จดทะเบียนบริษัท.COM » เครน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเครน มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าบริการเช่าเครน บริษัทเครนสามารถรับค่าเช่าในการให้บริการเครน โดยค่าเช่านี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของเครนที่ใช้ ระยะทางในการยกของ และระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน

 2. ค่าบริการงานก่อสร้าง เครนเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในงานก่อสร้าง ธุรกิจเครนสามารถรับค่าบริการในการช่วยยกของหนักในกระบวนการก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ในการสร้างอาคารสูง การติดตั้งโครงสร้างเหล็ก และงานอื่น ๆ

 3. ค่าบริการในกิจกรรมอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมหลายแห่ง เครนเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการผลิต โดยเฉพาะในการยกของหนักและการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ธุรกิจเครนสามารถรับค่าบริการในการให้บริการเครนในงานผลิตและกระบวนการอื่น ๆ

 4. ค่าบริการในโครงการโลจิสติกส์ ในการขนย้ายสินค้าและวัตถุดิบระหว่างสถานที่ ธุรกิจเครนสามารถเสนอบริการในการให้บริการเครนในโครงการโลจิสติกส์ เพื่อช่วยในการยกของและขนย้ายสินค้า

 5. ค่าบริการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการให้บริการเครนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การติดตั้งและดาวน์เกรดอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักใหญ่ การบรรจุและจัดส่งสินค้า และอื่น ๆ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเครน

 1. จุดแข็ง Strengths

  • ความเชี่ยวชาญในการให้บริการเครนและยกของหนัก
  • การครองอุปกรณ์เครนที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีทันสมัย
  • ทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการจัดการเครนและงานที่เกี่ยวข้อง
  • ความสามารถในการรับมือกับงานที่ซับซ้อนและยากลำบาก
 2. จุดอ่อน Weaknesses

  • การควบคุมต้นทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษาอุปกรณ์
  • ความจำเป็นต้องมีการจัดส่งและเคลื่อนย้ายเครนไปยังสถานที่ที่ต้องใช้งาน
  • การพึ่งพาอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน
  • การจัดการการตลาดและการสร้างความรับรู้ในตลาด
 3. โอกาส Opportunities

  • ความเจริญงอกงามของอุตสาหกรรมก่อสร้างและโครงการพัฒนา
  • การเพิ่มขึ้นของโครงการโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ
  • การพัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมเครนระยะไกลและอัตโนมัติ
  • การให้บริการเครนในงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
 4. อุปสรรค Threats

  • การแข่งขันที่เข้มงวดในอุตสาหกรรมการให้บริการเครน
  • ความผันผวนในเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อการลงทุนในโครงการก่อสร้าง
  • ความเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
  • การสึกหรอทางเทคโนโลยีที่อาจทำให้อุปสรรคในการให้บริการ

อาชีพ ธุรกิจเครน ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ

  • การซื้อเครนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเช่น ตัวเครนที่สามารถยกของหนักได้ตามนิยามของงานที่ต้องการ รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น สายเหล็กใยแรงสูง เครื่องมือที่ใช้ในการบำรุงรักษา และอื่น ๆ
 2. การสร้างพื้นที่เก็บอุปกรณ์

  • คุณจำเป็นต้องมีพื้นที่เพียงพอในการจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายและบริการเครน ซึ่งอาจเป็นพื้นที่เช่าหรือที่กระจายกัน
 3. การบริหารจัดการ

  • เงินทุนที่ใช้ในการจัดการธุรกิจ เช่น การจัดการทรัพยากรบุคคล เงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
 4. การเพิ่มความพร้อมในการดำเนินงาน

  • เงินทุนที่ใช้ในการเตรียมพร้อมก่อนเริ่มการดำเนินงาน เช่น การซื้อประกันภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน
 5. การรักษาธุรกิจและพัฒนา

  • เงินทุนที่ใช้ในการพัฒนาธุรกิจ เช่น การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ การพัฒนาบริการให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเครน

 1. ผู้ประกอบการเครน เป็นคนที่เป็นเจ้าของและจัดการธุรกิจเครน รวมถึงการดูแลการจัดการทั้งหมด เช่น การประเมินและบริหารจัดการเครน เพื่อให้กระบวนการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. พนักงานผู้ควบคุมเครน เป็นคนที่มีความรู้และทักษะในการควบคุมการทำงานของเครน รวมถึงการยกของและเคลื่อนย้ายให้เป็นไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 3. ช่างซ่อมบำรุงเครน เป็นคนที่มีความรู้และทักษะในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครน เพื่อให้เครนทำงานได้ตลอดเวลา

 4. พนักงานที่ใช้เครนในกระบวนการ เป็นคนที่ใช้เครนในการทำงาน เช่น การยกของหนัก การเคลื่อนย้ายวัตถุ การจัดเรียงสินค้า และการทำงานในพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้เครน

 5. บุคลากรที่ดูแลความปลอดภัย เป็นคนที่มีความรู้และทักษะในการควบคุมความปลอดภัยในการใช้งานเครน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการเกิดสูญเสีย

 6. ผู้ตรวจสอบความปลอดภัย เป็นคนที่ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยในกระบวนการใช้งานเครน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกกระบวนการมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเครน ที่ควรรู้

 1. เครน (Crane)

  • ไทย เครน
  • อังกฤษ Crane
  • คำอธิบาย เครนเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการยกของหนัก และเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งที่ต้องการ โดยมักใช้ในงานก่อสร้าง โรงงาน และอุตสาหกรรมต่าง ๆ
 2. พรมครีม (Crane Mat)

  • ไทย พรมครีม
  • อังกฤษ Crane Mat
  • คำอธิบาย พรมครีมเป็นพื้นที่ที่ตั้งเครนหรืออุปกรณ์เบิกสินค้าและของหนัก เพื่อลดแรงกดที่พื้นและป้องกันความเสียหาย
 3. การยกของ (Lifting)

  • ไทย การยกของ
  • อังกฤษ Lifting
  • คำอธิบาย การยกของหมายถึงกระบวนการที่เครนหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้พลังงานเพื่อยกของหนักขึ้นจากพื้นหรือตำแหน่งอื่น ๆ
 4. เชือกยก (Hoist Rope)

  • ไทย เชือกยก
  • อังกฤษ Hoist Rope
  • คำอธิบาย เชือกยกคือเส้นใยที่ใช้ในกระบวนการยกของหนักด้วยเครน มักประกอบด้วยเส้นใยแรงสูงที่มีความทนทานต่อแรงเสียดทาน
 5. คลัทช์ (Clutch)

  • ไทย คลัทช์
  • อังกฤษ Clutch
  • คำอธิบาย คลัทช์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการรับส่งกำลังหมุนระหว่างเครนและพลังงานที่ส่งมาจากแหล่งพลังงาน
 6. สวิงสิง (Swing)

  • ไทย สวิงสิง
  • อังกฤษ Swing
  • คำอธิบาย สวิงสิงหมายถึงการหมุนหรือการเคลื่อนไปด้านข้างของเครน เพื่อให้เครนสามารถทำงานในพื้นที่กว้างขึ้นได้
 7. ลิฟท์เวลา (Time Lift)

  • ไทย ลิฟท์เวลา
  • อังกฤษ Time Lift
  • คำอธิบาย ลิฟท์เวลาหมายถึงกระบวนการยกของและเคลื่อนย้ายในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น การทำงานในช่วงเวลาที่มีนโยบายการจราจรห้ามหรือช่วงเวลาที่ไม่เกิดความรบกวน
 8. ลิฟท์ค่าย (Camp Lift)

  • ไทย ลิฟท์ค่าย
  • อังกฤษ Camp Lift
  • คำอธิบาย ลิฟท์ค่ายหมายถึงการยกของหรือเคลื่อนย้ายในพื้นที่ค่ายหรือเขตพื้นที่ที่ใกล้กับสถานที่ทำงาน
 9. การตรวจเช็คเครน (Crane Inspection)

  • ไทย การตรวจเช็คเครน
  • อังกฤษ Crane Inspection
  • คำอธิบาย การตรวจเช็คเครนเป็นกระบวนการตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพของเครน เพื่อให้แน่ใจว่าเครนสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 10. ความปลอดภัยในการใช้เครน (Crane Safety)

  • ไทย ความปลอดภัยในการใช้เครน
  • อังกฤษ Crane Safety
  • คำอธิบาย ความปลอดภัยในการใช้เครนหมายถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดในการใช้งานเครนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

จดบริษัท ธุรกิจเครน ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจและการดำเนินกิจการ

  • กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจเครนที่คุณต้องการดำเนินงาน เช่น บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณจะให้บริการหรือจำหน่าย แผนธุรกิจและยุทธศาสตร์การตลาดเป็นส่วนสำคัญในขั้นต้น
 2. เลือกชื่อบริษัท

  • เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับการตั้งชื่อ
 3. ลงทะเบียนบริษัท

  • ส่งใบลงทะเบียนบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการลงทะเบียนบริษัท
 4. ขอใบอนุญาต

  • ขึ้นอยู่กับกฎหมายและกำหนดของประเทศแต่ละแห่ง บางที่อาจจำเป็นต้องขอใบอนุญาตหรือใบอนุญาตพิเศษสำหรับธุรกิจเครน
 5. เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ

  • ในกรณีที่จำเป็นต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจเครนกับหน่วยงานราชการ ให้เตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 6. จัดทำสัญญาและเอกสารอื่น ๆ

  • ต้องจัดทำสัญญาที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ เช่น สัญญาเช่าพื้นที่ เอกสารเกี่ยวกับการจ้างงาน และอื่น ๆ
 7. จัดหาทุนเริ่มต้น

  • จัดหาทุนเพื่อการลงทุนเริ่มต้นในธุรกิจ เพื่อการสร้างและจัดซื้ออุปกรณ์เครน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 8. เปิดบัญชีธุรกิจ

  • เปิดบัญชีธุรกิจเพื่อทำการเงินและบริหารการเงินของธุรกิจเครน
 9. ขออนุญาตและการรับรองการดำเนินกิจการ

  • บางประเทศอาจจำเป็นต้องขออนุญาตและการรับรองการดำเนินกิจการเครนก่อนเริ่มต้นดำเนินกิจการจริง
 10. เริ่มดำเนินธุรกิจ

  • เมื่อได้รับอนุญาตและการรับรองแล้ว สามารถเริ่มดำเนินธุรกิจเครนได้

บริษัท ธุรกิจเครน เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)

  • บริษัทที่เป็นแห่งผู้ประกอบธุรกิจเครนอาจต้องเสียภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาที่ทำงานในบริษัท อัตราภาษีและกำหนดการเสียภาษีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)

  • บริษัทธุรกิจเครนอาจต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศที่กำลังดำเนินกิจการ อัตราภาษีและกำหนดการเสียภาษีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT)

  • บางประเทศอาจมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าและบริการที่ขายหรือให้บริการ บริษัทธุรกิจเครนอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
 4. ภาษีอื่น ๆ

  • อื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึงภาษีเงินได้การแจกจ่ายเงินเดือน หรือภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการเฉพาะของแต่ละประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.