสถานที่อื่น ๆ

วิเคราะห์ Swot Analysis บริษัททําความสะอาด

การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นกระบวนการที่ใช้ในการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกของบริษัทเพื่อระบุจุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ของบริษัท นำเสนอต่อไปนี้

 1. จุดแข็ง (Strengths) จุดแข็งของบริษัททำความสะอาดเป็นคุณสมบัติหรือข้อได้เปรียบที่ช่วยให้บริษัทเหนือกว่าคู่แข่ง ตัวอย่างเช่น
 • คุณภาพการบริการที่ดี บริษัททำความสะอาดมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ในการทำความสะอาดที่สูง
 • ความน่าเชื่อถือและภาวะเอกลักษณ์ บริษัทมีชื่อเสียงที่ดีในการให้บริการทำความสะอาดและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัย บริษัทมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำความสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริการ
 1. จุดอ่อน (Weaknesses) จุดอ่อนของบริษัททำความสะอาดเป็นปัจจัยหรือข้อจำกัดที่อาจเป็นข้อกีดกันในการดำเนินธุรกิจ ตัวอย่างเช่น
 • ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทอาจมีความต้องการที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ของทีมงาน
 • ความขาดแคลนทรัพยากร บริษัทอาจมีข้อจำกัดทางทรัพยากรในการขยายกิจการหรือการให้บริการในขอบเขตที่กว้างขึ้น
 1. โอกาส (Opportunities) โอกาสที่อาจเป็นประโยชน์และส่งเสริมให้บริษัททำความสะอาดเติบโตและเจริญรุ่งเรือง ตัวอย่างเช่น
 • ตลาดที่กว้างขึ้น ตลาดการทำความสะอาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความต้องการในการดูแลสิ่งแวดล้อมและความสะอาด
 • ความสำคัญของความสะอาด ความสะอาดเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความประทับใจและความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งมีโอกาสที่บริษัทจะได้รับการเพิ่มกำไรจากลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
 1. อุปสรรค (Threats) อุปสรรคเป็นปัจจัยหรือสถานการณ์ที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททำความสะอาด ตัวอย่างเช่น
 • คู่แข่งที่แข็งแกร่ง มีบริษัททำความสะอาดคู่แข่งที่มีสภาพคล้ายคลึงกับบริษัทเรา อาจสร้างความแข่งขันที่สูงขึ้น
 • สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลต่อการซื้อบริการทำความสะอาดของลูกค้า

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัททําความสะอาด

ธุรกิจบริษัททำความสะอาดเกี่ยวข้องกับอาชีพและสาขาอาชีพต่าง ๆ ต่อไปนี้

 1. พนักงานทำความสะอาด เป็นอาชีพหลักในธุรกิจทำความสะอาด ซึ่งเป็นผู้ทำความสะอาดและดูแลความสะอาดในสถานที่ต่าง ๆ เช่น บ้าน ออฟฟิศ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสถานที่อื่น ๆ

 2. ผู้บริหารและผู้จัดการ เป็นตำแหน่งผู้บริหารและผู้จัดการที่มีความรับผิดชอบในการดูแลและจัดการกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของบริษัท

 3. การตลาดและการขาย เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการขายสินค้าและบริการของบริษัททำความสะอาด ซึ่งเน้นการสร้างความต้องการและการสร้างความรู้สึกในลูกค้าที่เป็นไปในทิศทางที่เชื่อถือ

 4. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริษัททำความสะอาด เช่น การจัดการทรัพยากรบุคคล เลือกสรรแบริษัททำความสะอาด เช่น การสร้างแผนการจ้างงาน การฝึกอบรม และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 5. การซ่อมแซมและบำรุงรักษา เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด เช่น เครื่องดูดฝุ่น ผ้าขัดพื้น และเครื่องมือต่าง ๆ

 6. การจัดการอุปกรณ์และวัสดุ เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในกระบวนการทำความสะอาด เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ การจัดเก็บวัสดุ และการควบคุมคุณภาพ

 7. การวางแผนและการจัดการงาน เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำความสะอาด เช่น การวางแผนการทำความสะอาด การจัดลำดับงาน และการควบคุมคุณภาพ

คําศัพท์พื้นฐาน บริษัททําความสะอาด ที่ควรรู้

 1. การล้างห้อง (Room cleaning) – กระบวนการทำความสะอาดห้องพักหรือห้องในที่พักอื่น ๆ
 2. การดูแลสวน (Garden maintenance) – การดูแลและบำรุงรักษาสวนให้คงสภาพดี
 3. การล้างแอร์ (Air conditioning cleaning) – การทำความสะอาดและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ
 4. การขัดพื้น (Floor polishing) – กระบวนการขัดและเคลือบพื้น
 5. การล้างห้องน้ำ (Bathroom cleaning) – กระบวนการทำความสะอาดห้องน้ำและสุขภัณฑ์
 6. การทำความสะอาดภายในรถ (Car interior cleaning) – กระบวนการทำความสะอาดภายในรถยนต์
 7. การซักผ้า (Laundry service) – การบริการซักผ้าและรับซักผ้า
 8. การดูแลสัตว์เลี้ยง (Pet care) – การให้บริการดูแลและดูแลสัตว์เลี้ยง
 9. การทำความสะอาดห้องประชุม (Meeting room cleaning) – กระบวนการทำความสะอาดห้องประชุมหรือสถานที่ที่ใช้ในการประชุม
 10. การล้างสระว่ายน้ำ (Pool cleaning) – กระบวนการทำความสะอาดและบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ

จำนวนคำศัพท์ 10 คำที่ได้กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น และยังมีคำศัพท์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทำความสะอาดอีกมากมายซึ่งอาจต้องการคำศัพท์เพิ่มเติมเพื่อความรอบคอบของคำศัพท์

จดบริษัท บริษัททําความสะอาด ทำอย่างไร

เพื่อจดทะเบียนบริษัททำความสะอาดตามกฎหมายประเทศไทย ต้องทำขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกประเภทของบริษัท กำหนดประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทห้างหุ้นส่วน, หรือบริษัทมหาชน

 2. ตรวจสอบชื่อบริษัท ตรวจสอบชื่อบริษัทที่คุณต้องการให้แน่ใจว่าไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น และเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น

 3. จัดเตรียมเอกสาร รวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับกระบวนการจดทะเบียน อาทิเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดตั้งบริษัท, ทะเบียนบ้าน, แผนที่สถานที่ตั้งสำนักงาน, สัญญาจ้างงาน, หลักฐานการเงิน เป็นต้น

 4. จดทะเบียนบริษัท ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทพร้อมเอกสารที่จัดเตรียมไว้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ที่ตั้งสำนักงาน

 5. ชำระเงินค่าจดทะเบียน ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทตามอัตราที่กำหนด

 6. รอการอนุมัติ รอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบและอนุมัติคำขอการจดทะเบียนบริษัท

 7. รับหนังสือจดทะเบียน เมื่อคำขอได้รับการอนุมัติ จะได้รับหนังสือจดทะเบียนบริษัทเป็นหลักฐานแสดงว่าบริษัทได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

บริษัท บริษัททําความสะอาด เสียภาษีอะไร

บริษัททำความสะอาดต้องเสียภาษีตามกฎหมายประเทศที่ดำเนินกิจการ โดยภาษีที่ต้องเสียอาจมีดังนี้

 1. ภาษีอากรขายหรือบริการ (Value Added Tax, VAT) เป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือให้บริการ บริษัททำความสะอาดอาจต้องเสียภาษี VAT ตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย

 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) เป็นภาษีที่บริษัททำความสะอาดต้องหักจากเงินได้ที่จ่ายให้กับบุคคลหรือบริษัทอื่น ๆ แล้วส่งเงินให้กับหน่วยงานทางราชการ

 3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) เป็นภาษีที่เสียจากกำไรสุทธิของบริษัท อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจะขึ้นอยู่กับระดับรายได้และกฎหมายท้องถิ่น

นอกจากนี้ ยังอาจมีภาษีและอากรอื่น ๆ ที่อาจต้องเสียตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ โดยอดนิยมและความต้องการของลูกค้า การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.