จดทะเบียนบริษัท.COM » ในปัจจุบัน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจในปัจจุบัน มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ยอดขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ รายได้หลักสำหรับธุรกิจมาจากการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน เช่น การขายสินค้าที่ผลิต เสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บริการด้านการเดินทาง การซ่อมบำรุง เป็นต้น

 2. ค่าบริการ ธุรกิจที่ให้บริการอาจมีรายได้มาจากค่าบริการที่เรียกเก็บจากลูกค้า เช่น การให้บริการทำผม สปา การแต่งหน้า การสอน การทำงานกราฟิก ฯลฯ

 3. ค่าซื้อขายและคอมมิชชั่น บางธุรกิจอาจได้รับรายได้จากการรับค่าคอมมิชชั่นหรือค่าซื้อขาย เช่น ธุรกิจตัวแทนการขายสินค้าอื่น ๆ หรือคอมมิชชั่นจากการทำธุรกรรมต่าง ๆ

 4. การจ้างงานหรือบริการรายวัน บางธุรกิจอาจให้บริการหรือจ้างงานรายวันในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือธุรกิจ อาทิ การจ้างงานพนักงานชั่วคราว การให้บริการเช่าพื้นที่ การจ้างเหมาก่อสร้าง ฯลฯ

 5. ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเสริม บางธุรกิจอาจรับรายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเสริม เช่น ค่าบริการจัดงานเลี้ยง ค่าบริการจัดงานแต่งงาน ค่าบริการจัดอีเว้นท์ ฯลฯ

 6. การลงทุน บางธุรกิจอาจรับรายได้จากผลประโยชน์จากการลงทุนที่ตนมี เช่น ดอกเบี้ยจากการลงทุนในหุ้นหรือพันธบัตร

 7. สิ่งของหรือทรัพย์สิน รายได้อาจมาจากการขายทรัพย์สินหรือสิ่งของ เช่น การขายอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน รถยนต์ ฯลฯ

 8. บริการการเงิน บางธุรกิจให้บริการทางการเงิน เช่น ธนาคาร การให้สินเชื่อ การลงทุน ส่วนนี้รายได้มักมาจากดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการทางการเงินอื่น ๆ

 9. การขายสิทธิการใช้งาน (Licensing) บริษัทที่มีสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร สิทธิเครื่องหมายการค้า สิทธิลิขสิทธิ์ อาจขายสิทธิการใช้งานให้กับบุคคลภายนอกและรับรายได้จากนั้น

 10. การระดมทุน (Fundraising) บางธุรกิจอาจได้รับรายได้จากการระดมทุนจากนักลงทุน เช่น การขายหุ้นหรือส่วนแบ่งการลงทุน ในกรณีที่เป็นบริษัทระดมทุน

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจในปัจจุบัน

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจทราบความแข็งแกร่ง (Strengths) ความอ่อนแอ (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่อยู่ในสภาวะปัจจุบัน เพื่อใช้ในการสร้างกลยุทธ์และแผนที่เข้ากับสภาวะแวดล้อม ด้านล่างนี้คือตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT พร้อมคำอธิบายจุดแข็ง Strengths (ความแข็งแกร่ง)

 • การคุ้มครองแบรนด์ที่มีชื่อเสียง ธุรกิจของเรามีแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือและรู้จักในตลาด ซึ่งช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า
 • การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เรามีกระบวนการผลิตที่ควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ทำให้สามารถให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีความถูกต้อง
 • ทีมงานที่เชี่ยวชาญ มีทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาของเรา ทำให้สามารถให้คำแนะนำและบริการที่มีคุณภาพสูงได้

จุดอ่อน Weaknesses 

 • ขีดจำกัดในกำลังคน ทางเรามีจำนวนคนที่จำกัด ไม่สามารถขยายธุรกิจหรือให้บริการที่มีประสิทธิภาพเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้น
 • ความขาดแคลนทรัพยากรบางประการ เนื่องจากการขยายกิจกรรมและการต่อสู้ในตลาด บางครั้งเรามีความขาดแคลนทรัพยากรในบางด้าน เช่น ความรู้และทักษะในบางพื้นที่

โอกาส Opportunities 

 • การขยายตลาดในต่างประเทศ ตลาดนานาชาติมีโอกาสที่เป็นไปได้สำหรับการขยายธุรกิจของเรา เนื่องจากอุตสาหกรรมในหลายประเทศกำลังเจริญเติบโต
 • ความเปลี่ยนแปลงในแบบการใช้งานของลูกค้า ลูกค้ากำลังมีความเปลี่ยนแปลงในแบบการใช้งานและการซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาช่องทางการขายออนไลน์

อุปสรรค Threats

 • คู่แข่งที่มีความแข็งแกร่ง คู่แข่งในตลาดมีความแข็งแกร่งและมีส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ ทำให้เกิดความแข่งขันที่สูง
 • สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลต่อความต้องการของลูกค้าและสภาพเศรษฐกิจที่ทำให้ลูกค้ารับประทานสินค้าและบริการน้อยลง

อาชีพ ธุรกิจในปัจจุบัน ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าใช้จ่ายในการเปิดบริษัท นอกเหนือจากการจดทะเบียนบริษัท คุณอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), ค่าขึ้นทะเบียนพนักงาน, และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดกิจการ

 2. การจัดหาสถานที่ หากคุณต้องการสถานที่ทำธุรกิจ คุณอาจต้องจ่ายค่าเช่าหรือค่าซื้อสถานที่ในการเริ่มต้น

 3. วัสดุและอุปกรณ์ การซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมธุรกิจ เช่น การซื้อเครื่องมือ วัสดุประกอบ หรืออุปกรณ์สำนักงาน

 4. การตลาดและโฆษณา เงินทุนที่ใช้ในการโปรโมตธุรกิจของคุณ เช่น การสร้างเว็บไซต์ การโฆษณาออนไลน์ หรือการจัดกิจกรรมการตลาด

 5. การซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ หากธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือขายสินค้า ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบเป็นส่วนสำคัญของการลงทุน

 6. ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าสำนักงาน ค่าพลังงาน และค่าบริการอื่นๆ

 7. งบสำรองหรือเงินสด ความจำเป็นที่จะต้องมีเงินสำรองสำหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายประจำเพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรม

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจในปัจจุบัน

 1. การค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีกเป็นที่นิยมในหลายประเภทของสินค้า ตั้งแต่อาหาร ยา แฟชั่น ถึงสินค้าตกแต่งบ้าน เป็นต้น

 2. บริการ การให้บริการเป็นส่วนสำคัญในเศรษฐกิจ รวมถึงการให้บริการด้านการเดินทาง การซ่อมบำรุง การจัดงาน และอื่นๆ

 3. อาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ สามารถเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

 4. เทคโนโลยีและเว็บ การให้บริการด้านเทคโนโลยีและเว็บ เช่น พัฒนาแอปพลิเคชัน การออกแบบเว็บไซต์ และการให้บริการด้านไอที

 5. ธุรกิจออนไลน์ การสร้างรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ เช่น การขายสินค้าออนไลน์ หรือการให้บริการด้านการศึกษาออนไลน์

 6. บันเทิงและความบันเทิง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบันเทิงและความบันเทิง เช่น ร้านภาพยนตร์ สวนสนุก หรือธุรกิจสำหรับงานแสดง

 7. การศึกษาและอบรม การให้บริการด้านการศึกษาและอบรม เช่น โรงเรียนพิเศษ คอร์สออนไลน์ เป็นต้น

 8. บริการด้านสุขภาพและความงาม การให้บริการด้านสุขภาพและความงาม เช่น สปา ฟิตเนส คลินิกสุขภาพ เป็นต้น

 9. การเพาะปลูกและเกษตร ธุรกิจเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืช การปฏิบัติงานทางเกษตร และการจัดจำหน่ายผลผลิตเกษตร

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจในปัจจุบัน ที่ควรรู้

 1. สินค้า (Products)

  • ไทย สินค้า
  • อังกฤษ Products
  • คำอธิบาย สิ่งของที่ถูกผลิตหรือจำหน่ายโดยธุรกิจ เช่น สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริการต่างๆ
 2. บริการ (Services)

  • ไทย บริการ
  • อังกฤษ Services
  • คำอธิบาย กิจกรรมที่ธุรกิจให้แก่ลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ เช่น การบริการหลังการขาย
 3. ลูกค้า (Customers)

  • ไทย ลูกค้า
  • อังกฤษ Customers
  • คำอธิบาย บุคคลหรือองค์กรที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจ
 4. ตลาด (Market)

  • ไทย ตลาด
  • อังกฤษ Market
  • คำอธิบาย กลุ่มของลูกค้าที่มีความต้องการและความสนใจในสินค้าหรือบริการของธุรกิจ
 5. การตลาด (Marketing)

  • ไทย การตลาด
  • อังกฤษ Marketing
  • คำอธิบาย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความตรงกับตลาด เพื่อโปรโมตและขายสินค้าหรือบริการ
 6. การขาย (Sales)

  • ไทย การขาย
  • อังกฤษ Sales
  • คำอธิบาย กระบวนการในการนำสินค้าหรือบริการไปขายให้กับลูกค้า
 7. กำไร (Profit)

  • ไทย กำไร
  • อังกฤษ Profit
  • คำอธิบาย ความต่างระหว่างรายรับและรายจ่ายของธุรกิจ
 8. ค่าใช้จ่าย (Expenses)

  • ไทย ค่าใช้จ่าย
  • อังกฤษ Expenses
  • คำอธิบาย รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าพันธบัตร ค่าเช่าสถานที่ เป็นต้น
 9. บัญชี (Accounting)

  • ไทย บัญชี
  • อังกฤษ Accounting
  • คำอธิบาย กระบวนการบันทึกการเงิน รายได้ รายจ่าย และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ของธุรกิจ
 10. การเงิน (Finance)

  • ไทย การเงิน
  • อังกฤษ Finance
  • คำอธิบาย การจัดการทางการเงินของธุรกิจ เช่น การวางแผนการเงิน การลงทุน การจัดหาเงินทุน เป็นต้น
 

จดบริษัท ธุรกิจในปัจจุบัน ทำอย่างไร

 1. การเลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และเป็นไปตามกฎหมาย

 2. การจัดทำเอกสาร จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น พันธกิจของบริษัท (Memorandum of Association) และกฎบริษัท (Articles of Association)

 3. การยื่นเอกสารกับหน่วยงานทะเบียนบริษัท ยื่นเอกสารที่จัดทำไว้กับหน่วยงานทะเบียนบริษัท เพื่อขอการจดทะเบียนบริษัท

 4. การได้รับหนังสือสำคัญจากหน่วยงานทะเบียนบริษัท หน่วยงานทะเบียนบริษัทจะออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท

 5. การเปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

 6. การขอสิทธิในการเสียภาษี ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ บางธุรกิจอาจได้รับสิทธิประโยชน์ในการเสียภาษีต่างๆ

 7. การจัดทำเอกสารเพิ่มเติม (ถ้าจำเป็น) บางกรณีอาจจำเป็นต้องจัดทำเอกสารเพิ่มเติมตามกฎหมาย เช่น ใบอนุญาตเฉพาะกิจการ

 8. การเริ่มต้นธุรกิจ หลังจากที่บริษัทได้รับการจดทะเบียนแล้ว คุณสามารถเริ่มดำเนินกิจการและขายสินค้าหรือบริการได้

บริษัท ธุรกิจในปัจจุบัน เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีอากร ภาษีอากรเป็นภาษีที่เสียจากการทำกำไร และอัตราภาษีอากรอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และมีระเบียบการคำนวณที่แตกต่างกันไป

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีขาย แบ่งเป็นสองประเภท คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มแบบแยกตาม (VAT) และภาษีมูลค่าเพิ่มแบบรวมตาม (VAT) ภาษีนี้เรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือบริการ

 3. ภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ เป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ เอกสารสิทธิการถือครองที่ดินอาจมีบทบัญญัติภาษีเฉพาะของแต่ละประเทศ

 4. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากรายได้ของบุคคลธรรมดาที่ทำงานในบริษัท อัตราภาษีและข้อยกเว้นอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

 5. อื่น ๆ ภาษีอื่น ๆ อาจมีตามกฎหมายและประเทศที่แตกต่างกันไป เช่น ภาษีส่วนเกินภาษีมูลค่าเพิ่ม (Over-VAT), ภาษีอากรสแตมป์ (Stamp Duty) เป็นต้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.