จดทะเบียนบริษัท.COM » คอนโด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจคอนโด มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายยูนิตคอนโด รายได้หลักของธุรกิจคอนโดมิเนียมมาจากการขายยูนิตคอนโดให้กับผู้ซื้อที่สนใจ ราคาขายขึ้นอยู่กับพื้นที่ของยูนิต, สิ่งอำนวยความสะดวก, ทำเลที่ตั้ง และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ของโครงการคอนโด

 2. ค่าธรรมเนียมการจัดการ รายได้ที่คอนโดมิเนียมสามารถรับได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากเจ้าของยูนิตคอนโด ซึ่งใช้สำหรับดำเนินการบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง, รักษาความปลอดภัย, และการบริหารจัดการโครงการ

 3. ค่าธรรมเนียมส่วนกลาง รายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนกลางเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ และใช้สำหรับการบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างร่วม, เช่น ลิฟท์, ลานจอดรถร่วม, สระว่ายน้ำร่วม, ห้องฟิตเนสร่วม, และสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมอื่น ๆ

 4. ค่าบริการเสริม บางครั้ง, คอนโดมิเนียมยังมีบริการเสริมเช่น บริการห้องน้ำชุด, บริการรับส่ง, ร้านค้าในโครงการ, หรือร้านอาหารและกาแฟ ซึ่งสามารถทำให้รายได้เพิ่มขึ้น

 5. ค่าเช่ายูนิต หากเจ้าของยูนิตคอนโดไม่ใช้สถานที่อาศัยเอง แต่เช่าให้ผู้อื่นใช้ จะได้รับรายได้จากค่าเช่ายูนิตนั้น

 6. การขายสิทธิการเช่า เจ้าของคอนโดสามารถขายสิทธิการเช่าคอนโดให้กับผู้ลงทุนหรือผู้ซื้อที่สนใจ ซึ่งอาจเป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติม

 7. ค่าปรับและค่าใช้จ่าย บางครั้ง, คอนโดมิเนียมสามารถเรียกเก็บค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีเฉพาะ เช่น ค่าปรับการละเมิดกฎระเบียบหรือค่าใช้จ่ายสำหรับบริการพิเศษ

 8. การลงทุนในโครงการใหม่ บางครั้ง, เจ้าของคอนโดอาจลงทุนในโครงการใหม่เพื่อขยายธุรกิจและสร้างรายได้จากการขายยูนิตคอนโดใหม่

 9. การลงทุนในบริเวณรอบ ๆ คอนโด การพัฒนาบริเวณรอบ ๆ คอนโดอาจเพิ่มมูลค่าของคอนโดและสร้างรายได้จากการเช่าหรือการขายยูนิต

 10. การลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ เช่น ร้านค้า, ร้านอาหาร, หรือสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนตัว อาจสร้างรายได้เสริม

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจคอนโด

1 Strengths (จุดแข็ง)

 • พื้นที่ที่สะดวก คอนโดมิเนียมอาจตั้งอยู่ในทำเลที่ดีและใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สถานีรถไฟใต้ดิน, โรงเรียน, ร้านค้า, และสวนสาธารณะ
 • สิ่งอำนวยความสะดวก คอนโดมิเนียมมักมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายรายการ เช่น สระว่ายน้ำ, ห้องฟิตเนส, ร้านค้า, ร้านอาหาร, และบริการรับส่ง
 • การบริหารจัดการ การบริหารจัดการที่ดีช่วยให้คอนโดมิเนียมมีความเรียบร้อยและปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้อาศัย
 • ทรัพยากรบุคคล มีทีมงานคอนโดมิเนียมที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการคอนโดมิเนียม

2 Weaknesses (จุดอ่อน)

 • ค่าใช้จ่ายส่วนกลางสูง ค่าใช้จ่ายส่วนกลางสูงอาจเป็นภาระต่อผู้เช่าหรือเจ้าของยูนิต
 • การบำรุงรักษา ความผิดพลาดในการบำรุงรักษาและการดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างอาจทำให้คอนโดมิเนียมเสียความน่าเชื่อถือ
 • ข้อจำกัดในการขยายขนาด การขยายขนาดของคอนโดมิเนียมอาจเจอข้อจำกัดในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมในทำเลที่ต้องการ

3 Opportunities (โอกาส)

 • ตลาดอย่างต่อเนื่อง ตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องในบริเวณที่คอนโดมิเนียมตั้ง
 • ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นอาจสร้างโอกาสให้คอนโดมิเนียมเสนอบริการเสริมเพิ่มเติม
 • การลงทุนในพัฒนา การลงทุนในการพัฒนาบริเวณรอบ ๆ คอนโดมิเนียมอาจเพิ่มมูลค่าและดึงดูดผู้ซื้อ

4 Threats (ความเสี่ยง)

 • การแข่งขันเพิ่มมากขึ้น การมีโครงการคอนโดมิเนียมใหม่เข้ามาในตลาดอาจทำให้มีการแข่งขันรุนแรง
 • เงื่อนไขเศรษฐกิจไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจสามารถมีผลกระทบต่อความสามารถในการขายยูนิตคอนโด
 • กฎหมายและระเบียบข้อจำกัด การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและระเบียบอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของคอนโดมิเนียม

อาชีพ ธุรกิจคอนโด ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การซื้อที่ดิน ที่ดินเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างคอนโดมิเนียม คุณต้องลงทุนในการซื้อที่ดินในทำเลที่เหมาะสมสำหรับโครงการคอนโดของคุณ ราคาที่ดินจะขึ้นอยู่กับทำเล, ขนาด, และลักษณะของที่ดินนั้นๆ ควรพิจารณาความต้องการของโครงการและงบประมาณของคุณ

 2. การออกแบบและพัฒนาโครงการ คุณต้องจ้างทีมออกแบบและพัฒนาโครงการคอนโด รวมถึงสถาปนิก, วิศวกร, และนักสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อวางแผนและออกแบบโครงการให้เหมาะสมกับที่ดินและตลาดเป้าหมายของคุณ

 3. การก่อสร้าง คุณจำเป็นต้องลงทุนในการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม รวมถึงวัสดุ, แรงงาน, เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็น

 4. การได้รับอนุญาตและการปฏิบัติตามกฎหมาย คุณจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการขอรับอนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคอนโดมิเนียม

 5. การตรวจสอบและทดสอบ การตรวจสอบคุณภาพและการทดสอบคอนโดเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจคอนโด คุณจะต้องลงทุนในการให้บริการตรวจสอบและทดสอบความพร้อมใช้งาน

 6. การตลาดและการขาย คุณจะต้องสร้างแผนการตลาดเพื่อโปรโมทและขายยูนิตคอนโด นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาการสร้างสัญญาขายและการจัดการการขาย

 7. การบริหารจัดการ การบริหารจัดการคอนโดเพื่อให้รายการบริการส่วนกลางดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบำรุงรักษา, การดูแลรักษา, และการจัดการกับผู้อาศัย

 8. งบประมาณทั่วไปและการเงิน คุณจะต้องมีงบประมาณทั่วไปและการวางแผนการเงินเพื่อให้สามารถจัดการค่าใช้จ่ายและรับรายได้จากโครงการ

 9. การเริ่มต้นบริษัท คุณจำเป็นต้องเริ่มต้นบริษัทหรือสร้างสิ่งของในรูปแบบทางกฎหมายที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจคอนโดมิเนียม

 10. การหาเงินทุน คอนโดมิเนียมต้องการเงินทุนสูง คุณสามารถหาเงินทุนจากการกู้ยืม, นักลงทุน, หรือผู้ร่วมลงทุน

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจคอนโด

 1. สถาปนิกและวิศวกรสถาปัตยกรรม สถาปนิกและวิศวกรสถาปัตยกรรมเป็นคนที่ออกแบบและวางแผนโครงการคอนโดมิเนียม พวกเขาช่วยกำหนดโครงสร้างอาคาร, ทำแบบแปลน, และควบคุมกระบวนการก่อสร้าง

 2. ผู้บริหารโครงการ ผู้บริหารโครงการคอนโดมิเนียมรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการทั้งหมดของโครงการ พวกเขาต้องการความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ, การตลาด, และการเงิน

 3. นักการตลาดและการขาย นักการตลาดและการขายเป็นคนที่ช่วยกำหนดกลยุทธ์การตลาด, วางแผนการโฆษณา, และสร้างความต้องการให้กับโครงการคอนโดมิเนียม

 4. นักเงินและการเงิน นักเงินและการเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการงบประมาณ, การเงิน, และการเรียกเก็บเงินจากผู้ลงทุนและผู้ซื้อ

 5. นักกฎหมายและที่ปรึกษาทางกฎหมาย นักกฎหมายและที่ปรึกษาทางกฎหมายช่วยในการรับอนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการคอนโดมิเนียม

 6. พนักงานบริการส่วนกลาง พนักงานบริการส่วนกลางเป็นคนที่ดูแลและบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกร่วม เช่น สระว่ายน้ำ, ห้องฟิตเนส, ร้านค้า, และบริการอื่น ๆ ในโครงการ

 7. ช่างก่อสร้างและช่างระบบ ช่างก่อสร้างและช่างระบบทำหน้าที่ในการก่อสร้างและติดตั้งสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการคอนโดมิเนียม เช่น โครงสร้างอาคาร, ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, และระบบประปา

 8. ผู้รับเหมาสำหรับงานก่อสร้าง บางครั้ง, ธุรกิจคอนโดมิเนียมจะจ้างผู้รับเหมาสำหรับงานก่อสร้างเพื่อดำเนินการงานก่อสร้างในระหว่างโครงการ

 9. ความร่วมมือกับทีมงานอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีผู้ทำงานในงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอนโดเมื่อโครงการมีขนาดใหญ่ อาชีพอื่น ๆ เช่น นักตกแต่งภายใน, ผู้รับเหมาทาสี, ผู้ดูแลสวน, และอื่น ๆ ก็มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการคอนโดมิเนียม

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจคอนโด ที่ควรรู้

 1. Condominium (คอนโดมิเนียม) อาคารที่มีหน่วยที่มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิในการเจรจาหรือซื้อขายแยกกัน แต่ที่มีสิทธิในทรัพย์สินร่วม อาคารนี้สามารถแบ่งเป็นหน่วยที่ขายหรือให้เช่าแยกกันได้

 2. Unit (ยูนิต) หน่วยที่มีสิทธิในการเช่าหรือเจรจาหรือซื้อขายแยกกันในอาคารคอนโดมิเนียม แต่ที่มีสิทธิในทรัพย์สินร่วม

 3. Common Area (ส่วนร่วม) พื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างในอาคารคอนโดมิเนียมที่ใช้ร่วมกันโดยผู้มีสิทธิในยูนิตทุกยูนิต เช่น ลานรับแขก, ทางเดินร่วม, สระว่ายน้ำร่วม, ห้องฟิตเนสร่วม, และลิฟท์ร่วม

 4. Common Expenses (ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง) ค่าใช้จ่ายที่ต้องการจากเจ้าของยูนิตในอาคารคอนโดมิเนียมเพื่อรองรับค่าบำรุงรักษาและการดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างร่วมและบริการส่วนกลาง

 5. Management Committee (คณะกรรมการบริหารจัดการ) คณะกรรมการที่เก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางและควบคุมการบริหารจัดการคอนโดมิเนียม เป็นผู้แทนของเจ้าของยูนิต

 6. Strata Title (ที่ดินแยกชิ้น) สิทธิในทรัพย์สินที่อาคารคอนโดมิเนียมแบ่งแยกออกเป็นหน่วยๆ และมีการจดทะเบียนที่กรมที่ดิน เป็นที่แนบต่อยูนิตในอาคาร

 7. Common Property (ทรัพย์สินร่วม) สิทธิในทรัพย์สินที่ไม่ได้รวมถึงในยูนิตแต่ถือเป็นส่วนหนึ่งของคอนโดมิเนียมที่เจ้าของยูนิตทุกยูนิตมีสิทธิในการใช้งาน

 8. Developer (ผู้พัฒนา) บริษัทหรือบุคคลที่พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมโดยสร้างอาคารและขายหน่วยให้กับผู้ซื้อ

 9. Reserve Fund (กองทุนสำรอง) กองทุนที่สร้างขึ้นจากค่าใช้จ่ายส่วนกลางเพื่อใช้ในการชดเชยค่าซ่อมแซมหรือเงินสำรองในกรณีฉุกเฉิน

 10. Freehold (สิทธิกรรมสมบูรณ์) สิทธิในทรัพย์สินที่ไม่มีกำหนดเวลาในการครอบครองและถือครอง สิทธิในทรัพย์สินสามารถสืบทอดและโอนได้ตามความเหมาะสม

จดบริษัท ธุรกิจคอนโด ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เริ่มต้นด้วยการเลือกชื่อบริษัทที่คุณต้องการจะจด ชื่อนี้จะต้องไม่ซ้ำกับชื่อบริษัทอื่นที่มีอยู่และต้องเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นและข้อบังคับของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 2. เลือกประเภทของบริษัท คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจคอนโดมิเนียม เช่น บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน โดยบริษัทจำกัดมีหนี้สินจำกัดและรับผิดตามมูลค่าหุ้นทุกหุ้น

 3. จัดทำสัญญาก่อตั้งบริษัท จัดทำสัญญาก่อตั้งบริษัทโดยระบุรายละเอียดของบริษัท เช่น ทุนจดทะเบียน, การแบ่งหุ้น, ชื่อผู้ก่อตั้ง, และสถานที่ที่ลงทะเบียนสำนักงานใหญ่ของบริษัท

 4. การรวบรวมทุนจดทะเบียน คุณจะต้องรวบรวมทุนจดทะเบียนตามจำนวนที่กำหนดในสัญญาก่อตั้งบริษัทและสร้างบัญชีธนาคารบริษัทเพื่อฝากทุน

 5. จัดทำเอกสารและเสนอขอรับอนุญาต จัดทำเอกสารที่จำเป็นเพื่อเสนอขอรับอนุญาตให้บริษัทเป็นนิติบุคคล ซึ่งรวมถึงสำเนาสัญญาก่อตั้งบริษัท, รายชื่อผู้บริหาร, สถานที่ที่จะใช้เป็นสำนักงานใหญ่, แผนการจัดการ, และข้อมูลทางการเงิน

 6. ยื่นคำขอและขอรับอนุญาต ยื่นคำขอและเอกสารที่จัดทำในขั้นตอนก่อนหน้านี้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะได้รับหมายเลขจดทะเบียนบริษัท

 7. จดทะเบียนสำนักงานใหญ่ คุณจะต้องจดทะเบียนสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่เป็นที่รู้จักโดยสาธารณชน และสร้างหมายเลขประจำตัวนิติบุคคล (Tax ID) และเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT ID)

 8. เปิดบัญชีธนาคาร คุณจะต้องเปิดบัญชีธนาคารบริษัทเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและการทำธุรกรรมทางการเงิน

 9. สร้างประเภทการใช้สิทธิ สร้างประเภทการใช้สิทธิในคอนโดมิเนียมตามกฎหมายท้องถิ่นและข้อบังคับของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 10. เสร็จสิ้นการจดบริษัท เมื่อคุณได้รับเลขจดทะเบียนบริษัทและประทับตราบริษัทแล้ว คุณก็จะเป็นนิติบุคคลและสามารถดำเนินธุรกิจคอนโดมิเนียมได้ตามกฎหมาย

บริษัท ธุรกิจคอนโด เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT – Value Added Tax) บริษัทคอนโดมิเนียมจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่มีการขายหน่วยคอนโดมิเนียมให้กับลูกค้าหรือผู้ซื้อ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ควบคุมภาษีตามสถานการณ์ปัจจุบัน

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทคอนโดมิเนียมต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย อัตราภาษีนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่ในประเทศไทยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลทั่วไปมักอยู่ที่ 20% ของกำไรสุทธิ

 3. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Land and Building Tax) บริษัทคอนโดมิเนียมจะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามราคาประเมินที่กำหนดโดยรัฐบาล อัตราภาษีจะขึ้นอยู่กับราคาประเมินและลักษณะของทรัพย์สิน

 4. ภาษีรถ (Vehicle Tax) หากบริษัทคอนโดมิเนียมมีรถยนต์หรือรถบรรทุกเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ จะต้องเสียภาษีรถตามอัตราที่กำหนดตามสภาวะรถและความจุ

 5. ภาษีที่อยู่อาศัย (Residential Tax) ถ้าคอนโดมิเนียมมีหน่วยคอนโดที่ว่างอยู่หรือมีผู้อาศัย บริษัทจะต้องเสียภาษีที่อยู่อาศัยตามอัตราที่กำหนดโดยรัฐบาล

 6. ภาษีพิเศษ (Special Business Tax) ในบางกรณี เช่น การซื้อขายหน่วยคอนโดที่ถูกดำเนินการเป็นธุรกิจอย่างเดี่ยวหรือการโอนสิทธิในคอนโดมิเนียมบางกรณีอาจต้องเสียภาษีพิเศษตามกฎหมาย

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.