จดทะเบียนบริษัท.COM » แฟรนไชส์ขนม เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแฟรนไชส์ขนม มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. รายได้จากการขายขนม ส่วนใหญ่ของรายได้มาจากการขายขนมและผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ที่ร้านแฟรนไชส์ขนมมีให้บริการ รายได้จะได้มาจากการขายสินค้าและบริการในร้านของแฟรนไชส์ และอาจรวมถึงการขายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย

 2. ค่าสิทธิ์แฟรนไชส์ บางครั้ง นักลงทุนที่สนใจจะต้องชำระค่าสิทธิ์แฟรนไชส์ให้กับเจ้าของแฟรนไชส์เพื่อได้รับสิทธิ์ในการเปิดร้านแฟรนไชส์

 3. ค่าเช่าพื้นที่ร้าน นอกจากค่าสิทธิ์แฟรนไชส์ ยังมีค่าเช่าพื้นที่ร้านที่ต้องชำระให้กับเจ้าของพื้นที่ที่ร้านตั้งอยู่

 4. ค่าส่วนแบ่ง บางครั้ง นักลงทุนต้องชำระค่าส่วนแบ่งรายได้ (Royalty Fee) ให้กับเจ้าของแฟรนไชส์ ซึ่งเป็นการค่าสำหรับการใช้ชื่อและสิทธิ์แบรนด์ของแฟรนไชส์

 5. รายได้จากกิจกรรมพิเศษ ร้านแฟรนไชส์ขนมบางรายอาจมีกิจกรรมพิเศษเช่น งานเปิดร้านใหม่ โปรโมชั่นพิเศษ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้

 6. รายได้จากบริการเสริม บางแฟรนไชส์ขนมอาจให้บริการเสริมเช่น งานอบรม บริการส่งถึงที่ หรือบริการจัดเลี้ยง ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้

 7. รายได้จากการให้บริการสัมมนา อบรม หรือเรียนรู้เพิ่มเติม บางแฟรนไชส์ขนมอาจให้บริการสัมมนาหรือคอร์สเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำขนมหรือศิลปะที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมได้

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแฟรนไชส์ขนม

จุดแข็ง Strengths

 • สินค้าคุณภาพ แฟรนไชส์ขนมอาจมีสินค้าขนมคุณภาพสูงที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นพิเศษ เช่น ขนมที่อร่อยและมีรสชาติที่พิเศษ
 • แบรนด์ที่รู้จัก แฟรนไชส์ที่เป็นที่รู้จักเป็นที่นับถือ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
 • ระบบดำเนินการที่เชื่อถือได้ แฟรนไชส์ขนมอาจมีระบบการดำเนินงานที่เสถียรและเชื่อถือได้ จากการผลิตถึงการจัดส่งสินค้า

จุดอ่อน Weaknesses

 • ค่าใช้จ่ายสูง การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายสำหรับแฟรนไชส์ขนมอาจมีความซับซ้อนและสูง เช่น ค่าส่วนแบ่ง ค่าเช่าพื้นที่ร้าน ค่าต้นทุนการผลิต
 • ความพึงพอใจของลูกค้าที่ต่ำ หากสินค้าไม่ได้มีคุณภาพหรือไม่ได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อาจทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าลดลง

โอกาส Opportunities

 • ตลาดที่เติบโต การแต่งงานของคนหลายคนและงานเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ สร้างโอกาสในการขายขนมเพิ่มขึ้น
 • เทรนด์การบริโภคสุขภาพ ความสำคัญของสุขภาพและการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพสร้างโอกาสในการพัฒนาสินค้าขนมที่เน้นสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
 • การขยายตลาด โอกาสในการเปิดสาขาใหม่หรือขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ใหม่

อุปสรรค Threats

 • คู่แข่งและการแข่งขัน ธุรกิจขนมมีการแข่งขันที่รุนแรงจากธุรกิจขนมอื่น ๆ ที่มีสินค้าคุณภาพเทียบเท่า
 • ความเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้า ความเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้าอาจทำให้ต้องปรับปรุงสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่

อาชีพ ธุรกิจแฟรนไชส์ขนม ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับแฟรนไชส์ ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสำหรับการเข้าร่วมแฟรนไชส์ ซึ่งรวมถึงค่าลิขสิทธิ์และการสนับสนุนต่าง ๆ จากแบรนด์ ราคานี้อาจแปรปรวนขึ้นอยู่กับแบรนด์และสินค้าที่คุณเลือก

 2. ค่าเช่าพื้นที่ หากคุณต้องเช่าพื้นที่สำหรับร้านขนม ค่าเช่าพื้นที่ในพื้นที่ที่ตั้งร้านมีผลต่อค่าใช้จ่ายของคุณ

 3. การซื้ออุปกรณ์และวัสดุการผลิต การจัดหาอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการผลิตขนม เช่น เครื่องทำขนม วัสดุทำขนม และอุปกรณ์อื่น ๆ

 4. การตลาดและโฆษณา ค่าใช้จ่ายสำหรับการโปรโมตและโฆษณาเพื่อดึงดูดลูกค้า เช่น การทำโฆษณาออนไลน์ การจัดกิจกรรมโปรโมชั่น และอื่น ๆ

 5. ค่าใช้จ่ายดำเนินการ ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการดำเนินการประจำวันของธุรกิจ เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าขนส่ง

 6. ส่วนลงทุนสินค้า การซื้อสต็อกสินค้าขนมเพื่อใช้ในการขาย

 7. ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายและที่ดิน รวมถึงค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนธุรกิจและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกฎหมาย

 8. ส่วนลงทุนการพัฒนาแบรนด์และการตลาด การสร้างและพัฒนาแบรนด์เฉพาะของคุณ รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มการรู้จักและการเข้าถึงของลูกค้า

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแฟรนไชส์ขนม

 1. เจ้าของร้านแฟรนไชส์ เป็นผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ขนม เขาจะควบคุมการดำเนินงานของร้านและปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานของแบรนด์

 2. ผู้ปรุงและผลิตขนม คุณภาพและรสชาติของขนมเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ปรุงและผลิตขนมคือคนที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสูตรและผลิตขนมต่าง ๆ

 3. พนักงานบริการลูกค้า พนักงานที่ทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า และบริการลูกค้าอื่น ๆ

 4. พนักงานผลิตขนม พนักงานที่ทำงานในการผลิตขนมตามสูตรและมาตรฐานของแบรนด์

 5. พนักงานส่งอาหาร สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ขนมที่มีบริการส่งถึงบ้านหรือสำหรับลูกค้า

 6. ผู้บริหารและจัดการ เป็นผู้ที่คอยบริหารการดำเนินธุรกิจโดยรวม เช่น การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การเงินและบัญชี การจัดการการสร้างสรรค์ใหม่ และปรับปรุงขนมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

 7. ช่างตกแต่งขนม หากธุรกิจของคุณเน้นไปที่ขนมที่ต้องการการตกแต่งเฉพาะ เช่น ขนมเพียงๆ คนต้องการช่างตกแต่งที่เชี่ยวชาญในการสร้างสีและลวดลายในขนม

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแฟรนไชส์ขนม ที่ควรรู้

 1. แฟรนไชส์ Franchise การให้สิทธิ์ในการเปิดสาขาธุรกิจให้กับบุคคลอื่นๆ โดยให้สิทธิ์ในการใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าและระบบการดำเนินธุรกิจ

 2. ผู้ให้แฟรนไชส์ Franchisor บริษัทหรือบุคคลที่เปิดขายสิทธิ์แฟรนไชส์ให้กับผู้ประกอบการอื่น เพื่อให้เขาสามารถเปิดสาขาใหม่ในรูปแบบเดียวกัน

 3. ผู้รับแฟรนไชส์ Franchisee บุคคลที่ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์จากผู้ให้แฟรนไชส์ เพื่อเปิดและดำเนินธุรกิจสาขาใหม่ตามรูปแบบที่กำหนด

 4. ค่าสิทธิ์การใช้แฟรนไชส์ Royalty Fee ค่าสิทธิ์หรือค่าบริการที่ผู้รับแฟรนไชส์ต้องชำระให้แก่ผู้ให้แฟรนไชส์ เพื่อใช้ชื่อแบรนด์และระบบที่กำหนด

 5. การลงทุนเริ่มต้น Initial Investment จำนวนเงินที่ผู้รับแฟรนไชส์ต้องลงทุนในการเปิดสาขาแฟรนไชส์ เพื่อเตรียมพื้นที่ อุปกรณ์ วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 6. การฝึกอบรม Training กระบวนการที่ผู้ให้แฟรนไชส์ฝึกผู้รับแฟรนไชส์เพื่อให้ความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจแบบเดียวกัน

 7. การสนับสนุนทางการตลาด Marketing Supportการให้คำปรึกษาและสนับสนุนในด้านการตลาด เพื่อช่วยในการโปรโมตและการขายสินค้าหรือบริการ

 8. พื้นที่ Territory พื้นที่ที่ผู้รับแฟรนไชส์ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินกิจการ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับแฟรนไชส์คู่แข่งเปิดสาขาในพื้นที่เดียวกัน

 9. โมเดลธุรกิจ Business Model แบบแผนการดำเนินธุรกิจที่รวมถึงวิธีการทำงาน โครงสร้างรายได้ และกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์

 10. สัญญาแฟรนไชส์ Franchise Agreement เอกสารทางกฎหมายที่ระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้สิทธิ์แฟรนไชส์ระหว่างผู้ให้แฟรนไชส์และผู้รับแฟรนไชส์

จดบริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์ขนม ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของ บริษัท ตัดสินใจว่าจะจดทะเบียนในรูปแบบใด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือ บริษัทจำกัดที่มีหุ้นสามัญหรือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและไม่ขัดกับกฎหมาย และเป็นชื่อที่สื่อความหมายของธุรกิจของคุณ

 3. จดทะเบียนที่นิติบุคคล ยื่นใบจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ที่คุณต้องการจดทะเบียน รวมถึงกรอกแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆตามคำแนะนำของหน่วยงาน

 4. จ้างผู้ทำกฎหมาย ควรพบกับทนายความเพื่อให้คำแนะนำและช่วยดำเนินการตามขั้นตอนการจดทะเบียนแบบถูกต้อง

 5. จ่ายค่าจดทะเบียน ต้องจ่ายค่าจดทะเบียนและค่าบริการอื่นๆตามที่ระบุในแบบฟอร์ม

 6. รายงานสถานะ ต้องส่งรายงานสถานะของบริษัทในปีแรกของการจดทะเบียน

 7. ขอใบอนุญาตการทำธุรกิจ ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและข้อกำหนดของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ บางธุรกิจอาจต้องขอใบอนุญาตเพิ่มเติม

บริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์ขนม เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการแบบบุคคลธรรมดา รายได้ที่ได้รับจากธุรกิจแฟรนไชส์อาจต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลตามกฎหมายท้องถิ่น แต่จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณได้รับรายได้และอัตราภาษีในพื้นที่นั้น

 2. ภาษีนิติบุคคล บริษัทแฟรนไชส์ขนมอาจต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจ อัตราภาษีนิติบุคคลจะแตกต่างกันไปตามกฎหมายท้องถิ่นและประเทศ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในบางประเทศอาจจะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าหรือบริการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์ขนม

 4. อื่นๆ ภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (Property Tax), ภาษีเงินเดือน (Payroll Tax) และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์ขนมตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.