จดทะเบียนบริษัท.COM » แฟรนไชส์เสื้อผ้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้า มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. รายได้จากการขายสินค้า รายได้หลักของธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้าคือจากการขายเสื้อผ้าในสาขาที่เปิดขึ้น รายได้นี้มาจากกำไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า ค่าเช่าพื้นที่ ค่าแรงงาน ค่าบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 2. ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้าจะได้รับรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์จากสาขาที่เปิดขึ้น ค่าธรรมเนียมนี้อาจแบ่งเป็นค่าเริ่มต้นในการเปิดแฟรนไชส์และค่าบริการประจำปี

 3. รายได้จากส่วนลดการซื้อสินค้า ธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้าอาจได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้สามารถขายสินค้าในราคาที่แข่งขันได้ ส่วนลดนี้สามารถนำไปเพิ่มกำไรหรือใช้ในการส่งเสริมการขาย

 4. รายได้จากสินค้าและบริการเสริม ธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้าอาจมีการขายสินค้าและบริการเสริมเพิ่มเติม เช่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ หรือบริการทำความสะอาดเสื้อผ้า ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้และสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ

 5. รายได้จากสินทรัพย์บริษัทแม่ บางครั้งธุรกิจแฟรนไชส์อาจได้รับรายได้จากการให้สินทรัพย์สำหรับการเปิดสาขา เช่น การให้สินทรัพย์ในการซื้อสินค้า เครื่องมือ หรือส่วนแบ่งร้านค้า

 6. รายได้จากการตกแต่งร้าน ธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้าอาจได้รับรายได้จากค่าบริการในการตกแต่งร้านค้า ทำให้ร้านค้าดูน่าสนใจและเป็นแบรนด์มีเสน่ห์

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้า

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ธุรกิจและองค์กรสามารถทำความเข้าใจความแข็งแกร่งและจุดอ่อนของตนเอง รวมถึงโอกาสและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้คือการวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้าพร้อมคำอธิบาย

 1. ความแข็งแกร่ง (Strengths)

  • แบรนด์ที่มีชื่อเสียง ธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้าอาจมีแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและนับถือในตลาด ซึ่งช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่นิยมของลูกค้า.
  • ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ระบบการดำเนินงานที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลตอบแทนให้กับธุรกิจ.
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • ความขาดแคลนในการส่งเสริมการขาย ธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้าอาจมีขาดแคลนในการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกค้ามีความสามารถในการตัดสินใจที่น่าสงสัยในการซื้อสินค้า.
  • ข้อจำกัดในการจัดหาสินค้า การเจรจาซื้อสินค้าในราคาที่กำหนดและความเข้าใจในความต้องการของตลาดอาจทำให้ธุรกิจมีการขาดแคลนในการจัดหาสินค้าที่เหมาะสม.
 3. โอกาส (Opportunities)

  • ตลาดที่กว้างขวาง ตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้าอาจมีขนาดใหญ่และมีโอกาสในการขยายกำลังการตลาดให้กับธุรกิจ.
  • การเติบโตของธุรกิจออนไลน์ การเปิดตัวร้านค้าออนไลน์สามารถช่วยเพิ่มช่องทางการขายและเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจ.
 4. อุปสรรค (Threats)

  • ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง ตลาดธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้าอาจมีคู่แข่งที่แข็งแกร่งและมีส่วนแบ่งตลาดสูง ทำให้ธุรกิจต้องเผชิญความแข่งขันอย่างสูง.
  • การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและนโยบาย การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของธุรกิจเสื้อผ้า.

อาชีพ ธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้า ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าสิทธิ์การเปิดธุรกิจแฟรนไชส์ นี่เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้กับเจ้าของแบรนด์หรือบริษัทใหญ่ที่เปิดให้ธุรกิจเสื้อผ้าเปิดตัวแฟรนไชส์ ค่าสิทธิ์อาจแตกต่างกันไปตามแบรนด์และบริษัทที่เปิดให้ ส่วนใหญ่อาจอยู่ในช่วง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป.

 2. การสร้างสตอกสินค้า ความสำเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้าขึ้นอยู่กับการมีสินค้าให้ลูกค้าเลือกซื้อ ทำนอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความหลากหลายในสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด. การสร้างสตอกสินค้าอาจต้องลงทุนในค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าและพื้นที่เพื่อเก็บสินค้า.

 3. ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ ธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้าต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการเปิดร้านค้า ค่าเช่าพื้นที่อาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่ที่ตั้งและขนาดของร้านค้า.

 4. การซื้อสินค้าและวัตถุดิบ ธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้าต้องมีการจัดหาสินค้าและวัตถุดิบที่เหมาะสมสำหรับการผลิตหรือขาย.

 5. ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา การตลาดและโฆษณาเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความรู้สึกให้กับลูกค้าถึงแบรนด์และสินค้าของธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อาจมีความหลากหลายตามกลุ่มเป้าหมายและวิธีการโฆษณาที่ใช้.

 6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและบุคคลากร ธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้าต้องมีบุคลากรที่คอยให้บริการและการดูแลลูกค้า ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและบริหารจัดการ.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้า

ธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้าเกี่ยวข้องกับหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่นและสินค้าเสื้อผ้า อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้าอาจมีดังนี้

 1. นักออกแบบแฟชั่น นักออกแบบเสื้อผ้าคือคนที่ออกแบบและสร้างแบบเสื้อผ้าที่เป็นที่นิยมและมีความเป็นเอกลักษณ์สำหรับแบรนด์นั้นๆ พวกเขาต้องค้นคว้าแนวโน้มใหม่ๆ และควรมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเสื้อผ้า.

 2. ผู้ผลิตและผู้นำเสนอสินค้า ผู้ผลิตและค้าปลีกเสื้อผ้าคือคนที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เฟรนไชส์ พวกเขาต้องมีการวางแผนในการผลิตและจัดหาสินค้าเสื้อผ้าที่มีคุณภาพและความหลากหลายในการเสนอขาย.

 3. ผู้บริหารและผู้จัดการร้านค้า ผู้บริหารร้านค้าและผู้จัดการร้านค้าคือคนที่ควบคุมการดำเนินงานและการทำธุรกิจในร้านค้าของแบรนด์เฟรนไชส์ เขาต้องมีทักษะในการบริหารจัดการทำธุรกิจ การสร้างบรรยากาศในร้านค้า และบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ.

 4. พนักงานขาย พนักงานขายคือคนที่ทำหน้าที่ในการให้บริการและแนะนำสินค้าให้กับลูกค้า พวกเขาต้องมีทักษะในการสื่อสารและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า.

 5. การตลาดและโฆษณา ธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้าต้องมีการตลาดและโฆษณาให้เกิดความรู้สึกต่อแบรนด์และสินค้าของเธอ การตลาดและโฆษณาเสื้อผ้าคืออาชีพที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความน่าสนใจและดึงดูดลูกค้า.

 6. การจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ การจัดหาสินค้าและวัตถุดิบคืออาชีพที่ต้องค้นหาและจัดหาสินค้าและวัตถุดิบที่เหมาะสมในการผลิตหรือขายเสื้อผ้า.

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้า ที่ควรรู้

 1. แฟรนไชส์ (Franchise)

  • คำอธิบาย ระบบธุรกิจที่ผู้ประกอบการสามารถซื้อสิทธิ์ในการใช้ชื่อและแบรนด์ของบริษัทหนึ่งเพื่อใช้ในการเปิดสาขาใหม่
 2. เสื้อผ้า (Apparel)

  • คำอธิบาย เสื้อผ้าที่ผู้คนสวมใส่เพื่อปกป้องตัว และให้ความสวยงามในทางการและทางส่วนตัว
 3. แฟชั่น (Fashion)

  • คำอธิบาย รูปแบบหรือแบบแผนทางการแต่งกายและการสวมใส่ที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
 4. สินค้าพร้อมใส่ (Ready-to-wear)

  • คำอธิบาย เสื้อผ้าและสินค้าอื่นๆ ที่ถูกผลิตล่วงหน้าและเสร็จสิ้นในขนาดและสไตล์ที่คงที่ พร้อมสำหรับการขายและใส่ใช้งานทันที
 5. คอลเล็กชัน (Collection)

  • คำอธิบาย ชุดเสื้อผ้าหรือสินค้าที่ออกแบบเพื่อสามารถสอดคล้องกับหัวข้อหรือแนวความคิดในฤดูกาลหนึ่ง
 6. แบรนด์ (Brand)

  • คำอธิบาย ชื่อหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงถึงสินค้าหรือบริการของบริษัทในลักษณะที่แยกแยะได้จากแบรนด์อื่น
 7. ลาเบล (Label)

  • คำอธิบาย ป้ายติดที่เสื้อผ้าหรือสินค้าอื่นๆ เพื่อแสดงต้นทุนผลิต ประเทศกำกับ ส่วนผสมของวัตถุดิบ และข้อความที่เกี่ยวข้อง
 8. โฆษณา (Advertising)

  • คำอธิบาย กิจกรรมที่ใช้เพื่อสร้างความรู้สึกหรือก่อให้เกิดความสนใจต่อสินค้าหรือแบรนด์
 9. พิธีการ (Ceremony)

  • คำอธิบาย กิจกรรมที่มีสิ่งสำคัญในการเปิดตัวสาขาใหม่หรือเพื่อเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ
 10. พันธกิจ (Mission)

  • คำอธิบาย วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้าที่กำหนดขึ้นเพื่อให้บรรลุความสำเร็จและพัฒนาธุรกิจในอนาคต

จดบริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้า ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ ทำการวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจเพื่อกำหนดเป้าหมายและยุทธการในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้า

 2. สืบค้นและเลือกแบรนด์ ค้นหาและเลือกแบรนด์เสื้อผ้าที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความนิยมในตลาด

 3. ศึกษาและสร้างแบบแผนธุรกิจ ศึกษาเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์และสร้างแบบแผนธุรกิจในการจัดการและตลาดสินค้าเสื้อผ้า

 4. ซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์ ส่งคำขอเพื่อซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์จากบริษัทเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า

 5. ทำสัญญาแฟรนไชส์ เตรียมเอกสารและทำสัญญาซื้อขายแฟรนไชส์กับบริษัทเจ้าของแบรนด์

 6. ค้นหาที่ตั้งสาขา ค้นหาและเลือกที่ตั้งสำหรับสาขาเสื้อผ้าในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

 7. จัดการเรื่องทางกฎหมาย ปรึกษาและดำเนินการเรื่องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสาขาแฟรนไชส์

 8. สร้างร้านค้า สร้างและตกแต่งร้านค้าเสื้อผ้าให้เป็นร้านค้าแบบแฟรนไชส์

 9. ทำการตลาด ทำการตลาดและโปรโมตสินค้าเสื้อผ้าให้เป็นที่รู้จักและน่าสนใจในตลาด

 10. เปิดร้านค้า เริ่มต้นเปิดตัวร้านค้าเสื้อผ้าแฟรนไชส์และเริ่มดำเนินธุรกิจ

บริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้า เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้าอาจต้องเสียภาษีตามกฎหมายและระเบียบของประเทศที่ดำเนินธุรกิจ ภาษีที่บริษัทนี้อาจต้องเสียอาจประกอบด้วย

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) ภาษีที่คิดคำนวณจากรายได้ของบริษัท

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการ

 3. อื่นๆ อาจมีภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีอากรศุลกากรหากมีการนำเข้าสินค้า ฯลฯ

แต่ละประเทศอาจมีกฎหมายและระบบภาษีที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเสียภาษีของบริษัทธุรกิจแฟรนไชส์เสื้อผ้าจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎหมายของประเทศที่กำหนดในสถานที่ดำเนินธุรกิจ หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมควรปรึกษาที่ทนายความหรือนักบัญชีที่เชี่ยวชาญในเรื่องภาษีในประเทศที่ต้องการดำเนินธุรกิจ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.