บริษัททําความสะอาด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

บริษัททําความสะอาด มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้ของบริษัททำความสะอาดส่วนใหญ่ได้มาจากการให้บริการทำความสะอาดในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้ดังนี้

 1. การทำความสะอาดบ้าน รายได้จากการให้บริการทำความสะอาดบ้านของลูกค้า ซึ่งอาจ包括การทำความสะอาดทั่วไปในบ้าน เช่น การถูเช็ดพื้น การทำความสะอาดห้องน้ำ การล้างหมอน การทำความสะอาดห้องครัว และอื่น ๆ

 2. การทำความสะอาดออฟฟิศและสถานประกอบการ บริการทำความสะอาดออฟฟิศ สถานประกอบการ เช่น โรงงาน โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

 3. บริการทำความสะอาดรถยนต์ รายได้จากการทำความสะอาดรถยนต์ของลูกค้า ซึ่งอาจจะเป็นการล้างรถธรรมดา การขัดสี การทำเคลือบสี หรือการทำความสะอาดภายในรถยนต์

 4. บริการทำความสะอาดพื้นผิว บริการทำความสะอาดพื้นผิวต่าง ๆ เช่น พื้นไม้ พื้นกระเบื้อง พื้นหิน ซึ่งสามารถให้บริการในที่อยู่อาศัยหรือสถานที่อื่น ๆ

วิเคราะห์ Swot Analysis บริษัททําความสะอาด

การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นกระบวนการที่ใช้ในการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกของบริษัทเพื่อระบุจุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ของบริษัท นำเสนอต่อไปนี้

 1. จุดแข็ง (Strengths) จุดแข็งของบริษัททำความสะอาดเป็นคุณสมบัติหรือข้อได้เปรียบที่ช่วยให้บริษัทเหนือกว่าคู่แข่ง ตัวอย่างเช่น
 • คุณภาพการบริการที่ดี บริษัททำความสะอาดมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ในการทำความสะอาดที่สูง
 • ความน่าเชื่อถือและภาวะเอกลักษณ์ บริษัทมีชื่อเสียงที่ดีในการให้บริการทำความสะอาดและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัย บริษัทมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำความสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริการ
 1. จุดอ่อน (Weaknesses) จุดอ่อนของบริษัททำความสะอาดเป็นปัจจัยหรือข้อจำกัดที่อาจเป็นข้อกีดกันในการดำเนินธุรกิจ ตัวอย่างเช่น
 • ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทอาจมีความต้องการที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ของทีมงาน
 • ความขาดแคลนทรัพยากร บริษัทอาจมีข้อจำกัดทางทรัพยากรในการขยายกิจการหรือการให้บริการในขอบเขตที่กว้างขึ้น
 1. โอกาส (Opportunities) โอกาสที่อาจเป็นประโยชน์และส่งเสริมให้บริษัททำความสะอาดเติบโตและเจริญรุ่งเรือง ตัวอย่างเช่น
 • ตลาดที่กว้างขึ้น ตลาดการทำความสะอาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความต้องการในการดูแลสิ่งแวดล้อมและความสะอาด
 • ความสำคัญของความสะอาด ความสะอาดเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความประทับใจและความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งมีโอกาสที่บริษัทจะได้รับการเพิ่มกำไรจากลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
 1. อุปสรรค (Threats) อุปสรรคเป็นปัจจัยหรือสถานการณ์ที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททำความสะอาด ตัวอย่างเช่น
 • คู่แข่งที่แข็งแกร่ง มีบริษัททำความสะอาดคู่แข่งที่มีสภาพคล้ายคลึงกับบริษัทเรา อาจสร้างความแข่งขันที่สูงขึ้น
 • สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลต่อการซื้อบริการทำความสะอาดของลูกค้า

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัททําความสะอาด

ธุรกิจบริษัททำความสะอาดเกี่ยวข้องกับอาชีพและสาขาอาชีพต่าง ๆ ต่อไปนี้

 1. พนักงานทำความสะอาด เป็นอาชีพหลักในธุรกิจทำความสะอาด ซึ่งเป็นผู้ทำความสะอาดและดูแลความสะอาดในสถานที่ต่าง ๆ เช่น บ้าน ออฟฟิศ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสถานที่อื่น ๆ

 2. ผู้บริหารและผู้จัดการ เป็นตำแหน่งผู้บริหารและผู้จัดการที่มีความรับผิดชอบในการดูแลและจัดการกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของบริษัท

 3. การตลาดและการขาย เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการขายสินค้าและบริการของบริษัททำความสะอาด ซึ่งเน้นการสร้างความต้องการและการสร้างความรู้สึกในลูกค้าที่เป็นไปในทิศทางที่เชื่อถือ

 4. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริษัททำความสะอาด เช่น การจัดการทรัพยากรบุคคล เลือกสรรแบริษัททำความสะอาด เช่น การสร้างแผนการจ้างงาน การฝึกอบรม และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 5. การซ่อมแซมและบำรุงรักษา เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด เช่น เครื่องดูดฝุ่น ผ้าขัดพื้น และเครื่องมือต่าง ๆ

 6. การจัดการอุปกรณ์และวัสดุ เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในกระบวนการทำความสะอาด เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ การจัดเก็บวัสดุ และการควบคุมคุณภาพ

 7. การวางแผนและการจัดการงาน เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำความสะอาด เช่น การวางแผนการทำความสะอาด การจัดลำดับงาน และการควบคุมคุณภาพ

คําศัพท์พื้นฐาน บริษัททําความสะอาด ที่ควรรู้

 1. การล้างห้อง (Room cleaning) – กระบวนการทำความสะอาดห้องพักหรือห้องในที่พักอื่น ๆ
 2. การดูแลสวน (Garden maintenance) – การดูแลและบำรุงรักษาสวนให้คงสภาพดี
 3. การล้างแอร์ (Air conditioning cleaning) – การทำความสะอาดและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ
 4. การขัดพื้น (Floor polishing) – กระบวนการขัดและเคลือบพื้น
 5. การล้างห้องน้ำ (Bathroom cleaning) – กระบวนการทำความสะอาดห้องน้ำและสุขภัณฑ์
 6. การทำความสะอาดภายในรถ (Car interior cleaning) – กระบวนการทำความสะอาดภายในรถยนต์
 7. การซักผ้า (Laundry service) – การบริการซักผ้าและรับซักผ้า
 8. การดูแลสัตว์เลี้ยง (Pet care) – การให้บริการดูแลและดูแลสัตว์เลี้ยง
 9. การทำความสะอาดห้องประชุม (Meeting room cleaning) – กระบวนการทำความสะอาดห้องประชุมหรือสถานที่ที่ใช้ในการประชุม
 10. การล้างสระว่ายน้ำ (Pool cleaning) – กระบวนการทำความสะอาดและบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ

จำนวนคำศัพท์ 10 คำที่ได้กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น และยังมีคำศัพท์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทำความสะอาดอีกมากมายซึ่งอาจต้องการคำศัพท์เพิ่มเติมเพื่อความรอบคอบของคำศัพท์

จดบริษัท บริษัททําความสะอาด ทำอย่างไร

เพื่อจดทะเบียนบริษัททำความสะอาดตามกฎหมายประเทศไทย ต้องทำขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกประเภทของบริษัท กำหนดประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทห้างหุ้นส่วน, หรือบริษัทมหาชน

 2. ตรวจสอบชื่อบริษัท ตรวจสอบชื่อบริษัทที่คุณต้องการให้แน่ใจว่าไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น และเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น

 3. จัดเตรียมเอกสาร รวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับกระบวนการจดทะเบียน อาทิเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดตั้งบริษัท, ทะเบียนบ้าน, แผนที่สถานที่ตั้งสำนักงาน, สัญญาจ้างงาน, หลักฐานการเงิน เป็นต้น

 4. จดทะเบียนบริษัท ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทพร้อมเอกสารที่จัดเตรียมไว้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ที่ตั้งสำนักงาน

 5. ชำระเงินค่าจดทะเบียน ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทตามอัตราที่กำหนด

 6. รอการอนุมัติ รอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบและอนุมัติคำขอการจดทะเบียนบริษัท

 7. รับหนังสือจดทะเบียน เมื่อคำขอได้รับการอนุมัติ จะได้รับหนังสือจดทะเบียนบริษัทเป็นหลักฐานแสดงว่าบริษัทได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

บริษัท บริษัททําความสะอาด เสียภาษีอะไร

บริษัททำความสะอาดต้องเสียภาษีตามกฎหมายประเทศที่ดำเนินกิจการ โดยภาษีที่ต้องเสียอาจมีดังนี้

 1. ภาษีอากรขายหรือบริการ (Value Added Tax, VAT) เป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือให้บริการ บริษัททำความสะอาดอาจต้องเสียภาษี VAT ตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย

 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) เป็นภาษีที่บริษัททำความสะอาดต้องหักจากเงินได้ที่จ่ายให้กับบุคคลหรือบริษัทอื่น ๆ แล้วส่งเงินให้กับหน่วยงานทางราชการ

 3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) เป็นภาษีที่เสียจากกำไรสุทธิของบริษัท อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจะขึ้นอยู่กับระดับรายได้และกฎหมายท้องถิ่น

นอกจากนี้ ยังอาจมีภาษีและอากรอื่น ๆ ที่อาจต้องเสียตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ โดยอดนิยมและความต้องการของลูกค้า การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

ขนมอบ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดร้านเบเกอรี่ ลงทุนเท่าไหร่ ตัวอย่างธุรกิจร้านเบเกอรี่ ธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด ไอเดียร้านเบเกอรี่เล็กๆ เปิดร้านเบเกอรี่ รายได้ อยากเปิดร้านเบเกอรี่ ต้องทําไง เปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆ ใช้ทุนเท่าไหร่ เปิดร้านเบเกอรี่ อุปกรณ์ ใกล้ฉัน ออนไลน์

เครื่องคิดเลข เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

สูตรหาทุน กําไร วิธี หา กำไรจากราคาขาย สูตรหากําไร ขาดทุน วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ ยอดขาย เป้า วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ จากยอดขาย วิธีคิดกําไร ต้นทุน วิธีคิดกําไร สินค้า วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ ต้นทุน ใกล้ฉัน ออนไลน์

ฟรีแลนซ์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ฟรี แลน ซ์ หางานจากไหน งานฟรีแลนซ์ ทําที่บ้าน มีอะไรบ้าง อาชีพฟรีแลนซ์ คุณสมบัติ หางาน ฟรี แลน ซ์ ทํา ที่บ้าน งานฟรีแลนซ์ ทําที่บ้าน งานฟรีแลนซ์ พิมพ์งาน งานฟรีแลนซ์ คือ งานฟรีแลนซ์ ทําที่บ้าน pantip

เหล็กดัด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เหล็กดัดหน้าต่าง โม เดิ ร์ น. ราคา เหล็กดัดหน้าต่างบานเลื่อน เหล็กดัด สําเร็จรูป เหล็กดัดหน้าต่างราคาถูก เหล็กดัดหน้าต่าง โมเดิร์น เหล็กดัด ไทวัสดุ เหล็กดัดหน้าต่างสําเร็จรูป ไทวัสดุ เหล็กดัดหน้าต่างไม้ ราคา ออนไลน์

รถสไลด์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจรถสไลด์  กฎหมาย รถสไลด์ ค่า จดทะเบียน รถสไลด์ รถสไลด์ ค่าบริการ ราคารถสไลด์ รับ ทำ รถสไลด์ กระบะ ทํา รถสไลด์ ราคา วิธี หางาน รถสไลด์ ออนไลน์

คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ เงินเดือน คอนเทนต์ครีเอเตอร์ มีอะไรบ้าง ครีเอเตอร์ดิจิทัล เฟสบุ๊ค คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ คืออะไร อาชีพครีเอเตอร์ คืออะไร Content Creator คุณสมบัติ content creator จบอะไร ครีเอเตอร์ดิจิทัล คือ

ร้านอาหารไทย เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ไอเดียเปิดร้านอาหารเล็กๆ ขั้นตอนการเปิดร้านใหม่ เปิดร้านอาหาร คนเดียว เปิดร้านอาหารอะไรดี คู่มือเปิดร้านอาหาร ธุรกิจร้านอาหาร มีอะไรบ้าง สร้างร้านอาหารแบบประหยัด เปิดร้านอาหาร วันแรก

สนามกอล์ฟ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจสนามกอล์ฟ สร้างสนามไดร์ฟกอล์ฟ ราคา ทํา สนามกอล์ฟในบ้าน รับสร้างสนามกอล์ฟ สนามไดร์ฟกอล์ฟ ทํา เอง สร้างสนามกอล์ฟ ราคา สนามไดร์ฟกอล์ฟ ขนาดมาตรฐาน ขายสนามไดร์ฟกอล์ฟ ออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top