จดทะเบียนบริษัท.COM » ครีม เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจครีม มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ขายสินค้าสำเร็จรูป (Retail Sales) รายได้หลักส่วนมาจากการขายครีมสำเร็จรูปถึงลูกค้าที่เข้ามาชื้อสินค้าในร้านหรือออนไลน์ ครีมนี้อาจถูกจำหน่ายผ่านร้านค้าทางตรงหรือผ่านตัวแทนจำหน่าย

 2. การจัดทำครีมสำหรับองค์กร (Private Labeling) บริษัทครีมบางรายอาจจัดทำครีมสำหรับองค์กรอื่น ๆ ที่ต้องการแบรนด์สินค้าของตนเอง รายได้มาจากการจัดทำครีมแบบเฉพาะบุคคลนี้

 3. การสร้างแบรนด์สินค้าเอง (Private Labeling) บริษัทครีมบางรายอาจจัดทำและขายครีมสินค้าในนามของแบรนด์ของตนเอง ซึ่งรายได้จะมาจากการขายสินค้าในชื่อแบรนด์ของบริษัท

 4. การส่งออก (Export) บางบริษัทครีมอาจส่งครีมไปขายในตลาดต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างขวาง

 5. การให้บริการทางคลินิกหรือสปา (Clinics and Spas) บริษัทครีมบางรายอาจจัดจำหน่ายครีมแก่คลินิกหรือสปาที่ใช้ในการรักษาหรือดูแลผิวพรรณ โดยรายได้มาจากการขายสินค้าแก่องค์กรหรือธุรกิจด้านความงาม

 6. การรับจ้างผลิตครีม (Contract Manufacturing) บริษัทครีมบางรายอาจทำงานร่วมกับบริษัทอื่น ๆ ในการผลิตครีมในนามของบริษัทอื่น ๆ ซึ่งรายได้มาจากการรับจ้างผลิตนี้

 7. การขายออนไลน์ (E-commerce) บางบริษัทครีมขายผลิตภัณฑ์ของตนผ่านร้านค้าออนไลน์หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ รายได้มาจากการขายผ่านเว็บไซต์ออนไลน์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ

 8. การจัดงานสัมมนาและอบรม (Seminars and Training) บางบริษัทครีมอาจจัดงานสัมมนาหรืออบรมเพื่อฝึกอบรมผู้ขายหรือสำรวจสินค้าให้กับบุคคลภายนอก รายได้มาจากค่าลงทะเบียนหรือค่าฝึกอบรม

 9. การรับบริการจัดทำสูตร (Formulation Services) บางบริษัทครีมอาจให้บริการจัดทำสูตรครีมสำหรับบริษัทคนอื่น ๆ ที่ต้องการผลิตสินค้าครีม

 10. การต่ออายุสัญญากับลูกค้า (Subscription Services) บางบริษัทครีมอาจมีโมเดลธุรกิจการต่ออายุสัญญาที่ลูกค้าสามารถสมัครรับผลิตภัณฑ์ครีมในระยะเวลาหนึ่งเพื่อรับส่วนลดหรือสิทธิพิเศษ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจครีม

จุดแข็ง Strengths

 1. สูตรครีมที่มีคุณภาพ ถ้าคุณมีสูตรครีมที่มีคุณภาพดีและเป็นที่ต้องการจริง ๆ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคง

 2. การตลาดและการโฆษณา การมีแผนการตลาดและการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณเพิ่มการรู้จักและยอมรับของแบรนด์ครีมของคุณในตลาด

 3. การเรียนรู้และการพัฒนาต่อเนื่อง การติดตามและปรับปรุงสูตรครีมของคุณตามความต้องการของตลาดให้ตลอดเวลา

จุดอ่อน Weaknesses

 1. การแข่งขันระดับสูง ตลาดครีมมีการแข่งขันที่รุนแรง ดังนั้น คุณอาจต้องพบกับความยากลำบากในการแยกตัวเองจากคู่แข่ง

 2. ความจำเป็นในการรวมกันของส่วนต่าง ๆ การผลิตครีมอาจต้องใช้กระบวนการที่ซับซ้อนและรวมกันของส่วนต่าง ๆ ซึ่งอาจเพิ่มความยุ่งยากในการจัดการการผลิต

 3. ความจำเป็นในการรักษาคุณภาพ คุณภาพของครีมต้องรักษาไว้ในระดับสูงตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ต้องใช้การควบคุมคุณภาพและทดสอบอย่างสม่ำเสมอ

โอกาส Opportunities

 1. การขยายตลาด ครีมมีอากาศในการขยายตลาดได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่ตลาดใหม่หรือการเปิดตัวสินค้าใหม่สำหรับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน

 2. เทรนด์สุขภาพและความงาม เทรนด์การดูแลสุขภาพและความงามยังคงเป็นที่นิยม คุณอาจใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาสินค้าครีมที่เน้นการดูแลผิวพรรณและความงาม

 3. การขายออนไลน์ การขายผลิตภัณฑ์ครีมออนไลน์ยังมีศักยภาพในการเพิ่มยอดขายและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างขวาง

ความเสี่ยง Threats

 1. การแข่งขันจากแบรนด์ใหญ่ บริษัทครีมใหญ่ๆ มีความสามารถในการแข่งขันในระดับราคาและการโฆษณาที่คุณอาจหายไปหรือยากที่จะเข้าสู่ตลาดที่มีความแข่งขันรุนแรง

 2. การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ครีมอาจส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการและรูปแบบการดำเนินธุรกิจ

 3. ความผันผวนของส่วนผสม ความผันผวนในราคาและความเสี่ยงในการหาส่วนผสมสำหรับครีมอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

อาชีพ ธุรกิจครีม ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การวางแผนธุรกิจ (Business Planning) คุณควรจะพัฒนาแผนธุรกิจที่รวมถึงการวิเคราะห์ตลาดและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ แผนธุรกิจนี้จะช่วยให้คุณมีมุมมองรวมทั้งรูปแบบและแนวทางการดำเนินธุรกิจ

 2. สูตรครีม การพัฒนาสูตรครีมคือส่วนสำคัญของธุรกิจครีม คุณอาจต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการทดลองและปรับปรุงสูตรครีมเพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีตามต้องการของลูกค้า

 3. การสร้างแบรนด์ (Branding) การสร้างแบรนด์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำคัญในการตระหนักถึงสินค้าของคุณในตลาด คุณอาจต้องลงทุนในการออกแบรนด์และการออกแบบสินค้า

 4. การผลิตและการจัดหาส่วนผสม คุณจะต้องลงทุนในกระบวนการผลิตครีมและการจัดหาส่วนผสมที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้สามารถผลิตครีมอย่างต่อเนื่องและคุณภาพสูงได้

 5. การสร้างคลังสินค้า (Inventory) คุณต้องจัดเก็บครีมในคลังสินค้า คุณจะต้องลงทุนในการสร้างคลังสินค้าหรือค่าเช่าคลังสินค้า

 6. การขายและการตลาด (Sales and Marketing) คุณต้องลงทุนในกิจกรรมการขายและการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความรู้สึกในตลาด

 7. การทำเอกสารและการอนุมัติ (Regulatory Compliance) คุณอาจต้องสร้างเอกสารและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับผลิตครีม เช่น การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ

 8. การบริหารจัดการธุรกิจ (Business Management) คุณจะต้องลงทุนในการจัดการและดูแลธุรกิจของคุณ รวมถึงการจัดการงบประมาณและการบริหารการเงิน

 9. ค่าใช้จ่ายรายวัน ค่าใช้จ่ายรายวันเช่น ค่าพนักงาน ค่าเช่าพื้นที่ ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำจะต้องพิจารณาให้ถูกต้อง

 10. ค่าใช้จ่ายสำหรับการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Expenses) ถ้าคุณตั้งใจที่จะขายออนไลน์คุณจะต้องลงทุนในการโฆษณาและการตลาดออนไลน์

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจครีม

 1. นักสร้างสูตรเคมี นักสร้างสูตรเคมีมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการผสมส่วนผสมเคมีเพื่อสร้างสูตรครีมที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ เช่น นักเคมี

 2. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำงานเพื่อพัฒนาสูตรครีมใหม่ ทดสอบคุณสมบัติและปรับปรุงผลิตภัณฑ์

 3. ผู้ผลิตและการผลิต ผู้ผลิตครีมจะดูแลกระบวนการผลิตและสร้างสินค้าให้พร้อมจำหน่าย นี่อาจเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและกระบวนการผลิต

 4. การตลาดและการขาย การตลาดและการขายครีมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างยอดขาย ผู้ที่ทำงานในนามนี้จะดูแลการตลาดและการสร้างความรู้สึกในตลาด

 5. นักการตลาดออนไลน์ ถ้าคุณมีการขายผลิตภัณฑ์ครีมออนไลน์ นักการตลาดออนไลน์จะช่วยในการสร้างการเติบโตและการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของคุณในโลกออนไลน์

 6. ผู้บริหารและการจัดการธุรกิจ ผู้บริหารและผู้จัดการธุรกิจครีมจะดูแลการทำงานรวม ๆ และบริหารธุรกิจให้เป็นไปตามแผน

 7. นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์จะช่วยในการออกแบบและสร้างบรรจุภัณฑ์สำหรับครีม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะที่น่าสนใจและเข้ากันกับแบรนด์

 8. พนักงานบริการลูกค้า พนักงานบริการลูกค้าใช้เวลาในการติดต่อกับลูกค้า ช่วยแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 9. นักการเงินและบัญชี นักการเงินและบัญชีจะดูแลเรื่องการเงินและบัญชีของธุรกิจ

 10. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและกฎระเบียบ การรักษาความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจครีม เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมาย

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจครีม ที่ควรรู้

 1. ครีม (Cream)

  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงผิวหน้าหรือร่างกายที่มีโครงสร้างคล้ายกับเจลหรือน้ำอาจใช้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นและความอ่อนเยาว์ให้ผิวหน้าหรือร่างกาย
 2. สูตร (Formula)

  • คำอธิบาย สารสำคัญและสัดส่วนของส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตครีม เช่น สูตรสำหรับครีมที่เป็นความลับของบริษัท
 3. ความสมบูรณ์ (Hydration)

  • คำอธิบาย คุณลักษณะของครีมที่ช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื่นและความสมบูรณ์ ลดความแห้งและรอยริ้วรอย
 4. แค่งเครื่องสำรวจ (Quality Control)

  • คำอธิบาย กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ครีมเพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณภาพสูงและตรงตามมาตรฐาน
 5. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

  • คำอธิบาย กระบวนการที่นำเสนอเทคโนโลยีและสูตรใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมที่ดีขึ้น
 6. บรรจุภัณฑ์ (Packaging)

  • คำอธิบาย วิธีการแพคและบรรจุครีม เช่น ขวดหรือถุง
 7. กลิ่น (Fragrance)

  • คำอธิบาย ส่วนผสมที่ใช้ในครีมเพื่อให้มีกลิ่นหอมและเยิร์น
 8. ผลิตภัณฑ์ประจำวัน (Daily Essentials)

  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ครีมที่คนใช้ประจำวัน เช่น ครีมหน้า, ครีมกันแดด, หรือครีมทาตัว
 9. ธุรกิจออนไลน์ (Online Business)

  • คำอธิบาย การขายครีมผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ออนไลน์หรือแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์
 10. สำนักงานส่วนกลาง (Headquarters)

  • คำอธิบาย สถานที่หลักที่ใช้ในการจัดการและบริหารธุรกิจครีม เช่น สำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสำนักงานศูนย์
 

จดบริษัท ธุรกิจครีม ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท คุณจะต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและเป็นไปตามกฎหมายของประเทศของคุณ

 2. จัดหาผู้รับรองบริษัท (Company Secretary) บางประเทศอาจกำหนดให้คุณจัดหาผู้รับรองบริษัท ซึ่งมักจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบริษัท

 3. จดทะเบียนบริษัท คุณจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในประเทศของคุณ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในประเทศไทย

 4. เสนอหุ้น (Share Capital) คุณจะต้องกำหนดจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายและมูลค่าของหุ้นในบริษัท

 5. เลือกผู้บริหาร (Board of Directors) คุณจะต้องเลือกผู้บริหารของบริษัท เช่น กรรมการผู้จัดการ

 6. จัดทำเอกสารบริษัท คุณจะต้องจัดทำเอกสารบริษัทที่รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินธุรกิจของบริษัท

 7. จ่ายค่าลงทะเบียน คุณจะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจดทะเบียนบริษัท

 8. รับใบอนุญาตและหนังสือรับรอง หลังจากที่คุณได้จดบริษัทเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับใบอนุญาตและหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

 9. เริ่มดำเนินธุรกิจ หลังจากที่คุณได้รับการจดทะเบียนบริษัทและใบอนุญาต คุณสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจครีมของคุณได้

 10. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจครีม เช่น การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย

บริษัท ธุรกิจครีม เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากมีกำไรจากกิจการครีม ภาษีนี้จะคำนวณจากกำไรสุทธิหรือรายได้ที่บริษัทได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหนี้สิน

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทที่ผลิตและขายครีมอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในกรณีที่ประเทศของคุณมีระบบ VAT ซึ่งจะคิดค่าเพิ่มที่ราคาขายของผลิตภัณฑ์

 3. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ถ้าบริษัทครีมคุณเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เช่น โรงงานผลิตครีมหรือสำนักงาน คุณอาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามกฎหมายท้องถิ่น

 4. ภาษีนิติบุคคล บางประเทศอาจมีการเก็บภาษีนิติบุคคล (Corporate Income Tax) ที่บริษัทต้องเสียตามกำไรที่ได้

 5. ภาษีสรรพสามิต และบางประเทศอาจมีภาษีสรรพสามิตที่บริษัทต้องเสียสำหรับการผลิตและขายผลิตภัณฑ์ครีม

 6. ภาษีสิทธิ์การจดทะเบียน บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอาจต้องเสียภาษีสิทธิ์การจดทะเบียนในบางกรณี

 7. ภาษีอื่น ๆ ยอดต่าง ๆ ของภาษีอื่น ๆ อาจเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นและชนิดของกิจการที่คุณดำเนิน

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.