จดทะเบียนบริษัท.COM » แฟรนไชส์เครื่องสําอาง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องสําอาง  มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าใช้จ่ายในการเปิดธุรกิจ: ค่าใช้จ่ายในการเปิดแฟรนไชส์ซึ่งรวมถึงค่าสิทธิการใช้แบรนด์และการตลาด, ค่าใช้จ่ายในการเทรนเนอร์เพื่อฝึกพนักงานใหม่, ค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเมนูสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ

 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้า: ธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องสำอางต้องจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่าย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเหล่านี้มาขายในร้านแฟรนไชส์.

 3. รายได้จากการขายสินค้า: รายได้หลักของธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องสำอางคือจากการขายสินค้าที่มีในร้านแฟรนไชส์ โดยทั้งสินค้าแบรนด์ตัวเองและสินค้าจากแบรนด์อื่น ๆ ที่เปิดให้ขายที่ร้าน.

 4. บริการเสริม: นอกจากการขายสินค้าแล้ว บางแฟรนไชส์อาจมีการให้บริการเสริม ดังนี้ เช่น บริการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่, การให้คำปรึกษาหรือการแนะนำในการใช้สินค้า, การให้บริการทำเครื่องหนังและแต่งหน้า หรือการเสริมสวยอื่น ๆ.

 5. ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์: ร้านแฟรนไชส์ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อตกลงในการเปิดแฟรนไชส์ ซึ่งอาจรวมถึงค่าเช่าพื้นที่, ค่าโฆษณาและการตลาด, ค่าลิขสิทธิ์แบรนด์, ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการตลาดจากสำนักงานใหญ่ ฯลฯ

 6. รายได้จากการจัดงาน: บางแฟรนไชส์อาจมีรายได้จากการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้าน เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย, การจัดอบรมหรือเปิดสอนการแต่งหน้า เป็นต้น.

 7. การขายออนไลน์: บางแฟรนไชส์เครื่องสำอางอาจมีการขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง.

 8. บริการส่งถึงบ้าน: บางแฟรนไชส์อาจมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านหรือส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมที่ช่วยสร้างรายได้.

 9. ค่าใช้จ่ายในการจัดโปรโมชั่น: บางแฟรนไชส์อาจมีการจัดโปรโมชั่นส่วนลดหรือของแถมให้กับลูกค้า เพื่อดึงดูดความสนใจในสินค้าและบริการของร้าน.

 10. รายได้จากการเปิดสาขาใหม่: ถ้าแฟรนไชส์มีแผนการเติบโตและขยายสาขาใหม่ รายได้จากการเปิดสาขาใหม่อาจเพิ่มขึ้น.

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องสําอาง 

 1. จุดแข็ง (Strengths): คือส่วนที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพและความเก่งกาจของธุรกิจ สิ่งที่นิยมจากลูกค้าและคุณสมบัติที่เด่นของธุรกิจ เช่น แบรนด์ที่มีชื่อเสียง, ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี, บริการที่เป็นเลิศ ฯลฯ

 2. จุดอ่อน (Weaknesses): คือส่วนที่บ่งบอกถึงจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของธุรกิจ สิ่งที่ลูกค้าไม่พึงพอใจหรือความบกพร่องในการดำเนินธุรกิจ เช่น สินค้าที่มีการเสื่อมสภาพง่าย, บริการที่ไม่เสถียร ฯลฯ

 3. โอกาส (Opportunities): คือส่วนที่บ่งบอกถึงโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะที่ตลาดและสภาพความเป็นอยู่ เช่น ตลาดที่กำลังขยายอยู่, แนวโน้มและเทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง ฯลฯ

 4. อุปสรรค (Threats): คือส่วนที่บ่งบอกถึงอุปสรรคหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสภาพความเป็นอยู่และตลาด สิ่งที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น คู่แข่งที่มีแบรนด์มีชื่อเสียง, สภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ฯลฯ

อาชีพ ธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องสําอาง  ใช้เงินลงทุนอะไร

การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องสำอางต้องการการลงทุนที่สำคัญเพื่อเริ่มต้นธุรกิจและให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมีความสำเร็จ ลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องสำอางจะเปรียบเสมือนการซื้อสิทธิ์ในการใช้ชื่อแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและการให้บริการ ซึ่งต้องดำเนินการตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญาแฟรนไชส์

 1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์: เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสิทธิ์การใช้ชื่อและตราสินค้าของแบรนด์ เป็นส่วนที่สำคัญในการเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์

 2. ค่าเช่าพื้นที่: ถ้าธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องสำอางมีพื้นที่ในการดำเนินธุรกิจ เช่น ร้านค้าหรือจุดขาย ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่

 3. ค่าสำรองสินค้า: เพื่อเติมสินค้าเข้าสู่ระบบหรือสำรองสินค้าเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

 4. ค่าโฆษณาและการตลาด: เพื่อสร้างความรู้จักและโปรโมตธุรกิจในตลาด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า

 5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสนับสนุนธุรกิจ: เพื่อให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด

 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า: ถ้าธุรกิจมีการจำหน่ายสินค้าออนไลน์หรือจัดส่งสินค้าต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องสําอาง 

ธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องสำอางเกี่ยวข้องกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสกินแคร์และเครื่องสำอาง โดยมักเกี่ยวข้องกับอาชีพดังนี้:

 1. ผู้ผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว: คือผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่างๆ เช่น ครีมหน้า ลิปสติก รองพื้น และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นผู้ให้แฟรนไชส์ให้กับธุรกิจค้าปลีกเครื่องสำอาง

 2. ธุรกิจค้าปลีกเครื่องสำอาง: คือธุรกิจที่จำหน่ายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่างๆ โดยอาจเป็นร้านค้าหรือสาขาที่มีแฟรนไชส์เครื่องสำอางของบริษัทหลัก

 3. สปาและศูนย์ดูแลความงาม: ธุรกิจสปาและศูนย์ดูแลความงามที่มีการให้บริการดูแลผิวและสุขภาพต่างๆ เช่น บริการนวด น้ำมันหอมระเหย และบริการดูแลผิวหน้า

 4. บริษัทที่จัดจำหน่ายและส่งออกเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว: บริษัทที่มีการจัดจำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอางไปยังตลาดต่างประเทศ

 5. บริษัทสำหรับการค้าส่งเครื่องสำอาง: บริษัทที่มีบทบาทในการค้าส่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวไปยังธุรกิจค้าปลีกและสปา

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องสําอาง  ที่ควรรู้

 1. แฟรนไชส์ (Franchise) – รูปแบบธุรกิจที่เจ้าของธุรกิจให้สิทธิ์ให้บุคคลอื่นใช้ชื่อและระบบธุรกิจของตนเพื่อเปิดสาขาใหม่

 2. สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise Agreement) – เอกสารสัญญาที่ระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้สิทธิ์แฟรนไชส์แก่คู่ค้า

 3. ค่าสิทธิ์ (Franchise Fee) – เป็นค่าใช้จ่ายที่แฟรนไชส์ต้องชำระให้กับเจ้าของแบรนด์เพื่อใช้สิทธิ์แฟรนไชส์

 4. แพ็คเกจแฟรนไชส์ (Franchise Package) – ชุดของสิ่งของและบริการที่แฟรนไชส์ได้รับในการเปิดสาขาใหม่

 5. ตัวแทนจำหน่าย (Distributor) – บุคคลหรือบริษัทที่ได้รับสิทธิ์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าในพื้นที่หนึ่งๆ

 6. สินค้าแบรนด์ (Branded Products) – ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีชื่อแบรนด์และตราสินค้าที่แยกจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ

 7. กฎระเบียบแฟรนไชส์ (Franchise Regulations) – กฎระเบียบและข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์

 8. สอบถามความพึงพอใจลูกค้า (Customer Feedback) – การรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการและสินค้า

 9. การตลาดและโฆษณา (Marketing and Advertising) – กิจกรรมที่มุ่งเน้นในการโปรโมตและประชาสัมพันธ์แบรนด์และสินค้า

 10. การบริหารจัดการสาขา (Branch Management) – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการดูแลและบริหารจัดการสาขาแฟรนไชส์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพของแบรนด์

จดบริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องสําอาง ทำอย่างไร

 1. การเลือกชื่อบริษัท: เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นและเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นในประเทศที่คุณต้องการจดทะเบียน

 2. การเสนอชื่อบริษัท: นำชื่อที่คุณเลือกไปเสนอต่อหน่วยงานที่รับจดทะเบียนบริษัทในประเทศนั้น

 3. เสนอเอกสาร: ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของหน่วยงานที่รับจดทะเบียนบริษัท เอกสารเหล่านี้อาจประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท เอกสารทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ

 4. ชำระเงิน: คุณอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายของประเทศนั้น

 5. รับหมายเลขทะเบียนบริษัท: เมื่อคำขอของคุณได้รับการอนุมัติและชำระเงินค่าธรรมเนียมคุณจะได้รับหมายเลขทะเบียนบริษัท

 6. รายงานการเสร็จสิ้น: เมื่อสำเร็จการจดทะเบียนคุณจะได้รับเอกสารยืนยันจากหน่วยงานที่รับจดทะเบียนบริษัท

 7. ขอใบอนุญาตธุรกิจแฟรนไชส์: หากธุรกิจของคุณเป็นแฟรนไชส์คุณอาจต้องขอใบอนุญาตเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องสําอาง เสียภาษีอะไร

การเสียภาษีของบริษัทธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องสำอางจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบการเสียภาษีของประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและชนิดของธุรกิจเครื่องสำอาง

 1. ภาษีเงินได้บริษัท: ภาษีเงินได้เป็นภาษีที่บริษัทต้องชำระตามกฎหมายของประเทศที่เครื่องสำอางเปิดทำธุรกิจ การเสียภาษีเงินได้ขึ้นอยู่กับรายได้ของบริษัทและอัตราภาษีที่ใช้ในประเทศนั้นๆ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือ ภาษีขาย: บางประเทศอาจกำหนดให้ธุรกิจเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายในกรณีที่มีการซื้อขายสินค้าและบริการ

 3. ภาษีอากรขาออก: ในกรณีที่บริษัทส่งสินค้าไปยังประเทศอื่น อาจมีการเสียภาษีอากรขาออก (Export Duty) ในประเทศต้นทาง และภาษีอากรขาเข้า (Import Duty) ในประเทศปลายทาง

 4. ภาษีอื่นๆ: อาจมีภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีส่วนท้องถิ่น หรือภาษีอื่นๆ ที่ใช้ในเมืองหรือประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.